početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 10

Alk. gl. 6 /2012 (198) str. 12-14

strana 15 ►

 

Članovima i svim čitateljima nama dragog GLASNIKA čestit Božić i uspjesnu 2013

želi ULA MATULJI

HSKLA

III. izborna skupština HSKLA

III. izborna skupština Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara održana je u subotu, u studenom 2012. godine u multimedijskoj dvorani KBC „Sestre milosrdnice“, s početkom u 11.00 sati. Skupštini je prisustvovalo 116 članova klubova liječenih alkoholičara, stručnih djelatnika i gostiju, od čega je bilo 96 delegiranih predstavnika klubova liječenih alkoholičara s pravom glasa.

Doc.dr.sc. Zoran Zoričić je pozdravio sve prisutne uz zahvalu na brojnom odazivu koji će omogućiti uspješnu izbornu skupštinu.

U radno predsjedništvo predloženi su i jednoglasno izabrani: Dražen Žagi iz Bjelovara, Zlatko Topalović iz Zagreba i doc.dr.sc.Zoran Zoričić iz Zagreba. Zapisničarka je bila Dušica Cesarec, a ovjeritelji zapisnika Mirjana Škrinjarić i Maja Matorić.

Da bi Skupština bila regularna, izbore će pratiti izborna komisija: Štefica Bedeniković KLA „Osvit“, Ivana Mošić Pražetina iz KLA „Izvor“ i Katarina Marić iz KLA „Jezera“.

Doc.dr.sc. Zoran Zoričić je rekao da mu je velika čast, ali i obaveza tijekom ove četiri godine obnašati dužnost predsjednika Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara. Najavio je video prezentaciju rezimea rada, iako je teško sažeti sve ono što se u protekle četiri godine radilo na tridesetak slajdova. Bilo je puno, puno materijala, ali slajdovi su dopunjeni fotografijama, a znamo da jedna slika govori stotine riječi. Bile su uložene stotine i stotine volonterskih sati rada za izrade programa, organizacije skupova, prisustvovanje raznim skupovima, edukacijama, supervizijama, savjetovanjma, kongresima, bilo je puno kontakata. Radilo se puno, sa srcem, s ljubavlju i entuzijazmom. Sigurno se i griješilo, što je neizbježno kod onih koji rade, ali je sigurno da smo se okupili u zajedničkom konceptu, osnažili smo ga, razvili držeći se puta koji su zacrtali naši veliki učitelji prof. Hudolin i kasnije prof. Lang.

Slijedila je opširna video prezentacija o aktivnostima i događanjima tijekom ove četiri godine postojanja Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara.

Izvješće o radu predsjednik doc.dr.sc. Zoran Zoričić započeo je konstatacijom da je ovo evaluacija rada i evolucija sustava.

Tijekom četiri protekle godine Upravni odbor, izvršno tijelo koje rukovodi radom Saveza između dvije izborne skupštine, sastao se pet puta. Od 19 članova svakom sastanku prisustvovalo je najmanje 15. Budući da su članovi iz cijele Hrvatske, prisustvo je bilo dobro.

Od velike obitelji hrvatskih klubova liječenih alkoholičara, u ovom razdoblju šest je klubova proslavilo 45 godina kontinuiranog rada, tri kluba 40 godina, sedam klubova 35 godina, a deset je obilježilo 30 godina rada. To su potvrde kvalitete rada.

HSKLA je dao u svom radu veliki značaj edukaciji stručnih djelatnika i onih koji se u svom radu susreću s problemom alkoholizma. U ovom razdoblju educirane su dvije grupe stručnih djelatnika (svaka je prošla četiri modula). Ukupno je ovu edukaciju završilo 125 polaznika. Edukaciju „Sindrom sagorijevanja“ u četiri hrvatska grada pohađalo je 60 stručnih djelatnika koji rade u klubovima. Održana je i dvodnevna edukacija „Dinamizmi obiteljske terapije“ sa 123 polaznika. Tradicionalnoj „Lošinjskoj školi o alkoholizmu“ prisustvovao je tijekom godina 241 sudionik, a „Maloj krčkoj akademiji“ priključilo se kroz 4 godine 220

polaznika. Predsjednik HSKLA doc.dr.sc.Zoran Zoričić aktivno je sudjelovao na kongresima u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Italiji i Srbiji.

U protekle 4 godine izdana je knjiga autora Darka Breitenfelda iz Zagreba, Duška Wőlfla iz Rijeke i suradnika: ALKOHOLIZAM, SPRJEČAVANJE, LIJEČENJE, OPORAVAK ili PIPA, O Problemima Izazvanim Pijenjem Alkohola

Posebno je spomenut „ALKOHOLOŠKI GLASNIK“ s nakladom od 930 primjeraka mjesečno. Od toga se 320 primjeraka šalje izvan Zagreba na 125 adresa, a 610 primjeraka dijeli se u Zagrebu. Do sada je tiskano 197 brojeva, a izlazi 18 godina. Priloge pišu stručni suradnici i članovi KLA.

Od aktivnosti su spomenuti već tradicionalan „Tramvaj zvan ljubav za Valentinovo“. Istaknuti su i Sportski susreti KLA sjeverozapadne Hrvatske, a i Zagreb se tome pridružio organiziravši sportske susrete svake godine u povodu Dana klubova.

Posebno mjesto ima manifestacija Večer pučke poezije „Poezijom protiv ovisnosti“ koja je 2009. godine održana u Slavonskom Brodu, 2010. godine u Mariji Bistrici, 2011. godine u Slatini i 2012. godine u Prelogu.

Sudjelovali smo na 5. Alpe-Jadran konferenciji klubova liječenih alkoholičara 27. svibnja 2012.

Od ove godine sve o našem radu može se naći na web starnici www.hskla.hr.

Pohvaljen je Upravni odbor koji je svojim radom i koordinacijom omogućio kvalitetan rad Saveza.

Program za naredno razdoblje je obuhvatio sljedeće aktivnosti: EDUKACIJA za stručne djelatnike (projekti koje je odobrilo Ministarstvo zdravlja), SUPERVIZIJA rada stručnih djetanika i KLA, „Ljetna škola o alkoholizmu“ u Malom Lošinju u lipnju, Večer pučke poezije „Poezijom protiv ovisnosti“ u Bjelovaru, Mjesec borbe protiv alkoholizma u svim županijama (preventivne akcije i tribine), krajem lipnja sportski susreti KLA sjeverozapadne Hrvatske, sportski susreti članova Zajednice klubova liječenih alkoholičara Zagreba, županijski sportski susreti KLA. Svakako je najvažnija aktivnost proslava 50. godišnjice osnivanja prvog kluba liječenih alkoholičara u Hrvatskoj 2014. godine i Hrvatska konferencija o alkoholizmu i Alpe-Adria sastanak KLA 2016. godine.

Sljedeća Izborna skupština HSKLA održat će se 2016. godine u Zagrebu.

Financijsko izvješće za 2012. godinu podnijela je blagajnica HSKLA, gđa Darinka Šlabek. Izvješće Nadzornog odbora podnijela je predsjednica odbora Vesna Mitrović, koja je konstatirala da je poslovanje Saveza bilo je u skladu sa zakonom i Statutom, knjigovotstvo je vođeno uredno i sredstva su trošena namjenski.

Jednoglasnom odlukom razriješeno je dosadašnje rukovodstvo Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara.

Prije samoga glasovanja Štefica Bedeniković utvrdila je broj prisunih predstavnika klubova liječenih alkoholičara tj. potvrdila potreban kvorum. Skupštini je prisustvovalo 96 predstavnika.

Dušica Cesarec je prije samog glasovanja navela da su predložene izmjene statuta i to:

Član 17 stavak 3 koji glasi :

„ Skupština bira predsjednika i dopredsjednika Saveza, članove Upravnog i Nadzornog odbora“.

Predlaže se izmjena koja glasi:

“Skupština bira predsjednika i dva dopredsjednika Saveza, članove Upravnog i Nadzornog odbora.“

Dizanjem ruku svih 96 predstavnika klubova jednoglasno su usvojili prijedlog izmjene.

Član 18 stavak 2 koji glasi:

„Upravni odbor ima 21 člana, Predsjednik i dva dopredsjednika Saveza su po svom položaju predsjednik i dopredsjednici Upravnog odbora, a 18 članova bira Skupština iz svog sastava“.

Dizanjem ruku svih 96 predstavnika klubova jednoglasno su usvojili prijedlog izmjene.

Dušica Cesarec je konstatirala da su izmjene Statuta usvojene, da postoji kvorum i da se može pristupiti

glasanju. Glasački listić je prilog zapisniku br. 3. Na sjednici Upravnog odbora Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara dobiven je prijedlog članova novog Upravnog odbora, s time da se vodilo računa da budu zastupljeni članovi iz svih županija.

U raspravu su se uključili brojni sudionici skupštine:

1. Prof.dr.sc. Veljko Đorđević iz KBC Rebro potvrdio je da se na studiju medicine malo uči o alkoholizmu. Prof.dr.sc. Vladimir Hudolin je prvi shvatio da je problem alkoholizma problem cijele obitelji. U svijetu su iz hrvatske medicine poznati priznati prof.dr.sc. Andrija Štampar i prof.dr.sc. Vladimir Hudolin. Klubovi liječenih alkoholičara su nukleus socijalne psihijatrije. Što ima više klubova liječenih alkoholičara, to će biti i više apstinenata. Prof. Hudolin bi bio ponosan da vidi kako se danas radi u KLA i u HSKLA.

Prim.dr. Srđan Marušić je također rekao da možemo biti ponosni na divan posao, koji je započet prije 48 godina i još se nastavlja. Zaželio je Savezu i svim članovima daljnji prosperitet.

Prim dr.sc. Željko Marinić ja istaknuo da je odlaskom u zasluženu mirovinu smanjio odlaske na skupštine. Ovdje se došao pokloniti programu. Ponovno se sve više spominje i osnivač ove alkoholške škole prof. dr.sc. Vladimir Hudolin i to je dobro. Održan je kontinuitet rada klubova, a programi se šire.

Prim.mr.sc. Vesna Golik-Gruber, prva predsjednica HSKLA i glavna urednica „Alkohološkog glasnika“ naglasila je kako sada novi članovi daju svoj obol radu. To se vidi i iz rezultata i programa za iduće razdoblje.

Dr.Anto Orešković je govorio o svom radu u Karlovcu za vrijeme Domovinskog rata. Danas klubovi liječenih alkoholičara još uvijek rade jednakim intenzitetom.

Novi dopredsjednik HSKLA Dražen Žagi iz Bjelovara govorio je o KLA „Bjelovar“ koji će u nedjelju proslaviti 48 godina rada. Prije Domovinskog rata Bjelovar je imao 17 klubova, a sada ih je pet na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zahvalio je skupštini na ukazanom povjerenju i obećao da će svojom aktivnošću potvrditi svoj položaj u Upravnom odboru HSKLA.

Rezultati glasovanja:

Izabrani predsjednik i dopredsjednici Upravnog odbora su:

1.doc. dr.sc. Zoran Zoričić, predsjednik, Zagreb

2. dr. Anto Orešković, dopredsjednik, Zagreb

3. Dražen Žagi, dopredsjednik Bjelovar

Članovi Upravnog odbora su :

1. Dušica Cesarec, tajnica, Zagreb

2. dr.Tatjana Bakula-Vlaisavljević, Slav.Brod

3. dr. Nada Blagojević Damašek, Osijek

4. Štefica Bedeniković, Zagreb

5. dr. Biserka Goričanec, Mursko Središće

6. vms Višnja Kajzer, Slatina

7. Željko Kovačević, Sisak

8. Želimir Križan, Zagreb

9. dr.sc. Branko Lakner, Mali Lošinj

10. Marijan Markič, Krk

11. vms Zlatica Nemec, Križevci

12. Goran Pavelić, Vinkovci

13. prof. Vera Pavičić, Umag

14. Vjeko Plejić, Split

15. Željko Postonjski, Bedekovčina

16. Željka Radošević, Split

17. prof. Radovan Tatalović, Zagreb

18. Marija Veselić, Zagreb

U Nadzorni odbor izabrani su :

1. Vesna Mitrović, predsjednik, Zagreb

2. Darinka Šlabek, Zagreb

3. dr. Tomislav Lesica, Rijeka

Prof. Radovan Tatalović je ukazao na 20 klubova liječenih alkoholičara unutar penalnog sustava. Često se spominje dolazak „sudskih“ u KLA: Nada se da će se i ta situacija riješiti.

Predsjednik HSKLA u sljedećem mandatu doc.dr.sc. Zoran Zoričić zahvalio je svima koji su svojim dolaskom i sudjelovanjem uveličali skupštinu. Uspješan dosadašnji kontinuitet, održat će se i sljedeće četiri godine. Aktivnosti koje su planirane zahtijevaju angažman svih, ne samo članova Upravnog odbora.

Pozvao je prisutne na domjenak, uz razgovore i druženje. Treća izborna skupština Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara završila je s radom oko 13.00 sati.

Tajnica HSKLA: Dušica Cesarec

Dragi prijatelji i kolege, članovi klubova liječenih alkoholičara te vrijedni medicinski autoriteti, kako se bliži kraj još jedne godine, tako se u tom slijedu vraćamo na sve ono što je bilo dobro ili loše, razmišljamo o tome što je sve moglo biti bolje ili još bolje, kao i što smo sve neželjeno mogli izbjeći.

U tim svojevrsnim bilancama i osobnim osvrtima jednima se čini da su prošli sretnije, dok drugi opet osjećaju nezadovoljstvo postignutim. Kako god bilo, u tom se svjetlu valja prisjetiti da je velika većina nas, redovitih pohađatelja klubova, ustrajna u svojoj apstinenciji. Korak po korak, dan za danom, u našim životima više nema ispijene   ni kapi alkohola - i to već jako dugo.

Dame i gospodo, prisjetite se, nekome su tako minuli mjeseci, nekome i godine.

Mnogo vremena, onako dan za danom, budimo se svakoga jutra bistrog uma, dakle, spremni da se i taj dan uhvatimo u koštac sa svojim problemima, ali i radostima koje svaki život može ponijeti. To je stvarnost - sreća i zadovoljstvo sasvim su stvarne i zaista prisutne.

Treba ih samo prihvatiti kao osnovu svakom uspjehu i ostvarenju željenog cilja, dakle uvijek ih podržati i živjeti - ustrajno, bez kapi ispijenog alkoholnog pića.

U ovim danima čestitanja i darivanja, svima vama, uz mnogo zdravlja, ljudske topline, osobne sreće i ljubavi

od srca želimo trijezne, vedre, najbolje i blagoslovljene blagdane.

Želimo da vam svima nova apstinencijska 2013. godina bude uspješna u radu, posebno u podršci novim članovima - apstinentima!

Članovi KLA „Zaprešić“

◄ strana 10

Alk. gl. 6 /2012 (198) str. 12-14

strana 15 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES