početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 5

Alk. gl. 5 /2008 (155) str. 6,7,8

strana 9 ►

STRUČNI RAD

 

 

Klubovi liječenih alkoholičara - temeljni model rehabilitacije ovisnika o alkoholu*

Dr. sc. Zoran Zoričić **

 

 

Klubovi liječenih alkoholičara

n  Stručno vođeni programi evaluacijski ne pokazuju znatno veću uspješnost u odnosu na grupe samopomoći u oporavku alkoholičara

n  Grupe samopomoći pomažu alkoholičarima da si sami pomognu

n  Ne prosuđuju ih moralno, nego im pomažu u ljudskom i tehničkom smislu

n  Ne hine autoritarnu nadmoć nad novopridošlim članom, već im otvoreno poručuju da su sami odgovorni za svoje ponašanje, da sami izabiru put kojim će njihov život dalje krenuti (i da samo snose posljedice tog izbora)

n   Ne bave se promjenom drugih, već sebe

Liječenju alkoholom uzrokovanih poremećaja

n   U liječenju alkoholom uzrokovanih poremećaja korisni su se pokazali

   1. tehnike kratkih motivacijskih intervencija

   2. kognitivno-bihejvioralni pristupi

   3. metoda “12 stepenica”

   4. na kognitivno bihejvioralnom pristupu temeljena bračna terapija obitelji alkoholičara

   5. terapija “ljudskim odnosom”

   6. obiteljska terapija u okviru “teorije sustava”

Minnesota model tretmana alkoholičara

n   Standardizirani intenzivni jednomjesečni program oporavka za alkoholičare

n   Ustrojen pedesetih godina prošlog stoljeća, promoviran od strane Hazelden fundacije

n  Na sadržajnom planu uspio je profesionalnim službama prilagoditi doktrinu oporavka AA formi grupne i individualne terapije

 Osnovne postavke Minnesota modela

·         Alkoholna ovisnost je jedna jedinstvena bolest od koje boluju svi alkoholičari

·         Alkoholna ovisnost nije simptom nekog drugog poremećaja nego samorodna samopodržavajuća bolest

·         Alkoholizam je bolest obitelji, pa treba liječiti i članove obitelji

·         Individualna, grupna i obiteljska terapija sastavni su dio tretmana koje obavlja multidisciplinarni stručni tim

·         Još tijekom liječenja alkoholičari moraju prisustvovati sastancima grupa samopomoći, čije će sastanke pohađati kontinuirano i nakon liječenja.

·         Alkoholna ovisnost je jedna jedinstvena bolest od koje boluju svi alkoholičari

·         Alkoholna ovisnost nije simptom nekog drugog poremećaja nego samorodna samopodržavajuća bolest

·         Alkoholizam je bolest obitelji, pa treba liječiti i članove obitelji

·         Individualna, grupna i obiteljska terapija sastavni su dio tretmana koje obavlja multidisciplinarni stručni tim

·         Još tijekom liječenja alkoholičari moraju prisustvovati sastancima grupa samopomoći, čije će sastanke pohađati kontinuirano i nakon liječenja.

Liječenje ovisnosti o alkoholu

n   U terapiji ovisnosti lijekovi imaju tek status pomoćnog ljekovitog sredstva

n   Bit liječenja alkoholičara čini uspostavljeni LJUDSKI ODNOS

n   Liječenje ovisnosti je liječenje odnosom između alkoholičara koji se liječe, između alkoholičara i njegove obitelji, te alkoholičara i njegovog liječnika ili terapeuta

n   Ovaj pristup ne samo da je najbolji iz ekonomsko-organizacijskih razloga, nego stoga što dokazano daje i najbolje rezultate u liječenju alkoholičara

Oporavak alkoholičara

n   Alkoholičari mogu biti neodlučni po pitanju uključenja u neki od programa, ali programi oporavka ne smiju biti neodlučni prema alkoholičarima

n   Oporavak   alkoholičara  je  uspješan  samo ako je dugotrajan stoga, da bi programi oporavka bili djelotvorni, moraju trajati primjereno dugo

n   Da bi bilo učinkovito, liječenje alkoholičara ne mora biti nužno i dragovoljno

n   Apstinencija kao pitanje života ili smrti

n   Gdje nema volje, nema ni puta

n   Alkoholičar se želi riješiti ružnih posljedica svoje ovisnosti, ali ne i pijenja samog

n  Bezuspješni pokušaji obnove obrasca “kontroliranog pijenja”

Poricanje činjenice ovisnosti-ključna odredba bolesti ovisnosti

n  Očajanje nad samim sobom kao preduvjet oporavka

n Kroz očajanje i kajanje do pokore i oprosta

n  Oporavak podrazumijeva apstinenciju, ali apstinencija ne podrazumijeva nužno i oporavak

n Konačna pobjeda nad alkoholom - tek nakon višestrukih prethodnih poraza

n  Čašu zamijeni sastancima i alkoholičarima koji se oporavljaju

n  Apstinirati znači živjeti životom koji ne podržava pijenje

n Lako je prestati piti, teško je ne piti na duge staze

Skupine samopomoći

n   AA - Alcoholics Anonymous - najveće i najuspješnije svjetsko bratstvo klubova samopomoći

n   KLA - Hrvatska (Hudolinova) inačica klubova samomopoći

n   Konceptualizacija oporavka Anonimnih i KLA počinju upravo ondje, gdje većina ostalih doktrina o oporavku alkoholičara uvelike posustaju - u točci uspostavljene apstinencije i prestanka pijenja

n   Od alkoholičara koji sebe nazivaju anonimnim, preko medija Jellineka, psihijatrija je kao struka učila, uzela zgotovljene koncepte razumijevanja i teorijske formulacije alkoholne ovisnosti, do danas neprevaziđene

Anonimni alkoholičari

n   1935. burzovni mešetar Bill W. (Bill Wilson) iz New Yorka, i Bob S. (Robert S. Holbrook), kirurg iz Acrona, osnivaju prvi AA

n   Sve dalje je povijest

n   1939. - osnovno štivo “Alcoholics Anonymous”, “The Big Book”, prodana do sada u preko 25 milijuna primjeraka, prevedena na 48 jezika svijeta

n   “Dvanaest stepenica” i “dvanaest tradicija”

n   Bill Wilson - čovjek koji je najviše učinio za alkoholičare svijeta

 

 

Klubovi liječenih alkoholičara

n   Klubovi liječenih alkoholičara - bratstvo alkoholičara koji apstiniraju

n   KLA obiteljskom terapijom postižu i do 60% apstinencije članova tijekom prve godine liječenja, a gotovo 40% njih apstinira pet godina od početka liječenja

 

Vladimir Hudolin

n   Vladimir Hudolin - najveći hrvatski psihijatar prošlog stoljeća i najzaslužniji stručnjak za oporavak stotina tisuća alkoholičara

n   Prepoznao je potencijal grupa samopomoći, te ih je genijalno modificirao i prilagodio uvjetima ondašnjeg ateistički deklariranog socijalističkog društva, maskiravši religioznu potku oporavka te angažiravši jeftini stručni potencijal, koji je podigao kvalitetu rada

KLA

n   Prvi klub osnovan na Klinici za psihijatriju KB “Sestre milosrdnice” u Zagrebu 1964. g.

n   1975.g. uvodi se počelo obiteljskog liječenja

n   1979. Hudolin je osnovao prve klubove liječenih alkoholičara u Italiji (Club degli Alcolisti in Trattamento) koji sada broje 2500 klubova sa oko 20000 članova

n   Hudolinovi KLA danas: Rusija, Bjelorusija, Bugarska, Rumunjska, Albanija, Portugal, Španjolska, Poljska, Slovačka, Grčka, Švicarska, Norveška, Danska, Švedska, Novi Zeland, Peru, Brazil, Čile, Bolivija, Ekvador.

HSKLA

n  Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara-koordinativno krovno tijelo

n  Aktivno je >180 klubova diljem Hrvatske, 78 u Zagrebu

n  Maksimalan dopušteni broj članova kluba iznosi 12 obitelji - klub se s 13-im članom, dijeli na dva nova kluba

n  Sastanak traje između 45 min i 1.5 sata

n   HSKLA ne upravlja nego služi klubovima

n  Klub vodi stručni terapeut nealkoholičar, posebno izobražen za specifičnosti rada s grupom alkoholičara koji se oporavljaju

n   Alkoholičari apstinenti se ujedinjuju u klubove, a klubovi u savez klubova

n   Odgovornost za širenje poruke oporavka nose Klubovi, a savez je tek forum u kojem se poruka na nacionalnoj ravni artikulira

Stručni djelatnici u KLA

n   Uloga stručnih djelatnika je pružiti stručno znanje o alkoholu, podršku u apstinenciji, te zanimljivim sadržajima potaći rad članova na sebi

n   Posao stručnog djelatnika je vrlo složen i zahtijeva edukaciju i puno rada na sebi

n   Stručni djelatnik mora biti aktivan, suosjećajan, stručan, glavni oslonac obitelji

n   Obiteljima u klubu mogu se baviti osobe s puno htijenja i stručnog znanja

n   Uloga djelatnika je bitna kao koordinatora i ključnog kreatora rada

n   Stručni djelatnik je neophodan u klubu

n   Doprinos stručnih djelatnika ogroman je i na širem planu prevencije alkoholizma i ostalih ovisnosti  i unapređivanja zdravlja.

n   Klubovi u kojima djeluju stručni djelatnici imaju golem terapijski i društveni potencijal, nedovoljno priznat i iskorišten.

n   Njihov rad je vrlo složen i zahtjevan, no nedovoljno je prepoznat, validiran i nagrađen od strane struke i društvene zajednice.

n  Potrebno je osigurati adekvatnu financijsku potporu za rad stručnih djelatnika.

Društvena uloga KLA

n  Provođenje mjere primarne i tercijarne prevencije ovisnosti o alkoholu

n   Senzibilizacija javnosti za probleme povezane s uporabom alkohola

n   Pružanju samopomoći i uzajamne pomoći na području kako ovisnosti o psihoaktivnim tvarima, tako i na području poboljšanja psihičkog zdravlja i preveniranja poremećaja vezanih uz stres

n   Prevencija ovisnosti o psihoaktivnim sredstvima kod članova obitelji alkoholičara

n   KLA su, gledano sustavom “uloženo-dobiveno” jedan od najisplativijih i najučinkovitijih modela bavljenja problemom ovisnosti

 

 

 

 

 

TV emisija ‘’Ekspertiza’’ i HLZ dodjeljuje

 

Nagradu za promicanje zdravstva u Republici Hrvatskoj za 2006. godinu Hrvatskom savezu klubova liječenih alkoholičara

 

Nagradu za životno djelo prof. dr. Višnji i Vladimiru Hudolin.

_______________________________________________________

*   3. Alpe-Adria sastanak klubova liječenih alkoholičara, Opatija, 23. 4. 2008., (PowerPoint prezentacija)

** Dr. sc. Zoran Zoričić, spec. neuropsihijatar, Dnevna bolnice za alkoholizam, Klinika za psihijatriju,

   KB “Sestre milosrdnice“, Zagreb,  predsjednik HSKLA

◄ strana 5

Alk. gl. 5 /2008 (155) str. 6,7,8

strana 9 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES