početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 6

Alk. gl. 6 /2012 (198) str. 10,11

strana 12 ►

Čestit Božić i uspješnu novu 2013. godinu žele vam članovi KLA „OSVIT“

 

Čestit Božić i sretnu Novu godinu svim članovima klubova liječenih alkoholičara i njihovim terapeutima žele članovi Zajednice klubova liječenih alkoholičara Bjelovarsko-bilogorske županije.

STRUČNI SKUP

Tretman alkoholizma u lokalnoj zajednici - stanje i mogućnosti unapređenja u svjetlu europskih standarda

Povodom Mjeseca borbe protiv alkoholizma (15.11.-15.12.) Društvo za socijalnu podršku organiziralo je Konferenciju Tretman alkoholizma u lokalnoj zajednici - stanje i mogućnosti unapređenja u svjetlu europskih standarda dana 15.11.2012. u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu.

Konferencija je održana u okviru projekta Promicanje sustava vrijednosti EU kroz unapređenje kapaciteta civilnog društva u području suzbijanja i prevencije ovisnosti za čiju provedbu su dobivena sredstva iz proračuna Grada Zagreba, Ureda gradonačelnika - Službe za europske integracije i fondove europske unije za 2012.

Cilj konferencije je progovoriti o problematici alkoholizma, oblicima unapređenja prevencije alkoholizma i resocijalizacije liječenih alkoholičara te mogućnostima unapređenja tretmana alkoholizma u lokalnoj zajednici u svjetlu europskih standarda.

Sudionici konferencije bili su eminentni stručnjaci iz Hrvatske iz područja alkoholizma, rada u lokalnoj zajednici, individualnom savjetovanju i radu s obiteljima. Uz domaće izlagače, na konferenciji je sudjelovao predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije i predstavnica UNDP (Programa Ujedinjenih naroda za razvoj) u Hrvatskoj.

U okviru konferencije održana je i panel rasprava u okviru koje su stručnjaci problematizirati neke teme iz područja funkcioniranja rada klubova liječenih alkoholičara, poput problema financiranja, ujednačenosti standarda, suradnje između pojedinih sustava (zdravstvo, socijalna skrb, zatvorski sustav, sudstvo) te unapređenja stručnosti voditelja klubova liječenih alkoholičara.

Na Konferenciji su doneseni i Zaključci, a prenosimo neke od njih. Potpune Zaključke i materijale možete pronaći na www.drustvo-podrska.hr, oni će biti objavljeni u priručniku.

  • Problem alkoholizma u Republici Hrvatskoj nalazi se visoko na ljestvici zdravstvenih, socijalnih i ekonomskim problema. Obuhvaća sve dobne i spolne skupine i predstavlja ozbiljan problem u društvu koji zahtijeva multidisciplinarni pristup u prevenciji i tretmanu alkoholizma u društvu.

  • Veliku važnost u prevenciji i tretmanu alkoholizma ima donošenje i usvajanje strategije, akcijskog plana i politika suzbijanja alkoholizma na nacionalnoj, ali i lokalnim razinama.

  • Posebnu pozornost treba posvetiti prilagođavanju tretmanskih postupaka za onu grupu pacijenta i članova klubova liječenih alkoholičara (KLA) koji u sustav tretmana ulaze s obveznom mjerom liječenja od alkoholizma.

  • Važno je istaknuti ulogu klubova liječenih alkoholičara (KLA) kao najučinkovitijih organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj te potrebu za standardizacijom rada KLA uključujući organizacijske standarde (trajanje susreta, broj članova, održavanje sastanaka i td.) kao i tretmanske (profil i reference stručnjaka, vrijednost i cijenu rada).

  • Potrebno je razlikovati rad KLA - kao grupe podrške (bez stručnog djelatnika) i KLA kao tretmanske grupe sa stručnim djelatnikom. Oba oblika predstavljaju uspješne i vrijedne modele u procesu oporavka ovisnika i obitelji. Od stručnog djelatnika se očekuje profesionalna odgovornost, praćenje pojavnosti i doprinos rješavanju dilema, međuresorska suradnja te stručni rad ima cijenu usluge, dok KLA kao grupa podrške ima cijenu troškova hladnog pogona.

  • Na području cijele Republike Hrvatske postoji razvijena suradnja između institucija i klubova liječenih alkoholičara, no još uvijek postoji prostor za poboljšanje suradnje, čemu treba težiti, a postojeću suradnju klubova i institucija dodatno unapređivati. Time bi se sadašnji problem nedostatka podataka o korisniku, članu kluba ublažio te bi postojala mogućnost izrade potpunije socijalne anamneze svakog pojedinog člana KLA.

  • Dosadašnji jednogodišnji model financiranja klubova liječenih alkoholičara treba zamijeniti novim višegodišnjim modelom financiranja. Pri tome treba uzeti u obzbir da su klubovi liječenih alkoholičara produžena ruka liječenja i tretmana alkoholizma i da programi koje provode KLA nisu privremeni i povremeni nego su dugogodišnji (10, 20, 39, 44 godine rada), strukturirani programi sa stalnim korisnicima. Uvođenjem novog sustava financiranja klubovi liječenih alkoholičara bi se rasteretili administrativnih poslova. Izvore financiranja treba tražiti kako i na nacionalnoj, lokalnoj razini tako i u participaciji samih članova.

  • Optimalno trajanje mjere obveznog liječenja od alkoholizma trebalo bi biti od 2 do 5 godina, uz naglasak na aktivno uključivanje partnera u rad kluba te proširenje mjera obveznog liječenja na počinitelje prometnih prekršaja.“

  • Potrebno je revidiranje rada klubova liječenih alkoholičara u svjetlu novih društvenih okolnosti i promjena obitelji.

Katarina Radat, dipl.soc.radnik

"Kontinuirana edukacija za uspješnu rehabilitaciju" - projekt edukacije stručnjaka u suzbijanju alkoholiozma i drugih oviosnosti

U studenom je održan završni modul tradicionalne edukacije stručnjaka koji se u svom poslu susreću sa problemom alkoholizma. Cilj ove edukacije je doprinjeti unapređenjeu kvalitete rada stručnjaka u prevencijin i suzbijanjun alkoholizma i drugih ovisnosti te senzibilizaciji za uspostavu apstinencijskog načina života pojedinca i obitelji. Odaziv stručnjaka je bio izuzetno dobar, takom da smo oformili dvije grupe u dva termina 21.11.2012-23.11.2012 i 28.11.2012 i 30.11.2012. Profili polaznika su različiti, najviše je socijalnih radnika, slijede defektolozi, VMS, liječnici,, bacc.med,teh. Ustanove u kojima rade su CZSS, Domovi zdravlja, Bolnice, ZZJZ, Zatvorske bolnice, Klubovi liječenih alkoholičara. Predavači u ovom dijelu su bili doc.dr.sc.Zoran Zoričić, prim.mr.sc.Vesna Golik-Gruber, prof.dr.sc.Danijel Buljan, Prof.Božena Galoić Cigit, prim.dr.sc.Srđan Marušić i dr.Robert Torre  te dipl.med.teh.Zinka Bratuša i prof Radovan Tatalović. Na kraju je provedena usmena evaluacija, u kojoj su sudionici iskazali zadovoljstvo izloženim predavanjima, interesirali su se kada i kom obliku se može očekivati napredni stupanj, izrazili su interes za ponovnim posjetom u KLA, predložili su više radioničkog rada. Na kraju su dobili potvrdnice o odslušanoj edukaciji.

Dušica Cesarec, tajnica HSKLA

Evaluacija rada stručnih djelatnika i klubova liječenih alkoholičara Zagreba i klubova liječenih alkoholičar Zagreba

Uloga stručnog djelatnika koji radi u klubu liječenih alkoholičara (socijalnog radnika, liječnika, defektologa, psihologa, psihijatra, medicinske sestre...), je pružiti stručno znanje o alkoholu, podršku u apstinenciji te zanimljivim sadržajima potaknuti ‘rad’ članova na sebi. Stručni djelatnik mora biti aktivan, suosjećajan, stručan, katalizator, glavni oslonac obitelji, a tim obiteljima u klubu bave se upravo osobe s puno htijenja i stručnog znanja. Posao stručnog djelatnika zahtjeva stalnu edukaciju i ‘rad na sebi’. Stručni djelatnici i njihovi klubovi imaju golem terapijski i društveni potencijal nedovoljno priznat i iskorišten.

Kako se broj klubova liječenih alkoholičara stalno povećava, te u ovom trenutku iznosi 79 klubova na razini Zagreba, taj broj istrovremeno prati očit nedostatak stručnih djelatnika. Stoga, oni koji su već uključeni u rad u KLA, povećavaju svoj angažman radeći u nekoliko KLA. No, kako je to indikator povećanja sindroma sagorijevanja, izuzetno je važno osmisliti mehanizme pomoći i samopomoći koje oni mogu samostalno koristiti u svom radu. To postižemo redovitim praćenjem putem evaluacije rada stručnih djelatnika i rada Klubova.

Izuzetno je važno osmisliti mehanizme pomoći i samopomoći redovitim praćenjem putem supervizijskih sastanaka i evaluacije rada stručnih djelatnika i rada klubova.

Tako je 19. studenog organizirana je edukacija i za stručne djelatnike i za predsjednike KLA. pod nazivom “Evaluacija rada stručnih djelatnika i klubova liječenih alkoholičara Zagreba - supervizija”.

Predavanja su održali doc.dr.sc. Zoran Zoričić „Aktualni trenutak Hrvatske alkohologije s naglaskom na kvaliteti rada u KLA„, mr.sc.dr. Anto Orešković „Promjene ponašanja u obitelji alkoholičara.“ i prim.dr. Srđan Marušić s predavanjem „Obiteljska terapija u KLA“. Nakon predavanja, prim.dr. Srđan Marušić je vodio radionicu sa stručnim djelatnicima, a predsjednici KLA su podijeljeni u grupe i održane su 3 radionice. Odaziv stručnih djelatnika (27 učesnika od 54) i predsjednika KLA Zagreba (68 od 79 učesnika ) potvrdio je potrebu za redovitim održavanjem edukacija ove vrste i više puta godišnje. Udruženi svojom brojnošću klubovi na području grada Zagreba predstavljaju jednu od najvećih organizacija civilnog društva, te djelujući na području gradske četvrti pridonose lokalnim aktivnostima u svrhu poboljšanja zdravlja građana.

Postignuti su ciljevi: unaprjeđena je kvaliteta rada KLA kako bi se članovima omogućila dugotrajnua apstinencija, povećana su znanja i vještine stručnih djelatnika, predsjednici KLA su kroz predavanja i radionice proširili znanja o načinu rada u KLA, uvid u redovite aktivnosti, praćenje dinamike rada KLA: dolasci, recidivi...

Može se zaključiti da će predložene aktivnosti prerasti u trajan i redovni program koji će sustavno i kontinuirano nuditi mehanizme podrške u radu kluba kroz korištenje evaluacije.

Tajnica ZKLA: Dušica Cesarec

Radostan Božić i sretnu Novu godinu te puno zdravlja, zadovoljstva i uspjeha u 2013. godinu želi Vam u ime Uređivačkog odbora i osobno vaša urednica

Prim.mr.sc. Vesna Golik-Gruber

◄ strana 6

Alk. gl. 6 /2012 (198) str. 10,11

strana 12 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES