ZBORNIK STRUČNIH RADOVA ALKOHOLOŠKOG GLASNIKA - PRIRUČNIK

UREDNICA Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber

IZDAVAČI         Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

                                 Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb

 

Zagreb, 2003.

 

 

 

ZBORNIK

predgovor
recenzije

Sadržaj:

POGLAVLJA
članci
indeks autora

 

POČETNE

STRANICE

Početna HSKLA

 

početna zbornik

 

početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

 

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

 
 

poćetna UHVAĆENA DUGA

Kongresi i konferencije

 

 

 

 

 

VAŽNOST  LIJEČENJA ALKOHOLIČARA U DNEVNOJ  BOLNICI  I  SLIČNIM OBLICIMA LIJEČENJA

Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber*

Liječenje alkoholizma dugotrajan je i kompleksan postupak, koji se tek jednim, početnim dijelom usko veže uz zdravstvenu, odnosno psihijatrijsku djelatnost. Liječenje se danas još uvijek često provodi  stacionarno, na specijaliziranim odjelima psihijatrijskih  bolnica, što je prvenstveno nametnuto stanjem bolesnika, ali i za one bolesnike koji na svom području nemaju organizirane specifične programe za liječenje alkoholizma. 

U  Klinici za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti KB "Sestre milosrdnice" u Zagrebu postoji čitava lepeza programa liječenja alkoholizma, od stacionarnog liječenja u intenzivnoj skrbi i na odjelu, preko dnevne i vikend bolnice, kao parcijalnih oblika bolničkog liječenja, do ambulantnog liječenja u višeobiteljskim skupinama i drugim  ambulantnim terapijskim postupcima. 

To omogućava velikom broju alkoholičara, naravno ne svima,  da u kriznoj situaciji započnu liječenje stacionarno, da  tu provedu  vrlo kratko vrijeme, detoksikacijskog postupka ili kupiranja apstinencijskih smetnji, a potom liječenje nastave u nekom od parcijalnih oblika bolničkog liječenja ili ambulantno. Najveći se broj bolesnika odmah uključuje u parcijalne oblike hospitalizacije.

U ovom izlaganju željela bih vas upoznati sa značajkama i važnošću liječenja u parcijalnim oblicima bolničkog liječenja,  dnevnoj i vikend bolnici.

Liječenje u Dnevnoj bolnici za alkoholizam započelo je u okviru Centra za proučavanje i suzbijanje alkoholizma,  prislonjenog uz Neurološko-psihijatrijski odjel Bolnice "Dr. Mladen Stojanović"  još davne 1964. g., dakle pred više od 36 godina. Organizirano je, kao i stacionarno liječenje alkoholizma,  po modificiranoj metodi socijalne zajednice, kakvu je opisao Maxvel Jones.

Na liječenju u Dnevnoj bolnici alkoholičari provedu veći dio dana, vrijeme koje bi inače proveli u radnom procesu. Liječenje obuhvaća niz terapijskih postupaka, a program je organiziran po načelima terapijske zajednice. U okviru terapijske zajednice  Dnevne bolnice djeluju  tri ( ljeti dvije)  skupine bolesnika. Terapijski tim sastavljen je od zdravstveno-socijalnih radnika - psihijatara, socijalnih radnika, medicinskih sestara i okupacionog terapeuta. Većina programa, uključujući i psihoterapiju, odvija se u grupama, što ne znači da se ne  provodi i individualna psihoterapija.

Svi bolesnici jedanput dnevno imaju zajednički sastanak, tzv. miting, na kome se analiziraju zbivanja i rad terapijske zajednice u protekla 24 sata, ili za razdoblje vikenda. Nezaobilazni dio liječenja je obiteljska terapija. Kao podržavajuće sredstvo u liječenju bolesnici piju disulfiram, ukoliko za to ne postoje kontraindikacije. Za vrijeme liječenja bolesnici postaju članovi kluba liječenih alkoholičara.

U literaturi nalazimo evaluaciju uspješnosti liječenja u Dnevnoj bolnici ranijih godina. Tako Pintarić i sur. 1979.godine navode jednogodišnju apstinenciju u 58,5% liječenih alkoholičara u dnevnoj bolnici. Lang iznosi u dnevnoj bolnici jednogodišnju apstinenciju u 60% alkoholičara liječenih 1975 i 1976. godine. Troncoso izvještava 1983. g. o jednakoj, 60 % apstinenciji, nakon pet godina liječenja kod bolesnika kod kojih je u liječenju aktivno sudjelovala obitelj, a liječeni su u dnevnoj bolnici i u dispanzeru. 

Značenje i prednosti liječenja u dnevnoj bolnici

1. Bolesnik se za vrijeme liječenja ne izdvaja iz svoje obiteljske i društvene sredine, dapače, mijenjajući se, mijenja i odnose s okolinom, koja ga počinje prihvaćati kao apstinenta.

2. Istodobno provođenje obiteljske terapije, bez koje se liječenje ne može ni zamisliti, olakšava i ubrzava proces promjene u obiteljskom sustavu, što je moguće s obzirom da bolesnik nije izdvojen iz obitelji. To do kraja liječenja rezultira  znatnom  stabilizacijom obiteljskih odnosa, važnom za nastavak liječenja i rehabilitacije.

3. Omogućava da alkoholičar već za vrijeme liječenja iziđe iz pasivne pozicije, te potaknut u terapijskom procesu, započne prihvaćati ranije zapostavljene dužnosti i odgovornosti.

4. Omogućava testiranje bolesnikovih sposobnosti i izdržljivosti na različite vanjske stresove, s obzirom na djelomično kretanje bolesnika u  uobičajenoj obiteljskoj i društvenoj sredini za vrijeme terapijskog postupka.

5.  Velik dio bolesnika radije pristaju na takav oblik liječenja, naročito bolesnici u ranijim fazama bolesti i bez većih zdravstvenih oštećenja, kao i bolesnici za koje je izbivanje  iz kuće velik problem.

6. Liječenje u dnevnoj bolnici, kao nastavak stacionarnog liječenja, dobra je alternativa za teže bolesnike. Na taj se način skraćuje boravak u stacionaru, uz postelju, a omogućava uklapanje i adaptacija na vanjsku sredinu.

7. Evaluacije uspješnosti liječenja pokazuju vrlo dobre rezultate.

8. Liječenje je s financijske strane prihvatljivije za samog bolesnika, budući da se u slobodno vrijeme može baviti poslovima u kući, te nizom drugih poslova i uz liječenje privređivati.

9. Liječenje se  može  lakše organizirati u već postojećim objektima,  jer ne zahtijeva  izgradnju i opremu skupih bolničkih odjela.

10. Konačno, liječenje je za zdravstvene fondove znatno jeftinije.

 Vikend  bolnica, kao  jedinstveni  oblik  parcijalnog  hospitalnog  liječenja alkoholičara u Hrvatskoj program je obiteljskog liječenja, koncipiran po načelima obiteljske terapijske zajednice, idealne za liječenje cijelog obiteljskog sustava.

Obiteljsko liječenje alkoholizma smatra se metodom izbora, a još je kvalitetnije ako se provodi uz rad, čime su ispunjeni uvjeti za istodobno provođenje kompletnog rehabilitacijskog, odnosno  resocijalizacijskog postupka, ekonomičnost i zadržana radna sposobnost.

Obiteljsko liječenje uz rad provodilo  se u Klinici za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti KB "Sestre milosrdnice" u Zagrebu od 1975. godine u Dispanzeru za alkoholizam. Vikend bolnica osnovana je 1987. godine radi potrebe usklađivanja radnog vremena, s vremenom koje će omogućiti nesmetan dolazak svim članovima obitelji. Iza nas je dakle više od trinaest godina djelovanja. U Vikend bolnici alkoholičar provede  po nekoliko sati krajem tjedna i tijekom vikenda zajedno s članovima svoje obitelji, a  izvan radnog vremena. Program traje  petkom od l7  do 19,30 sati i nedjeljom od 8 do l1,30 sati, u kojem su vremenu oba supruga i djeca slobodni, a u danima kada su  međusobne interakcije članova obitelji najgušće i kada obitelj ima dosta vremena za razgovor i rad na sebi, pa se i u terapijskom smislu može tada najviše intervenirati. Liječenje u Vikend bolnici organizirano je okvirno po načelima modificirane terapijske zajednice, u okviru koje djeluju dvije višeobiteljske skupine od 8-12 obitelji. Uz psiho- i socioterapijski pristup, provodi se specifična edukacija iz područja alkohologije. Program predviđa trideset zajedničkih dolazaka (gotovo četiri mjeseca), koje je vrijeme dovoljno za osnovnu stabilizaciju obiteljskog sustava.

U evaluaciji liječenja u Vikend bolnici tijekom 1994. godine postigli  smo jednogodišnju apstinenciju u 74% alkoholičara. Istraživanje dvogodišnje apstinencije proveli smo u alkoholičara liječenih tijekom 1995. godine. Rezultati su pokazali apstinenciju od 64,2%. U ozračju društvenih, političkih i gospodarskih, odnosno teških ratnih i poratnih zbivanja u tom razdoblju, ovaj rezultat apstinencije još je povoljniji.

Osnovne značajke obiteljskog liječenja u Vikend bolnici

Liječenje je namijenjeno svim članovima obitelji, a ne samo označenom bolesniku, alkoholičaru.  Vodi se računa o obiteljskom sustavu kao cjelini, iako je usporedno omogućeno svakom pojedinom članu sazrijevanje, rast i razvitak.

Odgovornost za liječenje ujedno se prenosi na čitav obiteljski sustav, što onemogućava tendenciju karitativnog  pristupa pojedinih članova obitelji. Traži se ukidanje dvostrukih pravila igre, odnosno apstinencija i mijenjanje ponašanja obaju partnera, napuštanje ranijeg i uspostavljanje novog modela života bez alkohola za cijelu obitelj. Novi se model života može ostvariti jedino ako ga cijela obitelj prihvati. Troškovi liječenja u Vikend bolnici iznose petinu troškova stacionarnog liječenja. Izbjegnut je problem prostora, jer je taj prostor vikendom slobodan, a program provodi već postojeći terapijski tim, doduše uz veće napore.

Značenje i prednosti liječenja u Vikend bolnici

1.      Liječenje u Vikend bolnici,  jedinstvenom obliku djelomičnog bolničkog liječenja, koje je namijenjeno cijeloj obitelji i provodi se uz rad, još uvijek nije dovoljno poznato niti prihvaćeno.

2.      Dosadašnje evaluacije uspješnosti  liječenja, u usporedbi s drugim programima liječenja, daju  vrlo povoljne  rezultate, pokazujući nesumnjivu uspješnost ovog programa.

3.      Većina bolesnika koji se liječe u Vikend bolnici su mlađe osobe, obiteljski situirane, u radnom odnosu, što nameće potrebu posvećivanja posebne stručne pozornosti ovom programu.

4.      Sveobuhvatnost ovog programa čini istodobno provođenje prevencije (prevenirajući alkoholizam u njihove djece), liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije.

5.      Liječenje je uz to i ekonomski isplativije, kako za zdravstvene fondove, tako i za pojedince, te ga možemo smatrati metodom izbora za alkoholičare iz Zagreba i  bliže okolice (do 100 km udaljenosti), u kojih je došlo do obiteljskih i radnih poteškoća, a u kojih zdravstvene poteškoće nisu tolikog stupnja da bi zahtijevale odsutnost iz radnog procesa.

6.      Ovaj oblik liječenja je i ekonomski profitabilniji, te se kao takav može preporučiti za sve bolesnike koji se u njega mogu - žele uključiti, usprkos naporima koje ( osobito za terapijsko osoblje) zahtijeva provođenje terapije u dane tjednog odmora.

I na kraju želim još jednom istaknuti da je okretanje parcijalnim oblicima bolničkog liječenja, sa stručno-medicinskog stajališta,  potpuno opravdano i prihvatljivo, a s ekonomskog stajališta od sve  većeg značenja u situaciji ekonomske krize i oskudice koja vlada u zdravstvu, kada se broj bolničkih postelja namijenjenih za liječenje alkoholizma stalno smanjuje.

___________________________________________________________________________________________________________

* Dnevna i Vikend bolnica za alkoholizam, Klinika za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice", Zagreb

 

                                STRUČNA UREDNICA: Mr. sc. dr. Vesna Golik - Gruber

RECENZENTI:    Doc. dr. sc. Darko Breitenfeld

                       Prim. dr. sc. Željko Marinić

 Korektura: Željko Štimac

 Za tisak pripremila: Mr. sc. dr. Ema Ničea Gruber

Tisak: Tiskara «Puljko»

Radovi koji su tiskani u ovom Zborniku, preuzeti su iz Alkohološkog glasnika u izvornom obliku.

 

 

 

 

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES