početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

strana 10

Alk. gl. 2/3 /2014 (206.7) str. 17 - 22

strana 23 ►

POVIJESNI PRIKAZ RADA KLA U HRVATSKOJ

POVIJESNI OSVRT NA RAD KLA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI

Prvi klub liječenih alkoholičara u Krapinsko-zagorskoj županiji je počeo s radom 1968. godine na inicijativu Odjela za alkoholizam tadašnje Vinogradske bolnice u Zagrebu. Klub je vodio dr. Karlo Šmit, koji je i sam bio liječeni alkoholičar, te je preuzeo ulogu terapeuta u klubu. Sastanci su se održavali u prostorijama Doma zdravlja Zabok, uz povremenu pomoć psihijatrijske službe.

Od 1974. godine stalni terapeut KLA „Zabok“ postaje dipl. ing. soc. rada Danica Posavec. Klub je radio redovito pokrivajući područje od Zaprešića, Klanjca, Krapine i Zlatara do Huma na Sutli. Tijekom tri destljeća rada kroz klub je prošlo više od 2000 članova, od čega je 1650 liječeno bolnički. Kada se s pojedinog područja skupilo troje ili više apstinenata s više od šest mjeseci apstinencije, pristupilo se organiziranju novog kluba na tom području. Tako su osnovani klubov liječenih alkoholičara „Krapina“, „Bedekovčina“, „Stubičke Toplice“, „Straža“ u Humu na Sutli te klubovi „Život“, „Zlatar“, i „Klanjec“.

Krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća održavani su redoviti zajednički sastanci klubova Krapinsko-zagorske regije, uz sudjelovanje terapeuta, predstavnika regionalnih zajednica i samih članova klubova, s namjerom rješavanja složene problematike alkoholizma.

Prije početka Domovinskog rata na području Krapinsko-zagorske županije radila su dva kluba, KLA „Zabok“ i KLA „Krapina“. Klub „Zabok“ je kontinuirano radio tijekom Domovinskog rata, osim jednogodišnje stanke zbog bolesti terapeuta.

Nakon Domovinskog rata kreće osnivanje klubova liječenih alkoholičara u Krapinsko-zagorskoj županiji kao samostalnih udruga. Osnovani su klubovi u Krapini, Humu na Sutli, Bedekovčini, Pregradi, Krapinskim Toplicama, Donjoj Stubici, Mariji Bistrici, Maču i Oroslavju.

S obzirom na broj klubova i međusobnu suradnju 2008. godine je osnovana Zajednica KLA Krapinsko-zagorske županije s ciljem poboljšanja zajedničkog rada, koordinacije i organiziranja zajedničkih aktivnosti na području cijele županije.

Posebna uloga u osnivanju Zajednice pripada Ivanu Prokurici kao dugogodišnjem apstinentu, suosnivaču KLA „Jezera“ u Bedekovčini i Zajednice KLA KZŽ. Predsjednik Zajednice KLA KZŽ je Željko Postonjski, dipl.soc.radnik

U svojem radu nastojimo biti što više prisutni u javnosti, tako da kod obilježavanja važnijih datuma u alkohologiji sudjelujemo u emisijama na lokalnim radio postajama, a također smo prisutni u pisanim medijima.

Zajednica KLA KZŽ ima svoju web stranicu na kojoj objavljuje svoje aktivnosti.

Željko Postonjski, dipl. socijalni radnik

ZAJEDNICA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Prvi klub liječenih alkoholičara u regiji osnovan je u Željezari Sisak 1968. godine, a potom 1969. godine u Petrinji. U Glini je klub osnovan 1985., a u Kostajnici 1989. godine. Pije rata na ovom području je djelovalo 17 klubova. Početkom rata velik broj klubova prestao je djelovati. 2000. godine ponovno je osnovan klub u Hrvatskoj Kostajnici, no njegovo djelovanje nije dugo trajalo.

KLA „PETROKEMIJA KUTINA“ Klub „Petrokemija Kutina“ osnovan je 1974. godine u radnoj organizaciji. Ove godine proslavljamo 40 godina uspješnog rada s mnogo sretnih ljudi i obitelji, spašenih iz pakla alkohola. Mnogi su klubovi iz radnih organizacija prestali s radom i samo je još šest aktivnih. Za radnu je organizaciju klub važan jer utječe posredno na kvalitetu obavljanja poslova, povećanje produktivnosti i efikasnosti i što je najvažnije, na smanjenje bolovanja. Prema dostupnim podatcima od 1982. do 2013. godine kroz klub je prošlo oko 300 ljudi. Bilo je recidiva, odustajanja, ponovnih liječenja, ali i uspjeha. Za uspješan rad kluba zaslužna je naša terapeutkinja gospođa Mirna Bjelić, dipl. psiholog, koja se već više od 22 godine bavi problemima alkoholizma i koja je spasila mnoge obitelji i samce od propasti. Uz Petrokemijski uspješno vodi i drugi gradski klub. Tu je i dugogodišnji predsjednik (3 mandata) Vladimir Salvador, prvi predsjednik Zajednice klubova liječenih alkohličara Sisačko-moslavačke županije i bivši član upravnog odbora Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara. Sudjelujući i posjećujući skupštine drugih klubova podigao je naš klub iz anonimnosti i stekao puno dragih prijatelja. Klub danas broji 7 stalnih članova, a novi je predsjednik Nenad Romić. Od njega se očekuje da nastavi s ispunjenjem zadaće, zbog čega su klubovi i osnovani.

UKLA KUTINA KLA „Petrokemija“ dugo je bio jedini klub u Kutini. Zbog velikog broja članova, osnovana je Udruga KLA Kutina. Od 1999. klub uspješno nastavlja tradiciju. Terapeut je također gospođa Mirna Bjelić, dipl. psiholog, koja uz svoj posao i sve ostale obaveze uspješno vodi dva kluba. Od 1999. do 2013. godine klub je imao 119 članova. Kao i u ostalim klubovima, bilo je recidiva i ponovnih liječenja, ali se nije odustajalo. Klub danas broji 6 članova (3 obitelji i 3 samca), a imali smo i 4 člana iz kaznenih ustanova. Novi je predsjednik Vladimir Salvador. Otvoreni smo za sve koji imaju problema s ovisnošću. Naš terapeut i svi članovi kluba pružit će pomoć i podršku.

KLA „KUPA“, SISAK Osnivačka skupština novog Kluba liječenih alkoholičara „Kupa“ održana je 20.11.2013. godine u Sisku. Terapeut kluba je gospođa Marijana Petrić, koja ima iskustva jer je uspješno vodila i KLA u Petrinji. Još čekaju da se registriraju i da normalno rade. Trenutno je u klubu 6 članova.

KLA „PETRINJA“ Klub liječenih alkoholičara u Petrinji osnovan je 1969. godine. Prvi predsjednik Kluba bio je Slavko Idžaković, a stručna suradnica dr. Mara Dabić-Jeftić iz Vinogradske bolnice u Zagrebu. Iz njega su se dalje razvijali ostali klubovi, tako da je na području Petrinje djelovalo šest klubova. Godine 1989. organizirana je proslava 20. obljetnice kluba, kojoj su nazočili i gosti iz Italije, predvođeni prof.dr. Vladimirom Hudolinom.

Sada u Petrinji djeluje jedan klub uz stalne poteškoće i probleme. Najveći problem je financijske prirode. U toj neimaštini lako se poteže za alkoholom pa ima dosta recidiva. Terapeut kluba, gospođa Renata Rokić, radi taj posao bez ikakve naknade, samo s velikom ljubavlju i željom da pomogne članovima i njihovim obiteljima.

KLA „NOVSKA“ Posebni doprinos i zalaganje pri osnivanju kluba imao je prvi terapeut dr. Domagoj Mosler, spec. internist. U Klubu se radi na održavanju ozračja zajedništva i međusobnog povjerenja, te potpori u održavanju apstinencije u grupi. Predjednik Kluba je g. Predrag Seničnjak, a stručna djelatnica Martina Antolković, mag. psihologije.

Predrag Seničnjak

KLA „INA RAFINERIJA NAFTE SISAK“ Povijest kluba počinje davne 1967. godine kada je u radnoj organizaciji INA- Rafinerija nafte Sisak osnovan klub liječenih alkoholičara kao udruga radnika, ali je rad prekinut početkom Domovinskog rata, da bi 2001. klub bio ponovo osnovan na inicijativu gospođe Branke Bičanić, koja je bila terapeut kluba sve do odlaska u mirovinu, a nakon nje klub vodi gospodin Đuro Počekal, diplomirani socijalni radnik. Sadašnji klub je osnovan s 10 članova kao udruga pri radnoj organizaciji, da bi vrlo brzo udvostručili članstvo. Novi članovi nisu radnici INE-e, nego građani šireg dijela grada Siska i Petrinje, jer smo mi tada bili jedini registrirani klub na ovom području.

U proteklih 14 godina uspješnog rada našeg kluba, kroz klub je prošlo ukupno 63 člana, od toga pouzdano znamo da ih 28 uspješno apstinira. Ostali su posuđeni drugim klubovima kada su osnovani klubovi Petrinja i „Kupa“, ili su samo prošli kroz klub po sudskom nalogu i bili su članovi samo po sili zakona.

Kao što smo spomenuli, terapeut kluba je Đuro Počekal, koji već nekoliko godina vrlo uspješno i kvalitetno vodi klub, a da pritom za svoj trud ne dobije ni kune. Kao što nam je znano i kod većine drugih klubova financijska strana je vrlo loša. Radna organizacija nam daje prostorije za rad kluba te za njih plaća sve režije, ali nas financijski ne podupire. Od Gradskog poglavarstva smo zadnju donaciju dobili prije par godina.

Predsjednik kluba i blagajnik je Milan Palaić, tajnik Mirko Pavušek, dok je bivši predsjednik Željko Kovačević član predsjedništva Saveza KLA Hrvatske, u kojem predstavlja našu županiju. Klub sad ima 13 članova, kako obitelji, tako i samaca. Posljednjih godina sastancima kluba prisustvuju i aktivno se uključuju u rad i studentice socijalnog rada.

Klub sudjeluje u svim akcijama koje organiziraju Hrvatski savez KLA i Zajednica KLA Sisačko–moslavačke županije. Rad našeg kluba prepoznaju svi veći klubovi središnjoj Hrvatskoj kroz prijateljska druženja.

Predsjednik KLA, Milan Palaić

KLA „IVANIĆ GRAD“ Klub liječenih alkoholičara „Ivanić Grad“, sa sjedištem u Kundekovoj 4, protekle 2013. obilježio je 45 godina rada. Jedini je na ovim prostorima i djeluje na području Ivanić Grada, općina Križ i Kloštar Ivanić. Osnovna misija kluba je poticanje trajne apstinencije od alkohola, te unapređivanje duševnog zdravlja i kvalitete života osoba liječenih od alkohola i njihovih obitelji. U klubu je podršku i pomoć potražilo mnogo osoba liječenih od alkohola. Klub trenutno broji 20-tak aktivnih članova. Bilo je recidiva, koji su sastavni dio bolesti, međutim bilo je i „ponovnog ustajanja“. Osnovna aktivnost kluba su tjedni grupni sastanci, koji se održavaju svaki ponedjeljak u trajanju od sat i pol, a uključeni su i supružnici osoba liječenih od alkohola. Radi što bolje informiranosti građana o štetnosti alkohola, povremeno se održavaju radio-emisije na gradskom radiju. Klub dobro surađuje s klubovima Sisačko-moslavačke županije. Razvijamo suradnju s našim liječnicima i drugim službama socijalno-represivnog karaktera, u koje su uključene osobe koje prekomjerno piju. Dugogodišnji voditelj kluba, gospodin Svetislav Holub, zbog bolesti se morao povući 2013. godine. Na veliku radost, klub dobiva novu, mladu osobu, punu optimizma i s novim idejama, dipl. socijalnu radnicu Tatjanu Gašparec. Nadamo se da je to dugoročno rješenje.

KLA „NAFTAPLIN“ U POPOVAČI Klub „Naftaplin“ osnovan je daleke 1960. godine u Popovači uz veliku pomoć Radne organizacije „Naftaplin“. Prolazio je kroz teška razdoblja, ali se uvijek uspio izvući. Klub danas broji deset stalnih članova i smješten je u prostorijama Doma zdravlja Popovača. Terapeut je socijalna radnica gospođa Tanja Šljubura, a predsjednik gospodin Franjo Šitaj. Klub je član Zajednice sisačko-moslavačke županije, a njezin predsjednik, gospodin Marijan Matušin član je kluba „Naftaplin“. Sada imaju pomoć samo od grada pa rade na tome da promijene ime u KLA „Popovača“

KLA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Samo pet godina nakon osnivanja prvog kluba u Zagrebu, na našem području osnovan je prvi klub. Bio je to KLUB “CENTAR” KOPRIVNICA, osnovan 1969.god. Veliku ulogu u osnivanju kluba imao je naš istaknuti alkoholog dr. Dragutin Toth. Tokom godina Koprivnica je imala čak 9 klubova mahom osnovanih u radnim organizacijama, koje su se nažalost nakon propasti poduzeća i Domovinskog rata ugasile. Dr.Toth je radio na osnivanju mreže klubova u Koprivnici . Danas KLA “Centar” Koprivnica radi u tri terapijske grupe te ima 139 članova, od čega je 54 apstinenata (49 m i 5 ž) i 85 članova obitelji. Još 1985. godine Klub Centar je pokretač prvih sportskih susreta klubova liječenih alkoholičara koji su tokom godina mijenjali nazive i danas te igre znamo kao Sportske susrete KLA sjeverozapadne Hrvatske. Okupljaju klubove s područja pet županija, mjesto su velikog druženja i susreta obitelji naših klubova na cjelodnevnom druženju i natjecanju. Također KLA “Centar” je 2000. god. pokrenuo i Županijske sportske susrete na kojima sudjeluju samo klubovi iz Koprivničko-križevačke županije.

Od klubova koji su danas još aktivni drugi po starosti je KLA KRIŽEVCI osnovan 1974. Danas radi u dvije terapijske grupe i broji ukupno 65 članova od toga su 42 apstinenta (37 m i 5 ž), te 23 člana obitelji, uz neprekinut kontinuitet u radu punih 40 god. Klub se može pohvaliti da je velikim zalaganjem, danas pokojnog, dr. Totha, povodom 20. godišnjice rada, održan Prvi sabor klubova liječenih alkoholičara Koprivničko-križevačke županije u Križevcima ,koji na žalost nije saživio u pravom obliku. No zato je tom događaju prisustvovao prof. dr. Hudolin Vladimir, prof.dr. Hudolin Višnja te gđa. Ljuba Ulemek, kao osnivači modernog koncepta liječenja alkoholičara. Zaslugom KLA Križevci od 2000 god. na nivou Županije kontinuirano se provodi zajedničko obilježavanje dana klubova 01.04. Svake godine drugi klub je domaćin gdje uz zajedničku šetnju, druženje i temu povezanu sa alkohologijom obilježimo taj važan datum povijesti klubova.

DZSA ĐURĐEVAC osno-vano je 1978. godine. Danas ima 44 člana od čega je 29 apstinenata i 15 članova obitelji. 2002. god. pokrenuli su manifestaciju “Stvaralaštvom protiv ovi-snosti“ za klubove naše Županije. Početak je bio u Molvama da bi unazad 3 god. manifestacija pre-šla u grad Đurđevac.

KLA PODRAVKA osno-van je 1978 god. Danas ima 15 apstinenata i 14 članova obitelji što je ukupno 29 članova. Jedan su od vrlo rijetkih klubova koji danas još postoje u sklopu radne organizacije.

Odlazak na kongres u Opatiju

Najmlađi Klub na našem području je KLA SVETI IVAN ŽABNO, osnovan 2002. godine na inicijativu i potporu KLA Križevci. Danas imaju 13 članova od čega je 6 apstinenata i 7 članova obitelji.

Kroz godine klubovi su bili povezani na razne načine. Bliža povijest suradnje u zadnjih petnaest godina bila je kroz Savez za zaštitu duševnog zdravlja i suzbijanje ovisnosti Koprivničko-križevačke županije. U okviru Saveza djelovala je i Koordinacija KLA KC-KŽ županije. Prije nekoliko godina, točnije 14.07.2011., na inicijativu klubova liječenih alkoholičara naše Županije osnovana je Zajednica klubova liječenih alkoholičara Koprivničko-križevačke županije, čiji su članovi svi klubovi osim “Podravke”, koja još nije odlučila o uključivanju u Zajednicu, ali intenzivno se radi na tome. Prvi predsjednik ZKLA KC-KŽ županije je Šemovčan Dražen. Svi naši Klubovi članovi su HSKLA.

Aktivnost naših klubova je velika. Uz redovite tjedne sastanke mnoga su događanja koja ostvarujemo, svaki klub za sebe ili zajedno na nivou Županije i šire. Sportski susreti, večer pučke poezije, stvaralaštvom protiv ovisnosti, obilježavanje dana klubova, doček Nove godine ,kestenijede, izleti, sudjelovanje na Konferenciji alkohologije i KLA u Opatiji, štandovi po gradovima u Mjesecu borbe protiv ovisnosti, edukacija stručnih i dostručnih djelatnika ... samo su neke od naših redovitih aktivnosti. Obilježavanje naših skupština i odlasci na skupštine drugih klubova obavezne su aktivnosti.

S ponosom možemo reči da imamo sreću što među svojim stručnim djelatnicima imamo sestru Milicu Pakasin iz KLA Centar Koprivnica sa 30 godina rada u klubu i mr. Milan Čapalija prof.psih. iz KLA Križevci sa 20 godina rada. Brojni su liječnici, medicinske sestre, soc. radnici, psiholozi prošli, ali oni su najduže izdržali zajedno s nama mnoge naše pobjede i poraze i zbog tog nesebičnog rada i davanja sebe i svog slobodnog vremena veliko im hvala! Danas na Županiji imamo 5 stručnih djelatnika i 6 dostručnih, ali uspjevamo nekako pokriti stručni rad po klubovima.

Također zadovoljstvo je i čast u svojoj sredini imati osnivača kluba, i danas aktivnog člana i apstinenta sa 40 god. uspješne apstinencije, kao što je to naš Nikola Novosel–Miško iz KLA Križevci, za njim tu su Franjo Manolić sa 36 god. apstinencije iz DSZA Đurđevac, Ivan Prebježić sa 34 god. apstinencije iz KLA Centar Koprivnica te Dragutin Dolenec iz KLA Podravka sa 25 god. apstinencijskog staža. Njima također hvala na upornosti, želji da mlađima svojim radom i primjerom pokazuju još i danas da se ovakvi rezultati mogu ostvariti ako je čovjek spreman na ustrajnost u apstinenciji i poboljšanju kvalitete svog ukupnog života.

strana 10

Alk. gl. 2/3 /2014 (206.7) str. 17 - 22

strana 23 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

 

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. ili dvomjesečno

IBAN ZKLAZ: HR1123400091100137559, s naznakom "za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES