INDEX AUTORA I ČLANAKA NA web-u HSKLA.HR

 

go - gruber

◄◄◄◄ GolikGruberV

 

 GruberEmaN ►►►►

prezime ime AUTOR NASLOV RUBRIKA LINK ZBORNIK
Grba Sanja  Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber, Sanja Grba, prof. psihologije, Mirela Uroić  Komparativna analiza pušenja alkoholičara na bolničkom liječenju i u fazi apstinencije u klubovima liječenih alkoholičara PUŠENJE   010207 KOMPARATIVNA ANALIZA PUSENJA ALKOHOLICARA
Grgat Davor  Davor Grgat  Sjećanje na dane suradnje s prof. dr. Brankom Langom U SJEĆANJE   1204 SJECANJE NA DANE SURADNJE
Grgurić Jasna  Ana Cegledi, vms, Jasna Grgurić, vms, Zinka Bratuša, ms, Lenka Kopačević, vms, i Anica Koštro, ms  Jedinstvena uloga medicinske sestre u terapijskoj zajednici alkoholičara LIJEČENJE ALKOHOLIZMA   0512 JEDINSTVENA ULOGA MEDICINSKE SESTRE
Gruber R.  Preveo i obradio: R. Gruber, ing. Koktel za dvoje ALKOHOL I DJECA   030104 KOKTEL ZA DVOJE
Gruber R.  Preveo i obradio: R. Gruber, ing. Veza između pušenja i male težine djeteta pri rođenju ALKOHOL I DJECA   030105 VEZA IZMEdju PUSENJA I MALE TEZINE

◄◄◄◄ GolikGruberV

 

 GruberEmaN ►►►►