početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 13

Alk. gl. 4 /2012 (196) str. 15,16

strana 17►

JEZIK ZAJEDNIŠTVA

Da bih “približio” teme alkoholizam i esperanto, u nastavku možete čitati moj prilog o 125- godišnjici esperanta, koju su esperantisti širom svijeta proslavili 26. srpnja ove godine

Davor Grgat

KAKO JE NASTAO ESPERANTO?

Godine 1959., povodom 100-godisnjice rođenja, dr. Lazar Ludwig Zamenhof dobio je najveće priznanje. Na osnovi zaključaka o proslavi godišnjica velikih ličnosti i događaja, Izvršni odbor UNESCO-a pozvaoje sve države i nacionalne UNESCO komisije da dr. Zamenhofa svrstaju u red velikih ličnosti na području odgoja, znanosti i kulture.

Bila bi sreca kad bipostojaojedan jezik kojim bi se koristili svi narodi... Propast će latinski i tada će nastupiti velika pometnja u svim znanostima i veliko otuđivanje među ljudskim rodom...

(J. L. VIVES, 1532. godine)

Biblijska priča kaže da su u davna vremena svi ljudi govorili istim jezikom. Tako su se dogovorili da sagrade kulu do samog neba, čija bi veličina i ljepota nadmašila sve tvorevine, čak i one koje su stvorili sami bogovi. Čuvši ovo Bog Jahve se naljuti i kazni ih tako što im odredi da govore različitim jezicima i da se nikako ne razumiju. Kula Babilonska nikada ne bi završena. Ova priča, kao i sve druge, u sebi nosi zmo istine, a kolikoje nevolja čovječanstvu donijelo međusobno nerazumijevanje i koliko bi se lakše riješili mnogi sporovi, izlišno je i govoriti. Svjesni toga, ljudi su oduvijek težili da premoste jezične barijere i tražili mogućnost da stvore međunarodni jezik. Bilo je raznih pokušaja i ideja. Znanstvenici tvrde da je tijekom posljednjih tisuću godina bilo više od 400 pokušaja da se stvori međunarodni jezik. Daleko više je zabilježeno ,,mrtvih" jezika, čiji se broj danas kreće na preko 2200. Onaj koji je imao najvise uspjeha i odrzao se vise od 125 godina je upravo esperanto.

Vjekovna težnja humanista svijeta da se prevlada razjedinjenost naroda u pogledu jezika još nije ostvarena,jer je razvoj kulture i svijesti o zajedničkim interesima svih stanovnika Zemlje zaostao za vrtoglavim napretkom znanosti i tehnologije. Srednjovjekovni latinski dugo je dominirao i upotrebljavao se kao zajednički jezik privilegiranih klasa feudalne Europe: bio je jezik plemstva, Crkve, znanosti, kulture i diplomacije. Tijekom povijesti, sila koja je dominirala bilo vojnički bilo politički, nametala se ostalim narodima u području jezika i kulture. Ta praksa se nastavila i u suvremenom svijetu - u oba bloka sve izrazitije dominiraju jezici i kulture vodećih sila, a ostali dio svijeta je poprište njihove borbe za što veći utjecaj.

JEZIK ZAJEDNISTVA

U Bjalistoku se stanovnici dijele na Poljake, Ruse, Židove i Nijemce... Učili su me da su svi ljudi braća, ali, nažalost, ni na ulici, ni u školi, jednom riječju nigdje nisam osjetio ljude, već sam mogao zapaziti da su to podijeljeni I zavadeni Nijemci, Židovi, Poljaci i Rusi. Stoga, mi se ćinilo da su odrasli mnogo zavađeni i da to treba otkloniti. Ponavljao sam sebi samom: kada porastem radit ću svim silama da otklonim to zlo... "

(Dr. Lazar Ludwig Zamenhof)

Čovjek koji je dao neprocjenjiv doprinos međunarodnom sporazumijevanju i poznavanju, osnivač i utemeljitelj jezika mira - esperanta, Lazar Ludwig Zamenhof, rodio se u Poljskoj 15. prosinca 1859. godine. Na zamisao o zajedničkom jeziku svijeta Zamenhof je došao još u djetinjstvu, dok se školovao u Bjalistoku, u sredini gdje se govorilo njemački, hebrejski, poljski, litvanski, ruski, a u školi se obavezno učio latinski, grčki, engleski i francuski jezik. Zamenhof je vec kao 15-godišnji gimnazijalac razmišljao o zajedničkom i jedinstvenom međunarodnom jeziku, kojim bi se sporazumijevali ljudi različitih jezika i nacionalnosti. Svoju zamisao nije mogao ostvariti, jer se pod očevim utjecajem morao posvetiti studiju medicine. Završivši studij, mladi Zamenhof zdušno nastavlja rad na novom jeziku. Poslije šestogodišnjeg rada, poslo mu je za rukom da ga prikaže javnosti. Kao liječnik, skroman i gotovo siromašan, nije imao mogućnosti da tiska knjigu, već je uz pomoć svoga tasta, godine 1887. izdao prvu knjigu: “Lingvo internacia”, pod pseudonimom “Dr. Esperanto” (što na ovom jeziku znaći; ,,doktor koji se nada") pa je kasnije po njemu i sam jezik dobio ime. Prvi udžbenik esperanta sadrži nekoliko tekstova, mali rječnik i 16 kratkih i jednostavnih gramatičkih pravila. Rječnik se sastoji prvenstveno iz međunarodnih korjena, a zatim od riječi koje su poznate većem broju jezika.

Mnogi ce se i danas upitati, kakoje pošlo za rukom dr. Zamcnhofu da stvori takav jezik koji bi podjednako bio blizak svim narodima svijeta. Sa sigumošču se može tvrditi da, za razliku od mnogih drugih koji su se bavili problemima jednog međunarodnog jezika, nije pokušavao nametnuti svoj jezik drugima. Naprotiv, on je uz puno poštovanja svakog nacionalnog jezika zelio stvoriti samo jedan pomoćni-međunarodni jezik, koji bi pripadnicima različitih naroda omogućio da se na najbrži i najučinkovitiji način mogu međusobno sporazumijevati i bez tumača.

Već sc 1905. godine ukazala potreba za sazivanjem Prvog kongresa esperantista, kojije održan u francuskom gradu Boulogne-sur-Mer, a kojemje prisustvovalo 688 esperantista iz 20-ak zemalja sa svih kontinenata. Ovaj kongres je, pored ostalog, bio i najznačajnija prilika da se utvrdi je li moguće da se ljudi iz raznih zemalja svijeta mogu zaista međusobno sporazumijevati jer do tada nije bilo sličnih primjera. No, kad su se sudionici medusobno sporazumijevali kao da su dulje vremena bili zajedno, i to bez prevođenja, sa sigumošću se konstatiralo daje jezik položio ispit. Tom je prilikom dr. Zamenhofu francuska vladaje dodijelila Orden Legije časti i proglasila ga počasnim građaninom Francuske.

Od tada se pokret razvijao i bilježio sve veću masovnost. Za 125 godina postojanja ovog jezika i pokreta, izuzev za vrijeme dva rata i u pojedinim zemljama svijeta, svake godine esperantisti sirom svijeta održavaju kongrese, konferencije, simpozije pa i sportska natjecanja —jednom riječju, međusobne kontakte od međunarodnog značaja, na kojima se govori samo jednim jezikom - esperantom. Esperantski pokret u svijetu danas je izrastao u višemilijunsku organizaciju.

ESPERANTO KOD NAS

Esperantski pokret naglo se razvijao, ali je imao i svoje padove, naročito za vrijeme dvaju ratova- Godine 1905. održan je Prvi kongres esperantista, kome je prisustvovalo 688 istomišljenika iz mnogih zemalja svijeta, dvije godine poslije osnovanaje Universala Esperanto-Ligo (Svjetski savez esperantista), a zatim i Akademija koja ima za cilj širenje esperantskog pokreta, te “čistoću” jezika i prevođenje značajnijih djela na esperanto i s esperanta nabnacionalne jezike.U nas je prvo djelo na esperantu objavljeno 1911. godine. Bilo je to ,,Zlatarevo zlato" A. Šenoe. Do danas je na esperantu tiskano mnogo publikacija i knjiga, među kojima su “Sumnjivo lice” B. Nušića, “Jazavac pred

Sudom”, “Martin Krpan” F. Levstika, “Ciciban” O. Župančiča, “Gorski vijenac” P. P- Njegoša, “Na Drini ćuprija” preminulog nobelovca I. Andrića, ,,Čudnovate zgode šegrta Hlapića" I. B. Mažuranić, hrvatska poezija po izboru dr. Ivana Krtalića, “Osamljenik”, pjesme hrvatskih pjesnika na petnaest jezika, “Hrvatske pjesnikinje” - mala antologija

20.-og stoljeća, "Antologija hrvatskih jednočinih drama" B. Hečimovića ,,Slavonska šuma" Josipa Kozarca, kao I brojni udžbenici zagrebačke metode tiskani na više od 30 jezika, dva Biografska leksikona esperantista (Jedan bivše drzave - Marinka Gjivoje i hrvatskih esperantista Josipa Pleadina) i mnoga druga djela i fragmenti.

Posebnu podršku esperanto je kod nas imao u naprednom radničkom pokretu- Za mnoge će vjerojatno biti novost ćinjenica daje II. kongres u Vukovam donio posebnu rezoluciju o esperantu, u kojoj u potpunosti podržava učenje i širenje međunarodnog jezika. Poslije te preporuke esperanto se naglo proširio medu našim radništvom i naprednom inteligencijom.

Davor Grgat

PRILOZI ČITATELJA

San jednog apstinenta

Noć je. Spavam. Odjednom dan, neki težak, sumoran. Vučem se po kući bez volje, ljuta na sve oko sebe, opet ovom nije dobra maneštra, malu treba tjerati učiti matematiku, a u mozgu neki vražićak kopa. Sjetim se davno napola ispijene žestice, tamo negdje u konobi. Hoću, neću, neću, samo malo, samo jedan gutljaj. Spustim se u konobu, popijem gutljaj i brzo, kao da me vrag tjera, bježim. Pobjegla sam, ali za koliko? Opet se vraćam, pa opet, dok se nije vidjelo dno boce.

Dolazi suprug, pita: nešto se s tobom čudno dogada, Ništa, petljajući jezikom, odgovaram. Ti si pila? Nisam, jesi, nisam, ako nisi puhni - neću, pusti me na miru! Ipak, puhnula sam. Zadah se osjetio na kilometre. Opet smo počeli sve iznova. Okrenuo se, žalosno me pogledao i otišao bez riječi.

Tresući se i sva u vodi skočila sam, s mene je tekao hladan znoj. Bože, shvatim, ja sam to samo sanjala. Nisam mogia razmišljati od straha da mi se to dogodilo. Trebalo je dosta vremena da se smirim. Kad sam počela razmišljati normalno, shvatila sam da u mom mozgu još uvijek čući jedan vražićak, kome malo treba i da me navede na zlo.

Uzalud bi bilo mojih tri godine apstinencije, tri godine u kojima sam brojila svaki dan, mjesec, bez tako drage tekućine. U te tri godine uspjeha, naglasit ću - uspjeha, ne bi bilo bez potpore obitelji, a najviše kluba. Ti dragi ljudi su mi druga obitelj, tu uvijek dijelimo dobro i zio. Tu te uvijek netko utješi, stekneš prijatelje s kojima se družiš i u svakidašnjem životu.

Za kraj samo zelim naglasiti da mi je ovaj san bio podsjetnik da koliko god godina apstiniraš, možes u jednom trenutku nesigurnosti, depresije, ponovno pokleknuti i početi sve ispočetka.

Dragica Cucančić, KLA ,,Matulji"

◄ strana 13

Alk. gl. 4 /2012 (196) str. 15,16

strana 17►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES