početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 1

Alk. gl. 1 /2012 (193) str. 3,4,5

strana 6 ►
STRUČNI PRILOG

TRIJEZAN ČOVJEK - ODGOVORAN ČLAN DRUŠTVA

Željko Postonjski, dipl. socijalni radnik

Članovi KLA „Jezera“, Bedekovčina

Financiranje projekta „Trijezan čovjek - odgovoran član društva“ odobreno je na natječaju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi s pozicije jednogodišnji projekti iz područja ovisnosti. Projekt se provodi od 1. lipnja 2011. do 31. svibnja 2012. godine.

Osnovni cilj projekta je odgovoriti na potrebe za kvalitetnijim sadržajima u našem klubu liječenih alkoholičara kroz organiziranje kreativnih, kulturnih, edukacijskih i rekreativnih sadržaja kako bi se naši članovi i njihove obitelji što bolje rehabilitirali i resocijalizirali.

Klub liječenih alkoholičara „Jezera“ iz Bedekovčina je udruga građana osnovana 2000. godine kao prva izvaninstitucionalna terapijska zajednica liječenih alkoholičara u Krapinsko-zagorskoj županiji. Klub redovito održava tjedne sastanke u trajanju od sat i pol u prostorijama Mjesne zajednice Poznanovec, općina Bedekovčina. Nakon višegodišnjeg rada prepoznati smo kao udruga koja promiče zdrave stilove života i pomaže osobama koje nastavljaju oporavak nakon bolničkog liječenja alkoholizma. Klub je sa svojim dosadašnjim skromnim sredstvima održavao terapijske sastanke i pohađao skupštine drugih klubova koje imaju također terapijski efekt na članove udruge.

Klub liječenih alkoholičara Bedekovčina vrlo uspješno surađuje sa Županijskim centrom za prevenciju ovisnosti, Obiteljskim centrom Krapina, Centrom za socijalnu skrb Zabok, Zajednicom klubova liječenih alkoholičara Krapinsko–zagorske županije, KBC „Sestre milosrdnice“ iz Zagreba i Hrvatskim savezom klubova liječenih alkoholičara. Općina Bedekovčina prepoznala je kvalitetu našeg djelovanja te nam je besplatno ustupila prostor za rad i 2009. godine nam dodijelila općinsko priznanje.

Provedba ovog projekta dodatno osnažuje našu poziciju u lokalnoj zajednici i učvršćuje uvjerenja i stavove članova kluba da je nastavak oporavka i resocijalizacije kroz klub liječenih alkoholičara najkvalitetnije rješenje za njih i njihove obitelji.

Kroz djelovanje kluba u lokalnoj zajednici vidljivo je da od početnog, većinski negativnog stava prema ljudima koji se liječe od alkoholizma, dolazi do razumijevanja bolesti i podržavanja oporavka, pa i traženja savjeta i pomoći za neke svoje članove obitelji kojima je potrebno liječenje.

Na našim skupštinama sudjeluju i druge udruge lokalne zajednice (tamburaši, zbor, dramske sekcije), predstavnici lokalne vlasti, srednje škole i učenici, pa se i na taj način šalje poruka društvu. Članovi kluba održavaju javne tribine tijekom Mjeseca borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti u lokalnoj zajednici, a posebno se njeguje odnos sa Srednjom školom u Bedekovčini, gdje tijekom godine imamo više gostovanja i držimo predavanja učenicima.

Glavne projektne aktivnosti su:

• organiziranje 12 obiteljskih radionica (šest vodi psiholog i šest kreativnih radionica)

• organiziranje dvije trijezne plesne večeri za naše članove, članove obitelji i članove ostalih klubova liječenih alkoholičara iz Krapinsko-zagorske županije

• organiziranje četiri jednodnevna izleta, odlazaka u kazalište i na izložbe za naše članove i članove obitelji

• edukacija dvojice starijih apstinenata za dostručne djelatnike

• nabavka stručne literature za članove kluba

• dodatna edukacija jednog člana Udruge, supervizora i stručnog suradnika

• prikaz projekta na „Ljetnoj školi alkohologije“ u Malom Lošinju

Ovaj projekt ima namjeru odgovoriti na iskazane potrebe i kroz navedene aktivnosti povećati učvršćivanje apstinencije i uspješnost resocijalizacije.

Međusobnim druženjem naši članovi pružaju potporu jedan drugom, izmjenjuju pozitivna i negativna  iskustva i identificiraju se s uspješno rehabilitiranim članovima. To im pomaže i potiče ih u uspješnosti njihove rehabilitacije, koja uvelike ovisi i o dužini trajanja alkoholizma.

Što je obitelj više uložila u apstinenciju, to je apstinencija duža, kvalitetnije i zadovoljstvo je potpuno.

Ciljne skupine:

1. članovi Udruge i članovi njihovih obitelji = 30 osoba

2. članovi drugih udruga liječenih alkoholičara = 60 osoba

3. posredni korisnici: zainteresirani građani koji podržavaju naš rad = 30 osoba

Korisnici su članovi Kluba liječenih alkoholičara „Jezera“ iz Bedekovčine, članovi njihovih obitelji, članovi drugih klubova liječenih alkoholičara iz Krapinsko-zagorske županije i šire, te ostali zainteresirani građani. U projekt će biti uključeno najviše članova iz srodnih udruga liječenih alkoholičara koji imaju interes za predviđene aktivnosti. Također, neki novi korisnici će biti uključeni na preporuku dosadašnjih korisnika.

Procjenom potreba članova Predsjedništva kluba, došli smo do važnih područja na kojima treba djelovati: educiranje članova, kreativni, rekreativni i kulturni sadržaji.

Tijekom dugogodišnjeg rada u klubu uočeno je da članovi iskazuju veće zadovoljstvo i postižu veći uspjeh u apstinenciji ako su aktivnosti kluba intenzivne i njima primjerene.

Bitno je naglasiti da kod izvanklupskih druženja grupa sama sebe potiče na razvoj, napreduje „sama od sebe“. Razgovori među članovima su iskreniji, izravniji i konkretniji, što doprinosi bržem oporavku, resocijalizaciji i želji za ostatkom u grupi.

Osobe se vrlo brzo poistovjećuju s grupom, (razvija se MI-osjećaj). Grupna kohezija vidljivija je i u zalaganju za ostvarivanje zadataka grupe i grupnih ciljeva.

To su samo neki od razloga zašto bi trebalo potaknuti izvanklupska druženja, među što većim brojem članova.

Opći cilj projekta je odgovoriti na potrebe za kvalitetnijim sadržajima u našem Klubu liječenih alkoholičara kroz organiziranje kreativnih, kulturnih, edukacijskih i rekreativnih sadržaja kako bi se naši članovi i njihove obitelji, te korisnici iz drugih klubova liječenih alkoholičara što bolje rehabilitirali i resocijalizirali.

Očekivani rezultati:

1. osobna razina – promjena stila života članova kluba, obogaćivanje slobodnog vremena novim i kvalitetnim sadržajima, stjecanje novih znanja i vještina, otkrivanje kreativnih potencijala, kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz upoznavanje prirodnih ljepota i razgledavanje izložbi. Rezultat toga bio bi vidljiv kroz kvalitetniju apstinenciju, porast samopoštovanja i samopouzdanja, što ima za posljedicu kvalitetniju rehabilitaciju i resocijalizaciju. Članovi kluba prihvatit će svoje uloge u obitelji i društvu te kvalitetnije izvršavati obaveze.

2. razina obitelji - članovi obitelji se zbližavaju na nov, neopterećen način, a to dovodi do poboljšanja komunikacije. Kroz rad u klubu s obitelji se radi na poboljšanju partnerskih odnosa, boljeg razumijevanja bolesti alkoholizma kod člana obitelji i pruža se kvalitetnija pomoć članu obitelji koji se oporavlja od alkoholizma. Boljim međusobnim upoznavanjem korisnici potiču jedni druge da ustraju i postaju kvalitetna potpora svojim članovima u apstinenciji. Na taj način povećava se međusobno povjerenje članova obitelji. Otkrivanje zajedničkih interesa vodi ka kvalitetnom provođenju slobodnog vremena, što ima za posljedicu poboljšavanje odnosa u obitelji.

3. razina grupe - kroz sudjelovanje članova u aktivnostima dolazi do još čvršće interakcije članova grupe i boljeg upoznavanja članova, veće otvorenosti i povjerenju, što rezultira boljom grupnom povezanošću te rastom i razvojem grupe. Grupna dinamika se povećava, utjecaj dugogodišnjih apstinenata je veći na mlade članove koji u njima imaju uzore.

4. razina zajednice - odlascima članova kluba i njihovih obitelji na aktivnosti koje se odvijaju izvan prostora kluba liječenih alkoholičara širi se ideja da pijenje nije poželjan stil života.

Kroz održavanje javnih tribina lokalna zajednica je upoznata s problematikom koju klub liječenih alkoholičara rješava i može potražiti pomoć u neposrednoj blizini.

Članovi kluba nisu marginalci kao što ih se problematiziralo prije liječenja, nego postaju građani vrijedni poštovanja koji su uspjeli u svojem liječenju.

5. razina društva – kroz kvalitetan rad kluba liječenih alkoholičara i provođenje projekta poboljšava se kvaliteta življenja članova kluba liječenih alkoholičara i njihovih obitelji kao dobrog modela, što služi kao poticaj drugim udrugama, a članovi kluba odgovornije obavljaju društvene funkcije i uspješni su u rješavanju svojih problema.

Vrste aktivnosti:

Obiteljske radionice - 12 radionica

Šest radionica vodi vanjski suradnik, prof. psihologije Ljerka Tuđa-Družinec, s temama iz partnerskih odnosa, roditeljstva i obitelji.

Cilj radionica je stjecanje novih znanja i vještina korisnih za njih.

Šest kreativnih radionica vodi vanjski suradnik Zrinka Peroš-Postonjski.

Ciljevi: otkriti i pokrenuti kreativne potencijale članova i njihovih obitelji, stjecanje novih vještina i poboljšavanje komunikacije. Tehnike: millefiori tehnika (fimo masa), izrada reljefa od gipsa, izrada mozaika, slikanje na staklu, salvetna tehnika, linorez. Planirano je i organiziranje tematskih radionica vezano uz blagdane.

 • Izložba radova polaznika obiteljskih kreativnih radionica u prostorima srednje škole u Bedekovčini i knjižnice Bedekovčina.

 • Organiziranje izleta: predviđena su četiri jednodnevna izleta (Ivanščica, Križevci, Slatina i Zagreb). Ciljevi: odlazak na „Večeri pučke poezije“, odlazak na skupštine drugih klubova liječenih alkoholičara iz sjeverozapadne Hrvatske, poticanje članova na kvalitetno i zdravo provođenje slobodnog vremena uz poboljšanje komunikacije u obiteljima, upoznavanje ljepota naše zemlje, upoznavanje s planinarskim svijetom.

 • Kulturni sadržaji: Predviđeno je organiziranje dvije trijezne plesne večeri za članove našeg kluba i članove drugih Udruga liječenih alkoholičara s područja Krapinsko-zagorske županije i šire. Također planiramo organizirati dva odlaska u kazalište. Ciljevi: potaknuti članove kluba i njihove obitelji na učestalije odlaske na kulturne manifestacije, održavanje kulture odlaska u kazalište, poticanje kvalitetnije komunikacije u obiteljima. obogaćivanje života korisnika.

 • Edukacija korisnika i stručnog suradnika kluba putem nabavke stručno-popularne literature za klupsku knjižnicu i pohađanja edukacije iz alkohologije za dostručne djelatnike u KBC „Sestre milosrdnice“, supervizija stručnog suradnika.

 • Očekivani rezultati su da će se kvaliteta rehabilitacije i resocijalizacije članova kluba liječenih alkoholičara povećati na nekoliko razina: osobnoj, obiteljskoj, grupnoj, na razini lokalne zajednice i naposljetku na razini društva - kao dobar model za pristup problematici alkoholizma.

  S obzirom da je provedba projekta u punom zamahu, članovi KLA „Jezera“ do sada su bili domaćini drugim članovima klubova u nekim aktivnostima obuhvaćenim ovim projektom, poput druženja u Planinarskom domu Majer, sudjelovanja na obiteljskim radionicama koje vodi prof. Ljerka Tuđa-Družinec i sudjelovanja na našoj jedanaestoj godišnjoj skupštini. Kritike su uglavnom pozitivne, što nam ukazuje da idemo u pravom smjeru .

  Ovim putem bih zahvalio članovima ULA „Retkovec“ i njihovoj stručnoj djelatnici na pomoći u izradi ovog projekta kao i članovima KLA „Jezera“ koji su zdušno prihvatili ideju i aktivno sudjelovali u izradi projekta i njegovoj provedbi.

  ◄ strana 1

  Alk. gl. 1 /2012 (193) str. 3,4,5

  strana 6 ►

  IZDAVAČI / NAKLADNICI:

  Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

  web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

  Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

  Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

  Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

  Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

  Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

  Tehnicki urednik: Robert Gruber

  Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

  Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

   "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

  After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES