početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 3

Alk. gl. 3 /2012 (195) str. 5 - 7

strana 8 ►

SAŽECI STRUČNIH RADOVA

4. hrvatska konferencija o alkoholizmu i drugim ovisnostima

11. Alpe-Jadran konferencija o alkoholizmu

Opatija. 28.-29. 5. 2012.

 

2. hrvatski interdisciplinarni simpozij o kockanju s međunarodnim sudjelovanjem

Opatija, 30. 5. 2012.

 

SAŽECI TEMA S KONFERENCIJE

Ovisnosti: Nacionalni problem broj jedan

Prof.dr.sc. Danijel Buljan

Zadnjih desetljeća svjedočimo dramatičnom napretku psihoneuroznanosti i stvarnom poboljšanju razumijevanja patofiziologije bolesti ovisnosti i mogućnosti liječenja. Alkohol je uz duhan i ilegalne droge odlučujući čimbenik zdravlja u Evropskoj uniji (EU). Danas slobodno možemo govoriti o epidemiji ovisnosti. Procjenjuje se da u EU alkohol ne pije 53 miliona odraslih osoba, a 58 miliona su teški pilci, od kojih su 23 miliona ovisnici o alkoholu (Anderson i Bamberg 2006). Bolesti ovisnosti zauzimaju gotovo jednu trećinu psihijatrijskih bolničkih kapaciteta. Velik broj internističkih liječenja je povezan sa prekomjernim pijenjem alkohola. No, to je samo vrh sante leda opće društvenog problema povezanog sa zloporabom sredstava ovisnosti koja se često javlja u komorbiditetu s duševnim (anksiozni, afektivnim) poremećajima i tjelesnim (povišen krvni tlak, dijabetes, kardiovaskularnim, cerebrovaskularnim) bolestima. Stoga, uzimanje sredstava ovisnosti, ponajprije pušenje duhana i pijenje alkohola predstavlja najveći javno-zdravstveni i medicinski problem. Takav stav potkrepljuju istraživanja o odnosu broja vještačenih osoba, u Psihijatrijskoj klinici Vrapče, zbog počinjenja kaznenih djela koja se dovode u vezu sa zlouporabom sredstva ovisnosti (57%) u odnosu na 43% vještačenih osoba koje se dovode u vezu s drugim psihijatrijskim poremećajima. Više od trećine zatvorskih kapaciteta zauzimaju ovisnici što nameće pitanje, zašto je veći broj ovisnika u zatvorima nego u programima liječenja na slobodi?

Stigma opterećuje pristup problemima povezanim sa uzimanjem sredstava ovisnosti i prevenciju zlouporabe sredstava ovisnosti u kontekstu sveobuhvatne zaštite i unapređenja zdravlja. Nezaobilazna su moralno-etička pitanja odgovornim pojedincima i institucijama o odgoju, edukaciji, razini znanja i svijesti populacije o problemima povezanim sa zloporabom sredstava ovisnosti. Posebno se ističu pitanja povezana sa zaštitnim i rizičnim čimbenicima kojima su izložene osjetljive populacijske skupine, djeca i mladež, obitelji, radnici na poslu, sudionici u prometu. Zašto je odnos medija često neprofesionalan i neodgovoran (Reklame piva)? Da li je naša medicina u tom važnom području usmjerena i dostupna bolesniku? Dali je broj liječnika koji se bave problemom ovisnosti dovoljan u odnosu na opseg problema? Dali je edukacija o bolestima ovisnosti zadovoljavajuća?

Rješenja se kriju u odgoju i kontinuiranoj edukaciji koja će omogućiti stvaranje društva u kojem prevladavaju zaštitni, a ne rizični čimbenici i na taj način omogućiti učinkovitu prevenciju, rano otkrivanje problema i liječenje usmjereno i dostupno svakom bolesniku osobno. Da bi se proveo ovako ambiciozan plan potrebna je stalna edukacija stručnjaka koji bi bili osposobljeni za dalje aktivnosti na podizanju nacionalne svijesti o štetnosti sredstava ovisnosti putem psihoedukacije i odgoja, posebno usmjerene na djecu i mladež. Organizirana rehabilitacija u grupama samo-pomoći, npr. klubovi liječenih alkoholičara (KLA), grupama anonimnih alkoholičara (AA), ovisnika o ilegalnim drogama i klubovima ovisnika o kockanju (KLOK) daje izvanredne rehabilitacijske rezultate.

Razvoj kapaciteta institucijske skrbi za osobe s ovisnošću o alkoholu u Republici Hrvatskoj

Srđan Marušić, Dinko Štajduhar, Ana Matošić, Jadranka Hubler

Ovisnost o alkoholu i štetna uporaba alkohola zajedno čine jedan od najvažnijih faktora rizika za obolijevanje, smrt i nesposobnost u europskoj populaciji. U najnovijem, i dosad najintenzivnijem valu aktivnosti Svjetske zdravstvene organizacije usmjerenim na redukciju štetne uporabe alkohola, SZO je u svibnju 2010. godine donijela „Globalnu strategiju smanjenja štetne uporabe alkohola“, a iste je godine Vlada RH donijela «Nacionalnu strategiju za sprečavanje štetne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja za razdoblje od 2011.-2016. godine».

Oba spomenuta dokumenta prepoznaju razvoj službi za liječenje alkoholom uzrokovanih poremećaja kao iznimno važan resurs u borbi za smanjenje štete uzrokovane alkoholom u populaciji. Cilj ovoga rada bila je okvirna analiza aktualnog stanja institucijske skrbi za osobe s ovisnošću o alkoholu, te sagledavanje razvoja alkohološke službe u Hrvatskoj u perspektivi zadnjeg dvadesetogodišnjeg razdoblja. Podatke o procjeni populacijskih potreba u RH za liječenje alkoholom uzrokovanih poremećaja prikupili smo pretraživanjem relevantne znanstvene periodike, službenih publikacija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Svjetske zdravstvene organizacije, te analizom podataka o bolničkom morbiditetu u bolničkoj psihijatrijskoj skrbi u RH za 2010. godinu dobivenih od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Podatke o razvoju i organizaciji institucijske alkohološke skrbi u RH prikupili smo strukturiranim anketiranjem voditelja, odnosno predstojnika psihijatrijskih odjela i klinika u RH. Prikupljene podatke željeli smo prikazati i analizirati ih u zajednici šireg kruga zainteresiranih zdravstvenih profesionalaca, kako bismo potakli raspravu o minimalnom profesionalnom konsenzusu o budućnosti i razvoju institucijske skrbi za osobe s ovisnošću o alkoholu u RH.

Prevencija i tretman kockanjem uzrokovanih poremećaja i problema

Doc. Dr. sc. Zoran Zoričić

Zadnjih petnaest godina, po liberalizaciji tržišta igara na sreću u RH porastao je naglo i broj kockanjem uzrokovanih poremećaja i problema, kako psihološke, tako i socijalne prirode.

Prve procjene stručnjaka o pojavnosti problema, a zasnovane na iskustvima zemalja zapada dočekane su od strane mnogih kao preuveličavanje problema. Na žalost, prve ozbiljnije studije prevalencije pokazuju da smo po zastupljenosti problema povezanih s kockanjem, posebno kod mladih, i u gorem položaju.

Ipak, ni struka, ni javnost, ni odgovorna ministarstva nisu uspjeli za sada ponuditi pravi preventivni, terapijski i rehabilitacijski plan , već je preventivna i terapijska scena svedena na entuzijazam pojedinaca.

Samo jedinstven sustav, zastupljen teritorijalno, dostupan u svim krajevima zemlje, može objediniti institucijske i vaninstitucijske napore i doprinijeti prevenciji problema povezanih s kockanjem. Isto tako, ovaj sustav trebaju poduprijeti i pokazati odgovornost i država i industrija igara na sreću.

Međunarodni postulati prevencije alkoholizma

Darko Breitenfeld, Marina Kuzman, Nada Jagetić, Zoran Zoričić, Vesna Golik Gruber

Preventivni alkohološki prioriteti kao vrhunski javnozdravstveni prioritet trebaju se sastojati od sljedećih djelatnosti:

edukacija, komunikacija, trening i javna osviještenost;

• reguliranje tržišta alkohola u smislu pakiranja i označavanja, povišenja cijena i poreza,

sprječavanje nezakonite proizvodnje i trgovine alkoholnim proizvodima, ograničenja dostupnosti alkohola

i prodaje maloljetnicima te reklamiranja, promocije i sponzoriranja alkohola;

• smanjenje vožnje u pijanom stanju – uskoro se predviđa maksimalno dozvoljena granica

od 0,2 ‰, uz strože novčane kazne, oduzimanje vozačke dozvole, zatvaranje prekršitelja, oduzimanje do zapljene vozila, od 0,5 g na više – sve strože kazne;

reduciranje štete zbog pijenja alkohola;

intervencije prema alkoholičarima i članovima njihovih obitelji;

• primjena preventivnih mjera na terenu odnosno diljem Europe;

istraživanje, nadzor i izmjena obavijesti.

Sve te postavke temelje se na europskoj ‘Povelji o alkoholu’ Svjetske zdravstvene organizacije [SZO] s 5 njenih etičkih principa i 10 strategija za primjenu protualkoholnih mjera (akcija u vezi s alkoholom).

Mjera obveznog liječenja ovisnosti o alkoholu:

terapijske mogućnosti i učinci

Davor Bodor, Anto Orešković, Željko Milovac, Ana Lončar, Nina Mayer, Sandra Caratan, Mate Mihanović

Mjera obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu podrazumijeva stvaranje situacije pozitivnog terapijskog pritiska s ciljem pokretanja motivacijskih mehanizama za poboljšanje općeg zdravstvenog stanja, te promjene društveno neprihvatljivog ponašanja. Domaća klinička iskustva govore o sve češćem procesuiranju alkoholičara nasilnika u skladu s primjenama odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, pri čemu je najpovoljniji terapijski ishod u onih alkoholičara kojima je izrečena uvjetna osuda uz mjeru liječenja. Suradnja i prihvaćanje svih dijelova terapijskog protokola u ovoj skupini alkoholičara znatno je veća u odnosu na alkoholičare koji su na liječenje došli iz nekih drugih razloga. Unatoč velikom broju bolesnika čije se liječenje provodi u okviru ove mjere, nedostaje strukturiranih istraživanja s ciljem analize ishoda liječenja te usporedbe istog s alkoholičarima koji liječenju pristupaju dragovoljno, odnosno bez sudskog imperativa. Rezultati studija kojih je predmet obvezno liječenje ovisnika o drogama pokazale su da je liječenje samo po sebi učinkovito, osobito kada je u potpunosti provedeno te je pokazano kako čak i samo kratkotrajno izlaganje ovisnika terapijskom protokolu u značajnoj mjeri smanjuje konzumaciju droge i kriminogenu aktivnost. Cilj je rada kroz prikaze bolesnika testirati navedene rezultate kod ovisnika o alkoholu te ukazati na ulogu mjere obveznog liječenja u retenciji bolesnika u terapijskom protokolu, pokazujući kako je unatoč niskoj razini unutarnje motivacije na početku liječenja, moguće postići terapijski napredak ukoliko bolesnici ostanu u terapijskom protokolu.

Usporedba parametara u izrečenim zaštitnim mjerama liječenja alkoholne ovisnosti prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji

Alemka Kulenović Somun, Ante Bagarić, Zvonimiri Sušić, Miroslav Bojić

U radu iznesenom na 4. konferenciji o alkoholizmu održanoj 2008.g.u Opatiji pokušalo se ukazati na određene probleme i manjkavosti pri izricanju zaštitne mjere liječenja alkoholizma prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji u periodu od srpnja 2003.g. do siječnja 2008.g. U aktualnom radu se uspoređuju podaci dobiveni u periodu od siječnja 2010.g. do prosinca 2012.g. s podacima iz ranijeg rada. Cilj je, usporedbom podataka, dobiti uvid u eventualne promjene u pravnoj praksi temeljem kojih se provodi zaštitna mjera liječenja alkoholne ovisnosti prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji.

◄ strana 3

Alk. gl. 3 /2012 (195) str. 5 - 7

strana 8 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES