početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 6

Alk. gl. 5 /2008 (155) str. 9-13

strana 14 ►

STRUČNE AKTIVNOSTI

Katarina Radat, dipl. soc. radnik, Društvo za socijalnu podršku

OSVRT

3. hrvatska konferencija o alkoholizmu i drugim ovisnostima i

7. Alpe-Adria konferencija o alkoholizmu

Opatija, 21-23. travnja 2008.

 

Tradicionalno održavanje Hrvatske konferencije o alkoholizmu i drugim ovisnostima održano je u Opatiji pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, a u organizaciji eminentnih institucija kada je riječ o problemu alkoholizma i drugim ovisnostima. To su prije svega: Hrvatsko društvo za alkoholizam i druge ovisnosti, Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Klinika za psihijatriju Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu i Alcohol and Related Addictions Research Group, Psychiatric Clinic, University of Trieste.

Organizacijom ove konferencije na međunarodnoj razini stavljen je naglasak na bitnost i ulogu međuregionalne suradnje kada je u pitanju prevencija, liječenje i suzbijanje problema ovisnosti o alkoholu i drugim ovisnostima, kao i uloga suradnje u kreiranju programa i strategija prevencije ovisnosti. Slobodno možemo reći da smanjenje štete uzrokovane prekomjernim pijenjem alkohola i konzumiranjem opojnih sredstava predstavlja najveći izazov javnog zdravstva, ali i pojedinih mjera socijalne skrbi te u konačnici socijalne politike jedne države.

Nove spoznaje o navedenim problemima alkoholizma, ali i drugim ovisnostima, kao što je ovisnost o opojnim sredstvima, duhanu, kocki i internetu, objedinjene su kroz plenarna predavanja, dvije grupe poster prezentacija te kroz deset sekcija, u okviru kojih su predstavljeni brojni radovi kroz osam minutne prezentacije te nekoliko sponzoriranih simpozija. Kroz njih su, između ostalog, predstavljene nove generacije lijekova za područje ovisnosti, ali i popratne duševne poremećaje.

U plenarnim predavanjima Konferencije izlagači su uspjeli dotaknuti gotovo  svu problematiku ovisnosti. Naglašen je problem ovisnosti koji u novije vrijeme postaje sve veći problem u području medicine, psihijatrije, ali i u socijalnom odnosno društvenom području. Sukladno tome, rad na problemu ovisnosti zahtijeva interdisciplinarni pristup stručnjaka, kako zdravstvenog kadra, liječnika, psihijatara i medicinskih sestara tako je vrlo važno i sudjelovanje stručnjaka iz društvenih znanosti. Prije svega se tu mislilo i spominjalo socijalne radnike, pedagoge, defektologe i druge srodne profesije, što je naglašeno u pozdravnom govoru prof.dr.sc. Danijela Buljana, v.d. predstojnika Klinike za psihijatriju KB „Sestre milosrdnike,“ a kasnije je potvrđeno kroz izložena predavanja i pristupe u radu.

U plenarnom izlaganju prim. dr. Srđan Marušić istaknuo je ovisnost o alkoholizmu i druge ovisnosti kao gorući problem suvremene socijalne psihijatrije, čiji je broj pacijenata u stalnom porastu, dok na ljestvici bolesti problem alkoholizma zauzima visoko treće mjesto. Iznesene brojke o broju ovisnika, potencijalnim ovisnicima kao i strukturi ovisnika i konzumenata alkohola su poražavajuće. Broj oboljelih od alkoholizma penje se preko 250 000 dok se procjenjuje da preko 700 000 ljudi prekomjerno pije alkoholna pića. Bitno je istaknuti sve veći porast pojave konzumiranja opojnih sredstava te trend koji je prisutan i u svijetu i u Hrvatskoj, a to je porast konzumiranja miješanih alkoholnih pića.

Tijekom čitave konferencije provlačila se jasna poruka da je potrebno postaviti strategijske ciljeve koji će obuhvatiti prije svega najrizičniju populaciju, a to su mladi. U radu je potrebno primjenjivati multidisciplinarne pristupe te strogo provoditi prohibicijske zakonske propise pri prodaji i konzumiranju ovisničkih sredstava. Posebno je naglašena uloga primjene Zakona o prometu i uvođenja 0,00 promila koja je imala svoj pozitivni učinak. Tijekom konferencije se kroz mnoga izlaganja, a i rasprave provlačila potrebitost utjecanja na mlade vozače kao prepoznatu rizičnu skupinu.

Ovisnost o opojnim sredstvima

Tijekom dvodnevne rasprave o problemima ovisnosti o alkoholu vrlo važno mjesto zauzela je i rasprava o kroničnoj recidivirajućoj bolesti, problemu ovisnosti o opojnim sredstvima. Brojni stručnjaci naglašavali su ozbiljnost i veličinu ovog problema, jer ponovo, kada je u pitanju populacija mladih, brojke su poražavajuće. Do 18. godine života 40% mladih je probalo drogu, što je istaknuo prof.dr.sc. Sakoman („Organizacija, politika i koncept suvremenog pristupa tretmanu ovisnika o drogama u Republici Hrvatskoj“). Rasprostranjenost, odnosno prisutnost pojave heroinske ovisnosti u pojedinim županijama na području Republike Hrvatske je i do 10% veća, posebno u Zadarskoj, Istarskoj, Šibenskoj županiji i Gradu Zagrebu. Kao i kod prevencije alkoholizma, jedan od zaključaka je da je potrebno provoditi prevenciju koja je isplativiji model od liječenja, a istu je potrebno usmjeriti na što raniju populaciju. Kod pojave ovisnosti potrebno je osobu u što ranijo fazi dovesti u kontakt s programom liječenja te ponuditi stručnu medicinsku pomoć, a nakon toga što je duže moguće zadržati u programu. Velika uloga i važnost, uz primjenu medikamentozne terapije koja se razvija je i uvođenje buprenorfina uz metadon. Uz zdravstveni tretman svakog ovisnika, naglasak se stavlja na uključivanje obitelji ovisnika koja mu treba pružati potporu u svim fazama liječenja od ovisnosti.

Korelacija ljudskih prava i problema ovisnosti

Kroz plenarna predavanja otvorena su i nova poglavlja rasprave i problema kada je u pitanju ovisnost, kao što je pitanje ljudskih prava, o čemu je progovorila dr. Z. Čebašek Travnik u predavanju „Odnos društva prema alkoholičaru.“ Svaki čovjek rođenjem stječe veliki broj neotuđivih prava, ljudskih prava, prava čovjeka. I kod ovisnika o alkoholu, ali i drugim sredstvima ovisnosti, možemo primijeniti niz deklaracija kao što je Deklaracija o pravima čovjeka i brojne slične dokumente, jer veza između prava čovjeka i ovisnika ogleda se prije svega u pravu na zdravstvenu skrb, ali i na dostojanstvo, poštivanje i neovisnost pojedinca na što svaki ovisnik im pravo bez obzira na bolest ovisnosti. Posebno je naglašeno poštivanje liječenih ovisnika kao marginalne grupe, prevladavanje moralističke metode i time izbjegavanje diskriminacije liječenih ovisnika. Istaknuta je vrlo česta očita pojava stigmatizacije samih ovisnika, ali i

ona prikrivena stigmatizacija stručnjaka koji se bave tim područjem. Posebno je naglasila pojavu diskriminacije liječenih ovisnika u području zapošljavanja, ali i u zdravstvenom tretmanu u kojem se tretman alkoholizma tretira drugačije od drugih bolesti na području Republike Slovenije. Izneseni podaci koji govore da su pacijenti s problemom ovisnosti o opojnim sredstvima u Europskoj uniji na prvom mjestu po stigmatizaciji, a u Hrvatskoj je stigmatizacija ovih bolesnika na drugom mjestu, govori o ozbiljnosti ovog problema i velikoj kočnici u rješavanju globalnog problema ovisnosti na europskoj razini.

Mladi i problem ovisnosti

Problem ovisnosti je problem koji zahvaća sve dobne skupine. Pojedine ovisnosti ne biraju dob, nego bilježe rapidno širenje, posebno među mladima. Upuštanje u eksperimentiranje s opojnim sredstvima kao što su alkohol, droga, ali i kocka, postaje naša svakodnevica, ali i naša ne tako svijetla budućnost. Tijekom čitave konferencije, kroz sve sekcije i poster prezentacije, naglašavale su se vrlo visoke, poražavajuće brojke velikog udjela mladih ljudi, adolescenata u sve većem eksperimentiranju s alkoholom i opojnim sredstvima što je bilo vidljivo kroz predavanje Kuzman/Pavić Šimetin/Pejnović Franelić „Značajke pijenja adolescenata u Hrvatskoj.“ Prezentirano ESPAD-ovo (2007.) istraživanje pokazalo je nisku dob prvog opijanja djevojčica i dječaka te pojavnost prisutnosti, kod oba spola, konzumenata alkohola, ranog seksualno iskustva kao i rizičnih ponašanja. Istraživanje provedeno među manjom skupinom mladih Frkin/Radat

„Utjecaj prakticiranja vjere na rizična ponašanja mladih krizmanika“ pokazalo je da je preko 50% ispitanika probalo alkohol u dobi do 11 godine života. Izneseni su i drugi pokazatelji rada s mladima i istraživanja njihovog eksperimentiranja s alkoholom i drugim sredstvima ovisnosti Venus/Brlas/Šerepac „Trendovi konzumiranja alkoholnih pića kod učenika virovitičko-podravske županije“ i Uvodić-Đurić/Slugan, Zadravec-Baranašić/ Malekoci-Oletić/Žižek „Mladi i alkohol - prikaz rezultata kvalitativnog istraživanja pijenja alkohola među mladima međimurske županije“. Istaknuta je potreba za kontinuiranim radom na prevenciji no s ciljanim djelovanjem. Sukladno spuštanju dobi prvog konzumiranja alkohola, prevenciju je potrebno provoditi u najnižim razredima osnovne škole. Za kompletno formiranje osobe mladog čovjeka potrebno je djelovati preko najvećeg i najjačeg utjecaja, a to su roditelji, putem njihovog jasnog i kritičnog stava prema konzumiranju alkohola kod djece. Velika važnost posvećena je problemu vožnje u alkoholiziranom stanju, što su iznijeli Breitenfeld/Kuzman/Zoričić („Preventivni alkohološki prioriteti“). Naglašena je važnost regulacije alkoholnog tržišta kroz pakiranje i etiketiranje alkoholnih proizvoda s velikim, jasnim upozorenjima o štetnosti alkohola te putem mjera oporezivanja alkoholnih proizvoda u cilju povišenja cijena. Nadalje, naglasak se stavlja na potrebu djelovanja na javnoj osviještenosti o potrebi preventivnih alkoholnih mjera. Kada su u pitanju mladi, neizostavno je sudjelovanje predstavnice Ureda pravobraniteljice za djecu, kroz čije predavanje je predstavljen niz područja na koje je Ured pravobraniteljice djelovao kada je u pitanju područje alkoholizma, kao što je poštivanje Zakona o trgovini i ugostiteljskoj djelatnosti i zabrana prodaje alkoholnih pića maloljetnim osobama Jelavić/Breitenfeld/Žagar („Alkohološka prevencija kod djece; uloga Pravobranitelja za djecu“).

Programi resocijalizacije liječenih ovisnika

Moderni trendovi suvremenog društva preferiraju tretiranje ranije navedenih oblika problema ovisnosti kroz ekonomičniji oblik liječenja, najčešće kroz različite programe nevladinih organizacija. Kada je riječ o problemu ovisnosti, tada sigurno možemo reći da se veći dio tretmana tih osoba može daleko djelotvornije provoditi kroz različite programe udruga. U ovom slučaju to su klubovi liječenih alkoholičara (KLA) i klubovi liječenih ovisnika o kocki (KLOK). Posebno je istaknuta uloga i važnost pomažućih skupina u okviru kojih se provodi resocijalizacija ovisnika o alkoholu, kojih na području Republike Hrvatske ima oko 190, dok području Grada Zagreba pripada 78 klubova. Iako na visoku brojku klubova u Hrvatskoj i trend stalnog rasta istih,  problematika u ovom području vidi se u izostanku i maloj brojnosti klubova odnosno neravnomjernoj zastupljenosti klubova na području čitave države. Novina u pristupu liječenja ovisnika o kocki je osnivanje KLOK-ova, što je samim začetcima. Prvi KLOK osnovan je 26. rujna 2007. Danas djeluju tri takva kluba. Na problem kocke, kroz izlaganja, ali i poster prezentacije, posebno su se osvrnuli Zoričić/Gašpar/Bratuša/Ljubičić „Klubovi samopomoći i uzajamne pomoći-temelj rehabilitacije ovisnika o alkoholu i igrama na sreću“ i Zoričić/Gašpar/Ilić/Ljubičić „Psihofarmakološki pristup tretmanu kod ovisnika o igrama na sreću“, pri čemu je istaknuto da je kod ovisnika o kocki primarni problem, problem osobnosti.

Predavanja Morton „Iskustva programa Guest Hous“ i Kraljević/Markanović „Domus Patris-hrvatski (europski) model liječenja klerika s  problemom ovisnosti“ dala su komparativni pregled liječenja ovisnika o alkoholu, profesije svećenika, u Europi i Americi kroz klubove ciljano namijenjene pojedinoj profesiji. Isti svoje začetke imaju u AA grupama u okviru kojih su bile formirane grupe za pojedine profesije, liječnike, medicinske sestre, a i svećenike. Specifičnost, a time i bogatstvo ovih klubova je njegovanje duhovnosti što je dodatni poticaj za kvalitetniju apstinenciju njihovih članova. S obzirom da ista profesija, u svome svakodnevnom pozivu, koristi vino u obredne svrhe, informirani smo da je u slučajevima pojave problema ovisnosti o alkoholu kod svećenika, Papinska konferencija odobrila korištenje grožđanog soka kao zamjenskog sredstva.

Novina ove konferencije u području resocijalizacije ovisnika o alkoholu je potreba i isticanje važnosti kontinuirane provedbe evaluacije o kojoj je sveobuhvatno iznijeto u predavanju Pražetine - „Evaluacija u klubu liječenih alkoholičara kao sastavni dio liječenja.“

Umjesto zaključka

Problem ovisnosti o alkoholu, opojnim sredstvima, kocki, internetu i drugim sredstvima ovisnosti problem je današnjice, ali i budućnosti, pred kojim ne treba zatvarati oči nego ga treba na vrijeme prepoznati i raditi na osnaživanju mladih, obitelji, rizičnih skupina kako bismo posljedice ovog problema sveli na minimum. Svako gore navedeno područje ovisnosti predstavlja opsežan problem koji zahtjeva multidisciplinaran pristup kod prevencije, liječenja te resocijalizacije ovisnika uz neizostavnu suradnju i prenošenje modela i iskustava stručnjaka iz brojnih europskih zemljama.

◄ strana 6

Alk. gl. 5 /2008 (155) str. 9-13

strana 14 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES