početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 12

Alk. gl. 9 /2007 (147) str. 15,16

strana 17 ►

PREPORUČAMO PROČITAJTE

Dr. Robert Torre: Liječenje i oporavak alkoholičara

Prekomjerno pijenje žena

Žene bez osovinskih socijalnih uloga u većoj mjeri prekomjerno piju

Sva sredstva ovisnosti, i ona legalna (cigarete i alkohol), a kamo li ona ilegalna temeljno su namijenjena muškarcima i na njihovu zlouporabu se u svakom slučaju u bitno većoj mjeri odlučuju muškarci.

Kod žena stvari stoje ipak bitno drugačije: običajno-društvene zabrane pijenja koje šira društvena zajednica na njih postavlja su puno jače, a istodobno čak je i društveni pritisak prema pijenju u puno većoj mjeri okrenut pripadnicima muškog nego ženskog spola. Sociokulturne običajne norme ne potiču žensko pijenje, pa sukladno njima žene i manje piju. No zato žene koje se unatoč tim patrijarhalnim društvenim zabranama odluče na zlouporabu alkohola, kao osobe iskazuju puno veću društvenu neprilagođenost te psihičku uneravnoteženost i nezrelost.

Žene koje nisu uspostavile ili su izgubile neku od svojih osovinskih socijalnih uloga, piju češće i više od žena sa višestrukim ili kompletnim socijalnim ulogama. Tako da su pod najvećim rizikom razvoja prekomjernog pijenja žene neostvarenih socijalnih uloga. Dakle, neudate žene, nezaposlene žene, žene bez djece, ili tim gore žene s nekom od kombinacija gore navedenog, i to su onda u pravilu žene stare između 20. i 35. godina.

Među ženama starijim od 40.godina života dominantno piju ne tek one koje nisu ostvarile, već i one žene koje su izgubile socijalne ili obiteljske uloge: bilo da su umirovljenjem ostale bez posla, bilo zato što su ostale udovice, bilo zato što su im djeca odrasla i napustila ih (tzv. “sindrom praznog gnijezda”). Žene s više socijalnih i obiteljskih uloga u značajno manjoj mjeri prekomjerno piju u odnosu na žene s manjim brojem socijalnih uloga.

Žene s problemom ovisnosti o alkoholu u većoj mjeri su nezaposlene i u većoj mjeri gube poslove, u odnosu na žene bez problema pijenja. Isto tako, žene s problemom pijenja su u većoj mjeri korisnici socijalnih prava i/ili skrbi

Isto tako, žene učestalije piju i ako su u emotivnoj ili bračnoj vezi s muškarcem koji prekomjerno pije. Žene s problemom pijenja u većoj mjeri imaju za supružnika muškarca s problemom pijenja, nego što muškarci s problemom pijenja imaju za supružnice žene s problemom pijenja. Zlostavljane žene više piju i češće se propijaju.

Specifičnosti prekomjernog pijenja žena

Žene-alkoholičarke za razliku od muškaraca alkoholnu ovisnost razvijaju prosječno po petnaestak godina kasnije, dakle ne u kasnoj mladenačkoj ili ranoj srednjoj životnoj dobi, nego u zreloj ili kasnoj srednjoj životnoj dobi.

No iako počinju piti kasnije, žene se propijaju brže od muškaraca. Dok je muškarcu koji pije prekomjerno, potrebno i preko petnaestak godina aktivnog pijenja po alkoholičarskom obrascu da bi razvio sliku ovisnosti o alkoholu sa komplikacijama i zatajenjima na životno bitnim osima, dotle se u slučaju ženskog alkoholizma taj put prema dolje prevaljuje i do tri puta brže, odnosno već nakon nekoliko godina prekomjernog pijenja alkoholičarke vidno propadaju i problem njihovog pijenja postaje obiteljski i društveno upadan.

Žene koje piju, piju rjeđe od muškaraca koji piju, a kad piju opet piju manje količine alkohola od muškaraca koji piju. No iako žene tijekom svoje alkoholičarske karijere popiju prosječno 45 % alkohola manje u odnosu na količinu koju su popili muškarci koji prekomjerno piju, ipak oba spola doživljavaju jednaki broj životnih problema izazvanih pijenjem

U žena je alkoholizam u bitno većoj mjeri simptomatski nego u muškaraca. Ženama, dakle, alkohol temeljno služi za otklanjanje psihičkih tegoba i to opet u prvom redu depresije i egzistencijanog nezadovoljstva sobom i brakom, koje se zapravo najčešće razotkriva tek nakon što supružnicima djeca odrastu, osamostale se i napuste roditeljski dom. U odnosu na muškarce, žene koje prekomjerno piju u trostruko većoj mjeri pate od depresivnih poremećaja.

Pijenje u značajnoj mjeri uzrokuje i produbljuje depresivne poremećaje u žena. I obratno, depresivni poremećaji u značajnoj mjeri uzrokuju i pogoršavanju problem pijenja u žena. Iz istoga razloga, alkoholičarke čak u pet puta većoj mjeri pokušavaju samoubojstvo u odnosu na žene bez problema pijenja.

Isto tako, žene s problemom pijenja u višestruko značajno većoj mjeri uz problem pijenja, imaju i supostojeći problem zlouporabe po ovisničkom tipu i drugih medikamenata (u prvom redu anksiolitika i analgetika).

Bulimične žene imaju značajno visoku stopu kako alkoholne ovisnosti tako i samih epizoda prekomjernog pijenja, imaju višu stopu neposrednih bioloških srodnika alkoholičara, a i njihov obrazac pijenja u pravilu se svodi na prepijenje i time nalikuje alkoholičarskom obrascu ekscesivnog prepijanja.

Žene s problemom pijenja u značajno većoj mjeri imaju roditelje alkoholičare, u odnosu na žene koje ne piju ili piju umjereno. Žene koje prekomjerno piju imaju više krvnih srodnika koji su prekomjerno pili nego muškarci koji prekomjerno piju.

Žene koje su rasle ili rastu u obiteljima u kojima se pilo ili pije, puno se lakše i same propijaju. Žene koje imaju problem pijenja u znatno većoj mjeri potječu iz disfunkcionalnih obitelji. I ma koliko god to mačistički zvučalo, žene koje prekomjerno piju u većoj mjeri dekompletiraju vlastite obitelji nego muškarci koji prekomjerno piju. Alkoholičarke su manje nasilne od alkoholičara, počinjaju manje kaznenih djela i ponašaju se manje problematično na radnom mjestu.

Pojedini čimbenici rizika koji dovode do prekomjernog pijenja u žena, isti su kao i u muškaraca, poput: psihopatske osobnosti, hiperaktivnosti, prijatelja a posebno supružnika koji prekomjerno piju, genetskog opterećenja alkoholizmom u krvnih srodnika, no uz naznaku da su svi ti čimbenici, izuzev hiperaktivnosti u značajno većoj mjeri prisutni u žena nego u muškaraca koji prekomjerno piju.

A specifičnosti prekomjernog pijenja u žena u odnosu na muškarce su slijedeće:

-                      žene počinju piti, pa i prekomjerno piti, u  kasnijoj životnoj dobi;

-                      brže razvijaju ovisnost, brže razvijaju socijalno upadnu alkoholnu ovisnost;

-                      piju značajno manje količine alkohola od muškaraca koji prekomjerno piju;

 -                     nose veću vjerojatnost da im i partner prekomjerno pije;

-                      imaju veću stopu supostojećih psihijatrijskih poremećaja;

-                      u značajno većoj mjeri uz alkohol zloupotrebljavaju i druge psihofarmake;

-                      u većoj mjeri pokušavaju samoubojstva;

-                      često su bile žrtve fizičkog ili spolnog zlostavljanja; 

-                      češće su im epizode prekomjernog pijenja navezane na stresni događaj;

-                      imaju veću stopu smrtnosti nego muškarci koji prekomjerno piju.

Uz dužnu naznaku koju netremice moramo imati na umu kad govorimo o ženskom pijenju, koja podsjeća da je ono izučeno u znatno manjoj mjeri no pijenje u muškaraca: poduzeti broj istraživanja pijenja žena je manji, njihova kakvoća je slabija, tako da su i iz njih izvedene generalizacije slabije vrijednosne snage.

----:oOo:----                               Nastavlja se u sljedećem broju!

S Interneta

Alkohol više šteti ženskom mozgu

Znanstvenici sa Sveučilišta u Heidelbergu došli su do novih znanstvenih saznanja o utjecaju alkohola na ženski mozak. Iako je odavno poznato da žene lošije podnose alkohol, nova istraživanja pokazala su da su oštećenja mozga zbog pretjeranog pijenja teža kod žena nego kod muškaraca. Skupina znanstvenika skenirala je mozgove žena i muškarca alkoholičara, te ih usporedila sa istim brojem mozgova onih koji ne piju. Čini se da žene plaćaju veću cijenu za opijanje nego muškarci. Činjenica je da pretjerano pijenje, pogotovo tzv. opijanje vikendom koje je vrlo popularno među adolescentima i mlađim poslovnim ljudima na Zapadu, uzima svoj danak te prema novijim saznanjima, smanjuje ukupni volumen mozga.

Alkohol trajno uništava dio moždanih stanica neurona te moždano tkivo, što rezultira smanjenjem moždane mase i rada mozga. To dovodi do atrofije mozga koja je trajna degenerativna promjena s posljedicama kao što su epilepsija, depresija, gubitak memorije, demencija, psihoza... Oštećenja ženskog mozga primjećuju se nakon kraćeg razdoblja pijenja nego je to slučaj kod muškaraca. Tehnikom kompjutorske tomografije (CT) znanstvenici su uočili znatna oštećenja kod žena koje pretjerano piju kroz 5,5 godina, za razliku od muškaraca kod kojih su se veća oštećenja primijetila nakon 10,5 godina. Oštećenja drugih organa izazvana zlouporabom alkohola, kao što su jetra, srce i mišići, također nastaju mnogo brže kod žena nego muškaraca. Dobra vijest je da nakon šest tjedana apstinencije od alkohola CT mozga kod oba spola pokazuje da se atrofija mozga djelomično popravlja.

Poznato je da muškarci češće piju žestoka pića poput viskija i konjaka, dok su žene sklonije vinu. Najnovije statistike ne idu u prilog mladim ženama, pogotovo Britankama. Naime, nedavno istraživanje provedeno u Londonu govori o porastu ukupne konzumacije alkohola među mladim Britankama. Brojke su prilično šokantne i pokazuju da je konzumacija alkohola kod djevojaka u dobi između 18. i 24. godine porasla od 110 litara po osobi na 148 litara u samo pet godina. Isto se odnosi na ostale europske zemlje i SAD. Prema ovoj studiji, mlade Britanke prednjače u »europskoj ligi opijanja« u usporedbi sa svojim vršnjakinjama u ostalim europskim zemljama i SAD-u. Znanstvenici upozoravaju da će ako se sadašnji trend nastavi te mlade žene za pet godina u prosjeku konzumirati 291 litru pića godišnje po osobi ili tri velike čaše vina dnevno. Prema ovom predviđanju, Velika Britanija će za pet godina imati popriličan broj žena alkoholičarki u najproduktivnijoj dobi od 24 do 30 godina.. Specifični problemi koje nosi opijanje kod mladih žena su tzv. visoko rizična ponašanja koja često dovode do problema sa zakonom. Dugoročne posljedice odnose se na ženski sterilitet, hormonalne poremećaje i ostale probleme žena u reproduktivnoj dobi. Također je povećan rizik od zlouporabe droga u čemu Britanke opet zauzimaju vodeće mjesto. Britanska vlada pokreće milijunske projekte radi prevencije alkoholizma, droge i suicida među mladima.

Dr. Sanja Radeljak

----:oOo:----

----:oOo:----

 

----:oOo:----

◄ strana 12

Alk. gl. 9 /2007 (147) str. 15,16

strana 17 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES