početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 9

Alk. gl. 12/2007 (150) str. 13-15

strana 16 ►

OSNOVAN SVJETSKI SAVEZ  KLA

OSNIVANJE SVJETSKOG SAVEZA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

(WACAT – THE WORLD ASSOCIATION OF CLUBS OF ALCOHOLICS IN TREATMENT)

 Dr. Robert Torre

Dana 17. i 18. listopada 2007. održana je u Udinama, u više nego reprezentativnoj dvorani jednog od najstarijih parlamenata Europi, u udinskom Castellu, osnivačka skupština Svjetskog saveza Klubova liječenih alkoholičara (WACAT – World Association of Clubs of Alcoholics in Treatment). Osnivačkoj skupštini su ispred Hrvatskog saveza Klubova nazočili dr. Robert Torre, dr. Branko Lakner i prof. Radovan Tatalović.

 Naime, po širenju Klubova liječenih alkoholičara u otprilike tridesetak zemalja svijeta, pojavila se potreba formiranja krovnog svjetskog tijela bratstva Klubova, koji bi kao koordinativno tijelo bio na usluzi nacionalnim savezima klubova i inicijativama daljnjeg proširenja u zemljama koji ih još nemaju a žudno ih potrebuju. Svjetski savez Klubova liječenih alkoholičara osigurat će jedinstvo metodologije i terminologije u pristupu obiteljima s problemom pijenja i obrazovanja djelatnika u Klubu, kako bi se očuvala jedinstvenost Hudolinove metode oporavka alkoholičara u svim Klubovima svijeta. K tome, Svjetski savez biti će internacionalno forumsko tijelo za koordinaciju nacionalnih Saveza klubova liječenih alkoholičara.

 U tom smislu već je, 2004. u Veroni, na godišnjoj skupštini Saveza klubova liječenih alkoholičara Italije (AICAT) od strane ondje prisutnih delegata iz dvanaest zemalja službeno artikulirana ideja o nužnosti osnivanja Svjetskog saveza, a zadaću pripreme osnivanja na sebe su preuzeli čelnici talijanskog saveza klubova liječenih alkoholičara.

Za širenje Klubova u većinu zemalja gdje ovi aktualno djeluju zaslužni su članovi Talijanske mreže Klubova liječenih alkoholičara, potom tečajevi senzibilizacije Europske škole alkohologije i ekološke psihijatrije (koje su pohađale osobe iz zemalja u kojima su potom i osnivani Klubovi). Klubove zemalja Istočne Europe i Klubove zemalja Trećeg svijeta izravno financiraju članovi talijanskog saveza klubova - AICAT-a, organizacije povezane s AICAT-om, te sam AICAT.

Od 1997.g. održavaju se međunarodni tečajevi senzibilizacije u Lignanu (u Italiji), na kojima su sudjelovali mnogi inozemni predstavnici, što pokazalo izravno zaslužno za osnivanje Klubova u Bugarskoj, Danskoj, Norveškoj, Novom Zelandu, Poljskoj, Slovačkoj i Švedskoj.

 Osnivačka skupština otvorena je svečanom ceremonijom kojom su predsjedavali Ennio Palmesino, predsjednik AICAT-a (Saveza klubova liječenih alkoholičara Italije), Maria Claudia Diotti, predsjednica ARCAT (Regionalnih saveza klubova liječenih alkoholičara Italije) i Francesco Piani, predsjednik Europske škole alkohologije i ekološke psihijatrije (Scuola Europea di alcologia e psichiatria ecologica).

Nakon pozdravnih govora, odavanja minutom šutnje počasti dr. Hudolinu, pristupilo se potpisivanju osnivačke povelje Svjetskog saveza klubova liječenih alkoholičara. Pristupnu povelju potpisali su prisutni delegati iz dvadeset svjetskih zemalja (Argentine, Bjelorusije, Bolivije, Brazila, Čilea, Danske, Ekvadora, Estonije, Grčke, Indije, Italije, Hrvatske, Kenije, Mauretanije, Norveške, Rumunjske, Slovenije, Španjolske, Šri Lanke i Švedske).

 Već dan nakon svečarskog potpisivanja pristupne povelje nacionalnih saveza različitih zemalja Svjetskom savezu Klubova, skupština  Svjetskog saveza krenula je s donošenjem zajedničkog radnog programa WACAT-a.

I koliko god je prethodni dan bio čisti iskaz radosti zbog konačnog ujedinjenja klubova svijeta oko iste programske platforme, kada se pristupilo konkretizaciji metodologije rada kroz disonantne tonove očitovala se sva kulturno kontekstualna različitost djelovanja Klubova u različitim zemljama i istodobna nemoć da se ista podvede pod preeksplicitan za sve obvezujući program.

 Doduše, ciljevi i počela rada u svim Klubovima svijeta su manje-više isti, ali se metodologija rada i ustroj Klubova u značajnoj mjeri razlikuje od zemlje do zemlje.

U tom smislu smo se i mi, kao delegacija Hrvatskog saveza, posebno oštro izjasnili oko pokušaja da se talijanski model rada i organizacije Klubova nametne kao općeobvezujući svjetski.

Naveli smo kako Klubovi u Hrvatskoj imaju svjetski najdugovječniju tradiciju uspješnog djelovanja, te kako smo otvoreni za sadržajna i metodska obogaćenja načina rada, ali da od uske suradnje Klubova sa psihijatrijskim ustanovama i s blagodati da naše Klubove vode stručni djelatnici ne možemo odustati.

 Naime, djelatnici talijanskog, kao svjetski najznačajnijeg i najjačeg sustava Klubova liječenih alkoholičara kojem ujedno idu i najveće zasluge za formiranje Svjetskog saveza klubova, kanili su na razini Svjetskog saveza ustroj Klubova definirati kroz koncept nestručnog djelatnika „uslužnika-učitelja“ kao voditelja Kluba, a edukaciju kroz koncept „tri modula“ i „školu od 300 sati“ (koncepti koje je prof. Hudolin uveo u okviru svog djelovanja u Italiji).     

 Ispred Hrvatskog saveza naglasili smo kako navedeni pristupi našim Klubovima nisu prihvatljivi, odnosno da u okviru programa rada Svjetskog saveza Klubova kao pisanog dokumenta navedene članke ne možemo potpisati, te tražimo ili njihovo brisanje ili puno općenitiju preformulaciju pod koju bi bio podvediv sustav edukacije i ustroja naših Klubova.

Nakon još nekoliko sličnih prigovora delegata drugih zemalja, odustalo se od formuliranja i izglasavanja radnog programa, a zapravo svojevrsnog statuta Svjetskog saveza Klubova liječenih alkoholičara.

Dogovoreno je da će se isti usaglašavati među nacionalnim savezima kroz razdoblje od naredne dvije godine, kada će se ponovno sazvati skupština delegata Svjetskog saveza klubova liječenih alkoholičara.

          Zaključno je prihvaćen stav da metodologija rada Klubova različitih zemalja može biti samo reciprično obogaćena ako se dominantni obrasci rada Kluba u pojedinim zemljama ne nameću kao obavezni za sve, već se naprotiv uvaže specifičnosti socio-kulturnog konteksta djelovanja pojedinih Klubova.

Prof. Radovan Tatalović, dr. Robert Torre i dr. Branko Lakner ( slijeva na desno)

Klubovi svijeta su iskaz potreba njihovih matičnih lokalnih zajednica i eventualne razlike valja sagledavati kao izraz jedinstvenog konteksta unutar kojeg su Klubovi nastajali i rasli.

Klubovi moraju nepredrasudno prihvatiti postojanje drugih i drugačijih Klubova u kojima se po istim počelima uz stanovite metodske razlike oporavljaju obitelji alkoholičara i alkoholičari.

Na kraju kao osobnu notu dužan sam dodati da smo, od strane talijanskog nacionalnog saveza klubova   kao       domaćina  i     organizatora,    bili

besprijekorno ugošćeni i zbrinuti, te da nam je kao delegaciji iz Hrvatske, domovine prof. Hudolina, gdje je on započeo osnivati svjetsku mrežu klubova liječenih alkoholičara, dat poseban značaj i uvažavanje.

A sam naš Savez je kroz potpisivanje pristupne povelje Svjetskog saveza klubova, nakon višegodišnje izolacije na najbolji mogući način ponovno istupio među Klubove svijeta i obnovio mostove suradnje posebno s talijanskim Savezom klubova (dogovorena su bratimljenja Klubova, međusobni posjeti, naša gostovanja na skupštinama njihovog saveza, te gostovanja čelnika talijanskog saveza na našoj Trećoj ljetnoj lošinjskoj školi o alkoholizmu, te na Trećoj hrvatskoj konferenciji o alkoholizmu i drugim ovisnostima u okviru dana posvećenog Klubovima liječenih alkoholičara, itd.). Tako da ćemo od sada, kao Savez, pored vrlo uske suradnje s Klubovima liječenih alkoholičara iz Slovenije, nadam se jednako blisko i učestalo surađivati sa Klubovima liječenih alkoholičara Italije.

Klubovi liječenih alkoholičara u svijetu

Klubovi liječenih alkoholičara i njihove inačice aktualno postoje u tridesetak zemalja svijeta.

Države Europe:

Albanija (aktualno nema djelatnih Klubova. Talijanski misionari osnivaju prvi Klub 1993. i potom još jedan Klub 1994.g. Klubovi su prestali s radom nakon nekoliko godina)  

Bjelorusija (do nedavno Bjelorusija nije imala djelatnih Klubova liječenih alkoholičara, no budući je njezin delegat bio prisutan na osnivačkom kongresu Saveza Klubova svijeta, pretpostavljam da postoji barem jedan djelatni Klub)

Bosna i Hercegovina (u Hercegovini djeluje nekoliko Klubova, dok je u Bosni djelatnost Klubova u potpunosti zamrla)

Bugarska (prvi Klub osnovan 1998., a dvije godine potom radilo ih je pet),

Danska (prvi Klub osnovan 1999., a danas djeluju 23 Kluba),

Francuska (2002. osnovan prvi Klub koji je djelovao dvije godine a potom je prestao s radom),

Grčka (prvi Klub osnovan 1999., a 2004. su ih djelovala četiri),

Hrvatska (prvi Klub osnovan 1964., a danas djeluje njih 180),

Italija (prvi Klub osnovan je 1979., a danas djeluje 2300 Klubova),

Makedonija (prvi Klub osnovan je 1969., a 2004. je bilo aktivno 14 Klubova),

Norveška (prvi Klub osnovan je 2000., a 2004. je bilo aktivno 15 Klubova. Klubovi koji ondje djeluju po Hudolinovoj metodi nazivaju se Obiteljskim Klubovima (The Family Club)),

Poljska (prvi Klub osnovan je 1998., a 2004. je bilo aktivno 15 Klubova. Napomena: Klubovi u Poljskoj rade po Hudolinovoj metodi, no nazivaju se Klubovima apstinenata i izvanbolničko su proširenje zdravstvene zaštite osoba ovisnih o alkoholu),

Portugal (2000. je pokrenuto pet grupa za pomoć alkoholičarima koje djeluju po Hudolinovoj metodi, iako nemaju odredbe Kluba liječenih alkoholičara),

Rumunjska (prvi Klub osnovan je 2003., a godinu dana potom djelovala su tri Kluba),

Rusija (prvi Klub osnovan je 1990., a 2001. ih je djelovalo petnaest, da bi 2004. djelovao tek jedan Klub pri bolnici u Moskvi),

Srbija i Crna Gora (ne postoje pouzdani podaci o Klubovima, iako se predmnijeva da po Hudolinovoj doktrini djeluje nešto manje od dvadesetak grupa koje nemaju odredbe Klubova),

Slovačka (prvi Klub je osnovan 2001., a 2004. je bilo aktivno sedam Klubova),

Slovenija (prvi Klub osnovan je 1970., a danas djeluje oko stotinu Klubova), U Sloveniji djeluje preko stotinu grupa za socijalnu rehabilitaciju alkoholičara. Dio njih ustrojen je po Hudolinovom modelu Klubova liječenih alkoholičara (neki sa a neki bez terapeuta), a dio ih djeluje po počelima Anonimnih alkoholičara.

Španjolska (prvi Klub osnovan je 1992., a 2004. su djelovala samo tri Kluba u Avili, dok su dva Kluba u Madridu prestala s radom), 

Švedska (prvi Klub osnovan je 2001. u Falkopingu, a broj danas aktivnih Klubova je nepoznat), i

Švicarska (prvi Klub je osnovan 1996., da bi 2003. djelovala četiri Kluba, a 2004. opet tek jedan).

Države Južne Amerike:

Argentina (prvi Klub osnovan 2003. u Buenos Airesu, a 2004. su u tom gradu djelovala četiri Kluba),

Bolivija (prvi Klub osnovan je 1999., a 2004. je djelovalo pet Klubova),

Brazil (prvi Klub osnovan je 1999., a 2004. djelovalo je najmanje sedamnaest Klubova),

Čile (prvi Klub osnovan je 1993. u Santiagu, a 2004. u Čileu su djelovala 332 Kluba. Klubovi se ondje nazivaju Višeobiteljskim klubovima (Clubes Multifamiliares), a djelatnik u Klubu coodinador. Druga specifičnost Čileanskih Klubova je velika prisutnost djece članova na sastancima Kluba. Daljnja specifičnost Klubova je njihovo uspješno nošenje s komorbidnom psihijatrijskom, egzistencijalnom i socijalnom problematikom obitelji alkoholičara, ali i proširena primjena socijalno-ekološke metode na obitelji čiji član ima psihijatrijske tegobe bez alkoholom izazvanih poremećaja).

Ekvador (prvi Klub osnovan je 1999., a 2004. djelovalo je četrnaest Klubova),

Nikaragva (2001. su djelovala četiri Kluba),

Venezuela (2004. su djelovala dva Kluba);

Države Afrike:

Kamerun (prvi Klub osnovan je 2001., a 2004. su djelovala dva Kluba),

Kenija (tijekom 2003. su djelovala tri Kluba, koja su prestala s radom naredne godine),

Mauritanija (prvi Klub osnovan je 2002., a to je i jedini Klub koji je postojao 2004.);

Države Azije:

Indija (prvi Klub osnovan je 2000., a 2004. djelovala su četiri Kluba) i

Šri Lanka (aktualno djeluju dva obiteljska Kluba koja rade po Hudolinovoj metodi);

 Oceanija:

Novi Zeland (prvi Klub osnovan je 1998., a 2004. djelovalo je pet Klubova). 

Korišteni su podaci iz knjige Laure UrselleLa diffusione dei Club degli Alcolisti in Trattamento nel Mondo“ („Raširenost Klubova liječenih alkoholičara u svijetu“) izdane 2005. od nakladnika Associzacione per lo studio e la prevenzione delle dipendenze iz Trsta.

----:oOo:----

◄ strana 9

Alk. gl. 12/2007 (150) str. 13-15

strana 16 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES