početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

strana 17

Alk. gl. 2/3 /2014 (206.7) str. 22 - 26

strana 27 ►

POVIJESNI PRIKAZ RADA KLA U HRVATSKOJ

KLUBOVI LIJEČENIH ALOHOLIČARA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Virovitičko – podravska županija smještena je na sjeverozapadu Hrvatske, broji 84.836 stanovnika i ima 13 općina. Središte i najveći grad je Virovitica, a slijede Slatina i Pitomača.

PRIKAZ RADA SLATINSKIH KLUBOVA KROZ PET RAZDOBLJA

Prvo razdoblje, od 1975. do 1979. godine: Uz podršku i prisutnost ravnatelja Doma zdravlja, liječnika, Crvenog Križa i lokalne vlasti, 31.1.1975. godine osnovan je prvi klub liječenih alkoholičara u Slatini. Osnivanju kluba je dao podršku i upute osobno prof dr. Vladimir Hudolin, a na osnivačkoj skupštini su s Klinike bili prisutni dr. Josip Ivica i socijalna radnica Ljuba Ulemek. Klub vodi dr. Marija Turk-Kuči. Nakon prvog ushićenja, klub se suočava s velikim otporima u društvenoj zajednici. U klub naglo pristiže oko 50 novih članova, te se odmah rad dijeli u dvije grupe: jedna za radnike, druga za poljoprivrednike koji pristižu iz današnjih okolnih općina.

Drugo razdoblje, od 1979. do 1988. godine: Veliki je priljev novih članova u klubove. S obzirom da Slatina nema bolnice ni sličnog zbrinjavanja, svi novi članovi prolaze postupke kroz opću medicinu. Pri timu specijalistice obiteljske medicine dr. Marije Turk-Kuči, a na njezinu inicijativu, osnovano je Savjetovalište za alkoholizam i druge ovisnosti Doma zdravlja Slatina koje koriste svi timovi liječnika. To je bilo moguće jer su u taj rad uključene nove zaposlenice: Višnja Kajzer, viša med sestra, prof Ksenija Vujanović– Juras i dipl.soc. radnica Ljiljana Randelj. Klubovi slijede upute Sveza klubova iz Zagreba i osniva se osam klubova po radnim organizacijama. Provodi se tečaj senzibilizacije za stručne i dostručne djelatnike u Slatini pod vodstvom prof. dr. Vladimira i Višnje Hudolin, kao i tečaj za prosvjetne djelatnike.

Treće razdoblje, od 1989. do 1991. godine: Nakon tečaja, a prije početka rata na ovom prostoru osniva se Teritorijalna mreža od 19 klubova u kojima radi 11 djelatnika raznih profila. To razdoblje traje do početka ratnih razaranja na ovom prostoru. U tijeku rata mnogi klubovi prestaju s radom, mnogi članovi su u zarobljeništvu, mnogi ljudi se iseljavaju ili stradavaju. Redovito radi savjetovalište i slatinski klubovi. Slatina je oslobođena 14.12.1991. godine. Od tada radi 8 klubova i 6 djelatnika. To je jedno od najtežih razdoblja.

Klubovi u okolnim općinama koje su bile okupirane prestaju s radom (Voćin, N. Bukovica, Mikleuš i drugi koji su postojali u radnim organizacijama).

Četvrto razdoblje, od 1992. do 2005. godine: Poslijeratno je razdoblje, savjetovalište prestaje s radom a formira se Teritorijalni alkohološki centar. 18.6.1998. osnovano je Udruženje klubova liječenih alkoholičara Slatina. Od 3. do 7.3.1996. održava se tečaj edukacije za 55 polaznika raznih profila kojeg vode prof.dr. Vladimir i Višnja Hudolin. Natupila je privatizacija u zdravstvu od 2000. godine i mnoge društvene promjene, a posljedica je slab dolazak novih članova u klubove.

Stručni djelatnici UKLA Slatina

Peto razdoblje, od 2005. do 2015. godine: Održane su mnoge radionice za učenike 6 razreda osnovne škole. Godine 2005. UKLA prima Zlatnu plaketu grada Slatine za tridesetogodišnji rad, a 1.10.2005. godine održan je stručni skup povodom tridesetogodišnjeg rada, na kome je izlagala prof. dr. Višnja Hudolin. UKLA je bio organizator 5 . i 13. večeri pučke poezije i sportskih susreta KLA sjeverozapadne Hrvatske. Održana su mnoga druženja i izleti. U klubove sve više dolaze ljudi sa sudskim i prekršajnim mjerama. Održavaju se redoviti sastanci klubova i pripreme za obilježavanje 40. godišnjice rada Udruženja KLA Slatine 2015. godine. Ovom prilikom odaje se priznanje na ustrajnom radu vms. Višnji Kajzer, prof. Kseniji Vujanović– Juras, soc.radnici Vlasti Ivković, dr. med. Mariji Turk-Kuči i drugim stručnim djelatnicima, predsjedniku Stanislavu Stanojeviću, svim članovima UKLA i njihovim obiteljima.

dr. Marija Turk-Kuči, predsjednica UKLA Slatina

UKLA VIROVITICA Prvi Klub liječenih alkoholičara „Virovitica“ osnovan je još davne 1975. godine i ne zna se točno do kada je djelovao jer je izgubljena evidencija, a vodila ga je medicinska sestra. U to je vrijeme u Virovitici djelovao poznati psihijatar dr. Mijo Kuhner, koji je pomagao u radu ovog kluba.

Drugo osnivanje kluba i obnavljanje rada uslijedilo je 23. 2. 1988. godine. Klub je uspješno djelovao do ratne 1991. godine, kada se zbog ratnih događaja koji su zahvatili i Viroviticu klub opet pasivizira i prekida redoviti rad.

Sadašnji klub osnovan je 4. lipnja 1999. godine. Za vrlo uspješan rad treba zahvaliti gospodinu Antunu Prliću, Tihomiru Maroviću i obiteljima Šime Butka, Josipa Šimuna, Zlatka Đerke Zlatka, Damiru Rođaku, a posebno medicinskim sestrama Margiti Hajduković, Nadi Medved i Vesni Majstorović. Klub je osnovan uz podršku Županijskog povjerenstva za prevenciju ovisnosti i podršku M. Tolšića i mr.sc. dr. Miroslava Venusa i Branimira Markotića. Glavna organizatorica bila je poznata psihijatrica mr.sc. Elvira Koić, dr. med., koja je od 1997. radila u Općoj bolnici Virovitica.

Odlaskom med. sestre Margite Hajduković u mirovinu i prekidom rada u klubu med. sestre Nade Medved, zadnjih nekoliko godina stručna voditeljica UKLA Virovitica je mlada medicinska sestra Željka Dorić koja je pokazala spretnost i zalaganje za rad UKLA.

Mirko Rak, predsjednik i Šime Butko, zaslužni apstinent

UDRUGA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA PITOMAČA osnovana je 10. siječnja 1982. godine.

U prvim godinama rada u Udruzi je radio tim u sastavu: dr. Veljko Veljko, soc. radnica Katica Rabadžija i med. sestra Melita Takač. Nakon 1987. godine terapeutski rad preuzela je samo med. sestra Melita Takač, koja uz pomoć starijih apstinenata i danas vodi Udrugu. Od osnivanja Udruge do danas, kroz nju je prošlo više od dvije stotine članova. Rad Udruge odvija se na terapijskim sastancima redovito svakog utorka. Na sastancima se raspravlja o problemima alkoholizma, ali i o drugim bolestima i temama koje nisu u izravnoj vezi s alkoholom. Po potrebi se obilaze članovi Udruge kod njihovih kuća, provodi se patronaža ako nekoliko puta ne dođu na sastanke. Provode se i mnoge druge aktivnosti, kao što je sudjelovanje na Sportskim susretima KLA sjeverozapadne Hrvatske (dva puta smo bili i domaćini), odlazimo na godišnje skupštine drugih klubova, u Viroviticu, Slatinu, Đurđevac i dr., organiziraju se izleti, što je u zadnje vrijeme rjeđe zbog nedostatka sredstava. Ove godine naša stručna voditeljica med. sestra Melita Takač odlazi u zasluženu mirovinu. Nakon 32 godine volonterskog rada u Udruzi najavila je prekid ovog rada pa joj članovi Udruge i društvene strukture općine najljepše zahvaljuju na velikom zalaganju, humanosti i stručnosti.

Srećko Zvonarić, tajnik

KLUBOVI LIJEČENIH ALKOHOLIČARA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

Nakon završetka Domovinskog rata, na području Osječko-baranjske županije zaustavlja se urušavanje rada klubova liječenih alkoholičara (KLA) izazvanih ratnim zbivanjima. Tako su obnovljeni i organizirani novi klubovi na području Osijeka, Đakova, Našica i Valpova. Nažalost, u Baranji, gdje je prije rata djelovalo nekoliko klubova, danas ne postoji niti jedan registrirani klub.

Prema pokazateljima i provedenim anketama u gradu Osijeku postoji oko 10000 alkoholičara, što čini 10% populacije stanovništva. Prije Domovinskog rata u Osijeku je djelovalo petnaestak klubova čiji se rad redom gasio. Tijekom devedesetih godina uspješno je započeo s radom klub liječenih alkoholičara koji je djelovao u prostorijama Psihijatrijske klinike KB Osijek. Danas u Osijeku djeluju četiri KLA: „Osijek“, „Tvrđa“, „Retfala“ i „Donji grad“. Stručni suradnici volonterskim radom pomažu mnogobrojnim članovima i njihovim obiteljima.

KLA „OSIJEK“ Klub „Osijek“ djeluje od 2007. godine. Od osnutka terapeutkinja je Branka Muk, viša medicinska sestra s Klinike za psihijatriju KBC Osijek. Do 2013. godine predsjednica kluba bila je gđa Emilija Mamić, koju je zamijenio sadašnji predsjednik Mario Mikulandra.

KLA „Osijek“ redovito u svojim prostorijama održava predavanja. U suradnji s ostalim gradskim klubovima i GPP-om, klub održava velike manifestacije preventivnog karaktera: „Trijezni tramvaj“, „Nula za dar“ i obilježava Svjetski dan zdravlja. Članovi kluba aktivno sudjeluju u pisanju članaka za Alkohološki glasnik.

Ostvarena je i dobra suradnja s pravosudnim sustavom, odnosno kaznionicama Valtura kod Pule, te kaznionicama u Lepoglavi i Požegi. Od osnutka kluba, kroz njega je prošlo više od stotinjak članova i njihovih obitelji.

Klub trenutno broji tridesetak aktivnih članova, a svojim aktivnostima nastoji educirati, savjetovati članove i njihove obitelji te utjecati na kvalitetu njihovog života.

KLA „TVRĐA“ Kao nastavak revitalizacije rada klubova liječenih alkoholičara na području grada Osijeka, ukazuje se potreba za pokretanje novih klubova. Tako je 12. veljače 2008. godine osnovan KLA „Tvrđa“ koji danas broji preko dvadeset članova. Predsjednik kluba je Milan Kvesić, stručni suradnici u klubu su mr.sc. Nada Blagojević-Damašek, spec. psihijatar, subspec. iz područja alkoholizma i drugih ovisnosti i Marijana Kovaček, dipl.med.tech., specijalist javnog zdravstva.

Pored redovitih aktivnosti u borbi protiv ovisnosti i nastavka post rehabilitacije, klub aktivno surađuje s ostalim gradskim klubovima u preventivnim akcijama i pruža podršku osnivanju novih klubova liječenih alkoholičara u gradu.

Pod vodstvom stručnih suradnika klubovi liječenih alkoholičara već nekoliko godina po srednjim školama Osječko-baranjske županije uspješno provode predavanja vezana uz prevenciju alkoholizma kod mladih.

KLA „RETFALA“ Klub liječenih alkoholičara „Retfala osnovan je 7. rujna 2011. godine, podjelom članova KLA „Tvrđa“. Tijekom njegovog postojanja kroz klub je prošlo oko trideset pet članova, od kojih je danas četrnaest stalnih. Broj članova varira prema prestanku sudske mjere obaveznog liječenja nekih članova, budući da dobar dio članova kluba nakon isteka sudske mjere prestaje pohađati sastanke.

Klub je uključen u sve aktivnosti zajedno s ostalim KLA grada Osijeka pod stručnim vodstvom mr.sc. Vesne Perković.

KLA „DONJI GRAD“ Ovo je najmlađi klub u Osijeku, a osnovan je 11. siječnja 2012. godine. Pri osnivanju kluba, svojim znanjem i iskustvom podršku su dali već postojeći klubovi u gradu. Od prvih dana predsjednik kluba je B. Pavlović.

Terapeut kluba je Ksenija Galić, bacc.med. tech., djelatnica Klinike za psihijatriju KBC Osijek.

U dvije godine djelovanja kroz klub je prošlo dvadeset članova. Uz redoviti program i svakodnevne aktivnosti, klub inicira uspješnu akciju Sportom protiv ovisnosti, stolnoteniski turnir te izlete na lijevoj obali Drave, uz druženje s članovima obitelji svih klubova liječenih alkoholičara iz grada Osijeka.

KLA “ĐAKOVO” Na području Đakovštine djeluje jedan klub.

KLA „Đakovo“ osnovan je davne 1966. godine, a u kontinuitetu je djelovao do 1991. godine. Nakon nekoliko pokušaja klub se obnavlja i počinje sa stalnim radom 2009. godine. Od 2012. godine u klub je uključen stručni djelatnik dr. Ivan Ramčić, spec psihijatar.

Kroz klub je u četrdesetak godina djelovanja prošlo više od 1800 osoba s poteškoćama povezanim s alkoholizmom. Trenutno broji 12 članova. Kako kažu u klubu, ljudi na području Đakovštine imaju nizak stupanj svijesti o problemu ovisnosti o alkoholu i traže pomoć tek kad ih nešto na to prisili. Članovi kluba stoga svojim aktivnostima preventivno djeluju na suzbijanju ovisnosti o alkoholu.

KLA “NAŠICE” Nakon duge stanke Klub liječenih alkoholičara „Našice“ obnovljen je 1. lipnja 2013. godine. Za predsjednicu je izabrana dr. Snježana Vondraček, spec. psihijatar. U klubu danas djeluje 37 članova. Uz dr. Vondraček, kao voditeljicu stručnog tima, djeluju i četiri terapeuta: dr. Ružica Kovač, spec. psih., med.sestra Nataša Žagar, bacc. Renata Dukmenčić i soc. radnica Mirjana Grubač.

Klub se bavi svim motivacijskim aktivnostima vezanim uz borbu protiv alkoholizma. Budući da je uočena potreba, klub se uključuje u akciju osnivanja novih klubova u susjednim općinama Đurđenovac i Koška. Klub odlično surađuje s općinskim Crvenim križem, u čijim prostorijama i djeluje.

KLA “VALPOVO” U Valpovštini je prvi klub lliječenih alkoholičara osnovan davne 1969. godine u sklopu tadašnjeg PPK „Đuro Salaj“ Valpovo. Osnivač i prvi terapeut bio je soc. radnik F. Ugljarević.

Za vrijeme Domovinskog rata rad kluba je zamro, ali nikada nije u potpunosti prekinut.

Danas u klubu djeluju 23 aktivna člana. U klubu kao stručni suradnik djeluje dr. Blaženka Gregorić, spec. opće medicine. Uz liječene alkoholičare, članovi su i oboljeli od PTPS-a te ovisnici o tabletama i lakim drogama. Klub redovito organizira izlete, odlaske u kazalište, predavanja i druženja s članovima obitelji. Gostuju na lokalnom radiju i rade na izdavanju vlastitog časopisa. Ostvarujemo dobru suradnju s Domom umirovljenika, čije prostorije i koristimo za naše aktivnosti.

Mr.sc. Nada Blagojević Damašek, dr.med. Čedomir Diklić, KLA „Tvrđa“

KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA „DELNICE“

KLA „Delnice“ osnovao je 18. veljače 1966. godine dr. Janko Stipaničić s pet apstinenata. Naravno, iza tog osnivanja, a i početka rada klubova u drugim mjestima i poduzećima Gorskog kotara, zapravo je stajao dr. Vladimir Hudolin sa svojim suradnicima. Naslijedila ga je Dr. Maja Stipaničić iza koje je 30 godina rada s liječenim alkoholičarima. U tim davnim godinama tjedni sastanci kluba održavali su se u prostorijama Općine Delnice jer vlastitu prostoriju ni tada nismo imali. Potrebno je spomenuti da je u Delnicama, u ono vrijeme, osnovan Koordinacijski odbor klubova liječenih alkoholičara Gorskog kotara kao viši organizacijski oblik već postojećih aktivnosti na području alkoholizma. Između ostalog, na njegov poticaj počele su ciljane aktivnosti da se Delnice odrede kao regionalni izvanbolnički centar za liječenje alkoholičara i mjesto educiranja kadrova. Također, „Ljetna škola alkoholizma“ prvi je put održana u dvorištu kuće prof. Hudolina.

Kao vjerni njegov učenik i sljedbenik, Hudolinovu doktrinu u Gorskom kotaru gorljivo je provodio Anton Toni Pleše, naš nedavno preminuli legendarni apstinent i dugogodišnji predsjednik s preko 40 godina apstinencijskog staža.

Ni u ratnom razdoblju KLA „Delnice“ kao tada jedini klub liječenih alkoholičara u Gorskom kotaru, nije prekidao s radom, već su svi tjedni sastanci redovito održavani, naravno, sa smanjenim brojem članova.

Od kraja devedestih godina dužnost terapeuta Kluba liječenih alkoholičara „Delnice“ marljivo obnaša naša dr. Anita Komljenović, a nedavno nam se pridružila i prof. Tanja Jakovac u ulozi psihologa – pedagoga.

U posljednjih nekoliko godina broj naših članova se konstantno povećava, posebno zbog prakse sudova da prilikom izricanja presude u nju uključuju i obvezu prisustvovanja našim sastancima određeno vrijeme. Ipak, jezgru današnjeg kluba čini samo tridesetak redovitih i pouzdanih članova, od kojih je većina s više od pet godina sudjelovanja u radu kluba.

Svoju osnovnu djelatnost obavljamo održavanjem redovitih tjednih sastanaka u prostorijama Doma zdravlja dr. Josip Kajfeš u Delnicama. Uz razgovore i rasprave na temu alkoholizma pod stručnim nadzorom naše terapeutkinje dr. Anite Komljenović, stalno uspoređujemo ljepote trijeznog života s „onim” životom, održavajući tako vrlo uspješnu apstinenciju koja zaslužuje sve pohvale.

Od ostalih aktivnosti moramo spomenuti sudjelovanje u Ljetnoj školi alkoholizma u Malom Lošinju, redovno sudjelovanje na superviziji klubova liječenih alkoholičara u Rijeci, neprekinuto djelovanje kluba tokom ljeta i godišnjih odmora, što dovoljno govori o našoj ozbiljnosti. Sudjelovali smo također u emisiji Radija Gorski kotar pod nazivom „Znanje je moć”, izradili smo prigodni letak povodom mjeseca borbe protiv alkoholizma, organizirali smo nagradni natječaj za likovne i literarne radove na temu alkoholizma u osnovnim i srednjim školama Gorskog kotara, obilježavamo godišnjice apstinencije naših članova, a izradili smo i nekoliko božićnih čestitaka u dekupaž tehnici, koje smo poslali našim prijateljima iz klubova diljem Hrvatske. Organizirali smo godišnja sportsko-rekreativna druženja članova kluba na otvorenom, izradili smo i održavamo vlastitu web stranicu, održali smo trojni radni sastanak s klubovima liječenih alkoholičara iz Crikvenice i Senja…

Kroz KLA „Delnice“ je od osnutka do današnjih dana prošlo oko 800 liječenih alkoholičara.

Dr. Anita Komljenović

strana 17

Alk. gl. 2/3 /2014 (206.7) str. 22 - 26

strana 27 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

 

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. ili dvomjesečno

IBAN ZKLAZ: HR1123400091100137559, s naznakom "za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES