Darko Breitenfeld, Duško Wőlfl i suradnici

ALKOHOLIZAM

SPRJEČAVANJE, LIJEČENJE, OPORAVAK

PIPA

0 Problemima Izazvanim Pijenjem Alkohola

Rijeka, 2010.

KAZALO

Darko Breitenfeld i Duško Wolfl

UVODNI OSVRT AUTORA

Zvonimir Šostar; UVODNA RIJEČ PODRŠKE

ALKOHOLIZAM; SPRJEČAVANJE
ALKOHOLIZAM; PROMET
ALKOHOLIZAM; ALKOHOLIZAM
ALKOHOLIZAM; OPORAVAK KLA
ALKOHOLIZAM; STVARALAŠTVO

SJEĆANJA - NAŠI UČITELJI I SURADNICI

PIPAPoremećaji Izazvani Pijenjem Alkohola

PRILOZI SURADNIKA

PROMOCIJA 1

PROMOCIJA 2

 

POČETNE

STRANICE

Početna HSKLA

 

početna zbornik

 

početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

 

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

 
 

poćetna UHVAĆENA DUGA

Kongresi i konferencije

 

 

 PROMOCIJA, 25. studenog 2010. godine

Tribina grada Zagreba, Kaptol 29

AUTORI

 

 

PROGRAM

doc.dr.sc. Zoran Zoričić, predsjednik Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara pozdravlja skup

Nastp pjevačkog zbora: LJEČNICI PJEVAČI

 

        

Najznačajniji čimbenici na području tretmana ovisnosti o alkoholu su znanje, stručno iskustvo i sposobnost interdisciplinarne suradnje.

Doc.dr.sc.Zoran Zoričić

Ispred Gradskog ureda za za zdravstvo i branitelje skup je pozdravila Sanja Ožić

Duško Wőlfl, Rijeka 

Darko Breitenfeld, Zagreb

Autori su pričali o svom životnm putu alkohologa. Pričali su o sredinama u kojima su djelovali. Prisjetili su se svojih učitelja iučenika. Posebno su pričali o nastanku i radu klubova liječenih alkoholičara u svojim sredinama.

Riječ suradnika

Zdenka Domiter, član KLA Maksimir 2

Vesna Golik-Gruber, lječnica KB "sestre Milosrdnice

Srđan Marušič, lječnik KB "sestre Milosrdnice

Korona Nenadić-Šviglin. liječnica PB Vrapče

Anto Orešković, lječnik PB Sv. Ivan

Svetlana Pintarić. mirovina

Antun Toni Pleše, član KLA Delnice

Katarina Radat, socijana radnica

Dijana Uvodić-Đurić. lječnica Čakovec

Zoran Zoričić, lječnik KB "sestre Milosrdnice

 

 

ORGANIZACIJA

Dušica Cesarec tajnica HSKLA - organizacija, Juraj Cesarec informatička podrška i foto, Sanja Ožić, Gradski ured za zdravstvo i branitelje

D. Breitenfeld, D. Wőlfl

 ALKOHOLIZAM - PIPA

 Nakladnik; D. Wőlfl

 Tisak; Tiskara Šuljić, Viškovo

 Nakada 700 primjeraka

 Tiskanje knjige pomogia udruga ŽIVOT

 Urednik izdanja: D. Wőlfl

 IIustraeija koriea: Jadran Zalokar

 Priprema za tisak: D. Wolfl

CIP zapis dostupan u raeunalnom

katalogu Sveueilišne knjizniee Rijeka

pod brojem 120704093

ISBN 978-953-96876-5-4