početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 33

Alk. gl.  7/8 /2007 (145/6) str. 35-37

strana 38 ►

PREPORUČAMO

Dr. Robert Torre: Liječenje, Oporavak i alkoholičara

Prekomjerno pijenje žena

Zašto žene piju sve više?

“Zašto žene piju i zašto piju sve više? Zasigurno da tome doprinosi razina životnog stresa s kojom s nosi suvremena žena, ali i porast njezine kupovne moći.

S druge strane, mi pijemo zato jer nam alkohol paše, jer uživamo u supitosti kroz koju otklanjamo sramežljivost i nesigurnost u društvenim kontaktima.

Alkohol poput čarobnog štapića omogućuje kratkotrajno rasterećenje, brzi odmor, bijeg i olakšanje, od stješnjenosti između poslovnih i kućanskih obveza.”

Britanska novinarka Laura Hird

Prekomjerno pijenje - odnos muškaraca i žena

I žene piju. Oko 60 % žena popije barem jedno alkoholno piće tjedno, a 13 % njih popije barem po jedno piće pet dana u tjednu. Muškarci tjedno popiju otprilike 2,3 puta više alkohola od žena. Čak 13 % žena pije alkoholna pića najmanje pet dana u tjednu, a 22 % žena pije veće količine alkohola od onih zdravstveno neštetnih.

Trendovi porasta pijenja žena neumoljivo rastu. Mlade žene su društvena skupina unutar koje najbrže i najzabrinjavajuće raste potrošnja alkoholnih pića: njihov broj raste i među osobama koje umjereno i koje prekomjerno piju, a raste i njihov broje među osobama sklonim periodičnim prepijanjima (tzv.“binge drinking”).

U cjelini žene piju više nego ranijih desetljeća, a u posebnom je porastu pijenje mladih žena dobne skupine starosti od 16. do 24. godine. Među inim, po ovom ili onom kriteriju, izdvojenim društvenim skupinama, žene mlađe životne dobi, u vremenskom trendu bilježe najveću stopu rasta pijenja alkoholnih pića. K tome, današnje mlađe žene koje piju počinju u sve većem broju piti sve ranije. Danas je preko 50 % mlađih žena koje piju počelo piti prije 16-te godine života, dok je tek 14 % starijih žena koje piju počelo piti prije te dobi. Mlade, zaposlene a neudate žene najviše i najčešće piju.

Mlade žene piju više od starijih, a ovisnost o alkoholu najčešća je u žena srednje životne dobi. Žene pak, i one koje piju i one koje ne piju prekomjerno, najviše piju u tridesetim i ranim četrdesetim godinama života, a potom već piju manje i rjeđe.

Mlade žene u značajnoj mjeri piju pivo, dok žene srednje i starije životne dobi preferiraju vino i žestoka alkoholna pića.

Žene višeg socio-ekonomskog statusa piju više no žene nižeg, što je izgleda nužna ali tužna i ružna posljedica emancipacije žena. Tako da zapravo unutar općeg trenda rasta ženskog pijenja, posebno raste pijenje obrazovanih žena, i čak 10 % njih pije više od gornje granice zdravstveno neštetnih količina pića.

Žene s više školskih godina pije češće u odnosu na neobrazovane žene. Zaposlene žene piju više nego nezaposlene. Mlađe žene u većoj mjeri javno piju u ugostiteljskim objektima nego starije, koje pak temeljno alkohol kupuju u dućanima i piju potajice u privatnosti doma.

Više žena pije, pa i prekomjerno pije, u gradovima no na selima, gdje su običajne norme još uvijek vrlo jake. Najveći rizik za prekomjerno pijenje podnose žene stare između 20. i 30. godina, koje su k tome neudate ili žive vanbračno ili su pak u vezi s osobom koja prekomjerno pije. Neudate žene starije životne dobi kao podskupina starijih osoba najmanje piju i najboljeg su zdravlja.

Što su žene starije to one manje i rjeđe piju u odnosu na muškarce. I obratno, što su žene mlađe to one učestalošću i količinom popijenog u sve većoj mjeri piju nalik muškarcima.

Žene koje rade u muškim kolektivima ili na poslovima koje temeljno obavljaju muškarci, usvajaju muške norme socijalizacije, među kojima je i pijenje. S obzirom da se žene u sve većoj mjeri zapošljavaju, tom činjenicom i njihovo eventualno prekomjerno pijenje postaje u većoj mjeri socijalno vidljivo, stoga je i to jedan od razloga porasta alkoholne ovisnosti u žena.

A i industrije alkoholnih pića prepoznale su (emancipirane) žene kao svoje velike kupce i vjerne potrošače, kao jedno novo otkriveno tržište raste i još uvijek će rasti, sukladno čemu ih sve češće prikazuju u promidžbenim porukama svojih proizvoda kako se druže, zabavljaju i piju.

Društvena stigma ženskog prekomjernog pijenja

Na pijenje žena gleda se manje blagonaklono nego na pijenje muškaraca. Naime, pijenje žena još uvijek nosi obol moralnog posrtanja u većoj, a tek u manjoj mjeri psihičkog poremećaja. Jer biti alkoholičar je jedno a biti žena-alkoholičarka je nešto posvema drugo i u lošijem smislu različito. Alkoholičari su bolesne, dok su alkoholičarke moralno posrnule osobe. Alkoholičare se potiče na liječenje dok se alkoholičarke društveno i obiteljski osuđuje radi činjenice prekomjernog pijenja.

U okviru dominantno tradicionalnog patrijarhalnog svjetonazora, žene koje prekomjerno piju moralno se osuđuje, prezire, smatra izopačenim i oduzima im se socijalno-obiteljska kompetencija da budu dobre majke, supruge i radnice. Zato se obitelji u bitno većoj mjeri stide i sakrivaju činjenicu ženskog alkoholizma, a same žene da bi izbjegle diskriminirajuću snagu ove osude, piju potajice, ne žele s liječiti, ne žele priznati svoju ovisnost, i zato na liječenje dolaze prekasno. 

Nažalost, u svim drugim aspektima pozitivni progresivni procesi društvene, političke, radne, kulturne i psihološke emancipacije žena uvjetovali su i trendove izjednačenja žena sa muškarcima i po pitanjima pijenja alkohola, tako da je uočljiv porast ženskog pijenja i posljedičnog alkoholizma, i za očekivati je i njegov daljnji rast. Porast pijenja u žena zapravo je rijetka negativna posljedica spolne emancipacije

Na javnim mjestima još se tolerira, kurtoazno i po količinama više nego umjereno, pijenje žena i to opet isključivo u većim društvima muškaraca i žena, u prigodama u kojima je običajno uvriježeno piti i gdje je socijalno upadnije ne piti nego piti. U okolnostima unutar kojih se odobrava muško opijanje i ženama je dopušteno malo popiti. Ali ne postoje društvene okolnosti koje odobravaju ni jednokratno žensko pijenje do opitosti.

Ne postoji prekomjerno a socijalno neupadno pijenje žena. Funkcionalni alkoholizam u žena dobiva izvanjsku odredbu socijalne devijacije i stoga ne može biti funkcionalan.

Iz tih razloga žene koje piju svoju ovisnost ne obznanjuju javno, rijetko javno piju, a i kada piju javno piju tek zanemarivo male količine alkoholnih pića, apsolutno nedostatne za njihov alkoholičarski baždar.

Blagotvorno djelovanje alkohola žene otkrivaju u samoći doma gdje ga potajice piju. Puno je manji broj muškaraca koji alkoholom otklanja podležeće psihičke tegobe u odnosu na žene koje u pravilu piju isključivo radi psihičkih tegoba. Ženu koja pije stid je činjenice da pije i zato pije potajice. Muškarci piju otvoreno a žene piju zatvoreno.

Prekomjerno pijenje u žena – tzv. alkoholizam negativnog afekta

Biti alkoholičar je jedno a biti žena-alkoholičarka je nešto posvema drugo i u lošijem smislu različito. Alkoholičari su bolesne, dok su alkoholičarke moralno posrnule osobe. Alkoholičare se potiče na liječenje dok se alkoholičarke društveno i obiteljski osuđuje radi činjenice pijenja. Žene koje prekomjerno piju u većoj su mjeri socijalno demoralizirane, izolirane, psihički poremećene, nego muškarci koji piju.

Doduše ne i na formalnopravnoj, ali svakako na ravni običajnih konvencija, na pijenje žena gleda se manje blagonaklono nego na pijenje muškaraca. Pijenje žena redovito nosi obol moralnog posrtanja u većoj a tek u manjoj mjeri psihičkog poremećaja. Za razliku od muškaraca, na pijane žene se nikada ne gleda sa šaljivim odobravanjem, već sa zgražanjem i prezirom, posebno ako su majke.

U okviru dominantnog tradicionalnog patrijarhalnog svjetonazora žene koje prekomjerno piju moralno se osuđuje, prezire, smatra izopačenim i oduzima im se socijalno-obiteljska kompetencija da budu dobre majke, supruge i radnice. Zato se obitelji u bitno većoj mjeri stide i sakrivaju činjenicu ženskog alkoholizma, a same žene da bi izbjegle diskriminirajuću snagu ove osude, piju potajice, ne žele s liječiti, ne žele priznati da su alkoholičarke, i zato na liječenje dolazi prekasno.

Alkoholičarke pomoć potražuju u bitno manjoj mjeri i bitno kasnije nego alkoholičari. Tekar 15 % žena s problemom pijenja traži stručnu pomoć da bi ga riješile. A iz terapijskih programa u pravilu najčešće ispadaju upravo žene, potom mlađe osobe oba spola, te osobe s nižim brojem školskih godina. Žene-majke ne prijavljuju problem prekomjernog pijenja među ostalim i zato da im, pijenja radi, ne bude oduzeto roditeljsko pravo nad djecom.

Duboko u sebi alkoholičarka zna koliko pije, i stidi se činjenice da pije, i upravo iz toga proizašli osjećaj krivnje otklanja daljnjim pijenjem.

Naime, žene se smatra stupovima obitelji i svako žensko devijantno ponašanje sagledava se kao izuzetno zabrinjavajuće i opasno po stabilnost obiteljskog sustava. Jer za opstanak obitelji i očuvanje obiteljskog sklada alkoholizam žena je daleko opasniji od alkoholizma muškaraca, jer prije dovodi do obiteljskog raspada.

U brakovima u kojima je jedan od supružnika alkoholičar, brakovi sa ženom s problemom pijenja u značajno većoj mjeri se raspadaju u odnosu na brakove gdje je jedan od supružnika muškarac s problemom pijenja.

Alkoholičarke su u većoj mjeri rastavljene no alkoholičari, odnosno njihov alkoholizam muževi podnose u bitno manjoj mjeri no što supruge podnose alkoholizam svojih muževa. Muževi češće napuštaju supruge alkoholičarke, nego što supruge napuštaju muževe alkoholičare. I u samom liječenju muževi su u neusporedivo manjoj mjeri spremni pomoći suprugama-alkoholičarkama nego što su žene alkoholičara spremne ovima izaći u susret.

Isto tako, dok piju žene u alkoholu uživaju manje no muškarci. One piju da osjete olakšanje u obamrlosti pijanstva, piju da se uvedu u emotivnu anesteziju, odnosno u svojevrsno emotivno tupilo i ravnodušnost, koje je još uvijek bolje od nervozne depresije radi koje u pravilu i posežu za alkoholom.

Žene ne piju kada one to žele, one piju kada im je teško i prije piju da nestanu nego da im bude dobro. Budući je prekomjerno pijenje u žena u pravilu tzv. alkoholizam negativnog afekta, sigurno da je prisustvo depresivnog poremećaja raspoloženja rizični čimbenik za razvoj alkoholne ovisnosti u žena koje piju.

Ženama, dakle, alkohol temeljno služi za otklanjanje tzv. “negativnih” emotivnih stanja poput depresije, tjeskobe, frustracije, dosade, samoće, osjećaja praznine i životne beskonceptualnosti, te egzistencijanog nezadovoljstva sobom i/ili brakom. Ili pak za svojevrsno «samoliječenje» psihičkih tegoba poput napetosti, nervoze, nesanice, napada paničnog straha i fobičnih strahovanja. Alkohol naime sva spomenuta stanja kratkoročno otklanja a dugoročno pogoršava.  

 

◄ strana 33

Alk. gl.  7/8 /2007 (145/6) str. 35-37

strana 38 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES