Darko Breitenfeld, Duško Wőlfl i suradnici

ALKOHOLIZAM

SPRJEČAVANJE, LIJEČENJE, OPORAVAK

PIPA

0 Problemima Izazvanim Pijenjem Alkohola

Rijeka, 2010.

KAZALO

Darko Breitenfeld i Duško Wolfl

UVODNI OSVRT AUTORA

Zvonimir Šostar; UVODNA RIJEČ PODRŠKE

ALKOHOLIZAM; SPRJEČAVANJE
ALKOHOLIZAM; PROMET
ALKOHOLIZAM; ALKOHOLIZAM
ALKOHOLIZAM; OPORAVAK KLA
ALKOHOLIZAM; STVARALAŠTVO

SJEĆANJA - NAŠI UČITELJI I SURADNICI

PIPAPoremećaji Izazvani Pijenjem Alkohola

PRILOZI SURADNIKA

PROMOCIJA 1

PROMOCIJA 2

 

POČETNE

STRANICE

Početna HSKLA

 

početna zbornik

 

početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

 

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

 
 

poćetna UHVAĆENA DUGA

Kongresi i konferencije

 

 

ALKOHOLIZAM

 

 

SPRJEČAVANJE

 

 

 

 

 

 

D. Breitenfeld                                                                                                    M. Kuzman

D. Breitenfeld, M. Kuzman

Alkoholni problemi - alkohol i alkoholizam

16

D. Breitenfeld

Alkoholni poremećaji

32

D. Breitenfeld i V.Turuk

Opasnosti zlouporabe alkohola

39

D. Breitenfeld

Mjesec borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti

43

D. Breitenfeld i sur

Preventivni alkohološki prioriteti

48

D. Breitenfeld i sur

Alkohološka preventiva u maloljetnika i mlađih punoljetnika

59

D. Breitenfeld i sur

Projekt-udruge "ŽIVOT"

63

D. Breitenfeld i sur

Obitelj, društvo, nasilje i alkohol – ključ rješavanja je pojačan rad socijalnih službi

68

D. Breitenfeld i sur

Javno zdravstveni aspekt utjecaja alkohola na kardiovaskularni sustav

70

D. Breitenfeld

Može li liječnik preporučiti alkohol u zdravstvene svrhe ?

74

D. Breitenfeld

Oglašavanje i pokroviteljstvo

79

D. Breitenfeld i sur

Medicina i mediji

81

 

 

PROMET

 

 

 

 

 

 

               D. Breitenfeld   

D. Breitenfeld

Alkohol i promet

84

D. Breitenfeld

"AKO VOZIŠ – NE PIJ"

89

D. Breitenfeld

Nestručni prosvjed protiv trijezne vožnje

95

D. Breitenfeld

Alkoholiziranost vozača kod izazivanja prometnih nesreća - sprječavanje i hitni medicinski tretman

100

D. Breitenfeld

Problemi sa uskoro bivšim zakonom o sigurnosti u prometu

107

D. Breitenfeld

Neodgovarajuće reakcije na dozvoljenu visinu alkoholnih promila u prometu

109

D. Breitenfeld

Količina pića i stupanj alkoholiziranosti

111

D. Breitenfeld

Zašto je opasan alkohol u vožnji - i kod koliko promila ?

113

D. Breitenfeld i sur

Utjecaj lijekova na vožnju

115

D. Breitenfeld i sur

Tretman alkoholizma vozača u klubu liječenih alkoholičara

116

D. Breitenfeld i sur

Auto škole i bezalkoholna prometna kultura mladih

121

 

 

ALKOHOLIZAM

 

 

 

 

 

 

 

                                        D. Breitenfeld   

D. Breitenfeld

Proširenost alkoholizma

124

D. Breitenfeld

Duševne posljedice alkoholizma

136

D. Breitenfeld i sur

Trauma, alkohol i alkoholizam

144

D. Breitenfeld

Pušenje i alkoholizam

148

D. Breitenfeld i M. Županić

Alkoholizam u starijih osoba

150

 

 

OPORAVAK

Klub liječenih alkoholičara

 

 

 

 

 

 

 

                               D. Breitenfeld i Z. Domiter

D. Breitenfeld

Klubovi liječenih alkoholičara u hrvatskoj

156

D. Breitenfeld- Z. Domiter

45. obljetnica hrvatskih klubova

163

D. Breitenfeld i sur

Naša aktualna alkoholna problematika

167

D. Breitenfeld

Analiza stanja u zagrebačkim klubovima liječenih alkoholičara 1994.-1995

172

D. Breitenfeld i sur

Zbornik: stručnih radova alkohološkog glasnika - priručnik

175

D. Breitenfeld

O anonimnim alkoholičarima

177

 

 

 

 

STVARALAŠTVO

 

 

 

 

 

 

                   D. Breitenfeld

D. Breitenfeld i sur

Alkohol i umjetnost

182

D. Breitenfeld

Rekreativni - kulturološki postupci u alkohologiji

185

D. Breitenfeld i sur

Neurološke bolesti i alkoholizam umjetnika

193

SJEĆANJA - NAŠI UČITELJI I SURADNICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            D. Breitenfeld                                   E. N. Gruber                              D. Wölfl

D. Breitenfeld

Prof. dr. Vladimir Hudolin; začetnik i promicatelj alkohologije u hrvatskoj i u svijetu

202

D. Breitenfeld

Moj učitelj prof. dr. Vladimir Hudolin

206

D. Breitenfeld

In memoriam; prim. dr. sc. Ivan Matijević

209

Ema N. Gruber

In memoriam; prof. dr. sc. Jovan Bamburač

210

D. Wőlfl

In memoriam; prof. dr. sc. Branko Lang, 1933. - 1994

211

D. Wőlfl

In memoriam; dr. sc. Milan Gudelj, 1934.-2005

214

D. Wőlfl

In memoriam; dr.sc.Janez Rugelj, 1929.-2008

216

D. Breitenfeld, D. Wőlfl

 ALKOHOLIZAM - PIPA

 Nakladnik; D. Wőlfl

 Tisak; Tiskara Šuljić, Viškovo

 Nakada 700 primjeraka

 Tiskanje knjige pomogia udruga ŽIVOT

 Urednik izdanja: D. Wőlfl

 IIustraeija koriea: Jadran Zalokar

 Priprema za tisak: D. Wolfl

CIP zapis dostupan u raeunalnom

katalogu Sveueilišne knjizniee Rijeka

pod brojem 120704093

ISBN 978-953-96876-5-4