početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 9

Alk. gl. 6 /2011 (192) str. 10-12

strana 13 ►

EDUKACIJA

Humanost, edukacija i terapija bolesti zavisnosti

U Leskovcu u Srbiji od 5. do 7. listopada 2011. godine održan je 27. simpozij o bolestima ovisnosti s međunarodnim sudjelovanjem, a glavna je tema bila „Humanost, edukacija i terapija bolesti zavisnosti“. Predavači su bili vodeći stručnjaci iz Republike Srbije i okolnih zemalja - Slovenije, BIH, Makedonije, Crne Gore i Hrvatske.

Doc. dr. sc. Zoran Zoričić, dr. Robert Torre, prof. Luka Maršić, dr. Gordana Šikić, mr.sc.dr. Branko Lakner, dipl. ing. Marijan Markić, dr. Tatjana Bakula-Vlaisavljević predstavili su hrvatski model rada s ovisnicima o alkoholu, kocki i opojnim drogama i razmijenili iskustva s ostalim kolegama iz regije.

Koktel dobrodošlice priređen je u prelijepoj Kristalnoj dvorani Hotela Groš. Tom prilikom smo se međusobno predstavili i bolje upoznali. Simpozij je nastavljen u četvrtak i petak kroz predavanja i dva okrugla stola. Između i nakon predavanja našli smo vremena za razgledavanje Leskovca, Niša i kušanje njihovih specijaliteta. Posebno je lijepo i veselo bilo na zajedničkoj večeri u Hotelu Groš, te na večeri u Hotelu

Park koju je upriličio gradonačelnik Leskovca.

Mala, ali vesela ekipa iz Hrvatske, u „Etno brvnari Groš“ provela je nezaboravnu večer uz leskovačke specijalitete, mineralnu vodu i živu glazbu. Bogato opskrbljeni lokalnim proizvodima oprostili smo se od Leskovca i sretno vratili u Lijepu našu, obogaćeni susretom s kolegama i novim iskustvima.

Tatjana Bakula-Vlaisavljević, dr. med.

Edukacija i trening vještina na području tretmana bolesti ovisnosti za službenike zatvorskog sustava

Kao nastavak dosadašnje uspješne suradnje na području tretmana bolesti ovisnosti između Referentnog centra za alkoholizam Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ i Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, proveden je šestodnevni seminar pod nazivom „Edukacija i trening vještina na području tretmana bolesti ovisnosti“.

Edukacija je održana u prostorijama Klinike za psihijatriju u obliku dva trodnevna modula: 26., 27. i 28. listopada, te 3., 4. i 5. studenoga 2011.

Voditelj edukacije bio je doc. dr. sc. Zoran Zoričić, koji je ujedno trebao biti i jedan od predavača, no zbog bolesti je u tome bio spriječen. Zamijenioga je dr. Robert Torre. Ostali predavači na seminaru bili su prof. dr. sc. Danijel Buljan, prof. soc. ped. Radovan Tatalović , dr. Ante Orešković, prim. dr. sc. Ana Matošić, prim. dr. Srđan Marušić, prim. mr. sc. Vesna Golik-Gruber, te mr. sc. soc. ped. Božena Galoić-Cigit.

Prof.dr.sc. Danijel Buljan i dr. Robert Torre

Osim predavanja, sudionici seminara radili su u malim grupama, opservirali rad Terapijske zajednice, kao i rad Obiteljske terapije alkoholičara koju je vodila dipl. med. tehničar Zinka Bratuša.

Polaznici seminara bili su službenici Zatvorskog sustava koji su nositelji provedbe posebnih programa tretmana zatvorenika. To su bili službenici iz zatvora u Gospiću, Bjelovaru, Osijeku, Požegi, Zadru, Splitu, Sisku, Zagrebu, Šibeniku, Varaždinu, Puli, Rijeci, Karlovcu, službenici Kaznionica u Glini, Lepoglavi, Turopolju, Lipovici, Valturi i Požegi, službenici Zatvorske bolnice u Zagrebu, Odgojnih Zavoda u Turopolju i Požegi, te službenici Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav.

Stečena znanja i vještine službenici Zatvorskog sustava primijeniti će u grupnom i individualnom psihosocijalnom tretmanu zatvorenika, koji predstavlja osnovu za rehabilitaciju i resocijalizaciju zatvorenika.

Smiljka Baranček, prof. psihologije, viši stručni savjetnik

Uspješna edukacija za uspješnu rehabilitaciju

projekt edukacije stručnjaka u suzbijanju alkoholizma i drugih ovisnosti

U prostorijama Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice” u Zagrebu održana je edukacija za sadašnje i buduće stručne djelatnike, kao i za one koji se u svom poslu susreću s bolešću alkoholizma. Uloga stručnjaka (socijalnog radnika, liječnika, defektologa, psihologa, psihijatra, medicinske sestre...) je pružiti stručno znanje o štetnosti pijenja alkohola, pružiti podršku u apstinenciji te zanimljivim sadržajima potaknuti ‘rad’ pojedinaca na sebi. Doprinos stručnjaka na širem planu prevencije alkoholizma i ostalih ovisnosti i unaprjeđivanja zdravlja je ogroman. S druge strane, njihov je rad vrlo složen i zahtjevan, a nedovoljno prepoznat, validiran i nagrađen od strane struke i društvene zajednice.

Uz evaluacijske rezulate dosadašnjih edukacija, velik broj sudionika je kroz osobne i profesionalne kontakte s Hrvatskim savezom klubova liječenih alkoholičara pokazao interes za usavršavanjem u ovom području. Stoga je ova edukacija, na temelju dobro prokušanog edukativnog modela, odgovor na potrebe stručnih djelatnika za unaprjeđenjem razine svoje stručnosti, čime se održava njihova kompetentnost u radu.

Edukacija pod nazivom „Mjesto i uloga KLA u tretmanu alkoholizmaodržana je od 16. do 18. studenoga 2011. za prvu grupu, a tjedan dana kasnije, od 23. do 25. studenoga 2011. za drugu grupu. Obuhvaćeno je sedamdeset polaznika raznih profesija.

Održana su sljedeća predavanja:

Prof.dr.sc. Danijel Buljan: „Dijagnostika alkoholom uzrokovanih poremećaja”, dr. Robert Torre: „Osnovna počela KLA“, prim.mr.sc. Vesna Golik-Gruber: „Terapijska zajednica liječenih alkoholičara”, prim.dr.sc. Ana Matošić: „Motivacijske tehnike za ulazak u tretmana ovisnika o alkoholu“, prim. dr. Srđan Marušić: „Dinamika obiteljskih odnosa u obitelji alkoholičara“, prof. Milan Čapalija: „Organizacijske i preventivne aktivnosti u lokalnoj zajednici“, dr. Robert Torre: „Oporavak alkoholičara kroz KLA“. Održane su i tri radionice s proradom odslušanih tema.

Za srijedu i četvrtak je polaznicima ponuđen odlazak u klubove liječenih alkoholičara koji imaju sastanak taj dan, kako bi se i u praksi vidio rad jednog kluba liječenih alkoholičara.

U petak je prof. Božena Galoić-Cigit održala predavanje na temu „Komunikacija i percepcija“, s radionicama „Procjena vlastitih komunikacijskih vještina“ i „Komunikacijski trening (na relaciji voditelj-članovi KLA)“. Drugo predavanje bilo je „Samopercepcija“ s radionicama „Naša profesionalna vrata“ i „Osobine koje nam pomažu, odnosno odmažu u radu s ljudima“. Treće predavanje bilo je: „Sličnosti i razlike“, a radionice „Kako donosimo odluke“ i „Slušati – čuti“.

Ovaj modul povećao je znanja i vještine stručnjaka za kompetentan rad u suzbijanju alkoholizma i drugih ovisnosti. Educirano je 73 stručnjaka koji se u radu susreću s pojedincima i obiteljima pogođenima alkoholizmom i drugim ovisnostima, stručnjaci su potaknuti i motivirani na kreativane i raznolike pristupe u suzbijanju alkoholizma i drugih ovisnosti.

U ožujku će se održati sljedeći modul edukacije za ovu grupu polaznika.

Tajnica HSKLA, Dušica Cesarec

Evaluacija rada klubova liječenih alkoholičara Zagreba i stručnih djelatnika

U Zagrebu već 47 godina postoji mreža klubova liječenih alkoholičara (KLA) koja svakodnevno, uz vodstvo i usmjeravanje stručnih djelatnika, pomaže liječenim alkoholičarima i članovima njihovih obitelji u održavanju uspješne apstinencije od alkohola i mijenjaju stila njihovog života.

Društvena uloga KLA ogleda se u pružanju samopomoći i uzajamne pomoći na području ovisnosti o psihoaktivnim tvarima, na području poboljšanja psihičkog zdravlja i prevencije poremećaja vezanih uz stres s kojim se susreću njegovi članovi.

Na području Zagreba trenutno djeluje 79 klubova liječenih alkoholičara. Kako se broj stalno povećava, javlja se očit nedostatak stručnih djelatnika. Sada u zagrebačkim klubovima rade 54 stručna djelatnika, koji su po zanimanju socijalni radnici, liječnici specijalisti, liječnici opće medicine, defektolozi, medicinske sestre...

Budući da je dugogodišnji rad indikator povećanja sindroma sagorijevanja, izuzetno je važno osmisliti mehanizme pomoći i samopomoći koje oni mogu samostalno koristiti u svom radu. To se postiže redovitim praćenjem putem supervizijskih sastanaka i evaluacije rada stručnih djelatnika i rada klubova

Program je sadržavao:

1. stručno-edukativni skup s tematskim radionicama namijenjen stručnim djelatnicima – prvi skup održan je u svibnju 2011. godine i imao je za cilj predstaviti program, motivirati i potaknuti korisnike putem iskustvenih radionica na provedbu evaluacije. Također je cilj skupa evaluirati njihov dosadašnji rad.

Održana su dva predavanja (voditelj doc.dr.sc.Zoran Zoričić i prim.dr.sc.Srđan Marušić iz KBCSM) i dvije radionice.

2. evaluacijski stručni skup – održan u studenom 2011. godine, imao je za cilj kroz supervizijsku radionicu doprinijeti povezanosti i većoj suradnji među klubovima i stručnim djelatnicima na razini Zajednice klubova liječenih alkoholičara, kao i standardizaciji rada. Govorilo se o izuzetno važnoj motivaciji kao i konfrotaciji, o važnosti zajedništva u KLA, o osipanju članstva, obiteljskom zakonu, članovima koji su došli u klub po odluci suda, o „patronaži“, obaveznom pijenju tetidisa, nedolasku članova obitelji na sastanke i uvođenju tematskih sastanaka.

Problemi koji su uočeni su slaba povezanost i suradnja među klubovima i stručnim djelatnicima unutar koordinacija koje su oformljene po gradskim četvrtima, a kao glavnu slabost treba spomenuti slab odaziv stručnih djelatnika u dosad ponuđenim i organiziranim edukacijama.

Kroz supervizijski sastanak i evaluaciju korisnici su potaknuti na bližu međusobnu suradnju sa svrhom unaprjeđenja kvalitete rada klubova liječenih alkoholičara kako bi članovi postigli dugotrajnu, kvalitetnu apstinenciju i rehabilitaciju promijenjenim stilom života. Povećana su i znanja i vještine stručnih djelatnika za kompetentan rad u klubovima.

Tajnica ZKLA Zagreba, Dušica Cesarec

◄ strana 9

Alk. gl. 6 /2011 (192) str. 10-12

strana 13 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES