početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 1

Alk. gl. 4 /2011 (190) str. 3-6

strana 7 ►

STRUČNI PRILOG

Važnost kluba liječenih alkoholičara u oporavku obitelji od alkoholizma

Ana Štimac, dipl.soc radnica, Stručna djelatnica KLA „Medarska“ i KLA „Špansko“, Zagreb

1. Definicija alkoholizma – metaforički

Alkoholizam možemo definirati, osim citiranjem Svjetske zdravstvene organizacije, prema kojoj je alkoholizam nastao uslijed dugotrajnog i prekomjernog konzumiranja alkohola koji dovodi do psihičkih fizičkih i socijalnih oštećenja ili se ona naziru... i Flaneryevom metaforom – Alkoholizam je dinosaurus koji sjedi u dnevnoj sobi, a svi u obitelji se prave da ga ne vide...

Kineska narodna mudrost kaže da ovisnost nastane tako što čovjek prvo uzima alkohol, zatim alkohol uzima alkohol, a na kraju alkohol uzima čovjeka...

2. Obiteljske i socijalne posljedice alkoholizma

Cijela obitelj pati uz pojedinca koji je zahvaćen alkoholizmom, kao i kod svake druge bolesti. Alkoholizam nastaje polagano, podmuklo, uz dugotrajna negiranja posljedica pijenja koja su potpomognuta predrasudama mentaliteta u kojem je normalno piti. To traje sve do prvog ozbiljnog simptoma, kada započinje dug put oporavka, ako bolesnik zadrži početan pravac kretanja. Prvi simptomi ovisnika suočavaju s posljedicama bolesti jer društvo više ne tolerira nasilje u obitelji ukoliko za njega na bilo koji način sazna - dojavom policijskim službenicima, socijalnoj službi ili bilo kojem drugom stručnom djelatniku koji ponekad i sam može prepoznati znakove obiteljskih problema kroz delinkventno ponašanje djece, materijalno propadanje... Simptomi na radnom mjestu su neprofesionalno ponašanje, pad kvalitete rada, šteta na radnom mjestu i sl.

Ovisnik je do tako razarajućeg ponašanja došao oblikujući jednostavni obrazac u kojem je uvijek glavnu ulogu igrao alkohol. Nakon nekoliko godina ovisnik o alkoholu ozbiljno propada. Kvaliteta života mu je drastično ispod očekivane s obzirom na dob, obrazovanje, materijalno, obiteljsko, kulturno okruženje kojem je pripadao. Zbog alkoholizma gubi svoje psihofizičke sposobnosti, životnu snagu i motivaciju, slobodu, ljubav, dostojanstvo… počinje izazivati ignoriranje, sažaljenje ili agresiju okoline.

3. Saniranje posljedica alkoholizma

Saniranje zdravstvenih oštećenja od alkoholizma započinje odmah po ulasku u program liječenja, uz brzu intervenciju medicinskog osoblja na odjelu alkoholizma. Ovisnik se upoznaje i s daljnjim i dugotrajnim nastavkom liječenja u klubu liječenih alkoholičara koji treba pohađati zajedno sa suprugom.

Obiteljska podrška je vrlo važna, no nije svejedno koji će član obitelji aktivno sudjelovati u liječenju alkoholizma. Ako je ovisnik oženjen, to bi svakako trebala biti supruga. Bolest je nastajala uz suprugu koja je nije znala prepoznati pa je i sama modelirala svoje ponašanje prema zahtjevima ovisnosti. Možemo reći da su oboje supružnika bili u službi alkoholizma, a njihova djeca su ostala bez pune i odgovarajuće pažnje oba roditelja. Ukoliko supruga ne dolazi na sastanke kluba, ona sporije ili nikako ne mijenja dosadašnja, neadekvatna ponašanja i umjesto suradnje postaje ozbiljna smetnja u oporavku supruga. Ponekad supruga ne može zaboraviti duboke povrede, štetu i poniženja koja je dopustila da joj se događaju i nema snage za suradnju jer se osjeća nakon svega još i prozvana kao suučesnik u alkoholizmu pa ostaje u braku samo da se osveti, ponekad želi da se sam izvuče - onako kako je i pio, ne misleći da ona ima nešto s tim, no u najvećem broju supruge surađuju, negodujući jedno vrijeme, osjećajući krivnju, pa zatim agresiju, ali ustraju, žele pomoći, na korist kvalitetnijeg života obitelji.

4. Djelatnost i struktura klubova liječenih alkoholičara

Klub liječenih alkoholičara ima formalno-pravne i sadržajno-rehabilitacijske obveze. Formalno-pravne  obveze su određene pravnom osobnošću kluba kao udruge, koja je neprofitna organizacija. Djeluje okupljajući članove na stalnim tjednim sastancima, isti dan u isto vrijeme, u društvenom prostoru koji je obično vlasništvo mjesne samouprave ili je to dugi javni ili društveni prostor (Caritasa ili crkve) dobiven na korištenje bez naknade.

Sadržajni rad klubova liječenih alkoholičara određen je teorijskom postavkom Alkohološke škole koju je utemeljio i razvijao prof. Hudolin, a koji se u svojoj osnovi nadopunjuje radom stručnog djelatnika, čija kvaliteta ovisi o individualnoj stručnosti, vještini, kreativnosti i iskustvu stručnog djelatnika te suvremenim pristupima u grupnom radu.

Strukturu koja garantira stabilnost kluba čine apstinenti, supruge ili drugi član obitelji, apstinenti pomagači, stručni djelatnik, studenti i vježbenici.

Klub liječenih alkoholičara je mjesto sigurnosti i podrške za apstinenta, mjesto rasprave o dvojbama, o novim situacijama u obitelji koje donosi apstinencija. Klub je mjesto stručnog vođenja i poučavanja u oporavku te mjesto učenja iz osobnih primjera i jasne podrške apstinenata-pomagača.

5. Načini pomoći klubova liječenih alkoholičara obiteljima

Klubovi liječenih alkoholičara čine primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju alkoholizma u svom okruženju - mjesnoj samoupravi, općini i gradu:

a) Oglašavanjem svoga rada, pozivom na tribine i predavanja; upoznavanje studenata i vježbenika socijalnih radnika i drugih sličnih struka s radom kluba (primarna prevencija)

b) Upoznavanje potrebitih s načinima liječenja, podrška u motivaciji i prvim koracima prema apstinenciji - poticanjem na odlazak na detoksikaciju i ulazak u program liječenja te povratak u klub (sekundarna prevencija)

c) Redoviti tjedni sastanci kluba uz stručno vođenje i modeliranje rada grupe uz poučavanje; rad na pojedinačnom aktualnom problemu uz primjere i podršku apstinenata-pomagača (tercijalna prevencija)

6. Pravila rada klubova liječenih alkoholičara

Pravila rada klubova liječenih alkoholičara su: redoviti dolazak na tjedne sastanke članova kluba i terapeuta, prozivka, pijenje esperala (ili liječnička potvrda o nemogućnosti pijenja), zapisnik o sadržaju rada sastanka i redovitost obavljanja zdravstvenih kontrola. Obveze vezane uz pravnu osobnost kluba su evidencija troškova kluba, plaćanje članarine, periodični izvještaji investitoru, javljanje na natječaje za projekte udruga, suradnja s drugim klubovima i zajednicom KLA, suradnja na predloženim aktivnostima i provođenje mjera za kvalitetniji rad klubova. Sve su to aktivnosti koje bi se trebale obavljati redovito i dosljedno kako bi se mogli očekivati opstanak i razvoj KLA.

7. Načela rada klubova liječenih alkoholičara

Temelj rada klubova liječenih alkoholičara je aktivna suradnja na sastancima u okviru svojih potreba, zapažanja, kompetencija po načelu iskrenosti, otvorenosti, pristojnosti, dobronamjernosti, odgovornosti, kreativnosti, vertikalnoj i horizontalnoj suradljivosti na sastancima kluba i u zastupanju kluba, poštivanju osobnog i tuđeg dostojanstva.

8. Kako klub liječenih alkoholičara pomaže obiteljima

a) apstinentu, tako da podržava njegovu odluku o apstinenciji – prihvaćanjem, podrškom, poukom, stručnim savjetima,

b) supruzi ili članu obitelji, edukacijom o psihodinamici bračnih i obiteljskih odnosa iz teorije i prakse, o uvjetovanosti međusobne komunikacije, važnosti jasnih poruka, kompromisa i dogovora u međusobnoj komunikaciji; osnaživanjem partnerskih odnosa, uz istodobno osnaživanje roditeljskih kompetencija oba roditelja;

c) djeci – jasni dokaz da se roditelji zajedno bave obiteljskim problemom daje djetetu mir u kojem se može baviti svojim obvezama i dječjim radostima.

Ako sveukupno zalaganje članova kluba, uz stručno vođenje i podršku pomagača, pomogne apstinentu da ustraje u apstinenciji, on povećava kvalitetu osobnog života, razvija samopoštovanje, osobno dostojanstvo i razvija svoje potencijale.

9. Formalno-pravne obveze kluba liječenih alkoholičara kao terapijski efekt

KLA kao udruga ima pravo i obvezu vertikalne i horizontalne suradnje. Motiviranost članova da se uključe u razne akcije, aktivnosti i obveze kluba i način na koji predstavljaju klub te način suradnje s lokalnom i mjesnom samoupravom, drugim klubovima i zajednicom klubova određuje kvaliteta postignute apstinencije. Očekuje se da svi članovi samoinicijativno javljaju za sudjelovanje u aktivnostima, da se javljaju prema sposobnosti, kompetenciji, slobodnom vremenu te da pristojno, zanimljivo i argumentirano zastupaju klub. Očekuje se i zalaganje za opstanak i pozitivnu afirmaciju klubova liječenih alkoholičara te unapređivanje kvalitete rada kako bi ga sačuvali radi sebe samih, ali i svih onih kojima će pomoć biti potrebna.

10. Potreban napredak u radu klubova u interesu kvalitetnije pomoći obiteljima

Kvalitetniji rad klubova liječenih alkoholičara postigao bi se uvođenjem jedinstvene godišnje evaluacije rada klubova u smislu ujednačenosti u stručnom i organizacijskom radu, otvorene i protočne komunikaciji sponzora i KLA, kako bi se izbjeglo unificirano, nemotivirajuće vrednovanje svih KLA.

Stalna supervizija stručnih djelatnika (podržavajuća i koordinirajuća) koju bi provodili licencirani supervizori ujedno bi bila i razmjena iskustava i značila bi ujednačenost rada klubova. Naime, među stručnim djelatnicima klubova postoje dva bitno različita načina rada. Djelatnici koji rade s ovisnicima u institucionalnom smještaju, kao svom radnom mjestu, pa nastavljaju kao stručni djelatnici KLA, rade na jedan način. Na drugi način rade stručni djelatnici koji su zaposleni u centru za socijalnu skrb, privatnim poduzećima, domovima, obrazovanju i dr. pa nakon toga honorarno rade kao stručni djelatnici KLA. Oba pristupa nose svoj naučeni odnos prema čovjeku i u rad kluba. Tako su prvima članovi kluba zauvijek pacijenti, nerijetko oslovljavani s ti, a drugima su suradnici, partneri, klijenti od kojih se očekuje suradnja visokog stupnja. Poštuju sposobnosti apstinenta i njegove ukupne mogućnosti, prihvaćaju apstinenciju kao perspektivu i snažnije ih motiviraju za puni oporavak.

Za budućnost, za opstanak i suvremeni razvoj KLA potrebno je jasno i trajno strukturirati način motiviranja i obučavanje mladih stručnjaka za rad u klubovima. Treba odrediti broj obveznih sati edukacije na odjelu alkoholizma i izvan njega, regulirati mentorstvo i obavljati superviziju njihovog rada i zapošljavanje u KLA. Bez sustavnog nizanja novih stručnih djelatnika ne možemo računati ni na opstanak klubova, uvođenje suvremenih tekovina grupnog rada, ali ni na kvalitetnu pomoć obiteljima koje ju traže u KLA.

Posebna kategorija pomoći su pomagači poznati kao vrlo važan faktor u nastanku i opstanku klubova liječenih alkoholičara na području zapadnog dijela Zagreba. Pomagači su po snazi podrške između apstinenta i stručnog djelatnika. Oni imaju preko pet godina apstinencije, izražavaju povećanu potrebu za pomoći novim članovima KLA. Stručni djelatnici prepoznaju i podržavaju pomagače u aktivnostima, a oni se educiraju, angažiraju izvan redovnih obveza u klubu, sami organiziraju podršku, pomoć i posjete potrebnim obiteljima. Njihov angažman u radu s apstinentima nema granice kluba, općine, grada ili županije. Oni su vrlo značajna pomoć te bi i za njih trebalo u zajednici formirati odvojene supervizijske grupe.

Ukratko

Za dobar rad kluba liječenih alkoholičara u kojem će apstinent i njegova obitelj naći mjesto oporavka od posljedica alkoholizma važna je:

• redovita prisutnost motiviranog apstinenta (tjedno u istom prostoru, u isto vrijeme)

• suradljiva supruga spremna za rad na sebi

• stručni djelatnik koji će kreativno i diskretno poučavati, savjetovati i koordinirati uzajamnu pomoć apstinenata; nastojati da svaki apstinent raste u kvaliteti na svakom sastanku kluba te u konačnosti dosegne svoju optimalnu granicu oporavka;

• pomagači – dodatno motivirani dugogodišnji apstinenti (s više od 5 g apstinencije) koji ostaju pomagati drugima pojačanim aktivnostima, od kreativne pomoći i podrške pojedincu ili obitelji do vođenja KLA;

• mladi stručnjaci motivirani za rad u KLA.

KLA je grupa pomoći i samopomoći koordinirana stručnim djelatnikom koja radi na pravnoj osobnosti udruge, iz čega proizlaze dodatne obveze članova KLA, a po kvaliteti ispunjenja obveza može se sagledati i kvaliteta njihove apstinencije.

KLA pomaže apstinentu u oporavku od zdravstvenih i socijalnih oštećenja, a suradnjom supruge u KLA bitno se mijenja kvaliteta njihovih bračnih i roditeljskih uloga. Postaju skladniji i zadovoljniji supružnici i kompetentniji roditelji.

KLA ima i ulogu prevencije alkoholizma u svojoj socijalnoj sredini, ukoliko je otvoren stanovništvu putem letaka, tribina i davanjem informacija potrebitim obiteljima o načinu liječenja alkoholizma.

Potrebno je raditi na daljnjoj kvaliteti rada i organizacijskoj povezanosti svih društvenih faktora važnih za održanje KLA. Treba posebno njegovati i učvrstiti dvije snažne, ali različite pomoći u KLA - stručnu pomoć i podršku pomagača, ali obje razvijati posebnim supervizijama kako bi se dobila ujednačenost rada u KLA.

U svom redovitom radu KLA dužni su, osim samopomoći i uzajamne pomoći, inicirati aktivnosti za očuvanje KLA kao organizacije, podizati kvalitetu rada tj. suvremenim metodama oblikovati Hudolinove, potvrđeno vrijedne tekovine za korist u oporavku budućih generacija obitelji ovisnika o alkoholu.

Održan prvi sastanak sa stručnim djelatnicima KLA Zagreba u sklopu projekta

Evaluacija rada klubova liječenih alkoholičara Zagreba i stručnih djelatnika

Program, koji je odobrio Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo i branitelje, osmišljen je radi provođenja stručne evaluacije rada klubova liječenih alkoholičara koordinacija u Zagrebu (Koordinacija Centar, Črnomerec, Dubrava, Maksimir, Novi Zagreb, Trešnjevka, Zagreb Zapad, Sesvete). Korištenje evaluacije u redovitom radu stručnih djelatnika trebalo bi pridonijeti standardizaciji rada na razini Zagreba i unaprijediti suradnju stručnih djelatnika i klubova liječenih alkoholičara s lokalnom zajednicom.

Obuhvaćeni su izravni i neizravni korisnici. Izravni korisnici projekta su 54 stručna djelatnika koji rade u klubovima liječenih alkoholičara u Zagrebu. Stručni djelatnici, korisnici ovog projekta po zanimanju su socijalni radnici, liječnici, defektolozi, medicinske sestre...

Neizravni korisnici projekta su svi članovi klubova liječenih alkoholičara i članovi njihovih obitelji. S obzirom da na području Zagreba djeluje 78 klubova, to drugim riječima znači da projekt obuhvaća oko 1200 neizravnih korisnika. Dobna granica liječenih alkoholičara sve je niža, tako da na liječenje dolazi sve mlađa populacija (20-25 godina), a prosječna dob liječenih alkoholičara nakon završenog liječenja u zdravstvenim ustanovama je 36 godina. Zastupljena su sva zanimanja, oba spola i svi stupnjevi naobrazbe, od završene osnovne škole do akademika.

U posljednje vrijeme zapažen je značajan komorbiditet alkoholizma s posttraumatskim stresnim poremećajem i ostalim psihičkim bolestima, što rehabilitaciju i resocijalizaciju čini kompleksnijom i dugotrajnijom.

Neizravni korisnik je i lokalna zajednica u kojoj djeluju klubovi liječenih alkoholičara sa svim drugim činiteljima.

Provedbom programa sustavno se utječe na unaprjeđenje kvalitete rada klubova, rehabilitaciju liječenih alkoholičara i sustavno se razvija kompetencija stručnih djelatnika u njihovom radu.

Prvi sastanak je imao za cilj predstaviti program, motivirati i potaknuti korisnike putem iskustvenih radionica na provedbu evaluacije. Također je cilj skupa bio evaluirati dosadašnji rad stručnih djelatnika.

Predavnja i radionice održali su doc.dr.sc. Zoran Zorićić i prim.dr.sc. Srđan Marušić.

Tajnica ZKLA: Dušica Cesarec

◄ strana 1

Alk. gl. 4 /2011 (190) str. 3-6

strana 7 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES