POČETNA HSKLA ►►

 

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

1995 . 2014

Dostupni brojevi AlkGlas

2015 . -->

 

 

 

◄ strana 5

Alk. gl. 6 /2016. (223) str. 8 - 10

strana 11 ►
 

Kritika ovisničkog uma

Prikrivena ljepota nemira

Potreba za ugodom, kao krajnje prirodna stvar, je jedan specifičan trenutak unutrašnjeg svijeta osobe čiji korijeni sežu daleko u djetinjstvo.  Rodivši se toliko ogoljen, slab i bez ikakve šanse za samostalan opstanak, čovjeku su zapravo ovisnost i susret s boli suđeni. U početku su te boli sanirane odgovorima sredstva (majke) na djetetove ovisničke želje (hrana, briga) razrješavane kroz niz mehanizama koje se mogu svesti pod zajednički nazivnik jednostavnog imena - ljubav. Kroz dočekane odgovore na potrebe, dijete upoznaje općenitost biokemijskih procesa u mozgu u trenutku razrješenja nelagode za hranom, pićem ili ljubavlju kao ugodu i jedna sasvim prirodna veza je stvorena - nelagoda primarnih nagona se razrješava određenom ugodom.  Rastući i igrajući se, dijete upoznaje svijet oko sebe koji nosi niz različitih ugoda koje više ili manje odgovaraju djetetovom svijetu i polako bira one koje su specifične njemu samome. Ono tada počinje birati specifične ugode i specifične radnje koje uzrokuju specifične biokemijske procese koje se na psihičkom planu prezentiraju kao njemu specifična ugoda.

Onog trenutka kada dijete upozna neku neugodu koja ne biva razriješena od strane sredstva (majke), te probrane ugode postaju prirodan mehanizam kojima se održava ego u kojem je dijete i dalje centar svih zbivanja, i ono ulazi u svijet ugode automatski. Ono iz ugode vrlo lako i izlazi onda kada to samo želi i to i dalje ostaju sasvim prirodni i poželjni mehanizmi odrastanja, upoznavanja svijeta i formiranja sebe. Međutim, specifične ugode već su u tom periodu upoznate.

Život nužno nosi i boli koje se trebaju naučiti razriješiti ili barem kanalizirati u ispravnom smjeru. Onoga trenutka kad ih život donese osobi koja po nezrelom modelu centralne pozicije u svijetune shvaća trenutak u kojem se neka vlastita tragedija uzdigne na pijedestal, ego se održava na način da za njega specifična, a ranije upoznata ugoda, kupira nelagodu i patološki slijed zapravo zaživi. U tom trenutku stvoren je specifičan prijateljski odnos osobe sa ugodom koji postaje prirodan i vrlo problematičan, i događa se uvijek i svugdje. U tom trenutku naučeni su obrasci ponašanja osobe koja će vrlo brzo ući u svijet odnosa (tj. patološke ovisnosti) o određenom sredstvu koje će zapravo donositi ono što je donosilo sredstvo prirodne ovisnosti tj. majka, i ponavljati ih zapravo stalno u životu.  U ovom slučaju, nelagoda ovisničkih nagona se razrješava specifičnom ugodom zbog koje se čovjek osjeća živ, i u ovom slučaju, čovjek se zaljubljuje u tu narcistički uljepšanu sliku sebe zato što se osjeća živ.  U ovom slučaju, problem je što je to postalo prirodno.

Zašto je tome tako? Ono što je na razini psihe prirodno, uvijek je mirno, a čovjek je u svojoj biti stvoren kao cjelovito biće nemira koji ga tjera u stvaranje vlastite specifičnosti koje je u svojoj biti jedno cjelovito ništa.U fazama uzdržavanja od sredstva koje je služilo isključivo prikrivanju bazičnoga egzistencijalnog nemira, nemir se javlja kao sasvim prirodna stvar koja trenutno nema pokrivača. Biti  cjelovito ništa dolazi kao posljedica prihvaćanja napora stvaranja kao vlastite sudbine i razrješavanja tog nemira, kao precizan opis čovjekovog poželjnog unutarnjeg stanja. Da bi osoba bila cjelovito ništa, potrebno je pronaći vlastite mehanizme slobode nad sredstvima ugode koje koristimo za postizanje mira u prostorima realnosti, a to zahtjeva prepoznavanje vlastitog smisla, vlastite estetike i vlastitih odgovornosti. Ovaj puta ostavljam vam prostora za razmisliti koje sve mehanizme ugode kao štapa za hodanje koristite u slučaju kada je maraton sreća.Pretvoriti nemir realiteta u mir cjelovitog ničega zove se hrabrost.

Daniela Vojnović, dr.med.

JA RARHA - Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm

Zajednička akcija za smanjenje štete povezane s alkoholom

Alkohol predstavlja četvrti čimbenik rizika za opterećenje bolešću i smrtnost u Centralnoj Europi, te između ostalog i u Hrvatskoj. Od štetnog djelovanja alkohola nije pošteđen niti jedan organ. Dugotrajno pijenje alkohola povezano je s brojnim bolestima i stanjima kao što su ozljede, mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja, gastrointestinalni poremećaji, rak, kardiovaskularne bolesti, plućne bolesti, prenatalna oštećenja i drugo. Štetna uporaba alkohola i alkoholom uzrokovani poremećaji imaju prilično veliki utjecaj i na mnoge druge ljude, ne samo osobe koje piju. Tako se u izvještaju Centra za ovisnosti i mentalno zdravlje iz 2012. (Centre for Addiction and Mental Health, CAMH) procjenjuje da su sveukupni izravni troškovi EU vezani uz konzumaciju alkohola kroz zdravstvenu skrb, kriminal, djelovanje policije, nesreće i gubitak produktivnosti u 2010. godini iznosili 155 milijardi eura.

S ciljem smanjenja štete povezane s alkoholom 2006. godine donesena je EU Strategija o alkoholu koja ujedno pruža podršku državama članicama. Navedena strategija uključuje instrumente za ostvarivanje prioriteta poput zaštite djece, mladih i nerođene djece, smanjenja štete među odraslima te smanjenja štete povezane s vožnjom pod utjecajem alkohola.

Godine 2010. u Hrvatskoj je usvojena Nacionalna strategija sprječavanja štetne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja za razdoblje od 2011. do 2016. godine, kao vodeći nacionalni dokument kojim se utvrđuju prioritetna područja za opću akciju i daju preporuke za političke odluke i mjere, a sve u cilju omogućavanja aktivnosti za sprječavanje štetne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja.

Prevalencija štetnog pijenja, odnosno obrazaca pijenja koji dovode do oštećenja zdravlja, odabrana je kao jedan od pokazatelja za praćenje napretka u odnosu na EU strategiju. Upravo s ciljem podupiranja država članica u unaprjeđenju rada na zajedničkim prioritetima u skladu s EU Strategijom o alkoholu te jačanju kapaciteta država članica u djelovanju i smanjenju štete povezane s alkoholom pokrenuta je trogodišnja Zajednička akcija za smanjenje štete povezane s alkoholom (JA RARHA- Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm), sufinancirana od strane EU u okviru drugog EU zdravstvenog programa.

Opći cilj JA RARHA projekta je doprinijeti zdravlju i dobrobiti građana EU te smanjenju troškova zdravstvenih sustava i šireg gospodarstva.

JA RARHA je zajednička akcija 28 zemalja članica EU te Islanda, Norveške i Švicarske koju koordinira portugalska nacionalna institucija za promicanje smanjenje uporabe psihoaktivnih tvari, prevenciju ovisničkih ponašanja, i smanjenje ovisnosti. (SICAD – Serviço de Intervençăo nos Comportamentos Aditivos e nas Dependęncias), uz sudjelovanje još 32 suradna partnera i 29 kolaborativna partnera, kao što su Europski centar za praćenje droga i ovisnosti(EMCDDA-European monitoring centre for drugs and drug addiction), Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), Pompidou grupa(Međunarodno tijelo koje djeluje unutar Vijeća Europe na formiranju politika vezanih uz droge) i Međunarodna organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development). Hrvatski zavod za javno zdravstvo (www.hzjz.hr) je suradni partner iz Hrvatske, a Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH i Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ su kolaborativni partneri.

Tematski radni paketi izučavaju potrebu za boljim pristupom usporedivim podacima o obrascima pijenja i štetne uporabe alkohola, potrebu za pregledom smjernica za smanjenje rizika i minimizaciju štete povezane s uporabom alkohola, uzimajući u obzir specifičnosti konteksta i ciljnih skupinateprimjere dobrih praksi.

Države članice, između ostalog, će istraživanjem koristiti zajedničku metodologiju kako bi dobile usporedive podatkeza praćenje napretka u smanjenju štete povezane s alkoholom na nacionalnoj i EU razini te za vrednovanje nacionalnih kretanja u odnosu na šire trendove.

Hrvatska u JA RARHA sudjeluje u dva radna paketa: radnom paketu 4 – praćenje i radnom paketu 5 – smjernice.

Radni paket 4 podijeljen je na dva zadatka. U jednom zadatku prikupljaju se postojeći podaci iz istraživanja o potrošnji alkohola, obrascima pijenja i šteti povezanoj s alkoholom koja su provedena u državama članicama u razdoblju od 2008. do 2013. te pohranjuju radi usklađivanja i usporedbe u zajedničku bazu podataka HARMES (Harmonizing Alcohol-Related Measures in European Surveys).U drugom zadatku, provedeno je tijekom 2015. godine istraživanje na slučajnom uzorku u dobi od 18 do 64 godine istovrsnom metodologijom SEAS (Standardized European Alcohol Survey).  Provedeni anketni upitnik sastoji se od pitanja i skala koje procjenjuju količine i učestalosti pijenja alkohola, načine i obrasce pijenja te štete vezane uz alkohol. U konačnici je provedeno 20 odvojenih istraživanja u kojima je sudjelovalo 19 država.

Provedbom istraživanja na općoj populaciji o konzumaciji alkohola po prvi puta će se dobiti širok spektar pokazatelja kako učestalosti pijenja različitih vrsta pića, tako i obrazaca pijenja u dobi od 18 do 64 godine, stavova prema politici povezanoj s alkoholom te različitih pokazatelja štete povezane s alkoholom na razini pojedinaca i obitelji.

U sklopu radnog paketa 5, Hrvatska je prijavljena u zadacima dva (2) i tri (3):

Pregled upotrebe smjernica za ograničavanje konzumacije alkohola, u kontekstu kratkih intervencija vezanih uz rizično pijenje

Pregled smjernica o pijenju kod mladih

Sudjelovanje Hrvatske u Zajedničkoj akciji za smanjenje štete povezane s alkoholom sukladno je prioritetnim područjima i iskazanim potrebama i mjerama u Nacionalnoj strategiji sprječavanja štetne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja za razdoblje od 2011. do 2016. godine. Dobiveni podaci i smjernice olakšat će planiranje javnozdravstvenih prioriteta kada je u pitanju alkohol i politika usmjerena na alkohol.       

Međunarodni rezultati i ishodi Zajedničke akcije za smanjenje štete povezane s alkoholom na EU razini očekuju se tijekom jeseni 2016. kada će izvještavanjem na završnoj konferenciji isti biti prikazani. Nakon toga slijedi detaljnija analiza nacionalnih podataka i njihovo objavljivanje tijekom 2017. godine.

Više o projektu možete saznati na:

http://www.rarha.eu/About/Description/Pages/details.aspx?itemId=1&lista=Description&bkUrl=About/Description/

http://www.hzjz.hr/projekti/rarha-joint-action-on-reducing-alcohol-related-harm/

Autori:

Hrvatski JA RARHA tim

Odjel za promicanje mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti sa savjetovalištem

Služba za promicanje zdravlja

Referentni centar Ministarstva zdravlja za promicanje zdravlja

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

         

Predavanje

Ovisnosti i mentalno zdravlje

Klub liječenih alkoholičara Kutina svake godine aktivno obilježava Mjesec borbe protiv ovisnosti.

Ove godine smo  "Mjesec borbe protiv ovisnosti“  obilježili predavanjem u Knjižnici Kutina pod nazivom “Ovisnosti i mentalno zdravlje“. Predavač  je bio dr. Dinko Štajduhar, specijalist psihijatar iz Neuropsihijatrijske bolnice "Dr. Ivan Barbot" iz Popovače, koji ima dugogodišnje iskustvo rada s ovisnicima o alkoholu. 

Početak predavanja dr. Štajduhar je posvetio mentalnom zdravlju općenito, a veći dio predavanja odnosio se na ovisnost o alkoholu i pušenju. Zanimljivo, ležerno i vrlo otvoreno dr. Štajduhar je osvijetlio problem ovisnosti o alkoholu, od početaka pijenja do faze osvještavanja problema i liječenja alkoholizma.

Mjesec borbe protiv ovisnosti za Klub liječenih alkoholičara posebno je važan. Prilika je to da se progovori o problemima zajednice koji se često minoriziraju i guraju pod tepih, a nažalost pokazatelji govore da sve više ljudi, osobito mladih, u Hrvatskoj prekomjerno pije. Zato je rad na prevenciji od izuzetne važnosti za zajednicu. 

Dugogodišnja terapeutkinja KLA Kutina, psihologinja Mirna Bjelić, rad u Klubu smatra vrlo važnim jer on predstavlja podršku, kako osobama koje se liječe od ovisnosti o alkoholu, tako i njihovim obiteljima. Potvrđuju to i stalni dugogodišnji članovi Kluba koji su ovdje našli konkretnu pomoć kao nastavak liječenja, nakon bolnice.

Vili Grebenar, Član KLA Kutina

         

◄ strana 5

Alk. gl. 6 /2016. (223) str. 8 - 10

strana 11 ►

Nakladnici: Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

                     Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb

 

Adresa uredništva: KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za psihijatriju Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb, tel. 3787-734

Službene stranice HSKLA:  http://www.hskla.hr/

Alkohološki glasnici do 2015: http://www.hskla.hr/ag/        Alkohološki glasnici od 2015: http://www.hskla.hr/ag1/

Glavna i odgovorna urednica: Mirjana Halužan, e-mail: haluzan.mirjana@gmail.com

Zamjenik glavnog urednika: Zoran Zoričić

Tehnički urednik: Dražen Žagi, e-mail: drazen.zagi@bj.t-com.hr

Urednik Internet izdanja: Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor:  Š. Bedeniković, D. Cesarec, S. Jelić, E. Kovačević, D.Bratuša, K. Radat, M.Livić, M.Tovarloža, J.Znaor.

Izlazi mjesečno ili dvomjesečno

IBAN ZKLAZ: HR1123400091100137559, s naznakom “za Alkoholoski glasnik”.

Tisak: Kalida d.o.o.                                                                                                                                                                         

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES