početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 6

Alk. gl. 3 /2013 (201) str. 8 - 10

strana 11 ►

EDUKACIJA

„Kontinuirana edukacija za uspješnu rehabilitaciju"

Projekt edukacije stručnjaka u suzbijanju alkoholiozma i drugih oviosnosti

Ministarstvo zdravlja je financiralo projekt „Kontinuirana edukacija za uspješnu rehabilitaciju" - projekt edukacije stručnjaka u suzbijanju alkoholiozma i drugih oviosnosti.

Formalno obrazovanje stručnjaka vrlo šturo obrađuje probematiku alkoholizma i drugih ovisnosti, a gotovo nimalo rehabilitaciju liječenih alkoholičara i njihovih obitelji. Unatoč tim nedostatcima, njihov rad počinje u institucijama (CZSS, bolnice, Savjetovališta...), pri čemu se, suočeni s potrebama na terenu, sami moraju snalaziti u načinu i pristupu radu. Nažalost, to često dovodi do odustajanja motiviranih kadrova te nemjerljivog gubitka stručnosti u postizanju promjena kod pojedinaca i njihovih obitelji.

Uloga stručnjaka (socijalnog radnika, liječnika, defektologa, psihologa, psihijatra, medicinske sestre...) je pružiti stručno znanje o štetnosti pijenja alkohola, pružiti podršku u apstinenciji te zanimljivim sadržajima potaknuti rad pojedinaca na sebi. Doprinos stručnjaka na širem planu prevencije alkoholizma i ostalih ovisnosti te unaprjeđivanja zdravlja je ogroman. S druge strane, njihov rad je vrlo složen i zahtjevan, a nedovoljno prepoznat, validiran i nagrađen od strane struke i društvene zajednice.

Stoga edukacijom doprinosimo unaprjeđenju kvalitete rada stručnjaka u prevenciji i suzbijanju alkoholizma i drugih ovisnosti te senzibilizaciji za uspostavu apstinencijskog načina života pojedinaca i obitelji. Kako bismo u tome uspjeli, tijekom dvije trodnevne edukacije u Zagrebu za 70 stručnjaka iz Hrvatske, putem predavanja i radionica povećana su znanja i vještine stručnjaka za kompetentan rad u suzbijanju alkoholizma i drugih ovisnosti te unaprijeđenje međusobne suradnje stručnjaka s lokalnom zajednicom u suzbijanju alkoholizma i provođenju preventivnih akcija kao i osnivanju novih klubova liječenih alkoholičara (KLA).

I. Dio :

U studenom je održan završni modul tradicionalne edukacije stručnjaka koji se u svom poslu susreću s problemom alkoholizma. Odaziv stručnjaka je bio izuzetno dobar, tako da smo formirali dvije grupe u dva termina, od 21. do 23.11.2012 i od 28. do 30.11.2012. Profili polaznika su različiti, najviše je socijalnih radnika, slijede defektolozi, više medicinske sestre i tehničari (odnosno prvostupnici sestrinstva) te liječnici. Ustanove u kojima rade su centri za socijalnu skrb, domovi zdravlja, bolnice, Zavod za javno zdravstvo, zatvorske bolnice i klubovi liječenih alkoholičara. Predavači u ovom dijelu bili su doc.dr.sc.Zoran Zoričić, prim.mr.sc.Vesna Golik-Gruber, prof.dr.sc.Danijel Buljan, prof. Božena Galoić Cigit, prim.dr.sc.Srđan Marušić, dr. Robert Torre, dipl.med.teh.Zinka Bratuša i prof Radovan Tatalović.

Završnu edukaciju su odslušali: dipl.soc.rad. Mara Ređepagić, dipl.soc.rad. Sonja Tomas, dr. Ružica Kovač, bacc.med teh. Renata Dumenčić , ms. Nataša Žagar, dipl.soc.rad. Jadranka Hrabar, dipl.soc.rad. Štefanija Pigac, bacc.med.tech. Neda Baćani, dipl.soc.rad. Darija Pavlović, med.teh. Marko Čića, med.teh. Nikola Dragaš-Zakić, ms. Gordana Pejanović, ms. Jasmina Šimunić, bacc.med.teh. Dajana Šimunić-Matić, ms. Marina Nucak, dipl.soc.rad. Branka Šućur, dipl.soc.rad. Dolores Novak, dipl.soc.rad. Tanja Grabovac-Šljubura, dipl. soc.rad. Mirna Marčec, dipl.soc.rad. Nadica Puškaš, dr. Maja Ivanec, prof.def. Željko Macan, prof. Dinko Puljiz, ms. Orijana Španić, dipl.soc.rad. Gordana Drnasin, dipl.soc.rad Mirjana Jugović, dipl.soc.rad. Monika Gorički, dipl.soc.rad. Tajana Rastija, dipl.soc.rad. Nina Madunić, dipl.soc.rad. Jasna Gržan, dipl.soc.rad. Romana Prigorec, dipl.soc.rad. Mirna Bičanić Milinović, dipl.soc.rad. Mirela Jagar, dipl.soc.rad. Danijela Brunović, dipl.soc.rad. Ankica Škrinjarić, dipl.soc.rad. Lidija Modrušan, dipl.soc.rad. Tereza Oreb, dipl.soc.rad. Marina Raos, dipl.soc.rad. Davorka Rebernik, dipl.soc.rad. Kristina Šeliga, dipl.soc.rad. Mladenka Soldo, dipl. soc.rad. Tatjana Vlašić, dipl.soc.rad. Ruža Zelić, dipl.soc.rad. Iva Fitnić, bacc.med.tech. Dajan Šimunić-Matić, dipl.soc.rad. Anita Šola, dipl.soc.rad. Saša Alebić, dr. Gordana Knežević Miličić, mr.psih. Jasmina Radojčić, Dražen Žagi, Ankica Paurić, dipl.soc.rad. Željko Postonjski, vms Katarina Marić, dipl.psih. Lana Grbeša, dipl. soc.rad. Nikolina Palameta, ms. Valerija Soldo, dr.spec.psih. Andruško Mardešić, prof.psih. Ana Bačić, ms. Sanela Budan, dipl.soc.rad. Tamara Brezičević, vms Kajica Ivančić, dipl.soc.rad. Marina Majetić, dipl.soc.rad. Katarina Krajačec, dipl.soc.rad. Ivana Mošić Pražetina, Mijo Levačić, Ivica Jelinčić, dipl.pedagog Nataša Sorko., Maja Vidolin, Štefica Bedeniković, Darinka Šlabek, Nataša Mazovec, Zlatko Topalović i 5 specijalizanata u KBC „Sestre milosrdnice.

Rezultati ove dvogodišnje edukacije vidjet će se kroz:

1) - povećana znanja i vještine stručnjaka za kompetentan rad u suzbijanju alkoholizma i drugih ovisnosti.

- educirane i osposobljene stručnjake koji se u radu susreću s pojedincima i obiteljima pogođenima alkoholimom

i drugim ovisnostima

- potaknute i motivirane stručnjake za kreativane i raznolike pristupe u suzbijanju alkoholizma i drugih ovisnosti

- tiskanje i distribuciju „Alkohološkog glasnika".

2) - unapređenu međusobnu suradnju stručnjaka s lokalnom zajednicom u suzbijanju alkoholizma i provođenju

preventivnih akcija kao i osnivanju novih KLA

- umrežene stručne djelatnike u provedbi regionalnih preventivnih akcija (npr. Mjesec borbe protiv alkoholizma)

- aktivno uključenu lokalnu zajednicu u organizaciju i provedbu preventivnih aktivnosti (Večer pučke poezije,

Sportski susreti KLA, Mjesec borbe protiv alkoholizma..) te osnivanje novih KLA.

Na kraju je provedena usmena evaluacija, u kojoj su sudionici iskazali zadovoljstvo izloženim predavanjima, zanimali se kada i kojem obliku se može očekivati napredni stupanj, pokazali su interes za daljnju edukaciju (sindrom sagorijevanja, supervizija...). Predloženo je više radionica i praktičnog rada, a izrazili su interes, osobito u zadnjem dijelu, za ponovnu posjetu klubu liječenih alkoholičara i predložili više radioničkog rada. Na kraju su dobili potvrde o odslušanoj edukaciji.

2.Dio:

Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara u suradnji s Klinikom za psihijatriju KBC „Sestre milosrdnice" u Zagrebu organizirao je novi ciklus predavanja namijenjen zainteresiranim djelatnicima svih profila koji se u svom radu susreću s problemom alkoholizma, te osobama zainteresiranim za rad u klubovima liječenih alkoholičara.

Početni „Seminar senzibilizacije" za probleme uzrokovane ovisnošću o alkoholu, u trajanju od tri dana održan je od 20. do 22.ožujka 2013. godine, a zamišljen je kao dio kontinuirane edukacije na ovom području i bit će nastavljen drugim seminarom u jesenskom semestru ove godine.

Kako se kod same objave i slanja poziva nije na vrijeme pokazao veći interes, organizirali smo samo jedan termin. Na kraju se prijavilo 69 novih sudionika edukacije. Po profilu profesije, još uvijek je najviše socijalnih radnika, ali su se po prvi put prijavili stručnjaci iz Policijskih uprava (Zagreb, Karlovac, Zadar), Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane RH. Poučeni iskustvom i kontaktima, očekujemo u jesenskom modulu nekoliko novih sudionika, koji će se tek tada priključiti.

Predavanja su održali: Doc. dr. sc. Zoran Zoričić - Uvodno predavanje, Psihijatrijske i tjelesne komplikacije alkoholizma, Doktrina rada klubova liječenih alkoholičara, prim.mr. sc. Vesna.Golik Gruber - Socijalne komplikacije prekomjernog pijenja i alkoholizma, Dr. Robert Torre - Tijek i prognoza ovisnosti o alkoholu, Prof.dr.sc. Danijel Buljan - Uzroci pijenja i alkoholizam, Zoričić, Marušić, Torre, Golik, Pražetina - Terapijska zajednica, rad u malim grupama (1. dan), Prim. dr Srđan Marušić - Osnove obiteljske terapije, Zoričić, Marušić, Torre, Golik - Terapijska zajednica, rad u malim grupama (2. dan), Dr. Ante Orešković - Komorbiditet ovisnosti o alkoholu, Prof. mr. sc. Božena Galoić Cigit - Rizično ponašanje mladih.Na kraju trećeg dana, u usmenoj evaluaciji, sudionike je zanimalo kako se planiraju daljnja predavanja (sadržaji), hoće li grupa za rad biti manja, hoće li raditi praktično, kako se osnivaju klubovi liječenih alkoholičara i kako se radi u klubovima.

Poučeni dosadašnjim iskustvom, sigurni smo da će se u jesenskom terminu priključiti novi sudionici, koji već imaju određena iskustva iz područja alkoholizma.

Dušica Cesarec, tajnica HSKLA

◄ strana 6

Alk. gl. 3 /2013 (201) str. 8 - 10

strana 11 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES