POČETNA HSKLA ►►

 

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

1995 . 2014

Dostupni brojevi AlkGlas

2015 . -->

 

 

 

◄ strana 3

Alk. gl. 3 /2015. (214) str. 6 - 8

strana 9 ►

STRUČNI SKUP U SPLITU

 „Poboljšanje međusektorske suradnje u postupcima provođenja zaštitnih mjera u području liječenja od ovisnosti o alkoholu i kocki, provođenju psihosocijalnog tretmana i prevencije obiteljskog nasilja“,

U zajedničkoj organizaciji

Centra za socijalnu skrb Split (CZSS) i

Županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara Split (ŽZKLA)

Skup je održan dana 08.travnja 2015.g.u prostorijama Centra za socijalnu skrb Split, Gundulićeva 25, u vremenu od 14-16 sati.

Skup je otvorila i prisutne pozdravila (njih tridesetak, uglavnom iz  Prekršajnog suda u Splitu i ostalim gradovima i opčinama Županije, te Gradsko društvo Crvenog križa Split ,  ŽZKLA Split i Udruga Psyhoaktiva), Sanja Kuvačić, dipl. soc. radnica, djelatnica CZSS Split i predsjednica Županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara. U uvodnom obraćanju prisutnima naglasila je ulogu Centra za socijalnu skrb Split kao aktivnog dionika u lokalnoj zajednici u svim postupcima koji se tiču zaštite prava pojedinaca i obitelji od svakog oblika nasilja. CZSS Split prepoznaje važnost međusektorske suradnje i dobre koordinacije te pozdravlja sve inicijative koje pospješuju suradnju u interesu korisnika. 

U skladu s najavljenim temama, izlagači su predstavili svoja područja rada i aktivnosti, s ciljem upoznavanja i informiranja sudionika, te kao uvod u raspravu:

Silvana Nikolić Perasović, dipl. sociolog, stručna djelatnica ŽZKLA Split:

 „Prevencija i tretman ovisnosti o alkoholu i kocki“

Mr Danijela Didić, spec. kliničke psihologije, predsjednica Udruge Psyhoaktiva:

„Provođenje psihosocijalnog tretmana“

Ad. 1.:  .

U organizaciji Centra za socijalnu skrb Split i Županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara Splitsko-dalmatinske županije 8. travnja 2015. održan je stručni skup „Poboljšanje međusektorske suradnje u postupcima provođenja zaštitnih mjera u području liječenja od ovisnosti o alkoholu i kocki, provođenja psihosocijalnog tretmana i prevencije obiteljskog nasilja“. Sudionici skupa su suci Prekršajnog suda s područja županije kojima je predstavljen rad Klubova liječenih alkoholičara i rad klubova ovisnika o kocki te aktivnosti udruge Psyhoaktiva koja provodi zaštitnu mjeru psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja. Stručni skup moderirala je Sanja Kuvačić, socijalna radnica CZSS Split i predsjednica ŽZKLA.

Rad Klubova koje su okupljeni u Županijskoj zajednici klubova liječenih alkoholičara SD županije prezentirala je sociologinja Silvana Nikolić Perasović, stručna djelatnica KLA Izbor Split i KLOK Crvenog križa Split. U uvodnom dijelu izlaganja upoznala je sudionike s epidemiologijom alkoholizma u Hrvatskoj, naglašavajući da puno veći broj ljudi trpi posljedice prekomjernog pijenja i bolesti ovisnosti o alkoholu obzirom na prihvaćeni koncept alkoholizma kao obiteljske bolesti. Društvena stigma osoba s teškoćama prekomjernog pijenja doprinosi činjenici da neznatan postotak ulazi u sustav liječenja, a od prvih problema do ulaska u sustav liječenja i rehabilitacije prođe iznimno dugi period.

U savez klubova liječenih alkoholičara i ovisnika o kocki na području Splita okupljeno je 9 klubova u kojima djeluje 14 terapijskih zajednica, uz financijsku podršku Grada Splita. S ciljem poticanja i provođenja pojedinačnog i obiteljskog liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije liječenih alkoholičara/ovisnika o kocki i članova njihovih obitelji održavaju se redovni tjedni sastanci, prema potrebama korisnika ili procjeni stručnih djelatnika provodi se individulani savjetodavni rad, a sastavni dio programa je informiranje i edukacija o teškoćama prekomjernog pijenja/kockanja i ovisnosti.

Za većinu korisnika u prvoj fazi karakterističan je nedostatak motivacije i uvida u teškoće i posljedice prekomjernog pijenja ili kockanja, a posebno za korisnike upućene u terapijski program po sudskom rješenju. Dugotrajno pijenje uglavnom je trajno narušilo obiteljske odnose, a osobu učinilo rezistentnom na povratne informacije članova obitelji ili drugih osoba u njihovoj okolini. Praksa je pokazala da su nekritični, fizički i psihički jako oštećeni, i da bi za njih adekvatniji početak bilo bolničko liječenje kojem, u nekim slučajevima, prethodi kazna zatvorom. Tek nakon bolničke detoksikacije i uspostave apstinencije, moguće je nastaviti rehabilitaciju u kl

Ad. 2.:

Danijela Didić predstavila je prisutnima rad udruge Psyhoaktiva, koja provodi zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana izrečenu počiniteljima obiteljskog nasilja. Predstavljene su sve faze tretmana: ulazna, koja uključuje psihodijagnostičku obradu, kako bi se procijenili kapaciteti osobe za sudjelovanje u tretmanu; provedbena, koja se sastoji od 16 grupnih tematskih susreta, a obuhvaća upoznavanje obiteljskog nasilja i posljedice nasilja, razumijevanje ljutnje, tehnike samokontrole ljutnje, kognitivno i relaksacijsko suočavanje sa stresom, teme iz područja komunikacije (aktivno slušanje i JA-poruke),  razumijevanje i rješavanje sukoba i druge teme; te završna faza, koja uključuje i detaljno pismeno izvještavanje suda o provedenom tretmanu.

RASPRAVA I ZAKLJUČCI:

U raspravi koja je slijedila utvrđeno je da suci Prekršajnog suda nisu bili educirani u smislu razlikovanja tretmana koji provode udruge te da će im ova predavanja biti korisna radi bolje distinkcije programa prilikom izricanja zaštitnih mjera. Posebno je važna informacija da za  ovisnike o alkoholu ili drogama nije indicirano upućivanje na psihosocijalni tretman, kao niti za osobe koje imaju ozbiljniju psihijatrijsku dijagnozu. S obzirom da se pri izricanju navedene mjere dosad o tome nije vodilo računa, kažnjenici su u najvećem broju slučajeva upućivani na psihosocijalni tretman, a rijetko u klubove liječenih alkoholičara, unatoč činjenici visoke učestalosti počinjenja obiteljskog nasilja pod utjecajem alkohola. Posljedica toga su i nedovoljno poznavanje činjeničnog stanja i informiranosti sudskih organa sa potrebama u Al-klubovima i pojedinačni slučajevi što stvara duge liste čekanja na psihosocijalni tretman, dok, s druge strane, u klubove liječenih alkoholičara kažnjenici nisu dovoljno često upućivani, iako klubovi imaju stručne i organizacijske kapacitete za primanje istih tretman bez čekanja. Tome, nažalost, doprinosi i činjenica da se zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti može izreći tek nakon provedenog vještačenja i utvrđene ovisnosti o alkoholu, što pravosudnom sustavu donosi visoke troškove i dugotrajnije postupke, te se isto nastoji izbjeći. Nadalje se, u raspravi saznaje, da ukoliko se provedenim vještačenjem utvrdi da se kod počinitelja nasilja u alkoholiziranom stanju ne radi o ovisnosti nego o zloporabi alkohola, počinitelj se ne može uputiti na obvezno liječenje. Stoga se suci kod izricanja ove mjere najčešće rukovode priznanjem počinitelja nasilja da ima problem s prekomjernim pijenjem alkohola ili ukoliko o istom već postoji medicinska dokumentacija. Dodatna su teškoće vezane uz praćenje realizacije mjere obveznog liječenja od ovisnosti. U dijelu motivacije počinitelja nasilja na uključenje u tretman liječenja ovisnosti, kao i u praćenju realizacije same mjere, značajna je uloga CZSS Split, čiji stručni djelatnici interveniraju u obitelji već po zaprimanju obavijesti policije o uredovanju zbog obiteljskog nasilja. I obratno, stručnjacima u CZSS važna je povratna informacija, kako od Prekršajnog suda, o presudi koja je donijeta, tako i od KLA i KLOK i Psyhoaktive o realizaciji mjere.

Zaključeno je da bi, radi bolje učinkovitosti u provođenju mjera, bilo potrebno voditi ažuriranu listu osoba koje su završile psihosocijalni tretman, kao i onih za koje je tijekom psihodijagnostičke obrade utvrđeno da ne ispunjavaju kriterije uključivanja u ovaj tretman, kako bi se spriječilo ponovno izricanje iste mjere osobama koje su završile tretman i osobama za koje isti nije indiciran, a što se učestalo događa. Nadalje, ovisnike o alkoholu i kocki, umjesto na psihosocijalni tretman potrebno je upućivati u KLA i KLOK. Iako je riječ o udrugama, a ne zdravstvenim ustanovama koje bi bile dužne provoditi mjeru liječenja, KLA i KLOK su u praksi pokazali dobre rezultate ne samo u postizanju apstinencije svojih članova, već i u motiviranju istih na bolničko liječenje, nakon kojeg se nastavlja tretman u klubovima. Nedostatak sustavnog bavljenja problemom ovisnosti o alkoholu i kocki na području Splitsko-dalmatinske županije, odnosno, nepostojanje odjela za alkoholizam pri KBC Split, i dalje je jedna od temeljnih teškoća u tretmanu ovisnika o alkoholu i kocki. ŽZKLA će i dalje promovirati potrebu sustavnog pristupa ovom problemu. Radi učinkovitije suradnje Prekršajnog suda i ŽZKLA, kod izricanja zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti,  ŽZKLA je predložila stručnu djelatnicu Nives Vladović,  za koordinatora u navedenim postupcima, što je od strane Prekršajnog suda prihvaćeno, kazala nam je Sanja Kuvačić, dipl. soc. radnica, CZSS Split; i predsjednica ŽZKLA Split

Tekst i slike: Davor GRGAT

◄ strana 3

Alk. gl. 3 /2015. (214) str. 6 - 8

strana 9 ►

Nakladnici: Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

                     Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb

 

Adresa uredništva: KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za psihijatriju Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb, tel. 3787-734

Službene stranice HSKLA:  http://www.hskla.hr/

Alkohološki glasnici do 2015: http://www.hskla.hr/ag/        Alkohološki glasnici od 2015: http://www.hskla.hr/ag1/

Glavna i odgovorna urednica: Mirjana Halužan, e-mail: haluzan.mirjana@gmail.com

Zamjenik glavnog urednika: Zoran Zoričić

Tehnički urednik: Dražen Žagi, e-mail: drazen.zagi@bj.t-com.hr

Urednik Internet izdanja: Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor:  Š. Bedeniković, D. Cesarec, S. Jelić, E. Kovačević, D.Bratuša, K. Radat, M.Livić, M.Tovarloža, J.Znaor.

Izlazi mjesečno ili dvomjesečno

IBAN ZKLAZ: HR1123400091100137559, s naznakom “za Alkoholoski glasnik”.

Tisak: Kalida d.o.o.                                                                                                                                                                         

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES