početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 1

Alk. gl. 6 /2011 (192) str. 3-8

strana 9 ►

13. VEČER PUČKE POEZIJE U SLATINI

POEZIJOM PROTIV OVISNOSTI

13. večer pučke poezije u Slatini

U organizaciji Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara i Udruženja klubova liječenih alkoholičara Slatina, 22. listopada 2011. godine, u Slatini je održana 13. večer pučke poezije pod nazivom „Poezijom protiv ovisnosti“. UKLA Slatine domaćin je i organizator ove manifestacije klubova liječenih alkoholičara drugi puta u trinaest godina otkako se ona održava.

Ovim događanjem su slatinski klubovi obilježili i početak aktivnosti povodom Mjeseca borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti (Mjesec borbe istina počinje 15. studenoga i traje do 15. prosinca), ali se radi vremenskih prilika malo požurilo s organizacijom. To se pokazalo dobrom odlukom, jer se ova tako dobro prihvaćena manifestacija održala po lijepom i sunčanom vremenu, a što je pridonijelo dobrom i ugodnom raspoloženju. Pripreme za 13. večer pučke poezije trajale su s prekidima skoro cijelu ovu godinu, a aktivnosti koje su zacrtane su i ostvarene sastojale su se od sljedećeg:

1. Stručni skup za stručne i dostručne djelatnike i predstavnike u klubovima

2. Izdavanje knjige „Poezijom protiv ovisnosti“ i zbirke pjesama

3. Domjenak dobrodošlice za sve uzvanike

4. Nastup predstavnika klubova

Stručni skup i predstavljanje knjige spojeni su u jedinstven događaj.

Stručni skup je započeo u 12 sati u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice u Slatini, a otvorila ga je predsjednica UKLA Slatine dr. Marija Turk-Kuči pred oko 40 posjetitelja, a uz prisutnost novinara i izvjestitelja radija Slatine.

Dr. Kuči je predstavila i promovirala knjigu „Poezijom protiv ovisnosti“, koja se sastoji od pet cjelina i sadrži 130 stranica pisanog teksta i 30 fotografija u boji autora i iz života klubova. Živopisno je dizajnirana prednja stranica korica u žuto-modroj boji grada Slatine, s lijepom fontanom iz centra Slatine i bijelim perom koje simbolizira pisanje. U gornjem lijevom kutu prikazano je srce, znak ljubavi, izrađeno od krasne crvene čipke, rukotvorine iz sopjanskog kraja, a u sredini su dvije ruke u prijateljskom rukovanju kao znak prijateljstva i dobrodošlice.

Ovo je četvrta knjiga koju izdaje UKLA Slatine, a sada je otvorena i njihova biblioteka pod imenom Biblioteka klubova. U njoj će se biti objavljivani pisani materijali slatinskih klubova. Oni će biti dostupni i katalogizirani u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, kao što je učinjeno i za ovu knjigu.

SADRŽAJ KNJIGE I IZLAGANJE NA STRUČNOM SKUPU

PRVA CJELINA u knjizi upoznaje čitatelje s gradom Slatinom, koji s prigradskim naseljima broji 13.609 stanovnika kao i njegovom povijesnom i sadašnjom strukturom i baštinom, jer Slatina svoju zanimljivu prošlost bilježi iz davne 1297. godine. Ovdje se predstavlja gradonačelnik, grada Slatine gospodin prof. Ivan Roštaš koji podržava rad klubova i rad na aktivnostima zaštite i unapređenja duševnog zdravlja.

DRUGU CJELINU ČINE STRUČNI PRI-LOZI, koji svojim sadržajem djeluju poput manjeg priručnika iz alkohologije, a svoje priloge donose autori Zoričić, Venus, Brlas, Breitenfeld, Golik-Gruber, Turk- Kuči, Uvodić-Vranić, Vujanović-Juras, Višnja Kajzer i Hasan Bašić.

TREĆA CJELINA predstavlja i prikazuje slatinske pučke pjesnike u klubovima kroz 36-godišnje razdoblje. Predstavljeno je 17 pjesnika i po jedan njihov uradak.

ČETVRTA CJELINA predstavlja tri pjesnikinje UKLA Slatine, stručne djelatnice i po jedan do dva njihova uratka, a to su Kajzer, Kuči i Vujanović.

Ovdje je i poglavlje o nastanku manifestacije „Večer pučke poezije“ i predstavljanje njezinog začetnika Hasana Bašića.

PETA CJELINA knjige je i najveća ima 60 stranica. Ovdje su u zbirci pjesama tiskani radovi pjesnika iz klubova liječenih alkoholičara, prijavljenih i prikazanih na 13. večeri pučke poezije u Slatini.

STRUČNI SKUP ZA STRUČNE I DOSTRUČNE DJELATNIKE I PREDSTAVNIKE KLUBOVA

U radno predsjedništvo stručnog skupa ušli su autori i nositelji stručnih tema.

Moderator skupa bila je dr. Kuči kao domaćin.

1. TEMU je pripremio doc. dr. sc. Zoran Zoričić:

Klubovi liječenih alkoholičara - ogledni model za unapređenje hrvatske psihijatrije.

Kako je dr. Zoričić službeno bio spriječen doći, na skupu ga je zastupao i navedenu temu iznio dr. Anto Orešković.

Prije nego što je govorio o samoj temi, dr. Orešković se predstavio, pozdravio sve prisutne, ali i one koji nisu mogli doći te zahvalio na svemu. Istaknuo je važnost grada Slatine u organizaciji ovog skupa. Naglasio je Zoričićeve misli. Nametnulo se i pitanje: što je ostalo od Hudolinovog modela tretmana alkoholičara i samog alkoholizma, kao i samih klubova liječenih alkoholičara, odnosno kakva je sadašnja situacija. Kao problem ističe nedostatak institucija. Klubovi liječenih alkoholičara su primjer funkcioniranja psihijatrije u zajednici te primjer povezivanja institucionalnog i izvaninstitucionalnog modela liječenja, kao dio alkohološkog tretmana za rehabilitaciju liječenih ovisnika o alkoholu. Premda nisu prvotno namijenjeni tretmanu alkoholičara i prevenciji, u sredinama gdje nema holističkog pristupa zbog izostanka institucionalnog tretmana, klubovi preuzimaju kurativne i preventivne aktivnosti. U klubovima djeluju stručnjaci različitih profila, ali je i nadalje problem u Hrvatskoj edukacija, nedovoljno kvalitetno strukturirana nastava, odnosno nedovoljan broj sati na visokim učilištima na kolegijima bolesti ovisnosti. No HSKLA je dizajnirao Edukacijske tečajeve za djelatnike u alkohologiji i klubovima, kroz koje je prošlo više od 200 polaznika. Sustav klubova, zahvaljujući sustavnom marketinškom pristupu, ali i kvaliteti rada, postao je Model za razvoj grupa samopomoći i uzajamne pomoći I u drugim granama medicine. Tako su osnovani i klubovi ovisnika o kockanju. Puno klubova radi po Hudolinovoj metodi.

Autor 2. TEME, na stručnom skupu, a i u knjizi, „Istraživanje o pušenju, alkoholu, kockanju, drogama i slobodnom vremenu među učenicima u Virovitičko-podravskoj županiji“ je mr. sc. dr. Miroslav Venus. Nakon vrlo stručnog prikaza provedene ankete kroz petogodišnje razdoblje, dolazi se do zaključka kako u osnovnoj školi vrlo mali postotak učenika izjavljuje da često konzumiraju alkoholna pića, ali ih čak oko polovice to radi ponekad, dok u srednjoj školi često pije skoro četvrtina anketiranih učenika. Pokazuje se potreba aktivnosti na primarnoj, ali i sekundarnoj, odnosno tercijarnoj prevenciji alkoholizma. Stoga, aktivnosti UKLA Slatine, poput Večeri pučke poezije, svakako zaslužuju podršku i imaju svoje mjesto u prevenciji alkoholom izazvanih poremećaja.

3. TEMA na stručnom skupu i u knjizi je autora prof. Siniše Brlasa:

„Suradnja javnozdravstvenog sustava s klubovima liječenih alkoholičara; primjer dobre prakse u Virovitičko-podravskoj županiji.“

Između ostalog je istaknuo i kako klubovi liječenih alkoholičara u sustavu samopomoći članova svojom unutarnjom organizacijom nemaju dovoljno stručnih resursa istraživati pojavnost, educirati članove i provoditi složenije savjetodavne i terapijske postupke, a aktualna društvena stvarnost u kojoj nije regulirano financiranje klubova, ne omogućuje trajno angažiranje stručnjaka koji bi na tome radili. Naveo je kako pravosudni sustav upućuje osuđene osobe na provedbu mjera liječenja od ovisnosti o alkoholu u županijske zavode za javno zdravstvo, kojima ponekad nedostaje prostora za sustavan rad, rad s obiteljima alkoholičara i njihovu psiho-socijalnu rehabilitaciju.

Naveo je primjer dobre prakse i suradnje Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije s područnim klubovima liječenih alkoholičara.

Prof. Radovan Tatalović, kao gost Večeri, supervizor tretmana alkoholičara u penalnom sustavu RH, iz Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav, sudjelovao je u raspravi – govorio je o alkoholizmu i njegovim posljedicama kao javnozdravstvenom problemu na koji se može odgovoriti samo multidisciplinarno. Naveo je da su klubovi liječenih alkoholičara prvi pokrenuli inicijativu te da im treba omogućiti sustav financiranja. Rekao je da je formirana probacija, uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela, tijekom koje službenici probacije provode postupke usmjerene na smanjenje  rizika ponovnog počinjenja kaznenog djela. U raspravu se uključuje prof. Brlas koji ističe da sustav financiranja klubova mora biti riješen na razini države i da je vezan uz medije.

4. TEMA je doc. dr .sc. Darka Breitenfelda:

 „Alkohol i umjetnost“.

Budući da autor teksta nije bio prisutan, o toj je temi kratko izvijestila dr. Kuči.

Iz navedenog teksta i navedenih primjera može se zaključiti da, kako za umjetnike, tako i za nas obične ljude, vrijedi da se ne smijemo zavaravati bilo kojom lažnom srećom, pa prema S. Freudu, ni alkoholom. Umjerena, zrela trijeznost je najvrednija. Zato stvarajmo bez „dudanja“.

5. TEMA stručnog skupa bilo je izlaganje prim. mr. sc. Vesne Golik-Gruber:

„Izvanbolnički oblici liječenja alkoholizma“.

U svom je izlaganju govorila kako su ljudi davno postali svjesni problematike alkoholizma i njegova porasta te da je potreban multidisciplinaran pristup tom problemu. Istaknula je kako alkoholizam nije bolest pojedinca, nego bolest cijele obitelji. Liječenje alkoholizma provodi se istodobno s rehabilitacijom i resocijalizacijom. U liječenju se preferiraju izvanbolnički načini liječenja i dugotrajni postupak u klubovima liječenih alkoholičara. Izvanbolničko liječenje provode polikliničke službe sa specijaliziranim programom za liječenje alkoholizma i psihijatrijske i neuropsihijatrijske ambulante. Provodi se cjelovit socijalno-psihijatrijski postupak organiziran na principima terapijske zajednice, koji obuhvaća medikamentoznu terapiju, individualnu i grupnu socioterapiju i psihoterapiju, obiteljsku terapiju, edukaciju i klub liječenih alkoholičara. Istaknula je važnost kluba liječenih alkoholičara kao terapijske zajednice kao nezaobilazan model liječenja i rehabilitacije.

Autorica 6. TEME stručnog skupa i pisanog teksta u knjizi je dr. Marija Turk-Kuči:

Što je poezija“.

Kratko je govorila o toj temi jer se pjesništvo stalno isprepliće na stručnom skupu. Poezija, prema grčkom poiesis, ili pjesništvo, umjetnost je koja se zasniva na izražajnim mogućnostima jezika. Iako je poeziju teško definirati, ona se ipak pokušava odrediti kao „konkretni izraz ljudskog duha u umjetnički osjećajnom i ritmičkom jeziku“.

7. TEMA je prof. Ljubice Uvodić-Vranić:

„Poezija i njezin značaj u liječenju ovisnika“.

Profesorica se predstavila i pozdravila sve na stručnom skupu te kratko izložila svoje viđenje o poeziji i njezinom značaju u liječenju ovisnika. Navela je kako je poezija način da se kaže ono neizrecivo što se drugim književnim formama ne uspijeva u toj mjeri izraziti. Govorila je i o tome što će bivšem ovisniku poezija. Citirala je i neke autore. Smatra da liječenom alkoholičaru treba više slobode i pozitivnih emocija, da je liječenje emocionalni proces te da muku koju proživi liječeni alkoholičar proživimo i mi oko njega. Srž života su emocije.

8. TEMA u knjizi je prof. Ksenije Vujanović-Juras:

„Psiholog u zajednici“.

Ovdje se govori o tome da u povijesti psihologije i samih psihologa postoji dvojaka usmjerenost prema znanstvenim istraživanjima i pružanju konkretne psihološke pomoći pojedincu, obitelji, zajednici i društvu. Danas se hrvatska psihologija, sukladno nastalim društvenim potrebama, usmjerava prema pojedincu i zajednici. Nakon izlaganja teme prof. Ksenija Vujanović-Juras se predstavila kao pjesnikinja i recitirala je nekoliko svojih pjesama.

9. TEMA u knjizi je bacc.med.tehn. Višnje Kajzer:

„Teritorijalni alkohološki centar u Slatini“.

Ovdje se ukratko navodi da je prvi klub liječenih alkoholičara u Slatini osnovan 31.1.1975. godine te da klubovi postoje i djeluju 36 godina, da u Slatini postoji i djeluje ALKOHOLOŠKI CENTAR, koji radi svaki dan od 8.30-10 sati, da ima svoj direktni telefon 033-401417, da radi na principu otvorenih vrata, prima sve osobe koje imaju alkoholom i drugim ovisnostima izazvane probleme, da se radi po principu modificirane socio-terapijske zajednice te da je kroz programe prošlo 980 pojedinaca i obitelji. Nakon kraćeg izlaganja jer je vrijeme poodmaklo, Višnja Kajzer se predstavila i kao pjesnikinja i recitirala nekoliko svojih pjesama.

10. TEMA je nastanak manifestacije „Večer pučke poezije“ koju je u knjizi opisala dr. Marija Turk-Kuči, a na skupu je o temi vrlo emotivno govorio i predstavio se g. Hasan Bašić. Hasan se predstavio i kao pjesnik i autor knjige „Diplomirani pacijent“ te je na kraju recitirao neke svoje pjesme.

Stručni skup i predstavljanje knjige završilo je u zadanom vremenu uz druženje, osvježenje i kušanje specijalne slavljeničke torte na kojoj je pisalo: „13. večer pučke poezije Slatina, 22. 10. 2011.“, a koja je bila dar člana KLA iz Slatine Drage Javorovića.

ZBIRKA PJESAMA

Radovi pjesnika iz klubova liječenih alkoholičara prijavljenih i prikazanih na 13. večeri pučke poezije u Slatini, 22.10.2011. godine.

Zbirka pjesama sadrži 60 stranica. Radove je napisalo 37 autora iz različitih klubova i tri pjesme koje je izveo „Bistrina band“. Pojedini su autori sudjelovali s više od jedne pjesme, tako da se izvelo 59 pjesama i tri pjesme koje su se recitirale, ali nisu objavljene u knjizi, jer radovi nisu stigli na vrijeme. Sveukupno je na 13. večeri pučke poezije sudjelovalo 46 klubova s 236 gostiju, uz oko bar 50-60 domaćih članova klubova i domaćih gostiju – tako da je oko 290 osoba sudjelovalo na ovoj manifestaciji.

UKLA Slatine zahvaljuje svim autorima, stručnjacima, sudionicima, gostima, mnogobrojnim

dobrovoljcima i donatorima koji su pomogli da se Večer pučke poezije realizira i da senzibilizira sveukupnu društvenu zajednicu za probleme vezane uz alkoholizam i druge ovisnosti.

Za UKLA Slatina: Dr. Marja Turk-Kuči

13. večer pućke poezije - reportaža ►►►

Putovanje u Slatinu članova ZKLA Zagreba ►►►

Riječ gradonačelnika

Slatina je tradicionalno središte rada velikog broja udruga civilnog društva, osobito onih koje djeluju na principu uzajamne pomoći a posebnu pažnju već četvrto desetljeće uživa Udruženje klubova liječenih alkoholičara. Prepoznavajući potrebe civilnog društva te programske odrednice i ciljeve ovog Udruženja iznimnu potporu u radu stručnom osoblju, članovima i vrijednim aktivistima u posljednjih nekoliko godina pruža Grad Slatina. Klubovi liječenih alkoholičara su najstručnije udruge takvih programskih opredjeljenja u Hrvatskoj, te pružaju pomoć i potporu osobama koje nakon bolničkog ili izvanbolničkog liječenja provode dugotrajni oporavak i rehabilitaciju. Zato udruga liječenih alkoholičara u Slatini, ne radi samo za dobrobit pojedinaca, već čitavih obitelji, lokalne zajednice i društva u cjelini. Briga za njen rad mora biti „društvena briga“ jer i problemi vezani uz ovisnost o alkoholu nisu samo pitanje zdravlja pojedinca već problemi cijele društvene zajednice. Posebno sam sretan i ponosan što ova udruga postoji i djeluje u našem Gradu te što smo izgradili sustavnu skrb i brigu za ovu populaciju naših građana kakvom se mogu pohvaliti samo rijetki gradovi našega okružja. To smo postigli dobrom suradnjom svih društvenih čimbenika a posebice nesebičnim i predanim radom stručnih djelatnika klubova liječenih alkoholičara u Slatini. I ovom prigodom, posebno želim čestitati na iznimno vrijednim rezultatima koje kroz svoj volonterski rad postiže Udruženje klubova liječenih alkoholičara Slatina, te zahvaliti svima koji svojim profesionalnim djelovanjem u udruzi, doprinose boljem, zdravijem i humanijem življenju u Gradu Slatini.

U Slatini 12. kolovoza 2011. godine,

Ivan Roštaš, prof.

IZ ZBIRKE PJESAMA

◄ strana 1

Alk. gl. 6 /2011 (192) str. 3-8

strana 9 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES