početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 8

Alk. gl. 3 /2008 (153) str. 10,11,12

strana 13 ►

STRUČNI PRILOG

ESPAD 2007

(The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs)

Europsko istraživanje o pušenju, alkoholu i drogama među učenicima

Izvješće za Hrvatsku i grad Zagreb

U Zavodu za javno zdravstvo, Mirogojska 16, Zagreb,  u četvrtak 21. veljače 2008. godine, predstavljeno je istraživanje ESPAD 2007. - Izvješće za Republiku Hrvatsku i grad Zagreb.

Cilj ESPAD istraživanja je prikupljanje standardiziranih, međusobno usporedivih podataka o pušenju duhana, pijenju alkohola i uporabi psihoaktivnih droga među  učenicima koji pohađaju  redovitu školu i koji u godini istraživanja navršavaju 15 -16 godina u europskim zemljama. Osim moguće usporedbe pojedinih zemalja u godinama istraživanja, redovito provođenje ESPAD-a u četverogodišnjim razmacima omogućava praćenje kretanja pojave rizičnih ponašanja među mladima, kako u pojedinoj  zemlji tako i u Europi u cjelini.

Prvo je ESPAD istraživanje provedeno 1995. godine u 26 zemalja Europe. Potaknula ga je Pompidou grupa Vijeća Europe kao epidemiološku studiju raširenosti uporabe duhana, alkohola i droga među mladima. Nakon toga uslijedila su istraživanja 1999. i 2003. godine, te posljednje istraživanje, koje je 2007. godine provedeno u 36 europskih zemalja. Hrvatska u istraživanjima sudjeluje od početka i rezultati su objavljivani u domaćim i međunarodnim publikacijama.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo s istraživačkim timom  (prim.dr.sc. Marina Kuzman dr.med., dr.med Iva Pejnović Franelić, dr.med Ivana Pavić Šimetin., Martina Pejak prof. sociologije) od početka provodi istraživanje. Financiranje istraživanja pomoglo je Poglavarstvo Grada Zagreba, Gradski ured za zdravstvo, rad socijalnu zaštitu i branitelje, a u prvoj godini istraživanja i Povjerenstvo za suzbijanje zloporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. U razdoblju od 2007. do 2009. godine istraživanje je dio znanstvenog projekta ''Odrednice rizičnih ponašanja mladih'' Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.  Doktorice Iva i Ivana ukratko su predstavile su istraživanje  ESPAD .

Uzimajući riječ, prim.dr.sc. Marina Kuzman predstavila je analizu Espad istraživanja u Hrvatskoj za 2007. godinu, u kojem su sudjelovale 24 gimnazije, 55 četverogodišnjih i 42 trogodišnje strukovne škole, odnosno 4968 učenika, od čega 1330 iz Zagreba.

Pušenje

Pušenje cigareta među mladima u središtu je interesa. Tako je barem jednom u životu probalo pušiti 72% dječaka i 73% djevojčica u Zagrebu, a 65% dječaka i 68% djevojčica u Hrvatskoj.

Djevojčice su sklonije eksperimentiranju s cigaretama od svojih muških vršnjaka te je u posljednjih mjesec dana povremeno pušilo 38% dječaka i 39% djevojčica u Hrvatskoj, a 41% dječaka i 44% djevojčica u Zagrebu.

Svakodnevno (redovito, najmanje jednu cigaretu dnevno) u posljednjih 30 dana pušilo je 29% dječaka i 26% djevojčica u 1. razredima te 34% dječaka i djevojčica u 2. razredima srednjih škola u Hrvatskoj.

Redovito pušenje nešto je više zastupljeno u dječaka u prvom razredu, dok je u drugom razredu redovito pušenje podjednako i kod dječaka i djevojčica.

U Zagrebu je redovito pušilo 31% dječaka i 29% djevojčica u prvom razredu, te 35% dječaka i 36% djevojčica u drugom razredu.

Prodaja duhanskih proizvoda maloljetnicima u Hrvatskoj je zakonom zabranjena. Ipak, 79% učenika prvih razreda i 85% učenika drugih razreda procjenjuju da bi, kad bi to poželjeli mogli lako nabaviti cigarete (duhan).

Dvanaestogodišnje praćenje rizičnih čimbenika ponašanja učenika u Hrvatskoj ukazuje da eksperimentiranje s cigaretama više ne pokazuje izraziti trend porasta. Djevojčice češće puše povremeno, dječaci redovito, a u Zagrebu se puši više nego u Hrvatskoj.

Alkohol

Alkohol je barem jednom u životu konzumiralo 92% učenika i učenica 1. razreda, te 95% učenika i 94% učenica 2. razreda.

U Hrvatskoj je 6 i više puta  u posljednjih mjesec dana (znači češće no jednom tjedno) alkohol pio svaki treći dječak (31%) i 16% djevojčica, u Zagrebu 28% dječaka i 15% djevojčica.

Raširenost pijenja alkoholnih pića raste i u dječaka i djevojčica te je navika pijenja alkohola mladih navika s kojom se moramo, kao s vrlo prisutnom i vrlo rizičnom, konačno suočiti.

Pijenje alkohola prisutnije je u Hrvatskoj u cjelini no u Zagrebu.

Deset i više puta u posljednjih je mjesec dana u Zagrebu i Hrvatskoj u drugom razredu srednje škole alkohol konzumiralo 24% dječaka i 11% djevojčica.

Na pitanje o opijanju koje je definirano kao jak utjecaj alkoholnog pića koje uključuje nesigurnost u hodu, nepravilan govor, povraćanje, nemogućnost sjećanja na protekle događaje učenici su dali sljedeće odgovore: Najmanje jedanput u životu opilo se 62% dječaka i 48% djevojčica prvih razreda i 72% dječaka i 59% djevojčica drugih razreda u Hrvatskoj, te 59% učenika i 47% učenica u Zagrebu.

Deset i više puta u posljednjih 12 mjeseci opilo se 7%dječaka i 3% djevojčica prvih razreda u Hrvatskoj, te 7% dječaka i 2% djevojčica u Zagrebu.

''Binge drinking'' (pijenje pet i više pića jedno za drugim) u posljednjih 30 dana provelo je 55% dječaka i 43% djevojčica prvih razreda, te 64%dječaka i 51% djevojčica drugih razreda. U Zagrebu je to učinilo 52% učenika i 40% učenica prvog i 67% učenika i 50% učenica drugog razreda.

U odnosu na prijašnja istraživanja, uočeno je povećanje konzumiranja alkohola u djevojčica kao i povećanje učestalog konzumiranja kod dječaka, te se uočava porast ''binge drinking''. Vrlo je velika dostupnost alkohola.

Marihuana i druga psihoaktivna sredstva

U Hrvatskoj je najmanje jednom u životu marihuanu probalo 20% dječaka i 15% djevojčica prvih razreda, te 30% dječaka i 23% djevojčica drugih razreda, a u Zagrebu 25% dječaka i 16% djevojčica prvih i 38% dječaka i 29% djevojčica drugih razreda.

Ectasy je u životu uzelo 4% dječaka i 2% djevojčica u Hrvatskoj, te 4% dječaka i 1% djevojčica u Zagrebu.

Sedative je barem jednom uzelo 4% dječaka i 7% djevojčica. Alkohol u kombinaciji s tabletama barem jednom u životu probalo je 7% dječaka i 10% djevojčica, u Zagrebu  6% dječaka i 9% djevojčica, koje su oduvijek sklonije tabletama nego dječaci.

Dostupnost i prigoda ključni su čimbenici koji izravno utječu na raširenost uzimanja sredstava koja mogu uzrokovati ovisnost. Kao i ranijih godina, mladi izjavljuju da su im legalna sredstva (cigarete, alkohol) vrlo lako dostupna bez gotovo ikakvog ograničenja, usprkos zakonskoj regulativi koja ograničava prodaju u trgovinama i usluživanje u ugostiteljskim objektima. Od psihoaktivnih droga najdostupnija je marihuana, ali dostupna su i ostala sredstva.

Lako /vrlo lako dostupno (%)

                               Zagreb                      Hrvatska

 Pivo                         85                                83

 Cigarete                  83                                79

 Vino                         80                                82

 Žestoka pića           71                                70

 Marihuana               53                                45

 Sedativi                   35                                30

 Ecstasy                   29                                28

„Ima li mjesta za oprezni optimizam?“ – upitala je prisutne prim. Kuzman i kao zaključno razmatranje odgovorila:

Tek će slijedeća istraživanja pokazati je li se udio mladih eksperimentatora uistinu stabilizirao ili je jednostavno sada obuhvaćena generacija koja je eksperimentiranju najviše izložena.

Vrlo velika dostupnost psihoaktivnih sredstava čini više prigoda za eksperiment te i sam eksperiment vjerojatnim. Pritom je, uz utjecaj vršnjaka, presudna i uloga zajednice.

Programi za mlade trebaju biti sveobuhvatni i obuhvatiti složene rizične čimbenike. Primarna prevencija treba se provoditi u ranijoj dobi. U aktivnostima selektivne prevencije moraju se osnažiti savjetovališta i službe za mlade s rizičnim ponašanjem, kao i međusobna suradnja nadležnih službi, pri čemu se ne smije zaboraviti obitelj. ''

___________________________________

ESPAD će biti objavljen na www.hzjz.hr

Damir Vodopivec, dopredsjednik HSKLA

IZ KLUBOVA

Zajednica KLA Brodsko-posavske županije

Osnivačka skupština Zajednice klubova liječenih alkoholičara Brodsko-posavske županije održana je 4. prosinca 2007.godine u Domu za starije i nemoćne osobe u Slavonskom Brodu. Zajednicu čini pet klubova liječenih alkoholičara s područja Brodsko-posavske županije, koji sada imaju oko 150 članova.

Cilj osnivanja Zajednice je koordinacija rada klubova liječenih alkoholičara, poticanje, unapređivanje i koordinacija zajedničkih interesa udruženih klubova, kao i poticanje osnivanja novih klubova liječenih alkoholičara radi ostvarivanja i unapređivanja kvalitete rada  klubova liječenih alkoholičara.

Za predsjednicu Zajednice izabrana je dr. Tatjana Bakula-Vlaisavljević.

Tatjana Bakula-Vlaisavljević, dr.med., spec. neuropsihijatar

◄ strana 8

Alk. gl. 3 /2008 (153) str. 10,11,12

strana 13 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES