ZBORNIK STRUČNIH RADOVA ALKOHOLOŠKOG GLASNIKA - PRIRUČNIK

UREDNICA Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber

IZDAVAČI         Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

                                 Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb

 

Zagreb, 2003.

 

 

 

ZBORNIK

predgovor
recenzije

Sadržaj:

POGLAVLJA
članci
indeks autora

 

POČETNE

STRANICE

Početna HSKLA

 

početna zbornik

 

početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

 

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

 
 

poćetna UHVAĆENA DUGA

Kongresi i konferencije

 

 

 

 

1. ALKOHOL U OČIMA VJERSKIH ZAJEDNICA

U V O D N I K

Okretanje spiritualnoj (duhovnoj) sferi kroz  traganje za novom kvalitetom života i odnosa u obitelji i šire (socijalna ekologija), njegovanje razumijevanja, ljubavi, međusobne podrške, a time i samozaštite i samopomoći, te uzajamne zaštite i uzajamne pomoći na očuvanju apstinencije i unaprjeđivanju duševnog zdravlja, svrha je klubova liječenih alkoholičara. Cilj je klubova liječenih alkoholičara  unaprjeđivanje međusobnih  odnosa i život  dostojan čovjeka, u zajedništvu i uz toleranciju i poštivanje, te prihvaćanje svih različitosti drugih jedinki i miroljubiva koegzistencija (suživot).

O uvođenju antropološke spiritualnosti (duhovnosti)  u klubove liječenih alkoholičara govorio je i pisao prof. dr. Vladimir Hudolin tijekom posljednjih godina svojega života. Za njega spiritualnost znači cjelokupnost karakteristika ljudskog ponašanja, preneseno u filo- i ontogenezi. O spiritualnosti se uveliko počelo raspravljati u talijanskim klubovima liječenih alkoholičara, a održana su u Assiziju i tri kongresa. Prof. Hudolin je uvijek isticao potrebu stalnog sazrijevanja i rasta pojedinaca u klubovima, a i samih klubova. Nije dovoljno samo uspostaviti apstinenciju, jer ako se ne nastavi rast i razvoj jedinke i  obitelji, život može ostati trajna patnja.

Danas, kada su vjerske  zajednice dobile svoje zasluženo mjesto  u društvu, čini se da su i u našim klubovima liječenih alkoholičara sazrele prilike i došlo je vrijeme da počnemo razmišljati o uvođenju antropološke spiritualnosti  u klubove, a posebno njene  vjerske dimenzije.

Antropološka spiritualnost  ne odnosi se samo na religijski (vjerski) aspekt, već puno šire, na sve njene  aspekte: religijske, kulturne,  ekonomske, političke, egzistencijalne, socijalne, emocionalne, itd. Svaki od aspekata spiritualnosti multidimenzionalan je i govorimo o multidimenzionalnosti ljudske spiritualnosti, odnosno  poremećaja i patnji koji se mogu javiti, kao npr. kompleksnih poremećaja vezanih uz alkoholizam.

Potrebno je da djelatnici u klubu i ostali članovi kluba empatijski (sposobnošću uživljavanja) osjete spiritualne poteškoće i potaknu pojedince na verbalizaciju istih, uz puno razumijevanje, podršku, solidarnost  i konkretnu pomoć. Da bi se mogli uživjeti u probleme drugih osoba, potrebno je izgraditi situaciju razumijevanja i prihvaćanja drugih jedinki u svoj njezinoj različitosti (vjerskoj, političkoj, kulturnoj, ekonomskoj i drugoj), uz uvažavanje psihičkog poremećaja i problema ponašanja, odnosno poštivanje njegove osobnosti.  Tek tada se otvara mogućnost za promjenu, rast i razvoj te jedinke, ili obiteljskog sustava.

Pri tom se klub ne bi smio baviti samo jednim odvojenim aspektom. Ne smije dominirati politička, religiozna ili socijalna ideologija. Potrebno je stvoriti situaciju u kojoj svi mogu naći vlastite odgovore, gdje mogu razvijati vlastiti spiritualni identitet (duhovnost) u međudjelovanju s ostalima, bez obzira na njihovu individualnu različitost, te stvarati  situaciju suživota i poštivanja ljudske osobnosti, a mora se predvidjeti i socijalna pravda, o kojoj se tako malo govori.

Postupak izmjene načina života u višeobiteljskoj skupini, u klubu liječenih alkoholičara, zahtijeva veliki trud i stalnu edukaciju. Naši su klubovi na različitom stupnju razvitka i zrelosti, od onih u kojima se empatijski osjećaju     i   prorađuju   najdublje   patnje   i     poteškoće  pojedinaca,  dakle gaji se antropološka spiritualnost, do onih u kojima se tek formalno provodi kontrola i podrška u održavanju apstinencije. U klubovima u kojima se ulaže stalni  i veliki napor u edukaciji putem seminara, simpozija, sastanaka i supervizija, te čitanjem stručne literature, odnosno tiska, a također i raznim oblicima izvanklupskih rekreacijskih aktivnosti, bitno je poboljšana kvaliteta rada kluba.

Potreba za novom kvalitetom, možemo reći  za uvođenjem antropološke spiritualnosti, u našim se klubovima liječenih alkoholičara zadnjih godina spontano očitovala, te je osnovana i posebna udruga za unaprjeđivanje obiteljskog života "Petkom u pet", gdje se kontinuirano uspješno prorađuju pojedini spiritualni  aspekti.

Međutim, antropološkoj  spiritualnosti treba posvetiti pažnju u redovnom radu svih klubova.

Antropološku spiritualnost treba uvoditi i u programe edukacije, kako stručnih i dostručnih djelatnika, tako i liječenih alkoholičara i njihovih obitelji.

Proces postupka promjene, rasta i dozrijevanja pojedinaca i višeobiteljskih skupina  u klubu ne bi se trebao odvijati spontano, već bi se trebale poduzimati mjere koje bi taj proces stimulirale i katalizirale. Doduše, mali broj pojedinaca i obitelji nakon što postignu apstinenciju, mogu nastaviti rast i dozrijevanje, osobno i obiteljskog sustava. Najveći broj ljudi to bez podrške višeobiteljske skupine, kao što je klub liječenih alkoholičara, ne može, te ako i ne recidiviraju, njihov život ostaje trajna patnja, jer nisu riješili svoje spiritualne i egzistencijalne probleme.

Ako u klubu duhovna patnja ostane neuočena i nerazriješena, a čuvamo samo apstinenciju, možemo u klubu imati tzv. suhe alkoholičare. Možemo govoriti i o suhom alkoholizmu čitavog kluba, ako isti stagnira, zatvara se u svoje okvire, bavi sam sa sobom, bez razmjene s drugim klubovima i unutar lokalne zajednice u kojoj djeluje. Klub treba široko djelovati u svom  socijalnom ekološkom sustavu (sustavu lokalne zajednice), odnosno treba postati  otvoren sustav, jer jedino tako moguć je pravilan razvoj i rast kluba, također i njegovih jedinki.

Naš je čovjek, koji se u eri tehnološke revolucije našao u egzistencijalnom vakuumu i, zbog dugog razdoblja socijalkomunizma, izgubljenih spiritualnih religijskih (duhovnih vjerskih) vrijednosti, alijeniran (otuđen), na vjetrometini, nezaštićen, izložen najrazličitijim negativnim utjecajima,  često  pribjegava upotrebi psihoaktivnih sredstava, među kojima je i alkohol.

Pod utjecajem ekonomskih, tehnoloških i političkih promjena dolazi do potrebe duhovne obnove i promjene ponašanja pojedinaca, obitelji i društva u socijalnom-ekološkom sustavu (društvenom okruženju). Ta promjena nije samo specifična za zaštitu i unapređivanje duševnog zdravlja ili za poremećaje, npr. alkoholizam, već općenito za cjelokupnu ljudsku kulturu i samu antropološku spiritualnost. Bez promjene nema rasta i dozrijevanja. Promjena u alkohološkom smislu znači ne samo postizanje  apstinencije, već puno šire - prihvaćanje novih oblika ponašanja i duhovnosti  pod utjecajem i u skladu s promjenama i razvojem društva.

Nastupilo  je vrijeme ekumenizma, ne samo u religijskom smislu, već u premordijalnom (prvotnom) smislu te riječi, onome koji pripada cijelom čovječanstvu, kako bi se spriječila svjetska ekološka katastrofa.  Ekumenski pokret, prije svega pokret za ponovno sjedinjenje kršćana, koji je naročito došao do izražaja nakon II vatikanskog koncila, proteže se i na druge religije, pa čak i na ateiste. Neutralizacijom postojećih antagonizama ekumenizam pozitivno utječe na razvoj društva, na toleranciju i suživot među svim ljudima.

Vraćanje  vjerskim i istinskim ljudskim vrijednostima veoma pomaže u liječenju i rehabilitaciji alkoholičara, te se mnogi alkoholičari  po prestanku pijenja vraćaju svojoj vjeri i tako nalaze izgubljeni smisao života.

Mr.dr. sc. Vesna Golik-Gruber

                                STRUČNA UREDNICA: Mr. sc. dr. Vesna Golik - Gruber

RECENZENTI:    Doc. dr. sc. Darko Breitenfeld

                       Prim. dr. sc. Željko Marinić

 Korektura: Željko Štimac

 Za tisak pripremila: Mr. sc. dr. Ema Ničea Gruber

Tisak: Tiskara «Puljko»

Radovi koji su tiskani u ovom Zborniku, preuzeti su iz Alkohološkog glasnika u izvornom obliku.

 

 

 

 

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES