početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 1

Alk. gl. 3 /2001 (73) str. 8-12

strana 13 ►

IZ HRVATSKOG SAVEZA KLA

ZAPISNIK 3. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HSKLA

Treća sjednica Upravnog odbora Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara održana je 13. veljače 2001. s početkom u 13.30 sati u prostorijama Klinike za psihijatriju, Vinogradska cesta 29. Sjednici je nazočilo 13 članova: Tomo Volf (Split), Nenad Ilić (Rijeka), Žagi Zvonimir (Bjelovar), Salvador Vlado (Kutina, Petrokemija), dr. Marija Turk-Kuči (Slatina), Zdravko Vidaković (Vinkovci), prof. Maja Tončević, mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber, Zdenka Majkić, Ana Cegledi, Zlatko Topalović, Mladen Dijanek, Lidija Paszko. Opravdano odsutni: prim. dr. Željko Marinić, Ivan Mojaš. Neopravdano odsutni: dr. Ivan Dolenec, Ivica Matijašević, Milica Pakasin, Rudolf Vodolšak. Sjednici UO bio je nazočan i prim. dr. sc. Darko Breitenfeld, član nadzornog odbora. Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 1-2.

Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber ukratko je upoznala nazočne o konzultaciji s prof. dr. Vlatkom Thallerom, koji je trenutno na godišnjem odmoru,  u vezi s održavanjem sastanka stručnog odbora, koji bi se održao krajem mjeseca, na kojem bi se utemeljila radna  tijela i  razradile smjernice za daljnji rad.

Čuli smo tako da je Božidar Špikić iz Kutine, u ime likovnog odbora, poslao najbolji program, no s obzirom na financijska sredstva isti u ovoj godini vjerojatno neće moći biti realiziran.  Josip Poljak iz Zagreba radi na koordinaciji  sportskih aktivnosti, a Zvonimir  Žagi iz Bjelovara angažira se oko sportskih igara, koje će se održati  u petom ili šestom  mjesecu u Bjelovaru, a  obavijesti o održavanju i cijenama bit će poslane puno ranije.

U ime Odbora za izdavačku djelatnost mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber izvijestila je o planovima za izdavanje posebnog izdanja Alkohološkog glasnika, sa svim tiskanim stručnim radovima. Knjiga bi imala oko  200 stranica i služila bi kao priručnik za rad u programima liječenja i u klubovima.

Otvoren je žiro račun Hrvatskog saveza koji će se moći koristiti za tjedan dana, pa je upozoreno  da klubovi pokušaju podmiriti članarinu od 100 kuna, kako  za prošlu, tako, po mogućnosti odmah i za ovu godinu.

Gđa Paszko nas je izvijestila kako su se ljudi vrlo rado odazvali dežurstvima kriznog telefona. On za sada nema onu funkciju koju bi trebao imati, ali i to će krenuti kroz neko vrijeme. Također je bilo govora o prekinutoj edukaciji, ali to je trenutačno, dok se ne odluči kako će biti organizirana na sastanku  stručnog odbora krajem mjeseca. Istaknuto je da ima puno zainteresiranih za edukaciju.

Zaključeno je da bi svaki drugi utorak u mjesecu trebalo poslati na adresu Saveza obavijest o radu pojedinih odbora, kako bismo sve obavijesti skupili do redakcijskog odbora (trećeg utorka u mjesecu), te ih po potrebi objavili u Alkohološkom glasniku.

Ad. 3.

Dugo se razgovaralo o tome kako povećati broj klubova. Smatramo da bi se tijekom godine trebalo osnovati najmanje 20-ak klubova, i to polovina u Zagrebačkoj županiji, a polovina diljem Hrvatske. Na području Zagreba postoji relativno gusta mreža klubova, pa bi ponajprije trebalo raditi na poboljšanju kvalitete rada u klubovima.

Zaključeno je  da se treba pridržavati programa Zagrebačke alkohološke škole, a da bi  Savez trebao biti upoznat s osnivanjem kluba i u tome bi trebao pružiti podršku. Vrlo je važno da klub ima stručnog djelatnika ili barem dostručnog djelatnika. Razmišljalo se i o dodjelama certifikata za takav rad. Preporučujemo  držati  se programa rada  i statuta  koji su ogledno izrađeni i mogu se u svrhu otvaranja novih klubova dobiti od  tajnika Saveza. Mogu se također dobiti upute kako i što činiti, te kako doći do prostora za rad kluba. Jednoglasno je donesena odluka o dodjeli  novčane potpore novootvorenom klubovima u visini  500 kuna. Pod tim se ne razumijeva potpora grupama nastalim dijeljenjem kluba, a koje nastavljaju raditi na istoj lokaciji.

Bilo je mišljenja kako bi bilo dobro u ime Saveza napisati i jedno pismo mjesnim upravama, kako bi klubovi i tu našli svoje mjesto. Saznajemo da se otvara novi klub u Petrinji, koji će voditi prof. Mirjana Lochert. Otvoren je i Klub u Kninu, koji vodi dr. Pajić. Klub radi  četvrtkom od 20.00 sati u Domu zdravlja. Registrirana je dosadašnja terapijska grupa u Klub "Tkalča", te Klub "Vrapče-centar".

Govorilo se i o nesporazumima oko otvaranja Kluba "Trešnja", čiji je predsjednik bio u recidivu. Iznesena su mišljenja da se  ne bi trebali osnivati klubovi pod nekim drugim nazivom, npr. kao  udruge apstinenata i sl., jer klub liječenih alkoholičara je tradicionalan naziv. Postavljeno je pitanje sadašnjeg rada  Kluba u Kostajnici. Svi su se složili da dostručni djelatnici - dugogodišnji educirani apstinenti u Zagrebu, mogu dobro voditi klubove, ali kada je novi klub u pitanju, on treba imati stručnog terapeuta.

Gosp. Volf je istakao da treba utjecati na općine i vladu. Oni bi željeli otvoriti klub u Sinju, ali još  nemaju stručnog djelatnika. Kaže da kod njih  nema sluha za takve stvari. Imaju u  planu otvaranje kluba i u Braču.

Gosp. Ilić nas je informirao da će njihovo područje raditi  na otvaranju kluba na Krku, pa zato i želi znati propozicije o otvaranju novog kluba.

Gosp. Žagi je rekao da se pokušava na Bjelovarskom području otvoriti još jedan klub, za sam Bjelovar, ali trudit će se da to bude i u okolici.

Ad. 4.

Odluka o nabavci laserskog pisača jednoglasno je prihvaćena.

Ad. 5.

Odluka o kupnji radnog stola preinačena je, pa će se kupiti materijal za obnovu staroga. Našao se dobrovoljac koji će to učiniti.

Ad.6.

Jednoglasno je prihvaćena odluka o financiranju tajnika Saveza gosp. Mojaša, u iznosu od 500 kuna netto mjesečno, koji bi u sklopu tajničkog posla preuzeo pisanje priznanja za apstinenciju.

Sjednica je završena u 15.20 sati.

Zapisničar: Zdenka Majkić

IZ KLUBOVA

20 GODINA KLUBA “ DINKO ŠIMUNOVIĆ “

Na  poticaj prof. dr. V. Hudolina osnovan je 8. 3. 1981. godine u tadašnjoj MZ “ O. Keršovani “, Šrapčeva 12a klub liječenih alkoholičara koji se odvojio od prvog hrvatskog kluba liječenih alkoholičara “ Maksimir “. Osnivač kluba je dr. Darko Arnold, a suosnivač ispred Vinogradske bolnice   bio je prim. dr. Darko Breitenfeld. Klub je započeo rad sa 7 liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji. Broj članova se s godinama povećavao te je 1986. godine osnovan novi klub liječenih alkoholičara “ Tratinčica “. Broj članova kluba je tijekom godina varirao.

U klubu je nastavak bolničkog liječenja alkoholizma provelo 339 liječenih alkoholičara. Podijeljena je 1 diploma za 20 godina apstinencije, 2 diplome za 15 godina,  dodijeljene su tri diplome za 10 godina,  osam diploma za 5 godina, četrnaest diploma za 3 godine  i 74 diplome za godinu dana apstinencije. Iz ovoga je vidljivo da najveći broj liječenih alkoholičara   apstinira oko godinu dana, a značajan broj napušta klub i ranije. Zbog toga je naš glavni zadatak motivirati liječenog alkoholičara i članove njegove obitelji    na duži boravak u klubu. Tu bi se uz pomoć članova obitelji trebala učvršćivati    apstinencija te mijenjanje dosadašnjeg ponašanja liječenog alkoholičara. Tijekom godina apstiniralo je mnogo više liječenih alkoholičara uz pomoć članova obitelji, nego onih koji su sastancima kluba nazočili sami (80:20%). Isto tako, značajno  veći broj samaca  je napuštao liječenje u klubu, nego što su to činili članovi kluba s obitelji (73:27%). Iz ovog se vidi da su članovi obitelji nezaobilazan oslonac i pomoć liječenom alkoholičaru  u njegovom daljnjem liječenju u klubu.

Danas klub ima 17 liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji. Vjerujemo da ćemo u svom radu postizati još bolje rezultate.

Dr. Darko Arnold, stručni djelatnik u klubu

OSNOVANA JE UDRUGA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA “ TREŠNJA “

Dana 2. 12. 2000. godine  održana je Osnivačka skupština Udruge liječenih alkoholičara “ Trešnja “. Za predsjednika Udruge izabran je Mićo Godić, za dopredsjednika Rudolf Pavičić, a za tajnika Bogdan Matić. Stručna djelatnica udruge je Sandra Čirkinagić, dipl. ing. socijalnog rada.

Puno uspjeha u radu poželjeli su brojni gosti i predstavnici klubova iz Bedekovčine, Kotoribe, Preloga, Splita, Koprivnice, te iz više zagrebačkih klubova.

Prim. dr. Darko Breitenfeld istaknuo je važnost osnivanja novih klubova, te nam zaželio uspjeh u budućem radu. Uz želje za obostranim dugotrajnim prijateljstvom i suradnjom, predsjednik Udruge potpisao je Povelju o prijateljstvu i suradnji s Klubovima liječenih alkoholičara:“Split “ iz Splita,“Jezera “ iz Bedekovčine,“Nada “ iz Kotoribe i “Osmjeh “ iz Donje Dubrave.

U kulturnom dijelu programa, nastupili su prof. Neven Mrzlečki, član HNK, te Petar Vujić, književnik i pjesnik, počasni član Kluba “Split “, govoreći svoju poeziju. Nakon zabavnog dijela, članovi udruge priredili su prigodan domjenak, na kojem se nastavilo ugodno druženje.

Udruga liječenih alkoholičara “ Trešnja “, poziva sve zainteresirane da nas posjete svake srijede od 18 sati, u prostorijama Doma zdravlja u Nehajskoj bb. Želja ove udruge je da se svi njezini sadašnji i budući članovi, osjećaju dobrodošlo i da osjete da se kroz pakao alkohola može lakše prolaziti uz prijateljsku podršku.

Predsjedništvo  

KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA  “MAKSIMIRSKA NASELJA “

Iz izvješća o radu Kuba tijekom 2000. godine

Klub liječenih alkoholičara “Maksimirska naselja“  ogranak je Kluba “Maksimir “, jednog od prvih klubova na području Zagreba. Klub radi pod vodstvom stručnog djelatnika prim. dr. Darka Breitenfelda i dostručne djelatnice Zdenke Majkić.

Tijekom 2000. godine održano je 48 sastanaka, s posjećenosti oko 70%, a težište je bilo  na usavršavanju obiteljskog postupka liječenja i na apstinenciji.

Dana 31. svibnja 2000. godine održama je supervizija klubova liječenih alkoholičara područja Maksimir. Supervizor je bila mr. sc. dr. Vesna Golik – Gruber, predsjednica Hrvatskog Saveza klubova liječenih alkoholičara. Skup se sastojao od tri dijela. Zabavnog (pjesmom počeo i druženjem uz bureke završio), stručnog (nekoliko izlaganja) i radnog dijela. Uz izvješća o radu klubova liječenih alkoholičara s područja Maksimir uz izlaganje ravnateljice  Marije Pavić i psihologinje Andreje Herceg.

              Ovu superviziju napravili smo zato da vidimo što je kod nas dobro, što nam ne valja  i što trebamo promijeniti, gdje smo zatajili. Supervizor mr. sc. dr. Vesna Golik – Gruber,  osim što je pohvalila ovo područje, ukazala nam je da smo slabo povezani   s institucijama socijalne skrbi, gdje se nismo obostrano dobro čuli, a možemo si međusobno puno pomoći.

I tako smo neposredno nakon supervizje  krenuli  u  akciju   i  Centru za  socijalnu  skrb  dostavili izvješća o radu, Alkohološke glasnike, posjetili ih i razgovarali. Našli su vremena i razumijevanja za nas. Svaki klub je dobio   svog socijalnog radnika, koji su već posjetili   klubove u vrijeme njihovih djelovanja.

Voditelj kluba sa svojom stručnom djelatnicom odazvali su se u HTV emisiju “Dobro jutro Hrvatska“  u povodu Mjeseca borbe protiv alkoholizma. Komentar: stručno, uspješno, iskreno.

Sudjelovali smo i u osnivanju Hrvatskog Saveza klubova liječenih alkoholičara 14. 10. 2000. godine   u čije je Predsjedništvo ušla i Zdenka Majkić za istočno područje  Zagreba.

Zdenka Majkić, Predsjednica

RETROSPEKTIVA MOJIH KLUBOVA

Za moj klub liječenih alkoholičara znam još od davne 1980. godine.  Tada sam kao aktivni član imao 7 godina staža u tadašnjem Radio amaterskom Klubu "Sesvete", čiji sam i danas član, a situacija je bila takva da smo te 1980. godine zbog financijske situacije morali dijeliti prostoriju radio kluba s drugim, tadašnjim udruženjima građana, između ostalog i s tadašnjim klubom liječenih alkoholičara.  Nije mi bilo ni na kraj pameti razmišljati o klubu liječenih alkoholičara, jer taj klub posjećuju oni koji puno piju, oni koji tuku žene i djecu, oni koji spavaju po grabama, oni koji su neobrijani, prljavi i smrde po alkoholu, jednom riječju, propalice.  Sada znam da nisam imao pravo.  Istovremeno, naši su radioamaterski sastanci petkom kao obvezno, baš svaki put, završavali kod dobro nam svima poznatog "Pere Dalmatinca" koji nas je uvijek znao privući mladim, zgodnim, razgovorljivim ženskim osobljem, uz osmijeh na licu i pristupačne cijene.  "Runda za sve" je bilo nešto uobičajeno i ponavljalo se tih petaka bezbroj puta.  Naravno, tada bih odbijao svaku pomisao da sam baš ja taj koji ću jednog dana, srećom, ponedjeljkom u 17.00 redovito i sa zadovoljstvom posjećivati jedan drugi, ovdje prvospomenuti klub, Klub liječenih alkoholičara "Novo Brestje" u Sesvetama.  Prije nego sam se počeo liječiti od alkoholizma, na nagovor prijatelja, potražio sam stručnu pomoć u psihijatrijskoj ambulanti u Sesvetama.  Taj moj pokušaj da se izliječim od alkoholizma ostao je bez uspjeha, jer sam svaku preporuku psihijatra dr. Andriane Đorđević o grupnoj psihoterapiji i klubu liječenih alkoholičara izričito odbacivao.  To je vrlo dobro poznat primjer negativne reakcije.  Umjesto što sam maltretirao i sebe i druge dokazivanjem "tko je u pravu", trebao sam tražiti rješenje problema.  Opet sam počeo piti, ali mi srećom nije trebalo puno da se napijem, a napio sam se svaki put.  Moja liječnica opće prakse dr. Suzana Kosovec, sa riječima ohrabrenja pozdravila je moju odluku da se liječim od alkoholizma i uputila me na pravo mjesto, u KB "Sestre milosrdnice" u Zagrebu, gdje sam naišao na veliku susretljivost i nesebičnost osoblja Klinike, koje mi je pomoglo da stanem na vlastite noge, da dođem do novih, vrijednih saznanja i da upoznam samoga sebe.  Na početku liječenja imao sam dobro poznate "dječje bolesti", primjerice, npr. mišljenje da možda meni ovdje nije mjesto i strah od posjeta klubu liječenih alkoholičara.  Bojao sam se jednostavno toga, koga ću od poznatih tamo sresti i što će reći prijatelji, poznanici, susjedi.  No, dogodilo se sasvim suprotno mojim očekivanjima.  Počelo je s "dobar dan, dobar dan, ja sam taj i taj, alkoholičar sam i liječim se od alkoholizma".  Nakon toga uslijedilo je veliko olakšanje.  Moj klub liječenih alkoholičara "Novo Brestje" u ovom obliku djeluje od 1984. godine, ima sastanke ponedjeljkom u 17, broji 8 obitelji i dva samca i svaki je sastanak vrlo zanimljiv, konstruktivan i nadasve koristan.  Uspješno ga vodi predsjednik, gospodin Ivan Kvrgnjaš, 12-godišnji apstinent, uz pomoć tajnika Đure Remaja, blagajnice Milene Horvat i nas ostalih članova i članova obitelji, a sve pod budnim stručnim okom naše stručne djelatnice, socijalne radnice Andriane Glogovec.  Sada, za razliku od prije, znam da je taj naš klub liječenih alkoholičara klub ljudi dobre volje, mjesto gdje volim doći, mjesto gdje mogu reći što mislim, a da sam siguran da će me svi pozorno saslušati.  Tu mogu potražiti stručni savjet ili jednostavno ,riječ prijatelja.  Naš klub je imao sastanke i tijekom blagdanskih dana Božića i Nove godine.  Posjećenost klubu je gotovo 100%.  Kao najmlađi član kluba, zajedno sa svojom suprugom, nastojim se aktivno uključiti u rad kluba.  To činim s ljubavlju i zadovoljstvom, a sve zato jer znam da ću ovdje, u našem klubu, redovitim dolascima i aktivnim radom uspjeti održati apstinenciju, uvijek nešto korisno čuti i naučiti i iz dana u dan malim stvarima učiniti život i život moje obitelji kvalitetnijim.  Svima želim puno zdravlja i dugu apstinenciju.

Vladimir Ž.

MLADI I ALKOHOLIZAM, Ivan Š., Ogledni klub Psihijatrijskog dispanzera Opće bolnice Sisak

PISMA ČITATELJA: MOJE TRI GODINE APSTINENCIJE, Ivan P.

Cijenjena urednice, U privitku dopisa dostavljamo Vam uplatnicu na 200,00 kuna za 2 primjerka Alkohološkog glasnika za 2001. godinu za Klub Doma zdravlja Delnice. Alkohološki glasnik je vrlo prihvaćen i rado čitan među članovima našeg kluba koji Vas ovim putem svi lijepo pozdravljaju, a posebno šalju pozdrav Vama i uredništvu.

Predsjednik Kluba Delnice Anton  Toni Pleše i stručni djelatnik dr. Anita Komljenović

IN MEMORIAM

Nakon duge i teške bolesti, iznenada, u subotu 20.1.2001. zauvijek nas je napustio u svojoj 67. godini gospodin

BORIS POJE

Bio je vrlo aktivan član Kluba "Poštar", dugogodišnji njegov predsjednik i apstinent 14 godina. Podmukla i opaka bolest i prerana smrt prekinula je njegova nastojanja da stečena znanja i iskustva nastoji prenositi ostalim članovima Kluba. Lik dragog nam prijatelja ostat će nam u trajnom i dugom sjećanju.

Članovi Kluba "Poštar"

◄ strana 1

Alk. gl. 3 /2001 (73) str. 8-12

strana 13 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES