početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 15

Alk. gl. 2 /2006 (128) str. 18-20

početna ►
IZ MEDICINE

Iz pera doc. dr. sc. Darka Breitenfelda – IV. dio

Liječenje i rehabilitacija alkoholičara

Liječenje alkoholičara provodimo u lakšim slučajevima ambulantno, uz opsežne razgovore- psihoterapiju, obiteljski pristup, savjetovanje, rasprave, kontrole i usporednu rehabilitaciju - vraćanje na posao i u društvo, ponajprije vlastito, u klubu liječenih alkoholičara. Ako to nije moguće treba započeti liječenje u javnoj ustanovi. To mogu biti psihijatrijski, internistički odjeli općih bolnica, klinike, psihijatrijske bolnice, posebni Centri za liječenje alkoholizma, poput onog Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, kazneni zavodi, pa čak i bolnice za liječenje tuberkuloze i alkoholizma (Klenovnik). Tu se sustavno provodi cjelodnevno liječenje alkoholizma, koristeći zajednički život i grupni, socioterapijski, psihoterapijski i odgojno obrazovni postupak u pristupu podruštvljavanja i liječenja zajedničkim životom i širokim zajedničkim poticanjem i djelovanjem u smislu ponovnog prihvaćanja, pridržavanja dovoljno visokih društvenih i obiteljskih normi ponašanja i zajedničkog života, tzv. socioterapijska zajednica. Koristi se samopomoć i posebice međusobna pomoć koja omogućuje, uz stroga pravila, smanjenje hijerarhijskog zapovijedanja odozgo. Najvažnije je uključivanje članova obitelji koji trebaju pomoći u pozitivnom smislu mijenjanja alkoholičara od „mokrog“ u „suhog“ člana obitelji. To se najbolje postiže posebnom obiteljskom grupnom terapijom koja se tjedno (poslijepodne) provodi tijekom nekoliko mjeseci, znači duže od šestotjednog intenzivnog svakodnevnog liječenja u ustanovi, a kao prijelaz prema rehabilitaciji. To završno, ponovno uključivanje u društvo provodi se prvenstveno i od samog početka liječenja u područnom klubu liječenih alkoholičara. Tu se alkoholičar sa svojom obitelji druži i dalje liječi, odgaja i školuje za povratak u uspješni obiteljski i širi društveni život. Klub kao mjesto susjedskog druženja, ne dalje od 10 minuta od mjesta življenja, uz mogućnost čestih izmjena posjeta (u lijepim i teškim trenucima recidiva) predstavlja novu prijateljsku sredinu, novo i praktički doživotno društvo, jer je opća društvena zajednica prožeta prekomjernim pijenjem. Minimalni poželjni boravak u njoj je 5 godina, a nema razloga da se ne nastavi i dalje. Tek potom je prosječni liječeni alkoholičar dovoljno jak da se „punim jedrima“ vrati u društvenu zajednicu, ali sada i s ciljem da nju mijenja, odnosno njen stav prema alkoholnoj potrošnji i problemima, ističući u pozitivnom smislu primjer svoje obitelji i pomažući drugim susjedima, ugroženim alkoholom, u sređivanju problema.

----: O :----

Rak grla (karcinom) u žena –

pušenje, alkohol, prehrana, hormoni

Najčešća vrsta raka u žena je rak dojke i o njemu se najviše piše u stručnoj i popularnoj literaturi. Rak grla (karcinom) u žena je rijedak, posebno u odnosu na učestalost u muškaraca, pa se i u literaturi nalazi malo podataka. No problem postoji, pa sam odlučila, prema podacima iz najnovije stručne literature, i vama prikazati stvarno stanje i mogućnost prevencije ove vrste raka u žena.

Prema podacima Gallusa i suradnika (1) karcinom grla je mnogo rjeđi u žena nego u muškaraca.

Razlika u učestalosti s obzirom na spol najveća je u odnosu na karcinom bilo kojeg drugog organa u čovjeka i kreće se od 10 do 30 puta u korist muškaraca. Mala je utjeha, ako si ti jedna od onih malobrojnih, pa stoga treba znati i učiniti sve da izbjegnemo razvoj i ove vrste raka u žena.

Autori mnogih studija navode da je pojava novih slučajeva (incidencija) raka grla općenito, pa i u žena, povezana s pušenjem, ali i konzumiranjem alkohola. U jednoj američkoj studiji, u kojoj je praćeno 56 žena oboljelih od karcinoma grla, nađen je relativni rizik (RR) od 28,2 za žene koje puše više od 20 cigareta/dan u odnosu na nepušače. Jaku povezanost s pušenjem, ali i alkoholom pokazuju i studije u Italiji: RR 2,6 za one koji prekomjerno piju alkoholna pića u odnosu na one koje ne piju, i RR 24,0 za pušače u odnosu na nepušače. U Švedskoj studiji RR za prekomjerno pijenje iznosi čak 8,9 (2)!

Razlike u javljanju karcinoma grla u žena variraju prvenstveno zbog razlike u količini konzumiranja alkohola i pušenja u muškaraca, ali se razmišlja i o drugim mogućnostima. Tako je praćena uloga prehrane te ženskih spolnih hormona. Zaključeno je, da je porast broja oboljelih povezan s prehranom siromašnom svježim voćem i povrćem dok rezultati najnovijih studija ne nalaze jasnu vezu ženskih hormona i karcinoma grla.

Autori navedenog članka (1) pratili su 68 žena prosječne dobi od 60 godina u kojih je dijagnosticiran rak grla. Najvažniji rizični faktor je, kao i u muškaraca, pušenje. No ustanovljena je i važna činjenica, da pušenje čak ima važniju ulogu u nastanku ovog raka u žena nego u muškaraca.

Ova studija potvrđuje da prekomjerno pijenje alkohola igra važnu ulogu u karcinogenezi raka grla u žena. Učinak se umnaža kombinacijom pušenja i prekomjernog pijenja alkohola.

Prema podacima autora, 78% oboljelih žena su pušačice, 34% prekomjerno piju. Kombinacijom oba rizična faktora rizik raste čak do 82%.

Razmišljala sam ponuditi preventivne postupke, no mislim da nije potrebno. Podaci govore dovoljno sami za sebe, na nama je odlučiti, a mi to možemo, zar ne?

Literatura

1. Gallus S et al. Laryngeal Cancer in Women. Tobacco, Alcohol, Nutricional and Hormonal Factors. Cancer Epidemiol Biomark and Prevention 2003;12:514-517

2.  Boffetta P et al. Risk of cancers of the lung, head and neck in patients hospitalized for alcoholism in Sweden.

Prim.dr.sc. Mirjana Marković-Glamočak

----: O :----

Od čega je bolovao i umro W. A. Mozart

Dana 12. siječnja 2006. godine, u Austrijskom kulturnom forumu održan je znanstveni simpozij s temom Od čega je bolovao i umro mladi W. A. Mozart. Organizirali su ga, odnosno otvorili, R. Szucsich (Austrijski kulturni forum) s Austrijskom veleposlanicom H. Konrad, G. Pifat-Mrzljak (Hrvatsko-austrijsko društvo prijateljstva), M. Ferković (Hrvatsko liječničko glazbeno društvo HLZ), a usmjerenu raspravu vodio je D. Breitenfeld. Uvodno predavanje održao je uvaženi bečki gost A. Neumayr, poznati internist, dvorski savjetnik i najistaknutiji svjetski patograf (napisao je oko 2.000 stranica knjiških tekstova o 16 skladatelja). Specijalistička medicinska gledišta o Mozartovim bolestima iznijeli su i drugi članovi hrvatskog liječničkog glazbenog društva, najopsežnjijeg svjetskog patografskog konzilija sa stotinjak i međunarodno objavljenih stručnih radova iz tog područja i obrađenih 1000 patografija skladatelja. Oni su obradili neurološka (G. Ivkić, T. Breitenfeld), psihijatrijska (LJ. Radovančević), alkohološka (N. Jagetić, D. Breitenfeld), internistička-kardiološka (M. Bergovec, I. Kos), nefrološko-toksikološka (M. Karačić) endokrinološka (K. Benković), infektološka (V. Milošević), reumatološko-fizijatrijska (L. Krapac, F. Grubišić), dermato-venerološka (J. Lesić), rentgenološka (S. Zergollern), opća medicinska (L. Bergovec), sociološka (Ma. Bergovec, V. Grubišić) i muzikolška - u svezi obitelji Haibl (V. Jelavić-Palić) gledišta o bolestima i smrti W. A. Mozarta.

Autori su se poglavito složili da je Mozart kao svjetsko putujuće glazbeno čudo od djeteta prebolio i preživio dosta bolesti, koje su ostavile posljedice na njegovo krhko tijelo (s vrlo živahnom naravi genijalnog skladatelja). Kronično recidivirajuće streptokokno reumatsko oboljenje zglobova, a i nesmrtonosna moguća upala bubrega su dovele, uz pretjerani rad zadnje dvije godine, do iscrpljenja organizma, što je kulminiralo zadnja dva mjeseca. Postoje i sumnje na hipertireozu i blažu sifilitičku zaraza uz liječenje živinim mastima, te prekomjerno pijenje alkohola. Napose je uz fatalnu, vjerojatno virusnu superinfekciju - u okviru tadašnje bečke pošasti, „osipne vrućice“, došlo zadnja dva tjedna do pogoršanja upale zglobova, odnosno razbuktavanja bolesti i do vjerojatno streptokokne sepse, koja se zadnja dva dana teško pogoršala. Hitno pozvani liječnik je umirućeg, visoko febrilnog, isušenog (i emeticima te dijaroicima) Mozarta dodatnim, kako se tada smatralo – terapijskim puštanjem krvi i dokrajčio, te je on pao u završnu nesvijest, a za dva sata uz predsmrtni grč i umro. Prije toga je bio svjestan da mu dolazi skori kraj, o čemu je kasnije svjedočila njegova šogorica Sophie Haibl svojim pismom iz Đakova.

Te vrlo vjerojatne znanstvene pretpostavke neće biti nikada moguće potpuno dokazati. U tom smislu govori i daljnja nepoznanica s upitnom Mozartovom lubanjom, što nije opravdalo pretpostavku o mogućem prijelomu lubanje i posljedičnom krvarenju u njoj.

Na kraju ovog uspješnog opsežnog višesatnog simpozija slijedila su pitanja iz prepunog gledališta, a promovirana je i zanimljiva, nova biografska knjiga o W. A. Mozartu (Leonhart - „Izvori“).

Doc.dr.sc. Darko Breitenfeld

----: O :----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacije
HSKLA i ZKLAZ

◄ strana 15

Alk. gl. 2 /2006 (128) str. 18-20

početna ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES