Godišnje skupštine

 

Osnivačka skupština

 

Redovna skupština

 

Izborne skupštine

18. prosinca 2004.

22. studenoga 2008.

 

 

 

 

Redovna skupština
 
2005-2007
 

11.veljače 2006 godine, 17. studeni 2007 godine

HRVATSKI SAVEZ KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA
Klinika za psihijatriju, Klinička bolnica "Sestre milosrdnice"
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb

4. REDOVNA SKUPŠTINA HRVATSKOG SAVEZA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Zagreb, 11. veljače 2006. godine

Redovna četvrta godišnja skupština Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara Zagreb održana je 11.veljače na tribini grada Zagreba s početkom u 10 sati.
Ukupan broj članova udruge je 102 , a od toga su skupštini prisustvovala 65 kluba sa 93 člana i gosti ( cca 140 ).

Predsjednik HSKLA dr.sci.Zoran Zoričić je prisutnima predložio dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Dnevni red:

1. Pozdravna riječ.
2. Izbor radnog predsjedništva.
3. Riječ predsjednika predsjedništva.
4. Izvješće o radu za 2005.godinu.
5. Financijsko izvješće za proteklo razdoblje
6. Izvješće Nadzornog odbora
7. Program rada za 2006.godinu
8. Rasprava o programu za 2006. godinu

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1). Prisutnima se obratio predsjednik HSKLA zahvaljujući na dolasku i iznimno brojnom odazivu naših članova i prijatelja iz cijele Hrvatske. Naglasio je da time dajemo potporu našem cilju i osiguravamo budućnost rada klubova liječenih alkoholičara.

Ad 2). Kao članovi radnog predsjedništva predloženi su i jednoglasno izabrani :

1. Dr.sci. Zoran Zorićić - predsjednik (Zagreb)
2. dr. Tatjana Bakula-Vlaisavljević (Slavonski Brod)
3. Antun Pleše (Delnice)
4. Franc Jozef-Paš (Hum na Sutli)
5. prof. Milan Čapalija (Križevci)

Zapisničar je bila Maja Kokolek, a ovjerovitelji zapisnika : Ivana Pražetina i Juraj Cesrec.

Ad 3). Predsjednik dr.sc.Zoran Zoričić je pozvao prisutne da minutom šutnje odaju počast preminulom dr.Milanu Gudelju iz Rijeke koji je dugo godina radio u klubovima liječenih alkoholičara. Posebno je pozdravio goste iz Slovenije Natašu Šorko i Miju Levačiča, te gospoodina Mladena Vilfana, predsjednika Zajednice građanskih udruga Hrvatske čiji su članovi i HSKLA i ZKLA Zagreba.

Ad 4). U podnošenju izvješća o radu osvrnuli su se predsjednik dr.sc.Zoran Zoričić i dopredsjednik Damir Vodopivec. Dr.sc.Zoran Zorićić je govorio o nastavku rada koji su provordili prim.mr.sc.Vesna Golik-Gruber, prva predsjednica i doc.dr.darko Breitenfeld, bivši predsjednik Zajednice klubova liječenih alkoholičara Zagreba. Prošle su godine održane tri sjednice upravnog odbora, na kojima su predstavnici regija iznosili prijedloge, usaglašavali stavove i planirali rad Saveza tokom godine. Nije u svim sredinama odnos prema klubovima liječenih alkoholičara jednak. Za rad i napredovanje su potrebna i određena financijska sredtsva. Ima županija koje ne sufinanciraju rad klubova, a problem je i u prostorima gdje se održavaju sastanci. Tako su klubovi veliki (preko 60 ljudi) što onemogućava kvalitetan rad sa obiteljima u toku jenog ili dva sata.
Ipak se u radu kluba osjeća na izbornoj skupštini najavljena evolicija rada pogotovo i u stručnim sastancima koji su tokom godine održani u Istri, Slavoniji, Opatiji i Dalmaciji. Tamo su uz predsjednika prisustvovali i prim.mr.sc.Vesna Golik-Gruber (Umag) i prim.dr.sc.Željko Marinić (Split). Predsjednik je prisustvovao i osnivačkoj skupštini KLA u Solinu. Održane su već tradicionačnei Sportski susreti klubova sjeverozapadne Hrvatske 19.lipnja u Podravskim Sesvetama, 1 listopada su klubovi Slatine obilježili 30 godina rada te organizirali promociju knjige "Slatinski alkhološki programi 1975 - 2005" i "Hudolinov doprinos razvoju programa u Slatini", 22.listopada Večer pučke poezije u Križevcima, gdje je organiziran okrugli stol na temu "Alkoholizam kao javnozdravstveni proplem". Obilježen je 1.Travanj - Dan klubova liječenih alkoholičara ( u Zagrebu smo bili na Jarunu). Mjesec borbe protiv alkoholizma 15 studenog do 15 prosinca značio je za klubove razne akcije u svojim sredinama. U Zagrebu je organizirano trčanje oko Jaruna pod nazivom "Trčanjem protiv ovisnosti", a 8 prisinca je održana glavna manifestacija Tribina posvećena borbi protiv alkoholizma i drugih ovusnosti. uz predavanja prim.mr.sc.Vesne Golik-Gruber i dr.sc.Zorana Zoričića dok su u sjeverozapadnoj Hrvatskoj svi klubovi imali cjelodnevni pješački izlet). Značajno je spomenuti vrlo dobru suradnju s medijima koji su rječju i slikom popratili naše akcije. Pred kraj godine održan je prvi stupanj edukacije za one koji žele raditi kao stručni djelatnici u klubovima liječenih alkoholičara.
Damir Vodopivec na sebe preuzeo teret odgovornosti da kao dopredsjednik Saveza svoji prisustvom nazoči skupštinama i akcijama diljem Hrvatske. Osim več spomenutih događanja, čuli smo da su 17.veljače 2005. dr.sc.Zoran Zoričić, doc.dr.Darko Breitenfeld i Damir Vodopivec bili u Hrvatskom Saboru gdje ih je primio dr.Marko Turić, predsjednik odbora za zdravstvo, rad socijalnu politiku te su imali priliku iznjeti aktualnu problematiku vezanu uz alkoholizam i rad klubova. 4 ožujka bila je 11.godišnjica smrti poznatog alkohologa prof.dr.Branka Langa pa je tom prilikom delegacija bila na njegovom posljednjem počivalištu. 19.ožujka troje predstavnika je bilo na godišnjoj skupštini kluba "Žarek upanja" u Ljubljani te je to prva godišnja skupština jednog kluba kojoj smo prisustvovali. 12. svibnja u Sisku je održan sastanak klubova koji djeluju pri radnim organizacijama. 24.svibnja u Velikoj Gorici održana je osnivačka skupština Zajednice KLA i udruga srodnih djelatnosti zagrebačke županije.17.lipnja je bila promocija knjige "Uhvačena duga - Za život bez alkohola" koju čine izabrane priče iz života liječenih alkoholičara i jihovih obitelji. Ova je godina imala dosta značajnih skupština, uz Slatinu i KLA "poštar" iz Zagreba obilježio je 30 godina, Kla "Bjelovar" 40 godina uspješnog i kontinuiranog rada.26 . prosinca položno je cvijeće i zapaljene su sviječe na grobu osnivača klubova prof.dr.Vladimira Hudolina.
Konstatirano je da su u 2005.god. osnovana tri nova kluba "Solin" u Solinu i "Idemo dalje" i "Novi Korak" u Zagrebu.

Ad.5.) Financijsko izvješće je iznjela Zdenka Domiter, uz opasku da se savez protekle godine financirao isključivo iz vlastitih sredstava (članarina) i donacija za knjigu.
( Izvješće u prilogu).

Ad 6). Vesna Mitrović je je u ime Nadzornog odbora potvrdila ispravnost raspolaganja i vođenja financija prema Statutau.

Ad 7). O Programu rada za 2006.godinu čuli smo od predsjednika HSKLA dr.sci.Zorana Zoričića.
Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara (HSKLA) krovna je udruga koja okuplja 140 KLA, odnosno oko 6.000 liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji. U svom petogodišnjem postojanju kontinuirano je poticao svoje članstvo na aktivnosti koje pridonose unapređenju kvalitete življenja i očuvanja mentalnog zdravlja u zajednicama. Aktivnosti predviđene projektom sukladne su preporukama Europskog akcijskog plana za suzbijanje alkoholizma u kojem se navodi da društva svih zemalja Europe trebaju "...podržati programe koji ojačavaju mobilnost i razvoj zajednice te predvode prevenciju alkoholom uzrokovanih problema..." te "uspostaviti barem jedan kontinuiran i održiv projekt prevencije alkoholom uzrokovanih problema...", te "podržati NVO - e i grupe samopomoći koje promoviraju inicijative prevencije i smanjivanja štete uzrokovanih alkoholom".
Društvenoj prihvaćenosti pijenja u RH, idu u prilog sveprisutna reklama alkohola, osobito piva (iako nije hrana i po zakonu), donesen Zakon o proglašenju vina hranom te velika proizvodnja u kućnoj radinosti što omogućava da alkohol bude dostupan i maloljetničkoj populaciji. U odnosu na Europsku ljestvicu po broju ispijenih litara alkohola po stanovniku, RH se približava njezinom vrhu, dok s druge strane nema dostatne kapacitete (klubove liječenih alkoholičara, stručne i dostručne djelatnike...) koji provode prevenciju i rehabilitaciju liječenih alkoholičara. Četrdesetogodišnje iskustvo u radu, pokazuje da taj dugotrajan proces rehabilitacije i resocijalizacije liječenih alkoholičara i njihovih obitelji na putu ka zdravom načinu života ne mogu obavljati niti zdravstvene, niti socijalne ustanove, već prvenstveno udruge građana - klubovi liječenih alkoholičara (KLA), uz širu društvenu pomoć. Naime, KLA, osim terapijskog rada na sastancima, veliku pažnju posvećuju izvanklupskim aktivnostima u obliku društvenih, zabavnih, odgojnih i obrazovnih događanja, poput izleta, sportskih susreta ili posjeta drugim KLA. Na taj način, KLA, postaju i mjesto gdje liječeni alkoholičari i članovi njihovih obitelji sa sebi sličnima organizirano provode svoje slobodno vrijeme upotpunjavajući ga sadržajima koji potiču nove zdrave stilove života.
Kroz godinu, u svim vidovima liječenja, u zdravstvenim ustanovama sudjeluje oko 7.500 bolesnika ovisnika. Na nastavak liječenja, u KLA, dođe oko 2.500 novih liječenih alkoholičara i oko 2.000 njihovih supruga. 5.500 liječenih alkoholičara nema mogućnost nastavka liječenja jer u njihovim mjestima nema KLA, te se nakon izvjesnog vremena, iz tog razloga, ponovo vraća na bolničko liječenje oko 3.000 recidivista, što predstavlja i dodatni trošak za zdravstvo.
U razvijenim zemljama, poput Italije, na 10.000 do 12.000 stanovnika dolazi jedan klub liječenih alkoholičara. Taj prosjek jedino održava grad Zagreb (72 klubova) dok u ostatku RH (68 klubova!) na jedan KLA dolazi oko 40.000 stanovnika, a u pojedinim krajevima taj prosjek je daleko veći. Npr. Dubrovačko - neretvanska županija sa 120.000 stanovnika oslanja se na jedan KLA, područje grada Osijeka, te Baranja oslanjaju se na dva kluba što je za broj stanovnika i problem alkoholizma nedovoljno. Slična je situacija i u drugim županijama, a posebno u područjima od posebne državne skrbi, gdje je prije rata bilo tridesetak klubova liječenih alkoholičara, a danas samo jedan u Kninu. Razlog ovakvom stanju je i nedostatak stručnih djelatnika za rad u KLA, posebice u područjima koje treba revitalizirati. Prije početka rata, svih 380 KLA u RH imalo je kontinuiran (svaki tjedan) terapijski rad od strane stručnih djelatnika, dok danas većina stručnih djelatnika radi jednom do dva puta mjesečno.
S druge strane, postojećim i potencijalnim, stručnim djelatnicima, nedostaje znanja i motivacije za rad s liječenim alkoholičarima posebice zbog komorbiditeta alkoholizma s PTSP-em, depresijom... Kroz kliničko iskustvo i uvid u referentne stručne i znanstvene radove poznato je da veći broj pacijenata sa PTSP-om (između 20-40%) razvija ovisnost o alkoholu. Stoga je zastupljenost hrvatskih veterana sa PTSP-om u radu KLA relativno velika - 10 %, a upravo je uspostava apstinencije od alkohola preduvjet bilo kakvom ozbiljnijem pokušaju liječenja i pomoći ovim pacijentima.
Educiranjem stručnih djelatnika potaknut ćemo proces oživljavanja i osnaživanja KLA, kao i otvaranja novih. Upoznavanjem sa novim pristupima i načinima rada povećat ćemo uspješnost rehabilitacije i resocijalizacije liječenih alkoholičara te kroz kontinuiranu evaluaciju pratiti napredak. Jednom educirani, stručni djelatnici, uz pomoć supervizije, u svojim će lokalnim zajednicama s jedinicama lokalnih i regionalnih samouprava promicati i širiti zdrave, nekonzumentske stilove življenja (okrugli stolovi, tribine, suradnja sa školama...) uz stalnu superviziju HSKLA s ciljem 'pomoći pomagačima' kao oblika stalne edukacije stručnih i dostručnih djelatnika od strane stručnog odbora HSKLA; Osnovni preduvjet za osnaživanje i razvijanje mreže KLA je educiranost stručnog kadra za rad u klubovima. Stručni djelatnici koji prolaze našu edukaciju su liječnici opće prakse, specijalisti psihijatri, socijalni radnici, defektolozi, psiholozi, medicinske sestre, koji imaju afinitet za rad s ovisnicima o alkoholu, a kojima nedostaje znanja, vještina i sposobnosti za rad u KLA. Dostručni djelatnici dugogodišnji su članovi KLA koji uživaju povjerenje ostalih članova KLA te stručnog odbora HSKLA za ovakav rad. Oni su osobe raznih profila, starosti i 'apstinencijskog staža', no s razvijenim senzibilitetom za rad i pomoć ostalim liječenim alkoholičarima i njihovim obiteljima.
Tu je i tiskan i distribuiran Alkohološki Glasnik, stručno - informativni časopis, za sve KLA u RH, knjižnice, CZSS..koji uz stručne članke ima i sadržaj koji stvaraju sami članovi klubova upoznajući čitatelje s događanjima u njihovoj sredini.
Stvorit će se . kroz 12 mjeseci; osnažena i razvijena mreža KLA u Republici Hrvatskoj; uspostaviti suradnja s vladinim i nevladinim tijelima senzibiliziranima za prevenciju alkoholizma.

Ad 8). Rasprava je bila izuteno obilna, kvalitetna, raznovrsna. Čuli smo delegata iz Osijeka KLA "V.Hudolin" koji naglašava problem alkoholizma u Osijeku i tom dijelu Slavonije, predlaže posjet Predsjednika dr.sci.Zoričića Istočnoj Hrvatskoj. Mišljenje predsjednika dr.sci.Zoričića je da se prvo treba osloniti na stručnjake toga područja koji trebaju poduzeti ozbiljnije mjere, ali svakako obećava i pomoć HSKLA kao i posjet tom dijelu hrvatske. Čuli smo i doc.dr.Darka Breitenfelda koji je pohvalio rad Saveza, sposobnost organiziranja raznih akcija kao uspjeh u senzibiliziranju javnosti na problem alkoholizma. Dr.Tadija Zorić predlaže provođenje programa prevencije u osnovnim školama. Prisutne je pozdravio i pridružio se diskusiji i gosp.Kovač iz KLA Split. On ne smatra da trebaju osnovati nove klubove, odnosno da je njihov rad u četiri grupe odgovarajući, kritizirao je prekasno pristiglu obavijest o početnoj edukaciji krajem prošle godine te izbor člana Predsjedništva - delegata iz njihove Dalmatinske regije. Predsjednik dr.sc.Zoričić je vrlo kratko i jasno pojasnio stav Saveza, način rada u klubu, način rada stručnog djelatnika i njegov položaj u klubu liječenih alkoholičara. Prof.Tatalović se osvrnuo na rad sa alkoholičarima i klubovima u penalnom sustavu, o provođenju Zagrebačke alkohološke škole u liječenju osoba u penalnom sustavu, te o potrebnoj suradnji sa Savezom. Javio se i gosp Toni Pleše iz Delnica, koji je rekao da podržava rada Saveza, vidi napedak u radu KLA u Primorsko-Goranskoj županiji, pohvaljuje rad stručne djelatnice u KLA Delnice i predsjednice Zajednice KLA Primorsko-Goranske županije dr.Anite Komljenović, koja je i sama pozdravila skup. Katarina Mužny pridružila se diskusiji s konstatacijom da treba poraditi na dodatnim edukacijama , jer danas nema "čistog" alkoholizma, već je kombiniran s uoptrebom droga. Dinko Dragičević iz Splita (KLA Feniks) spominje poteškoće u radu i najavljuje osnivanje novog. Paško Šimunac iz Pule zahvaljuje na podršci i pomoći Predsjedniku dr.sci Zoričiću i Savezu. Dr.Milorad Jovanović nam je dao sliku rada klubova liječenih alkoholičara u Poreču i Istri općenito. Diskusiji se pridružio i njegov kolega iz iste regije. Dr.Branko Lakner iz Malog Lošinja (KLA Bonaca) je zadovoljstvom pričao o klubu Bonaca koji je od nekoliko, narastao na klub sa preko tridesetak članova, što znači da će radi kvalitete rada uskoro Mali Lošinj imati novi klub. Najavio je održavanje alkohološke škole u Malom Lošinju u lipnju (23.i 24.). Čuli smo i gosp. Zvonimira Žagija čiji je klub Bjelovar prošle godine proslavio 40 godina kontinuiranog rada. Javio se i gosp.Vidaković iz Vinkovaca koji hvali rad "svoga" klub i naglašava problem nedostatka stručnih djelatnika u Vinkovcima. Javio se i gosp.Krampač iz Preloga te samo kratko pozdravio prisutne.

Uslijedile su PP prezetacije iz Križevaca (prof.Čapalija) i Slatine (dr Turk-Kuči). Ovaj puta su, slobodno se može reći, članovi klubova iz cijele Hrvatske mogli vidjeti povijest, način rada i sigurno dobru budućnost klubova liječenih alkoholičara.

Nakon službenog dijela, još smo u neformalnom drženju jedni drugima imali puno toga za reći.


M.P.                          Predsjednik Hskla Zagreb

Dr.sci.Zoran Zoričić

Zapisničarka :

Maja Kokolek

Ovjerovitelji zapisnika :

Ivana Pražetina Juraj Cesarec

5. REDOVNA SKUPŠTINA HRVATSKOG SAVEZA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Redovna peta godišnja skupština Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara Zagreb održana je 17.studenog u velikoj predavaoni KB «Sestre milosrdnice» s početkom u 10 i 30 sati.

Ukupan broj članova udruge je 102 registrirana KLA , a od toga su skupštini prisustvovala 62 kluba, 140 članova.

Predsjednik HSKLA dr.sci.Zoran Zoričić je prisutnima predložio dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Dnevni red:

1. Pozdravna riječ.

2. Izbor radnog predsjedništva.

3. Riječ predsjednika predsjedništva.

4. Izvješće o radu za 2006/2007.godinu.

5. Financijsko izvješće za proteklo razdoblje

6. Izvješće Nadzornog odbora

7. Program rada za 2008.godinu

8. Predgled rada Zajednice KLA Primorsko-goranske županije

9. Rasprava

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1). Prisutnima se obratio predsjednik HSKLA zahvaljujući na dolasku i iznimno brojnom odazivu naših članova i prijatelja iz cijele Hrvatske. Naglasio je da time dajemo potporu našem cilju i osiguravamo budućnost rada klubova liječenih alkoholičara.

Ad 2). Kao članovi radnog predsjedništva predloženi su i jednoglasno izabrani :

1. Dr.sci. Zoran Zorićić - predsjednik (Zagreb)

2. dr.Anita Komljenović (Delnice)

3. Zlatko Topalović (Zagreb)

Zapisničar je bila Dušica Cesarec, a ovjerovitelji zapisnika : Marija Veselić i Štefica Bedeniković

Ad 3). Predsjednik dr.sc.Zoran Zoričić je pozvao prisutne da minutom šutnje odaju počast preminulom dr.Milanu Gudelju iz Rijeke koji je dugo godina radio u klubovima liječenih alkoholičara. Posebno je pozdravio goste iz Slovenije Natašu Šorko i Miju Levačiča,.

Ad 4). U podnošenju izvješća o radu osvrnuo se predsjednik dr.sc.Zoran Zoričić. na članstvo članstvo u HSKLA

Osnovani novi KLA :

Cres (Cres) , Lucač-Manuš (Split), Feniks (Slavonski brod), Osijek (Osijek), Zdravi život (Krk), Obiteljski klub (Varaždin), Zdenac zdravlja (Kašina), Novi Korak, Nova tratinčica (Zagreb).

Obljetnice KLA

Delnice - 40 god. 2006
Zamet 30 god 2006

Sastanci upravnog odbora

01.06 2006. 26.03.2007. 21.09.2007.

Sažetak sastanka 1.lipnja :

• U toku edukacija za stručne djelatnike

• Održat će se jednodnevna edukacija za članove KLA

• 22.6. I Ljetna škola o alkoholizmu u Malom Lošinju

• 18. lipnja sportske igre u Bjelovaru

• U Slatini tečaj senzibilizacije lokalne zajednice

• Dr.Zoričić u Slatini govorio o Akcijskom planu za borbu protiv alkoholizma

• Naglašen problem volontiranja stručnih djelatnika

• Održana tribina o Penalnom sustavu

• Problem osnivanja KLA na otocima

• Večer poezije u Virovitici održat će se u lipnju

Sažetak sastanka 26.ožujka :

• Promocija knige dr.Roberta Torre “Propadanje i oporavak alkoholičara u KLA” odrđana u prosincu 2006

• Seminar za stručne djelatnike u Koprivnici ( suradnja Saveza Koprivničko-križevačke županije i Zavoda za javno zdravstvo)

• Osnovan Savez KLA Međimurja

• Održane dvije edukacije za članove KLA u Zagrebu

• Planira se održati zadnji modul edukacije za stručne djelatnike u Zagrebu

• U lipnju II Ljetna škola o alkoholizmu u Malom Lošinju

• Sportske igrebit će u Slatini i Kašini

• Večer pučke pozije organizira KLA Koprivnica Centar u lipnju 2007.god.

Sažetak sastanka 21.rujan :

• Završen I ciklus edukacije stručnih djelatnika (42 polaznika)

• Promocija knjige dr.Roberta Torre u travnju u Splitu, u lipnju u Rijeci

• II Ljetna škola o alkoholizmu ( 53 polaznika)

• Održane Sportske igre u Slatini i Kašini

• Novi ciklus edukacije za str.djelatnike – II modul u studenom

• 13-14- listopada Alpe-Adria konf. U Ljubljani

• 19-20 listopada osnivčka skupština Svjetskog saveza KLA

• 21-23 listopada God.skupština KLA Italije

• Najva 21-23 travnja 2008 Hrvatska konferencija o alkoholizmu

Edukacija za stručne djelatnike :

I Ciklus :

• II modul 29.03. - 31.03. i 12.4. - 14.4.06

• III modul 29.11. - 1.12. i 6.12. - 8.12.06

• IV modul 18.04. - 20.04. i 25.04. - 27.4.07

II Ciklus :

• I modul 21.2. - 23.2. i 28.02. - 2.3.07

Lošinjska ljetna škola o alkoholizmu :

• I 23.06.06 - 25.06.06

• II 22.06.07 - 24.06.07

Edukacija članova KLA u KB «Sestre milosrdnice»:

Temeljni alkohološki seminar za članove KLA

• 8.6.06 i 12.10.06

Alkoholoćki glasnik :

Dugogodišnje glasilo KLA. Distribuira se po cijeloj RH.

• 1.000 primjeraka mjesečno

• 350 primjeraka van Zagreba (115 adresa )

• 650 primjeraka u Zagrebu

• Tiskano 146 brojeva (12 kroz godinu)

• Pišu stručni suradnici i članovi KLA

Preporuka je da se proćitani glasnici daju u ambulante, susjedima, poznanicima…

Promocija knjige dr.Roberta Torre:

Spomenuta je promocija knjige dr.Roberta Torre “Propadanje I oporavak alkoholičara” koj je održana na trbini Grada Zagreba 12. Studenoga 2006. god. Knjiga je pobudila izuzetan interes. Konačno su članovi KLA dobili štivo iz kojeg uče, uz koje razmjenjuju mišljenja, dobivaju nova saznanja i objašnjenja.

Supervizija rada KLA :

Superviozija se provodi kao «pomoć pomagaću», supervizior upućuje, predlaže, pojašnjava, educira.

Superviziju provode :

• Dr.sc.Zoran Zoričić

• Prim.dr.sc. Srđan Marušić

• Prim.mr.sc.Vesna Golik-Gruber

• Prim.dr.sc.Željko Marinić

• Dr.Anto Orešković

• Dr.Gordana Šikić

Održana je u KLA

Delnice, Rijeka, Pula, Split, Solin, Opatija, Umag, Zagreb ( Siget, Osvit, Novi korak, Izvor, Rudeš)

Akcije u Hrvatskoj :

14.veljača . Valentinovo U Zagrebu tradicionalni «Trijezni tramvaj zvan čežnja».
2006 Sljeme, Risova jazbina( KLA Zagreba )
2007 Kašina, Sportski susreti KLA Zagreba
2006 hodanje Mičetinec (KLA Koprivničko-križevačke županije)
2007 izlet u Varaždin, ( organizator KLA Obiteljski klub i KLA Koprivničko-križevačke županije)
sportski sureti KLA Sjeverozapadne Hrvatske (2006 – Bjelovar, 2007 – Slatina)
Večer pučke poezije «Poezijom protiv ovisnosti» ( 2006 – Virovitica, 2007 – Koprivnica)
Mjesec borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti obilježen je diljem RH, a u Zagrebu «Trčanjem protiv ovisnosti» . 26. studenoga 2006. god, oko jezera Bundek.

20. prosinca 2006. godine Tv emisija ‘’Ekspertiza’’ i HLZ dodjeljuju :

Hrvatskom savezu klubova liječenih alkoholičara Nagradu za promicanje zdravlja u Republici Hrvatskoj za 2006.god.

Nagradu za životno djelo dobili su prof.dr.Višnja i prof.dr. Vladimir Hudolin

Ad 5).Financijsko izvješće je iznjela tajnica HSKLA Dušica Cesarec. Financijsko poslovanje HSKLA vodi knjigovodstveni servis «Grebengrad» iz Zagreba.

Poslovanje se temelji na propisima RH :

· Zakon o udrugama NN 76/93 i 47/99 i 88/01

· Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija NN 112/93

· Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih org NN 20/94

· Zakon o porezu na dohodak NN 177/04

· Uredba o izdacima za službena putovanja NN 73/93

· Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja NN 175/03

· Pravilnik o čuvanju poslovnih knjiga

· Etički kodeks računovodstvenih djelatnika o čuvanju poslovne tajne

· Načelo točnosti, istinitosti, pravovremenosti, transparentnosti

Ad 6). Predsjednica nadzornog odbora Vesna Mitrović konstatirala je da se financijsko poslovanje HSKLA vodi po zakonskim propisima.

Ad 7). Program rada za 2008 god. :

Hrvatska konferencija o alkoholizmu i Alpe-Adria sastanak KLA , u travnju 2008. (21-23-) u Opatiji..

Edukacija III i IV modul za stručne djelatnike

· Krajem lipnja XXIV sportski susreti KLA sjevorozapadne Hrvatske u Čakovcu

· jednodnevni seminar za članove KLA i njihove obitelji u organizaciji ZKLA Zagreb

· Sportski susreti članova ZKLA Zagreb 1.travnja

· U lipnju III «Ljetna škola o alkoholizmu» u Malom lošinju

· Druženje KLA Primorsko-goranske županije u lipnju

· Županijski sportski susreti KLA sjevorozapadne Hrvatske

· X Večer pučke poezije u Zagrebu

· Mjesec borbe protiv alkohlizma u svim županijama

· Supervizije rada KLA

· Godišnje skupštine KLA širom Hrvatske

· Izborna skupština HSKLA u Zagrebu

Ad 8). Izvješće o radu Primorsko-goranske županije podnjela je predsjednica dr.Anita Komljenović. Županijsku zajednicu čine :

• KLA “DELNICE” iz Delnica

• KLA” ZAMET” iz Rijeke

• KLA”CENTAR” iz Rijeke

• KLA”NOVI ŽIVOT” iz Rijeke

• ULA”OPATIJA” iz Opatije

• KLA”MATULJI”iz Matulja

• KLA”BONACA” iz Malog Lošinja

• ULO”GROMAČE” iz Krka

• KLA”CRES” iz Cresa

Obiteljsku terapiju provode u Rijeci :

• KLA INA Rijeka

• Pri psihijatrijskoj ordinaciji Dr Šikić djeluje ukupno 6 grupa

• KBC Rijeka- dr.Babić vodi tri grupe obiteljske terapije,a pored toga djeluju i tri KLA

• Psihijatrijska bolnica Rab

Ukupno Zajednica KLA primorsko-goranske županije se sastoji od 23 KLA.

Aktivnosti :

• Na poticaj dr.Gordane Šikić ,psihijatrice koja je dopredsjednica Zajednice,svakog prvog utorka u mjesecu održavaju se supervizijski sastanci za stručne djelatnike klubova .

• Tečaj senzibilizacije za liječnike opće medicine u Delnicama 2005.

• Predstavljanje knjiga dr.Torea”Propadanje alkoholičara i Oporavak liječenog alkoholičara u KLA” na Medicinskom fakultetu u Rijeci u svibnju 2007.

• Ljetna škola alkoholizma u Malom Lošinju 2006. i 2007.godine –glavni organizator terapeut KLA Bonaca iz Malog Lošinja,Branko Lakner ,dr.med.

• Druženja klubova na godišnjim skupštinama,kongresima,stručnim sastancima, izletima,putovanjima,radnim posjetama...

• Sportski susreti KLA u lipnju 2006.i 2007.u Gorskom kotaru,u park šumi Golubinjak i Polanama pored Petehovca.

• Izlet kluba” Delnice” i “Dubračina “ iz Crikvenice u lipnju ove godine u Mariju Bistricu i Trakošćan..

• Izlet županijskih klubova na Risnjak.

• Radno druženje stručnih djelatnika te članova klubova jednom u tri mjeseca i to svaki puta u drugom KLA sa poznatim stručnjacima na području alkohologije.

Na kraju je dr. Zoran Zoruičić predao Antunu Pleše, članu KLA Delnice , priznanje za 40 godina apstinencije. Gosp.Pleše je poznat u cijeloj Hrvatskoj kao osoba koja ima razumijevanja za svakog, uzor je i podrška svima članovima KLA. Srdačan i dug pljesak je bio dokaz koliko je Toni cijenjen.

Ad 9). Raspravu je otvorio dr.Robert Torre sa izvjšćem o osnivačkoj skupštini Svjetskog saveza KLA. Dr.Torre, dr.Lakner i prof.Tatalović su u Udinama prisustvovali velikom skupu kao službeni delegati HSKLA. Bili su prisutbi predstavnici s raznih kontineneata, 30 zemalja( Italija, Argentina, Bjelorusija, Indija, Čile, Norveška, Ekvador, BiH, Danska.Šri Lanka, Mauritanija, Slovenija…) Statut, kao temeljni zakon udruge nije donesen jer zahtjeva konceptualne preinake (pokišalo se nametnuti talijanski model). Za dvije godine će se zbog tih promjena ponovo održati sastanak, gdej će se ponuditi preinačeni statut.

Dr.Branko Lakner je najavio III Ljetnu školu o alkoholizme u Malom Lošinju 13.lipnja 2008.god.

Hrvoje Weber je pozdravio skup i kao budući predsejdnik pozvao prisutne na godišnju skupštinu KLA Prečko. Javio se gosp.Franc Jozef Paš iz Huma Sutli koji sa 43 godine apstinencije je najdugovječniji apstinent u Hrvtaskoj. Iz Poreča se javila gđa. Šuran i najavila osnivanje zajednice KLA Istarske županije. Gđa Nevenka Napijalo je predsjednica prvog ženskog KLA i to u Slavonskom Brodu.

Skupštinu je pozdravila Nataša Šorko iz Ljubljane. Zahvalila je na našem učešću na Kongresu o alkoholizmu i drugim ovisnostima Alpe-Adria u listopadu. Slovenija ide prema osnivanje saveza KLA. Javio se i prof.Tatalović koji je pohvalio pojačanu aktivnost predsjednika i predsjedništva HSKLA. Isto tako je zahvali svim KLA koji prihvaćaju članove iz kaznionica.

Na kraju skupštine prdsjednik dr.Zoran Zoričić je zahvali svima s kojima uspješno surađuje, a posebno dr.Anti Oreškoviću dopredsjedniku ZKLA Zagreb, , Dušici Cesarec –tajnici HSKLA, Damiru Vodopivcu – dopredsjedniku HSKLa i Zlatku Topaloviću doipredsjedniku ZKLA.

Skupština je završila u 13.sati.

Zapisničar

Dušica Cesarec

U Zagrebu, 18.studeni 2007.god.

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES