početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 1

Alk. gl. 2 /2009 (164) str. 3-9

strana 10 ►

STRUČNI PRILOG

NAPREDNA EDUKACIJA O ALKOHOLOM UZROKOVANIM POREMEĆAJIMA

Ciklus edukacije 2007. – 2008. godina

Ivana Pražetina*, Dušica Cesarec**

U veljači 2007. godine započeo je drugi ciklus edukacije za stručne djelatnike koji se u svom radu susreću s problemom alkoholizma ili se pripremaju za ulogu stručnog djelatnika u klubu liječenih alkoholičara. Osmišljen kao napredni seminar kombinirao je stručna predavanja s praktičnim radom. Edukacija je završena sredinom prosinca 2008. godine kada su svim sudionicima podijeljene potvrdnice o sudjelovanju. Pred vama se nalaze rezultati obrađene evaluacije sudionika.

Na pitanje „Kako bi sudionici ocijenili sveukupnu edukaciju?“ dobivena je srednja ocjena 4,3. Srednja ocjena pokazuje nam prosjek, a ovaj govori u prilog tome da su sudionici vrlo zadovoljni cjelokupnom edukacijom, te da je ona na istoj razini kao i u prošlom ciklusu edukacije, godine 2006./2007. Kada bismo raščlanili srednju ocjenu na postotke u ocjenama, dobili bismo ovakvu sliku:

Na pitanje jesu li se i u kojoj mjeri ispunila očekivanja sudionika od edukacije, srednja ocjena 4,2 pokazala je da su ona ispunjena. Što su sudionici očekivali navedeno je u njihovim komentarima1, a u postotcima to izgleda ovako:

Navedite što ste očekivali:

- Očekivala sam da mi se pomogne ostvariti osjećaj samopouzdanja u vođenju jednog takvog posla kao što je KLA;

- Upoznavanje s radom KLA i odgovor na pitanje ima li tu mjesta za mene kao voditelja;

- Nova saznanja o alkoholizmu, lakše nošenje s problemom alkoholizma, pregled tema vezanih za alkoholizam i rad s osobama ovisnim o alkoholu, nova saznanja na temelju iskustva;

- Razumijevanje problema rada s obiteljima i liječenjem od alkoholizma;

- Saznati kako voditi klub i kako pridobiti klijente u otporu; smjernice za postupanje u pojedinim „kriznim“ situacijama;

- Više konkretnog, praktičnog rada s ovisnicima; Teoretska znanja, primjer svakodnevnog rada;

- Bolju pripremljenost nekih predavača, bolje uvjete;

- Upoznavanje s problemom alkoholizma s aspekta liječenja i rehabilitacije.

Što ste dobili, a niste očekivali?

- Puno više stabilnosti u nošenju s problemom alkoholizma,

- Siguran nastup prema ososbama koje imaju problem alkoholizma;

- Iznošenje osobnih stavova i iskustava, što je izuzetno korisno za rad

- Promjenu vlastitog stava, promjenu kuta gledanja na osobe s bolešću alkoholizma;

- Dobila sam dublji uvid u problem ovisnosti o alkoholu, kao i jako osnaženje za vođenje kluba;

- Povećala sam vlastito samopouzdanje i samopoštovanje,

- Tek sad sam shvatila koliko je važno u životu postaviti granice, kako na poslu, tako i u obitelji;

- Puno znanja, uvid u način rada i ophođenja terapeuta s klijentima;

- Ljudski pristup nekih liječnika u prikazivanju problema. Pohvala za dr.Torrea, dr. Buljana i dr. Zoričića; Kreativne radionice (Boženine);

- Znam više, ako želim ući u konkretan rad s ovisnicima;

- Želju za daljnom suradnjom i otvaranje KLA

- Na koji način raditi na sebi;

- Dobru volju i želju za poboljšanjem rada kod nekih predavača i organizatora;

- Saznanja o iskustvima kolega tijekom seminara i izvan njega;

- Bolje sam sagledala sebe u radu s ovisnicima; - Nesebično iznošenje osobnog iskustva;

- Ležernost i otvorenost predavača, ugodna atmosfera.

Nakon uvida u očekivanja sudionika, evaluacija je pokazala da je edukacija sudionicima gotovo jednako koristila na profesionalnoj i osobnoj razini. Obje srednje ocjene su 4,3. Grafovi oslikavaju raspodjelu dobivenih ocjena, a komentari promišljanja sudionika.

Profesionalna razina

Komentar:

- Zahvaljujem na jasno iznesenim ciljevima edukacije;

- Super, očekujemo nastavak i razmjenu iskustava;

- Odlično pripremljen seminar (obrađena tematika s više aspekata

– dobili smo uvid u ulogu voditelja i samih alkoholičara, širinu njihove bolesti);

- Prilagođeno strukturi grupe; - Sva znanja primjenjujem u svom radu;

- Svaki je predavač profesionalan i jedinstven u izlaganju;

- Nedostaje dio metodologije rada u KLA; neki pristupi datiraju iz vremena koje je iza nas;

- Smjernicu vođenja, odgovora na pitanja kako bi se pronašla rješenja;

- Potrebno je izdvojiti više vremena za rad s osobama ovisnim o alkoholu;

- U CZZS koristi za 4, u KLA za 5; - Stručna je; dosta znanja, koja su mi pomogla u radu KLA;

- Korisno u profesionalnom rastu;

- Repetitio est mater studiorum.

Osobna razina

Komentar:

- Dobila sam potpuno novi pristup alkoholičarima, za razliku od onog kad sam studirala;

- Prilika za „inventuru“ vlastitih stavova, vrijednosti, motiva;

- Zadovoljstvo promjenom stava, odgovor na pitanje koliko ispravno razmišljam;

- Osvijestilo je neke moje osobne teškoće, nastojanja (primjerice, zašto je teško ustrajati u nekim odlukama i sl.);

- Osjećam slabo samopouzdanje u odnosu na učestale edukacije;

- Velike promjene u obitelji; - Edukacija je doprinijela mom osobnom profesionalnom razvoju;

- Dobila sam puno više nego što sam očekivala;

- Korisna mi je u smislu osvještavanja i utvrđivanja svojih profesionalnih vještina i znanja;

- Dobila sam proširenje dosadašnjih znanja i vještina, kao i poticaj za daljnji napredak;

- Radionice, program za uvid u samoga sebe;

Ocjena zahtjevnosti edukacije znatno se povećala u ovom edukacijskom ciklusu. Drugim rječima, ove godine sudionici su u evaluaciji naveli da im je edukacija bila prilično zahtjevna, što pokazuje srednja ocjena 4,5. Koliko i što im je bilo zahtjevno pojasnili su u dijelu komentara.

Razlozi/komentari:

- Stalna potreba za radom na sebi i prihvaćanje svijeta oko sebe onakvog kakav u stvari jest;

- Da bi se pratila edukacija, bilo je potrebno pozorno slušati, biti suradnik i razmjenjivati iskustvo – posebno radionice;

- Edukacija je bila zahtjevna u smislu aktivnog praćenja i sudjelovanja, ali zanimljivo organizirana; - Problem nerazumijevanja na poslu, ovakva edukacija smatra se privatne naravi;

- Milsim da bi trebalo više raditi interaktivno i uključivati nas sudionike, poticati na promišljanje i samoprocjenjivanje. Pohvale mr.sc. Boženi G. Cigit i Ivani Pražetini, dipl.soc.radnici (pravo osvježenje);

- Mora se biti maksimalno sabran, da bi se moglo pratiti edukaciju i sudjelovati;

- Zahtjevna zbog neudobnosti, u profesionalnom djelu nezahtjevna;

- Udaljenost od Zagreba (km); jedino zahtjevno je putovanje;

- Prihvatljivo; - Ovo područje je veoma važno za opći život;

- Ne zahtijeva nužno aktivno uključivanje, ostavlja mogućnost praćenja, uvjetno rečeno, “na pasivniji” način, ne iscrpljuje.

Sudionici su, u nastavku evaluacije, naveli najznačajnija saznanja koja će ponijeti s edukacije:

- Sve vezano za klub liječenih alkoholičara: kako raditi, važnost KLA, što je potrebno za rad u KLA, kako funkcionira KLA, način rada budući nisam voditelj, KLA najvažniji u liječenju ovisnika o alkoholu;

- Podrška Saveza;

- Da je voditelj KLA moderator, a grupa ima glavnu ulogu;

- Kako se zaštititi od sagorijevanja, kako raditi s obitelji; upute za rad u grupama, saznanja o prevenciji sagorijevanja;

- Praktičan rad kroz radionice plus iskustvo voditeljica;

- „Liječe ljudi, a ne tehnike“ – pristup koji mi odgovara;

- Kod alkoholizma se ne radi o liječenju, nego oporavku. Naglasak na mijenjanje čitave osobnosti, života bivšeg ovisnika, a ne samo apstinencija. Potreba da se alkoholičar dobro osjeća u svojoj novoj koži;

- Bolest alkoholizma, razvoj ličnosti i mogućnost utjecaja, načini utjecaja na promjenu stanja; - Kako nastupiti kod recidiva, važnost postavljanja vlastitih granica, posebno granica svoje odgovornosti;

- Voditelj treba ukrotiti sebe kako bi bio dobar terapeut;

- Razumijevanje alkoholizma kao ovisnosti;

- Teoretski okvir;

- Nije to tako strašno.

Sudionici su potom upitani koje dijelove edukacije bi po njihovom mišljenju trebalo poboljšati/ unaprijediti.

Obrazložili su sljedeće:

- Isključivo se nije odnosilo samo na alkoholizam. Smatram da je potrebno proširiti na druge ovisnosti i segment obiteljskog nasilja;

- “Obitelj alkoholičara” – jedno predavanje u drugom dijelu nije dovoljno ako je alkoholizam bolest obitelji. Metodologija rada u klubu – naglasak na “kako”, a ne “što”;

- Više teoretskih i praktičnih znanja potrebnih za rad u KLA; više radionica (7 odgovora); rad u radionicama koristan radi vlastite primjene; manje predavanja;

- Upozorite neke predavače da ne koriste iste prezentacije (PP) kao u 3 ciklusa; manje ponavljanja; na 4. modulu su ponavljana predavanja s prvog modula;

- Trebalo bi više novih stvari, umjesto ponavljanja istih predavanja

- Izbaciti predavanja o povijesti alkoholizma. Dosadna su. Tko hoće, pročitat će iz knjige;

- Možda više praktičnih primjera

- Pisani materijali s predavanja na CD-u.

Logičkim slijedom, upitani su i kako bi ocijenili svoje zadovoljstvo organizacijom edukacije. Srednja ocjena organizacije je 3,9, u postotcima i komentarima kako slijedi:

Komentar:

- Jako dobro. Sva predavanja su dala puno novih saznanja;

- Dovoljno vremena između modula za promišljanje i rad na sebi;

- Kraće vrijeme između održavanja pojedinih modula;

- Na prvom nisam sudjelovala, ali ostali su bili za 5;

- Odličan;

- Vrlo dobra i dobra (6 odgovora);

- Konkretna;

- Zadovoljavajuća;

- Svjestan sam da je potreban veliki entuzijazam za organizaciju edukacije;

Sami sudionici svoje sudjelovanje ocijenili su srednjom ocjenom 4,0, nešto slabije nego u prošlom ciklusu. Graf s komenatrima izgleda ovako:

Komentar:

- Ovaj seminar me je unaprijedio i omogućio evaluaciju vlastitog rada;

- Motiv mi je bio naučiti što više i primjenjivati u poslu kojim se bavim;

- Tema mi je zanimljiva i sudjelovala sam stalno;

- Kod predavanja nemamo priliku sudjelovati previše, a bilo ih je dosta;

- Mogla sam i više sudjelovati u raspravama;

- Može bolje;

- Ponekad mi se prispavalo;

- Kad usvojim i primjenim naučeno, moći ću dati konačan sud.

Prijedlozi tema sudionika za daljnju edukaciju:

- Obitelj i rad s obitelji alkoholičara;

- Alkoholizam i druge ovisnosti – obiteljsko nasilje u sklopu s alkoholizmom;

- Rad s obitelji alkoholičara;

- Supervizija;

- Management udruga, vjerujem da bi bilo vrlo korisno, jer se ljudi trebaju baviti i tim;

- Ostale ovisnosti;

- Klijenti u otporu tj. pristup klijentima koji su došli sudskim putem;

- Kockanje;

- Prorada pojedinih situacija iz svakodnevnog rada, prijedlozi drugih;

- Rad s liječenim ovisnicima o heroinu, kocki...;

- Kontinuirana edukacija osnažuje profesionalnost.

Za kraj, upitali smo sudionike koje su konkretne promjene osobno učinili tijekom trajanja edukacije (npr. akcije, KLA...). Odgovorili su sljedeće:

- Promijenila sam neke svoje stavove i defi nitivno želim raditi u KLA

- Na dobrom sam putu za osnivanje KLA

- Izvršili smo pripreme na sebi, sada stupa akcija

- Osnivanje KLA ; Planiram KLA, ali jedino u suradnji s kolegicom koja ga vodi, za početak;

- Potreba da se suočim s radom u KLA;

- Inicirala osnivanje kluba s kolegicom;

- Veči angažman u klubu, više preispitivanja sebe;

- Trenutno na specijalizaciji;

- Radim unatrag godine dana s grupom obveznih psihosocijalnih tretmana – po odluci suda;

- Prisustvovala sam održavanju KLA „Poštar“ u Branimirovoj;

- U CZZS dala na razmišljanje kolegama koji žele raditi u alkohološkom klubu;

- Krećem u N.G. prvi put u klub;

- Još uvijek ništa, ali intenzivno razmišljam.

----: O :----

* Ivana Pražetina, dipl. soc. radnica, Klinika za pihijatriju, KB „Sestre milosrdnice“, Zagreb

** Dušica Cesarec, dipl. oec,, tajnica HSKLA i ZKLAZ

1Pojedini komentari sažeti su u jedan odgovor zbog sličnosti

 

Popis sudionika završnog modula

  1. Vesna Lecher-Švarc Zaprešić

  2. Leonka Bošnjak-Čovo, dipl.soc.rad. Split

  3. Ivanka Buliga, dipl.soc.rad. Klis

  4. Branimira Huljev, dipl.soc.rad. Split

  5. Ana Huzjak, ms Zagreb

  6. Mira Jadan, dipl.soc.rad. Zabok

  7. Josipa Kamenički-Leljak, dipl.soc.rad. Radoboj

  8. Ivan Kordić, vikar Krk

  9. Draženka Lacković, dipl.spc.rad. Sikirevci

10. Marijan Markič, ing.soc. Krk

11. Ivica Medanić, psiholog Ugljan

12. dr. Jadranka Negulić Rijeka

13. Silvana Nikolić-Perasović, dipl.sociolog Split

14. Vesna Rebić, soc.rad. Imotski

15. Zora Barnjak, soc.rad. Makarska

16. Zdenka Bigović, dipl.soc.rad. Nova Gradiška

17. dr. Nada Blagojević-Damašek Višnjevac

18. Lila Klaričić, soc.rad. Vrgorac

19. Vesna Mihić, dipl.soc.rad. Davor

20. Nađa Mladinić, soc.rad. Split

21. Zlatica Nemec, soc.rad. Križevci

22. Katarina Pinjušić, psiholog Cres

23. Mirjana Poldrugač, dipl.soc.rad. Sv.Ivan Zelina

24. Željka Zatezalo, viši zdrav.teh. Ogulin

25. Kristina Ribarić, dipl.soc.rad. Nova Gradiška

26. Marija Tominac, ms

Dušica Cesarec, tajnica

◄ strana 1

Alk. gl. 2 /2009 (164) str. 3-9

strana 10 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES