početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 11

Alk. gl. 1 /2005 (119) str. 16,17

strana 19 ►

----: O :----

Drugi hrvatski psihijatrijski dani

U Opatiji je od 17. do 20. ožujka 2005. godine u Hotelu "Ambasador" održan Kongres hrvatskih psihijatara  -Drugi hrvatski psihijatrijski dani, u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva i Klinike za psihijatriju KBC Zagreb, a u sponzorstvu Pfizer H.C.P. Corporation. Prisustvovanje stručnom skupu bodovano je od Hrvatske liječničke komore, a kongres je organiziran u obliku prikaza slučajeva bolesnika koji su iz dijagnostičkih, terapijskih, socijalnih, forenzičkih i drugih razloga zanimljivi u svakodnevnom kliničkom radu. Kongresne aktivnosti bile su organizirane kroz trodnevne usmene  prezentacije i poster sekcije.

Izdvajamo sažetke radova s tematikom alkoholizma.

Informacije o ovom Kongresu mogu se dobiti na web stranici: www.psihijatrija.hr

 

----: O :----

Shizoafektivni poremećaj prekriven ovisnošću o alkoholu

Zoričić Zoran, Thaller Vladko,

Klinika za psihijatriju, KB «Sestre milosrdnice» Zagreb

Rad prikazuje razvoj bolesti, postavljanje dijagnoze, liječenje i tijek rehabilitacije pacijenta B.I.

Dugogodišnji ovisnik o alkoholu, intelektualac, otac dvoje djece, prethodno neliječen, socijalno, obiteljski i profesionalno disfunkcionalan, po dolasku na liječenje alkoholizma dekompenzira se u pravcu razvoja sumanute percepcije realiteta s elementima afektivnog poremećaja. Tretiran je u okviru odjela za intenzivnu skrb, odjela socijalne psihijatrije te odjela alkoholizma Klinike za psihijatriju KB «Sestre milosrdnice» u Zagrebu. Za vrijeme liječenja dolazi do značajne regresije psihotične simptomatologije te uspostave apstinencije od alkohola. Po otpustu s liječenja 2001. godine, pacijent je u kontinuiranoj ambulantnoj psihoterapiji i psihofarmakoterapiji, te uz razdoblja kraćih dekompenzacija stanja, prvenstveno na afektivnom planu, i uz pridržavanje apstinencije od alkohola, funkcionira relativno kompenzirano, kako profesionalno tako i u obitelji. Slučaj je zanimljiv iz dijagnostičkih razloga, ponajviše s aspekta utjecaja ovisnosti o alkoholu na prekrivanje slike shizoafektivnog poremećaja, kao i na značaj uspostave apstinencije od alkohola na prognozu shizoafektivnog poremećaja.

----: O :----

Primjena kognitivno bihevioralnih tehnika kod bolesnika izloženog mobingu i stigmi alkoholičara (kognitivna konceptualizacija slučaja)

Ema N. Gruber, Vesna Golik-Gruber

Neuropsihijatrijska bolnica «Dr. I. Barbot», Popovača, KB «Sestre milosrdnice», Zagreb

Autori prikazuju slučaj pacijenta više stručne spreme, zaposlenog, liječenog alkoholičara-apstinenta, koji dolazi sa simptomima iz depresivnog kruga, navodi stalne probleme na poslu uz povremene kulminacije, interpersonalne konflikte, izloženog mobingu od strane direktorice.

Cilj terapije odredio je sam pacijent u dogovoru s terapeutom. Glavni cilj pacijenta je bio nastaviti raditi još nekoliko godina i smanjiti depresivnost. Za podciljeve pacijent je odlučio postići niz malih pomaka koji bi mu znatno poboljšali kvalitetu života, stavljajući za glavni od podciljeva povećanje ugode na poslu, veću asertivnost, povećanje socijalnih interakcija na poslu i  povećanje samopouzdanja. Temelj pristupu pacijentu je kognitivna konceptualizacija slučaja, temeljena na kognitivnom modelu poremećaja. Prikazane su bihevioralne i kognitivne tehnike koje su usporedno upotrebljavane u liječenju pacijenta. Od bihevioralnih tehnika korišteni su tehnika samoopažanja i vođenje dnevnika, te funkcionalna analiza ponašanja pacijenta kao način procjene. Od kognitivnih tehnika korištene su psihoedukacija pacijenta, kognitivna restrukturacija, tehnike rješavanja problema uz analizu uloženog i dobivenog (cost benefit) i tehnike suočavanja (coping skills technics), uz tehnike opuštanja. Tehnike kognitivno-bihevioralne terapije u ovom su slučaju uspješno primijenjene za postizanju boljeg funkcioniranja na radnom mjestu i veće socijalne prilagodbe, prevenciji izostajanja s posla, održavanju apstinencije od alkohola te smanjenju depresivnosti, što podiže kvalitetu života bolesnika i njegove obitelji.

----: O :----

Nagli nastup demencije kod alkoholičara-intermedijarni alkoholni sindrom?

Požgain Ivan, Degmečić Dunja, Blagojević-Damašek Nada, Pereković Vesna,

Psihijatrijska klinika, Klinička bolnica Osijek

Intermedijarni alkoholni sindrom alkoholnog moždanog oštećenja u sredini je između akutnih, reverzibilnih i kroničnih, ireverzibilnih alkoholnih moždanih poremećaja. Sindrom pokazuje obilježja ireverzibilnih alkoholnih oštećenja, ali je za razliku od njih reverzibilan i može imati dobru prognozu.

Kod 58-godišnje pacijentice D.K alkoholna je ovisnost u anamnezi prisutna zadnjih pet godina, a u psihijatrijskom liječenju je od listopada 2003. godine. Prvi puta je hospitalizirana u veljači 2004. godine, zbog nemogućnosti uspostavljanja apstinencije ambulantnim putem, a drugi puta u lipnju iste godine radi recidiva. Tijekom hospitalizacija i ambulantnog praćenja nisu registrirana značajna kognitivna oštećenja. Pacijentica je bila u potpunoj apstinenciji do trećeg recidiva i hospitalizacije u studenom 2004. godine, koja je uslijedila nakon naglog nastupa smetenosti, dezorijentacije, noćnog nemira i nesanice. Ovakva klinička slika trajala je dva tjedna i potpuno se povukla uslijed primjene visokih doza B vitamina i nižih doza antipsihotika risperidona. U laboratorijskim nalazima bili su prisutni diskretni znaci anemije, a EEG je bio dizritmički promijenjen. CT mozga je ukazivao na difuzne atrofičke promjene korteksa. Mjesec dana po završenom bolničkom liječenju učinjen je kontrolni pregled na kojemu nisu opažena znatnija kognitivna oštećenja u pravcu demencije. Pacijentica apstinira i uredno funkcionira u obitelji. Diferencijalno dijagnostička razmišljanja kreću se između kontroverznog intermedijarnog alkoholnog sindroma, alkoholne demencije i Korsakovljevog sindroma.

----: O :----

Terapija alkoholne halucinoze risperidonom

Dragač-Paić Vesna

Psihijatrijska bolnica Ugljan

Po kriterijima i algoritmima liječenja poremećaja u sputavanju ovisnosti o alkoholu (DSM-IV), a uz pojavnost simptoma halucinacija u kliničkoj slici preddelirija, odnosno delirija, primijećeno je da se te pojavnosti u nekim slučajevima bolje otklanjaju risperidonom nego haloperidolom. U radu se prikazuju tri slučaja tretirana risperidonom:

Cilj je bio ovim radom pokazati značajno pozitivno reagiranje simptomatologije na lijek risperidon te lakše kontroliranje pozitivne i negativne simptomatologije u alkoholnoj halucinozi u akutnoj, subakutnoj i kronificiranoj fazi a također i posebno kod miješane simptomatologije, tj. u mogućnosti komorbiditeta simptomatskog alkoholizama kod shizofrene bolesti.

----: O :----

Tijek liječenja u osobe ovisne o alkoholu s komorbidnim poremećajem ličnosti, psihoorganskim promjenama i depresivnim poremećajem

Štajduhar Dinko, Bundalo-Vrbanac Danijela,

Neuropsihijatrijska bolnica «Dr.I.Barbot» Popovača

Prikazujemo tijek liječenja u 56- godišnjeg muškarca s tridesetogodišnjim problemom etilizma, poremećajem ličnosti i posljedičnim psihoorganskim promjenama te depresivnim poremećajem. Bolesnik je sada oženjen, sa šestero odrasle djece od kojih četvero i sada živi s roditeljima. Obiteljska povijest pacijenta obiluje epizodama verbalne i fizičke agresivnosti, gotovo isključivo u pijanom stanju, a u vrijeme prvog boravka u bolnici je protiv njega poveden kazneni postupak zbog nasilja u obitelji. U našoj je ustanovi liječen tijekom posljednje dvije godine u četiri navrata, a prethodno je u tri navrata boravio u općoj bolnici u svojoj županiji. Bolesnika smo odlučili prikazati kao primjer liječenja «agresivnog» alkoholičara s posljedicama dugotrajnog pijenja (psihoorganske promjene uz polineuropatiju i oštećenje jetre), te s komorbidnom dijagnozom poremećaja osobnosti i depresije, koji je, iako ne znamo je li to zapravo rezultat našeg rada, postigao trajnu apstinenciju. Pitanje međusobnog uzročnog odnosa navedenih dijagnoza u bolesnika ostavljamo otvorenim. Iako «agresivni alkoholičar» predstavlja izrazitu kontratransfernu provokaciju i «poziv» terapeutu da od početka rada bude konfrontativan, odlučili smo se za permisivan i prema bolesniku prilagodljiv pristup, obilježen podržavanjem pozitivne slike o sebi, te stabilnog terapijskog saveza. Pervazivni obrazac poteškoća u afektivnoj regulaciji (prije svega ljutnje), sitničavosti, svadljivosti, kritizerstva, te potrebe za kontrolom u interpersonalnim odnosima, nismo, međutim, zadovoljavajuće terapijski obuhvatili.

Pripremila: mr.sc.dr. Ema N. Gruber

----: O :----

◄ strana 11

Alk. gl. 1 /2005 (119) str. 16,17

strana 19 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES