ZBORNIK STRUČNIH RADOVA ALKOHOLOŠKOG GLASNIKA - PRIRUČNIK

UREDNICA Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber

IZDAVAČI         Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

                                 Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb

 

Zagreb, 2003.

 

 

 

ZBORNIK

predgovor
recenzije

Sadržaj:

POGLAVLJA
članci
indeks autora

 

POČETNE

STRANICE

Početna HSKLA

 

početna zbornik

 

početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

 

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

 
 

poćetna UHVAĆENA DUGA

Kongresi i konferencije

 

 

 

 

 

OBITELJSKO LIJEČENJE ALKOHOLIČARA U VIKEND BOLNICI

Vesna Golik-Gruber, Srđan Marušić*

Danas je opće prihvaćena činjenica da je alkoholizam obiteljska bolest, a obiteljsko liječenje bitan dio cjelokupnog postupka u liječenju alkoholičara. Obiteljska terapija nije nova metoda psihoterapije, već nov pristup, novo promatranje psihijatrije .

U razumijevanju obitelji integriramo više teorijskih koncepata: obitelj kao sustav, koji se oslanja na opću teoriju sustava, koncept označenog bolesnika, koncept komunikacije, koncept homeostaze, preferirajući opću teoriju sustava, koja nam otvara i nove mogućnosti u kreiranju  programa prevencije i liječenja alkoholizma.    

U radu Klinike za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” u Zagrebu obiteljsko liječenje ima dugu, tridesetgodišnju tradiciju. Provodi se od samog početka rada Centra za suzbijanje i liječenje alkoholizma i drugih ovisnosti, od 1964. godine. Posebna se pozornost posvećuje obiteljskom liječenju nakon Kongresa klubova liječenih alkoholičara u Poreču 1975. godine, kada se ono uvodi u sve programe liječenja, a obiteljski postupak u klubove liječenih alkoholičara.

Za liječenje cijelog obiteljskog sustava najpogodnija je obiteljska terapijska zajednica. Liječenje alkoholičara najkvalitetnije se provodi u uvjetima najbližim realnosti - uz rad, redovan obiteljski život i uključivanje čitave obitelji, što je moguće u uvjetima parcijalne psihijatrijske hospitalizacije.

Takav vid liječenja provodio se prvo u Dispanzeru za alkoholizam, a od 1987. godine provodi se u Vikend bolnici, koja je i osnovana radi potrebe usklađivanja radnog vremena, s vremenom koje će omogućiti nesmetan dolazak svim članovima obitelji.

Liječenje u Vikend bolnici vodi računa o obiteljskom sustavu kao cjelini, dakle, namijenjeno je podjednako svim članovima sustava, a ne samo o označenom, "mokrom" članu, što ujedno onemogućava karitativni ili optužujući pristup drugih, "suhih" članova obitelji. Koncept "bolesti" proširuje se na sve članove obitelji, pa je i liječenje  svima namijenjeno, iako usporedo omogućava i  svakom pojedinom članu sazrijevanje, rast i razvoj. Provodi se u normalnim uvjetima - uz redovan rad i život, budući bi izdvajanje ovisnika iz obiteljske i radne sredine onemogućilo uvid u odnose koji su postojali  prije ili postoje tijekom isključenja.  Važno je da se odgovornost za liječenje prenese na čitav obiteljski sustav. Traži se ukidanje dvostrukog morala,  odnosno dvostrukih pravila igre, neiskrenosti, napuštanje prošlosti i uspostavljanje novog načina  života, bez alkohola, za cijelu obitelj. Novi model života može se ostvariti jedino učešćem cijele obitelji.

Liječenje ne traži bolovanje nijednog sudionika, istovremeno rušeći mit o izoliranju i izbjegavanju alkoholičara, te o potrebi njegove hospitalizacije.

Troškovi liječenja iznose petinu troškova u stacionaru. Nema problema s prostorijama, budući  su vikendom slobodne  od dnevne bolnice i stacionara, a i već postojeći terapijski tim , uz naknadu, održava ovaj program.

Način rada u Vikend bolnici

Liječenje je organizirano po načelima obiteljske terapijske zajednice, u okviru koje djeluju tri višeobiteljske skupine od 8 do 10 obitelji. Uz psiho-  i socioterapijski pristup provodi se specifična edukacija iz područja alkohologije, dakle djeluje se  na emocionalnom , racionalnom planu i  edukativnom planu.

Istovremeno se, nakon zdravstveno-laboratorijskih pregleda, uzima,  uz suradnju okoline, disulfiram (Antabus) i po potrebi druga terapija.

Program se odvija petkom od 17-19.30 sati i nedjeljom od 8-11.30 sati , u  kom su vremenu oba partnera i djeca uglavnom slobodni, a traje tri mjeseca.

Godišnje se u Vikend bolnici liječi oko 12o obitelji.

Učlanjenje i odlasci u klubove liječenih alkoholičara važan su i obvezatan dio programa liječenja, budući da obitelji u klubovima nastavljaju, barem petogodišnji, obiteljski postupak izmjene ponašanja i uspostavljanje kvalitetnijeg načina života. Klubovi liječenih alkoholičara dio su mreže podrške koja je nužna u rješavanju problematike alkoholizma. Na području grada Zagreba djeluje više od 70 klubova liječenih alkoholičara.

Samo intenzivni  program liječenja, putem grupne psihoterapije, edukacije, terapijske zajednice, a naročito putem obiteljske terapije i kluba liječenih alkoholičara, pridonosi visokom postupku obiteljske apstinencije i promjene stila života koji neće dovesti do recidiva.

Liječenje provodi terapijski tim: psihijatar-alkoholog, socijalni radnik, defektolog i medicinska sestra.

Provodi se u tri faze:

   1. Prva ili početna faza - Koncept ugroženosti proširuje se na sve članove obitelji. Članovi obitelji koji nisu ovisni o alkoholu  moraju prihvatiti da su i oni "bolesni", budući su dio bolesnog obiteljskog sustava, te da se i oni trebaju uključiti u liječenje. Također moraju prihvatiti i potrebu vlastite apstinencije. Obitelj početkom liječenja pokušava označiti  alkoholičara kao jedinog uzročnika svih problema, prebacujući na njega i svu odgovornost za ishod liječenja. Jer, oni nisu pili, da je njih slušao, itd.

Ponekad je potrebno i nekoliko tjedana da bi se prešlo u slijedeću fazu liječenja, dok ima obitelji koje uspijevaju u nekoliko dana shvatiti kako je poremećaj zahvatio sve članove,  kako su svi u obitelji  ugroženi i  da se svi trebaju mijenjati.

   2. Druga ili središnja faza nastupa nakon početnog poboljšanja. To je najteža faza jer traži promjenu uloga svih članova obitelji.

Alkoholičar treba preuzeti ponovo svoju raniju ulogu supruga i oca i prihvatiti odgovornost koju ta uloga zahtijeva.

Supruga alkoholičara treba se riješiti dominantne uloge u obitelji, odnosno ulogu žene mučenice i podijeliti odgovornost sa suprugom.

Djeca, koja često služe kao žrtve u održanju bolesnog obiteljskog sustava, mogu se opustiti, riješiti nametnute im odgovornosti, a pozornost usmjeriti na pomaganje u rješavanju obiteljskih problema uz pomoć cijele terapijske zajednice. Također trebaju prihvatiti promjenu uloga kod roditelja, te očev autoritet.

   3. Treća ili konačna faza nastupa nakon nekoliko mjeseci apstinencije, a obilježava je traženje novog načina života kroz doprinos sviju, a  koji će zadovoljiti sve članove obiteljskog sustava i omogućiti im skladan život bez upotrebe alkoholnih pića. Nije dovoljno uspostaviti novi model, već ga i stabilizirati.

Obiteljsko liječenje je dugotrajan proces, u prosjeku 6 - 12 mjeseci. Po završetku liječenja u Vikend bolnici, Dnevnoj bolnici ili Stacionaru, obitelj se uključuje u grupnu obiteljsku terapiju. U Klinici djeluje desetak grupa za obiteljsko liječenje. Obitelj  u radu grupe sudjeluje jednom tjedno, a potom jednom mjesečno do završetka prve godine apstinencije.

Paralelno je od početka liječenja vezana uz klub liječenih alkoholičara, dakle, po završetku liječenja nije prepuštena sebi, već ima osigurane uvijete za dugogodišnju podršku. Obitelj u klubu, kao višeobiteljskoj skupini, nalazi novo, apstinirajuće društvo, koje si pomaže pomažući drugima, te gdje se uz samovođenje i superviziju terapeuta produžuje lječidbeni proces.

Poteškoće tijekom liječenja u Vikend bolnici

Poteškoće s kojima se susrećemo u provođenju ovog programa su različite. Mogu biti uzrokovane od strane samog alkoholičara, od strane obitelji i društva.

  1. Poteškoća od strane samog alkoholičara jest česta početna nemotiviranost za ovaj način liječenja, zbog želje alkoholičara da kroz stacionirano liječenje i odsutnost s posla riješi niz aktualnih problema, odnosno da izbjegne obiteljsku i radnu kriznu situaciju koja je inicirala liječenje. Uz to se želi udaljiti iz sredine koja pije. Teža zdravstvena oštećenja mogu biti objektivna prepreka za ovaj način liječenja.

  2. Od strane obitelji poteškoću pričinjava zahtjev, odnosno želja za hospitaliziranjem bolesnika, kako bi ga se udaljilo iz kruga obitelji, da se obitelj "odmori". Obitelj ne prihvaća suodgovornost za nastale probleme, pruža otpor uključivanju djece, skriva liječenje i ne želi apstinirati. Postoje i objektivni problemi kao što su mala djeca, bolesnici, nepokretni starci, udaljenost, financijska situacija.

  3. Od strane društva poteškoća je u postojanju pogrešnog vjerovanja da se jedino u bolnici mogu liječiti alkoholičari. Društvo ne želi poduzeti mjere koje bi osigurale adekvatnu rehabilitaciju, niti odgovarajuće mjere koje bi osigurale prevenciju. Društvo općenito teško prihvaća činjenicu da i umjereno pijenje može dovesti do alkoholizma.

  4. Od strane terapijskog tima poteškoća je u iscrpljenju do koga dovodi ovaj način liječenja organiziran, uz redovno radno vrijeme, dodatno i u dane vikenda.

Pokazatelji

Strukturu bolesnika u Vikend bolnici prikazat ćemo na osnovi analize nekih socijalno-medicinskih značajki bolesnika zatečenih na liječenju krajem veljače 1996.  godine.

  1. Na liječenju je bilo 24 (85,7 %) obitelji i 4 (14,3 %) samca.

  2. Životna dob kod 21 (75 %) bolesnika kretala se je od 25 do 45 godina. Četiri (14,3  %) bolesnika bila su mlađa od 25 godina, a 3 (10,7 %) starija od 45 godina.

  3. 19 (67,9 %) bili su oženjeni.

  4. 19 (67,9 %) bolesnika imalo je djecu.

  5. Prema stručnoj spremi, 15 (53,6 %) su imali srednju stručnu spremu, 5 (17,9 %) visoku, 5 (17,9 %) KV, a 2 (7,1 %) su bila studenti.

  6. U Zagrebu je stanovalo 23 (82,1 %), a u udaljenijim mjestima 5 (17,9 %) bolesnika.

  7. 18 (64,3 %) bolesnika nalazilo se prvi put na liječenju, 8 (28,6 %) drugi, a 2 (7,1 %) bolesnika su se liječila treći put.

  8. 19 (67,9 %) liječilo se pod dg. Alcoholismus, 5 (17,9 %) pod dg. Alcoholismus, Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), 2 (7,1 %) pod dg. Alcoholismus sympt., Neurosis depressova i 2 (7,1 %) pod dg. Navikavanje na alkohol.

  9. 17 (60,7 %) bolesnika je upućeno na liječenje nakon ambulantnog pregleda, dok ih je 11 (39,3 %) bilo premješteno, kao nastavno liječenje, iz Dnevne bolnice.

Evaluacija uspješnosti liječenja alkoholičara u Vikend bolnici provedena je za razdoblje od 1.1.1994. do 31.12.1994.godine. Liječeno je 100 obitelji.

7 (7%) obitelji prekinulo je  program liječenja na samom početku, te smo analizirali uspješnost liječenja kod 93 obitelji.

69 (74%) alkoholičara apstiniralo je godinu dana nakon provedenog liječenja, od toga 61 (65,6%) uredno, a 8 (8,6%)  je imalo jedan kratki recidiv na  početku liječenja, u fazi uspostavljanja apstinencije.

11 (11,8%) alkoholičara bili su u recidivu.

4 (4,3%) liječena alkoholičara su umrla, neki u fazi apstinencije, neki u recidivu.

S 9 (9%) alkoholičara nismo uspostavili kontakt.

Zaključna razmatranja

Prema strukturi bolesnika, koji se liječe u Vikend bolnici, vidimo da su to mlađi ljudi, u najproduktivnijoj životnoj dobi, obiteljski situirani, s djecom i prvi put na liječenju, što nameće potrebu posvećivanja posebne stručne pažnje ovom programu. Sređivanje obiteljske situacije i uspostava novog, kvalitetnijeg načina života u obitelji, bez alkohola, od neprocjenjive su važnosti za budućnost, a naročito za odgoj djece.

Primjenjuje se integralni pristup u liječenju. Sveobuhvatnost ovog programa čini istovremeno odvijanje prevencije, samog liječenja i paralelne rehabilitacije i resocijalizacije u klubovima liječenih alkoholičara i samom društvu.

Jednogodišnja apstinencija kod 74% alkoholičara liječenih u Vikend bolnici  može se smatrati dobrim rezultatom, koji je vjerojatno još i bolji, ako uzmemo u obzir da  i među alkoholičarima s kojima nismo uspjeli uspostaviti kontakt ima određeni broj apstinenata.. U usporedbi s drugim programima postignuti rezultati liječenja alkoholičara obiteljskom terapijom su bolji i stabilniji.

Smatramo da je liječenje u Vikend bolnici metoda izbora za alkoholičare iz Zagreba i iz bliže okolice, kod kojih je došlo do obiteljskih i radnih poteškoća, a kod kojih zdravstvene poteškoće nisu tolikog stupnja da bi zahtijevale odsutnost iz radnog procesa. Važno je napomenuti da je liječenje u Vikend bolnici ekonomski isplativije (1/5 troškova), kako za zdravstvene fondove tako i za pojedince.

______________________________________________________________

*Klinika za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti KB "Sestre milosrdnice", Zagreb

 

                                STRUČNA UREDNICA: Mr. sc. dr. Vesna Golik - Gruber

RECENZENTI:    Doc. dr. sc. Darko Breitenfeld

                       Prim. dr. sc. Željko Marinić

 Korektura: Željko Štimac

 Za tisak pripremila: Mr. sc. dr. Ema Ničea Gruber

Tisak: Tiskara «Puljko»

Radovi koji su tiskani u ovom Zborniku, preuzeti su iz Alkohološkog glasnika u izvornom obliku.

 

 

 

 

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES