početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 4

Alk. gl. 11 /2010 (185) str. 7-9

strana 10 ►

STRUČNI PRILOG

Lejla Ramić, prof., specijalist medicinske psihologije

JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Sarajevo

Europska škola o alkoholizmu – I. seminar, Međugorje

Motivacija u procesu liječenja alkoholičara

U praktičnom radu pod motiviranošću pacijenta za početak liječenja obično podrazumijevamo aktualni događaj ili stanje koji u danom trenutku postaje zahtjev, pritisak, potreba da se situacija promijeni. Alkoholizam je u osnovi nastajanja ove potrebe i on je razumljivo i razlog dolaska na liječenje. Međutim, alkoholičar stiže profesionalcu tek kada se u okviru alkoholizma dogodi nešto što u jednom trenutku nadilazi kapacitete bilo samog alkoholičara, bilo njegovog neposrednog okruženja, za daljim održavanjem homeostaze, a što nazivamo povodom, poticajem ili pokretačem. Znači da sam razlog, alkoholizam skoro nikada nije i neposredan pokretač za prihvaćanje eventualnog liječenja, ono se započinje isključivo u momentu pojavljivanja povoda. Naime, zahvaljujući nedovoljnoj kritičnosti alkoholičara prema vlastitom stanju i položaju, udruženog sa njegovom manipulativnošću, uz neobaviještenost, prilagođavanje ili neodgovarajuću zainteresiranost njegovog bliskog okruženja, on vrlo dugo održava uspostavljeni sustav življenja. Što je ovaj sustav stabilniji, uspješniji, on je paradoksalno, razorniji po njega osobno, a isto tako i po njegovo okruženje. Zato se događa da određeni utjecaj (zapravo kumulirane posljedice alkoholizma) počinje remetiti uspostavljenu ravnotežu, te kada se ona poljulja toliko da zaprijeti raspadu sustava, alkoholičar se odlučuje ili pristaje na liječenje. Tako aktualna događanja čije je djelovanje dovoljno intenzivno prerastaju u povod - motiv.

Koji su to motivi koji alkoholičara dovode na liječenje?

• Motivi koji su vezani za pritiske iz obitelji,

• Motivi koji dolaze iz profesionalnog okruženja,

• Motivi i pritisci iz socijalne sredine

• Motivi izazvani zdravstvenim tegobama

• Odluka (rijetko) kao posljedica konkretnog događaja koji ne remeti sustav u cjelini, ali ima presudan značaj za alkoholičara.

Naše iskustvo govori da je prvi dolazak na liječenje prije svega posljedica pritisaka iz obitelji, potom iz radne sredine, a zatim zbog zdravstvenih tegoba, prvo tjelesnih, a potom psihičkih. Razumljivo je da su ovi pritisci često udruženi.

• Motivi za liječenje koji su vezani za zahtjeve iz obitelji počinju da se povećavaju razmjerno padu tolerancije na alkoholičarsko ponašanje, bilo stoga što ono eskalira u sasvim nepodnošljive oblike, bilo što se snižava ili nestaje sposobnost obiteljskog sustava ili najvažnijeg njegovog člana za dalje podnošenje ponašanja koje se definira kao maksimalno ugrožavajuće. Inicijativa u principu kreće od supružnika koji nije ovisnik i tada se ona ozbiljno shvaća ako implicitno i eksplicitno sa sobom nosi i prijetnju razvodom ili napuštanjem. I drugi članovi obitelji, kada u zahtjev za liječenje unesu prijetnju odbacivanjem, daju alkoholičaru početni motiv za prvi korak, jer on tada počinje strahovati od gubitka. Zato takav zahtjev mogu postaviti i roditelji, odrasla djeca, braća, sestre... Svi ovi pritisci postaju znatno efikasniji ukoliko dotadašnje molbe, prebacivanja, privremene ljutnje i sl. koje nisu davale rezultate, prerastu u jasno odbijanje daljeg toleriranja („ne mogu više“ mora prerasti u „neću više“). Alkoholičar tada ove pritiske doživljava kao ucjenu, pokušava ih, posljednjim upotrebljivim manipulacijama obilježiti kao nekorektne, ali prepoznajući iza njih odluku, prihvaća zahtjev.

• Motivi koji su vezani za zahtjeve iz profesionalne sredine, mnogo su jasniji i više obavezuju, jer iza njih obično stoji prijetnja otkazom. Kako god shvatili ovu prijetnju (a obično je formuliraju kao selektivno, nepravedno proganjanje i samo na sebe usmjerenu agresiju pretpostavljenih) alkoholičari ipak znaju da je ovaj zahtjev u izvjesnoj mjeri opravdan. Zbog toga ovakav zahtjev može nas profesionalce osloboditi zamornog početnog konfrontiranja pacijenta s činjenicama, što je skoro obavezno u slučaju pritisaka iz obitelji. Ukoliko je dominantan problem na radnom mjestu i odatle plasiran zahtjev jedini motiv /povod alkoholičara za dolazak na liječenje, on obavezno računa na „odrađivanje“ cijelog procesa liječenja tj. gašenja požara, uvjeren da će poželjne efekte pružiti i samo početno prihvaćanje. Nije dobro ako se u ovom trenutku ne uključe i druga okruženja alkoholičara, prije svega obitelj, jer radna sredina obično, uz zahtjev i prijetnju, daje samo površnu podršku i suradnju u liječenju i zadovoljava se svakom, pa i djelomičnom promjenom nabolje.

• Motivi vezani za zdravstvene teškoće sami po sebi alkoholičara rijetko dovode na liječenje ukoliko teškoće nisu dijagnosticirane od strane liječnika. Uz to liječnik mora naglasiti da liječenje određenog tjelesnog poremećaja ili bolesti podrazumijeva prethodno ili paralelno liječenje alkoholizma. Ovakav povod-motiv, ukoliko ostane usamljen, daje alkoholičaru osnovu da o daljem liječenju razmišlja na pojednostavljen način, usmjeren samo na rješavanje vidljive zdravstvene posljedice, osobno je ne dovodeći u kontekst alkoholizma.

• Motivi iz šire socijalne sredine često su posljedica zanemarivanja, nepoštivanja ili kršenja društvenih pravila i uglavnom imaju karakter sankcioniranja pojedinačnih postupaka. Bez uključivanja dodatnih zahtjeva ili pritisaka ne opstaju dovoljno dugo i u dovoljnom intenzitetu da bi ozbiljno potakli odluku o liječenju.

• Motivima koji proizlaze iz nekog konkretnog događaja iz života težinu daje cijeli kontekst pacijentove situacije i mogućnost da se na njega odmah nadoveže slijedeći. U iskustvu su nam naizgled nevažni detalji o kojima pacijenti govore, a koji su im uzdrmali temelje dotadašnjeg funkcioniranja. (bezazlena dječja primjedba vezana za pijano ili alkoholičarsko ponašanje, osobna procjena o nedopustivo ponižavajućem položaju u koji je sebe doveo u samo jednoj epizodi, namjera da se promjeni posao i sl.)

I ove motive, bez obzira na to što stižu iz moralno ili etički najočuvanijeg dijela ličnosti, treba podržati dodatnim početnim motivima iz drugih segmenata alkoholičarevog života.

Postupak motiviranja

Sve navedene motive za dolazak na liječenje profesionalac mora i treba iskoristiti da bi pacijent ušao u proces liječenja. Događa se da ozbiljni povodi - razlozi budu kratkog daha, da alkoholičar ili obitelj odustanu suočeni s budućim procesom, procjenjujući ga prenapornim ili neadekvatnim razini problema koji ih dovode. Tada se započinje MOTIVACIJSKI POSTUPAK čiji ishod treba biti liječenje alkoholizma. Motiviranje, pridobivanje pacijenta i njegovog bliskog okruženja za liječenje odvija se davanjem posebnog, novog značenja svim dobivenim informacijama, osvjetljavaju se i jačaju motivi za liječenje i posljedice neliječenja, inzistira se na prihvaćanju barem minimalne odgovornosti, ali se i nudi vizija poželjnog rješenja. Osnovni sadržaji u postupku motiviranja su isti kako sa samim alkoholičarom, tako i sa bilo kojom osobom koja je s njim u bliskoj vezi.

Svakom motivu koji dovodi eventualnog budućeg pacijenta profesionalac treba dati naročiti značaj, ali je pri tome važno naći i moguće druge motive koji su zanemareni u tom momentu zbog onog koji je aktualiziran. Da bi se u tome uspjelo, neophodno je dobro iskoristiti sve informacije koje on sam daje i vratiti mu ih „prepakirane“, ali i sve one koje nudi osoba koja je u pratnji alkoholičara. Ukoliko je došao sam, za sljedeći susret treba pozvati jednu ili više osoba koje će pomoći u dopunjavanju informacija značajnih za razvoj procesa motivacije. Ako su motivi alkoholičara za dolazak pritisci iz obitelji i ukoliko ih procijenimo nedovoljnim, taj pritisak treba pojačati. Istovremeno je korisno razmatrati profesionalnu situaciju i perspektivu, kako u slučaju kada se alkoholičar odluči za liječenje, ali isto tako i ako ga odbije. Ako postoje subjektivne zdravstvene tegobe, a pogotovo ako su one već objektivizirane ranijim medicinskim pretragama, i njih treba integrirati u početni motivacijski set. Značajan segment motivacijskog postupka je afirmiranje njegovih (budućeg pacijenta) potencijala za liječenje i ohrabrivanje njegove spremnosti za ulazak u liječenje, tretirajući je ne kao rezultat pritisaka i prisile, već kao kvalitetnu odluku i njegov izbor. Članovi obitelji alkoholičara, suočeni sa svojim dosadašnjim neefikasnim pokušajima „uvjeravanja“ alkoholičara, često i sami dolaze profesionalcu-terapeutu tražeći od njega pomoć i savjet, te očekujući rješenje i izlaz iz svoje mučne situacije. Ova očekivanja kreću se u rasponu od pretjerano optimističnih do minimalnih, negativističkih. Nekada članovi obitelji očekuju da će već sam dolazak u ustanovu razriješiti sve probleme, i to je posljednji i najveći napor koji su spremni učiniti. Minimalna očekivanja su kada vjeruju da je ishod već poznat („s njima se ne može ništa učiniti“). Od vještine profesionalca ovisi hoće li se očekivanja člana obitelji alkoholičara uskladiti s terapijskom ponudom, a posebno s dodatnim naporom koji ih očekuje u procesu liječenja.

Osobe iz bliskog okruženja alkoholičara vrlo dugo su na svoj specifičan način pokušavale s problemom izaći na kraj, uglavnom neuspješno. Ipak, sve što su do sada činile izgledalo im je svrsishodno i jedino moguće. Oni očekuju da će i profesionalac-terapeut sve te postupke vrednovati na isti način, ali i da će imati spasonosni recept koji će problem riješiti bez njihovog daljeg angažmana („evo vam ga, držite ga što duže, mi smo se dovoljno s njim mučili, sada smo se iscrpili“). Sudar s činjenicama i mogućnostima terapije, ukoliko nije dopunjen odgovarajućim objašnjenjem i otvaranjem perspektiva, može ih definitivno demotivirati. Zato je te osobe važno adekvatno suočiti s razlozima dosadašnjih neuspjeha, ali kroz tumačenje njihove nedovoljne dosljednosti i nedostatka stava, te straha od rizika (npr. alkoholičar suočen s uvjetom da prestane piti, ako želi da brak opstane, može izabrati pijenje i napustiti obitelj). Kroz motivacijski postupak obitelji treba dati što više informacija o samoj bolesti i na odgovarajući način je konfrontirati s najznačajnijim i lako prepoznatljivim aspektima njenog prilagođavanja alkoholizmu. Istovremeno, ne treba previdjeti i mogući rizik - odbijanje alkoholičara da se liječi i njegovo pristajanje na razvod. Postupak motiviranja s članovima obitelji može trajati i duže vremensko razdoblje, tako da oni postupno stječu uvid u to jesu li ili nisu spremni na rizik razdvajanja od svojeg člana koji pije. Dakle, ako alkoholičar može podnijeti ovu vrstu gubitka i odbacivanja, liječenje neće prihvatiti.

Sličan postupak se primjenjuje i kod motiviranja suradnika iz radnog okruženja, koji još nisu donijeli odluku o uvjetovanju, ali koje, razumljivo, ima manju zebnju od posljedica realizacije donijete odluke ukoliko alkoholičar liječenje odbije. Ishod motiviranja osoba iz alkoholičarskog okruženja svakako ovisi o njihovim razlozima i povodu za ulazak u ovaj proces.

Prihvaćanjem liječenja motivacijski proces se ne zaustavlja

Svi terapijski potencijali liječenja koriste se za daljnji razvoj procesa motivacije alkoholičara-pacijenta, kao i njemu bliskih osoba. Uz uvid u prethodno razdoblje, očekuje se oblikovanje dodatnih tj. pravih, istinskih motiva. Strah od posljedica alkoholizma koje slijede neprihvaćanje liječenja, u procesu liječenja blijede, ali se postepeno zamjenjuje perspektivom novih, poželjnih kvaliteta i sadržaja života. Neosporno je da se u te nove kvalitete ubraja i drugačiji odnos okruženja prema njemu kao i nova dobit koju okolina može imati od apstinenta. Upravo je ta nova dobit prema našem iskustvu tim osobama bio dodatni motiv.

Prilog: Shematski prikaz razvoja procesa motivacije u sustavu liječenja ovisnika o alkoholu

◄ strana 4

Alk. gl. 11 /2010 (185) str. 7-9

strana 10 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES