početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 3

Alk. gl. 11 /2000 (69) str. 5-8

strana 9 ►

IZVJEŠĆE

ZAPISNIK S OSNIVAČKE SKUPŠTINE SAVEZA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA  REPUBLIKE HRVATSKE

Osnivačka Skupština saveza klubova liječenih alkoholičara Hrvatske održana je 14.10.2000. god. u dvorani INA-Naftaplina u Šubićevoj 29, s početkom u 13,00 sati. Osnivačkoj skupštini nazočilo je 95 opunomoćenih predstavnika iz klubova liječenih alkoholičara i zdravstvenih ustanova iz Republike Hrvatske, te velik broj stručnih djelatnika i članova klubova.

Prim. dr. Svjetlana Pintarić pozdravnom riječju otvorila je Osnivačku skupštinu Saveza klubova liječenih alkoholičara Hrvatske, te na prijedlog inicijativnog odbora predložila radna tijela:

Za radno predsjedništvo predloženi su: prim.dr. Svjetlana Pintarić, dr. Marija Turk Kuči, Josip Krampač, Savoj Benčić i Ivan Mojaš.

Prijedlog je usvojen jednoglasno javnim glasovanjem.

Za zapisničara je predložen gosp. Hasan Bašić, a za ovjerovitelje zapisnika gđa prof. Maja Tončević i gosp. Milan Mićo Godić. Oba su prijedloga jednoglasno prihvaćena.

Jednoglasno je prihvaćen i sljedeći dnevni red:

1.       Donošenje Odluke o osnivanju Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske,

2.       Usvajanje Statuta Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske,

3.       Izbor predsjednika i dopredsjednika Saveza.,

4.       Izbor Upravnog odbora,

5.       Izbor Nadzornog odbora,

6.       Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje Saveza,

7.       Prijedlog plana rada Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske,

8.       Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog odbora.

Ad. 1. Prim.dr. Svjetlana Pintarić dala je na usvajanje prijedlog Odluke o osnivanju Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske. Prijedlog je prihvaćen javnim glasovanjem s 94 glasa ZA i 1 glas suzdržan.

Ad. 2. Inicijativni odbor izradio je prijedlog Statuta Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske koji je dostavljen svim klubovima na  raspravu. Inicijativni odbor je potom, uvažavajući prispjele prijedloge izradio konačni prijedlog Statuta Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske koji je predložen na usvajanje.

Javnim glasovanjem prihvaćen je Statut Saveza s 93 glasa ZA i 2 glasa suzdržana.

Ad. 3. Nakon više rasprava u klubovima i usaglašavanja inicijativnog odbora, za predsjednika i dopredsjednika Skupštine i Upravnog odbora Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske predložene su:

1. Za predsjednika mr.sc. dr.Vesna Golik-Gruber,

2. Za dopredsjednika Lidija Paszko.

Budući nije bilo  drugih prijedloga, prišlo se glasovanju i prijedlog je prihvaćen javnim glasovanjem s 92 glasa ZA, uz 2 glasa protiv i 1 jednim glasom suzdržanim.

Prim. dr. Pintarić zamolila je potom mr.sc.dr. Vesnu Golik-Gruber, predsjednicu Skupštine da preuzme vođenje daljnjeg rada Skupštine Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske.

Ad. 4. Na prijedlog inicijativnog odbora za članove Upravnog odbora Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske predloženi su slijedeći članovi Skupštine: Branko Bojanić , Ana Cegledi, Mladen Dianek,  dr. Ivan Dolenec , mr.sc.dr. Vesna Golik-Gruber,  Nenad Ilić, Zdenka Majkić, prim.dr. Željko Marinić, Ivan Mojaš, Milica Pakasin , Maja Tončević, Zlatko Topalović i dr. Marija Turk-Kuči.

Na pitanje ima  li  dopuna ili izmjene prijedloga, usljedila je burna rasprava.

Predstavnica iz Vinkovaca zamjerila je što uopće nije zastupljena Vukovarsko–srijemska županija, koja je prije Domovinskoga rata imala važnu ulogu i izrazila je mišljenje da bi i oni trebali imati svog predstavnika u Upravnom odboru.

Gosp. Branko Bojanić odbio biti u takvom upravnom odboru, a kao razlog naveo je omjer stručnjaka i liječenih alkoholičara i svoje mišljenje da bi trebao biti zastupljen veći broj liječenih alkoholičara. Mr.sc.dr.Vesna Golik-Gruber predložila je da se umjesto gosp. Bojanića predloži drugi kandidat iz područja koje nema svog predstavnika.

Prim.dr. Darko Breitenfeld komentirao je predloženu zastupljenost delegata prema brojnosti klubova u određenoj županiji.

Prim.dr. Svjetlana Pintarićje pojasnila kako je kriterij za sastav Upravnog odbora bila brojnost klubova za  zastupljenost određenih županija.

Prim.dr. Željko Marinić predložio je da se ne robuje brojkama, te ako je potrebno, da se proširi Upravni odbor, kako bi se osigurala zastupljenost cijele Hrvatske u novom Savezu. Također je  predložio da se utemelji stručni odbor.

Predstavnici Vinkovaca predložili su gosp. Zdravka Vidakovića u Upravni odbor.

Gđa Jelka Šegedin, stručna djelatnica, istaknula je da  u Dubrovniku postoje i rade dva kluba liječenih alkoholičara i za njihovog predstavnika predložila gosp. Ivicu Matijaševića.

Dr. Stjepo Botteri  također je iznio svoje mišljenje da je Dalmacija i uopće taj južni dio Hrvatske slabo zastupljen, te da je u Upravnom odboru previše stručnih djelatnika, a premalo liječenih alkoholičara.

Predložio je  gosp. Tomu Volfa iz Splita u Upravni odbor. Gosp. Franjo Raich iznio je mišljenje da predsjednik Saveza ne može biti i član upravnog odbora, što je odmah opovrgao gosp. Mojaš. Gosp. Zlatko Topalović predložio je da bude zastupljena svaka županija bez obzira na brojnost klubova u njoj. Izrazio je i svoje mišljenje  da je predsjednik novog Saveza trebao biti liječeni alkoholičar, a ne stručni dijelatnik.

Gosp. Josip Poljak je istakao da je iz diskusije vidljivo da treba proširiti Upravni odbor.

Gosp. Milan Mićo Godić je skupu postavio pitanje gdje su bili kada se inicijativa o osnivanju Saveza širila? Gđa Štefanija Matić; govorila je o potrebi aktiviranja klubova i o potrebi izrade teritorijalnih programa za prevenciju i borbu protiv alkoholizma. Gosp. Miroslav Sabljić iz Kluba  Sesvete istaknuo je kako imaju velikih problema jer su izgubili prostorije i nemaju gdje raditi.

Predstavnik iz  Poreča predložio je da se umjesto gosp. Branka Bojanića, koji je odustao, izabere novi član upravnog odbora kako bi se skratila nepotrebna natezanja, na što je gđa Šegedin iz Dubrovnika istaknula kako nije prevalila toliki put, a da se sve sada odgodi, da se nikamo ne žurimo i dok smo tu da sve lijepo riješimo.

Dr. Milan Gudelj iz Rijeke predložio je da se Upravni odbor proširi na 17 članova i da se sa do sada predloženim kandidatima da na glasovanje. Predsjednica Saveza upozorila je da je potrebno predložiti neparni broj kandidata, na što je uslijedila primjedba iz Sisačko-moslavačke županije, koja nije zastupljena i prijedlog za gosp. Božidara Špikića iz Kluba Petrokemija Kutina.

Nakon rasprave i novih prijedloga gosp. Ivan Mojaš je predložio da se članak 18. stav dva i tri Statuta Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske promjene i glase: Upravni odbor ima 17 članova. Presjednik i dopredsjednik Saveza po svom položaju su predsjednik i dopredsjednik Upravnog odbora, a 15 članova Upravnog odbora bira Skupština iz svog sastava.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen javnim glasovanjem.

Predsjednica Saveza pročitala je i dala na javno glasovanje prijedlog promijenjene i dopunjene liste kandidata za članove Upravnog odbora:

1.       Ana Cegledi, viša med. sestra, Klinika za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti KB "Sestre milosrdnice", Zagreb

2.       Mladen Dianek, Udruženje klubova Novi Zagreb

3.       dr. Ivan Dolenec, Udruženje klubova Međimurje

4.       Nenad Ilić, Rijeka

5.       Zdenka Majkić, Udruga klubova Maksimir, Zagreb

6.       prim.dr. Željko Marinić, Psihijatrijska bolnica Jankomir, Zagreb

7.       Ivica Matijašević, Dubrovnik

8.       Ivan Mojaš, Udruga klubova Zapad, Zagreb

9.       Milica Pakasin, Koprivnica

10.     Božidar Špikić, Kutina

11.   prof. Maja Tončević, Klinika za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti KB "Sestre milosrdnice", Zagreb

12.     Zlatko Topalović, Klub "Centar", Zagreb

13.     dr. Marija Turk-Kuči, Udruženje klubova Slatine

14.     Zdravko Vidaković, Vinkovci

15.     Tomo Volf,  Split

Prijedlog je prihvaćen s 93 glasa ZA, uz 1 protiv i 1 suzdržan.

Ad. 5. Na prijedlog inicijativnog odbora za članove Nadzornog odbora predloženi su sljedeći članovi: prim.dr. Darko Breintefeld,  Josip Eskerečić,  dr. Milan Gudelj, prof. Vlasta Hitrec  i prim.dr. Svjetlana Pintarić, za predsjednika Nadzornog odbora.

Prijedlog je prihvaćen s 93 glasa ZA, uz 2 glasa suzdržana.

Ad. 6. Po Statutu i na prijedlog inicijativnog odbora prijedlog je da ovlaštene osobe za zastupanje Saveza budu po funkcijama predsjednik Upravnog odbora, dopredsjednik Upravnog odbora i tajnik.

Ovaj prijedlog  jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 7. Prim.dr. Svjetlana Pintarić izložila je prijedlog Plana rada Saveza. Prijedloga za dopunu Plana nije bilo, pa su zamoljeni svi članovi Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske da u svojim klubovima izrade pismene prijedloge i pošalju prim.dr. Svjetlani Pintarić. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen javnim glasovanjem.

Ad. 8. Kako bi Upravni odbor Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske mogao uspješno i zakonito raditi izrađen je i Poslovnik o radu Upravnog odbora Saveza koji je također dat na glasovanje i jednoglasno izglasan.

Na kraju je postavljeno i pitanje financiranja Saveza, na što  je gosp. Ivan Mojaš objasnio da će se na temelju izrađenog Plana  izraditi Program rada i Financijski plan, koji su u nadležnosti Upravnog odbora, te ga ponuditi relevantnim činiteljima koji financiraju takve programe, a do tada ćemo se snalaziti kako znamo raznim donacijama.

Slijedile su zahvale delegatima, inicijativnom odboru i donatorima.

Osnivačka skupština završila je s radom u 14,20 sati.

Zapisničar:  Hasan Bašić

◄ strana 3

Alk. gl. 11 /2000 (69) str. 5-8

strana 9 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES