Prevencija sindroma "sagorijevanja" kroz evaluaciju rada stručnih  djelatnika u KLA

organizator HSKLA  projekt financiran od Ministarstva zdravstva :

 početna hskla.hr I. grupa II. grupa III. grupa IV. grupa      

SUPERVIZIJA - Prevencija sindroma "sagorijevanja" kroz evaluaciju rada stručnih djelatnika u KLA – Slavonski Brod 20.listopad 2017.

Projekt SUPERVIZIJA - Prevencija sindroma "sagorijevanja" kroz evaluaciju rada stručnih djelatnika u KLA , HSKLA provodi od studenog 2016 -  studenog 2017. Godine i  planiran za četiri grupe stručnih djelatnika prema područjima KLA, od kojih su održana predviđena četiri supervizijska sastanka,   prvi je  održan u  Zagrebu, drugi u Bjelovaru, treći u Rijeci i zadnji četvrti 20.10 u je održan U Slavonskom Brodu u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora, u OB" Dr. Josip Benčević".

Pozvani su stručni djelatnici Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije. Prije predavanja su podijeljeni upitnici „Intenzitet sagorijevanja“ pitanja ( autori Ajduković d. I Ajduković M., Društvo  za psihološku pomoć.  Kroz 18 pitanja sa tri intenziteta(odabire se 1)  mogla se dobiti slika vezanih za posao, koji stručni djelatnici redovito rade. U Slavonskom Brodu je na  8 upitnika uočeno da prema zbroju odgovora 50 % učesnika nema na redovnom poslu znakove sagorijevanja, a 50 % su uočili posebne znakove upozorenja. Niti u ovoj grupi nitko nije zaokružio odgovore koji u konačnomm zbroju ukazuju na  „ozbiljno sagorijevanje - neophodna pomoć“.

Edukacija je počela predavanjima koje su održali : 1.Prof.dr.sc.Zoran Zoričić „ Sistemska obiteljska terapija kod ovisnika o alkoholu“ i prim.dr.sc.Anto Orešković  „Strategija suočavanja s ovisnošću”. Nakon izlaganja, krenule su radionice. Osim stručnih djelatnika u KLA, sudjelovali su i lijećnici iz OB „Dr.Josip Benčević“ iz Slavonskog Broda i članovi iz Đakova.

Nakon završetka održanih predavanja i radionica, korisnici su dobili upitnik, koji evaluira održanu edukaciju. U ovoj grupi je najviši ocjenu 5 dobila održana edukacija.  Pitanje „Koliko ste upoznati s mjestom i ulogom grupa samopomoći u tretmanu alkoholizma ?“ je ocijenjeno s 4,75, „Uloga stručnog djelatnika u KLA je“  (zaokruženo je „velika“ 87 %) pa je srednja ocjena 4.5, kao i „Osjećate li se osposobljenim za korištenje motivacijskih tehnika u tretmanu ovisnika o  alkoholu?”. Istu srednju ocjenu 4,5 dobilo je i pitanje „Potreba djelatnika u alkohologiji za supervizijom je (zaokružite):

Najnižu ocjenu dobila su pitanja „Poznajete li osnove obiteljske terapije 3,86  i „Jeste li dobili sigurnost u obradi recidiva ovisnika o alkoholu ?”  4.

Posao stručnog djelatnika zahtjeva stalnu edukaciju i 'rad na sebi'. Rad u KLA je jedan je od nepovoljnjih posljedica dugotrajne izloženosti profesionalnom stresu i može se desiti svakome, no istraživanja su pokazala da su mu izloženije osobe u pomažućim  profesijama.  Srednja ocjena edukacije je u Slavonskom Brodu je  4,4 i samo je jedna ocjena manja od 4.

Ovim  zadnjim sastankom jednogodišnjem projektu je održani su supervizijski sastanci prema planu u 4 centra.

                                                                                                              Tajnica HSKLa Dušica Cesarec

 

Hrvatski savez klubova lijwčenih alkoholičara

 

inancira: Ministarstvo zdravstva RH

Supervizija - prevencija sindroma "sagorijevanje"

ZKLA Brodsko-posavske županije, OB" Dr. Josip Benčević"

IV. grupa; Slavonski Brod, 20. listopada 2017.

Predavači: prof.dr. Zoran Zoričić i prim.dr.sc.Anto Orešković

1 Tatjana Bakula-Vlaisavljević Slavonski Brod
2 Nada Blagojević-Damašek Višnjevac
3 Dušica Cesarec Zagreb
4 Juraj Cesarec Zagreb
5 Blaženka Gregorić Valpovo
6 Draženka Lacković Slavonski Brod
7 Katarina Marić-Beraković Slavonski Brod
8 Dinko Mikolčević Slavonski Brod
9 Anto Orešković Zagreb
10 Višnja Petrović Slavonski Brod
11 Pero Šola Đakovo
12 Jelena Tadić Slavonski Brod
13 Vojislav Zec Đakovo
14 Zoran Zoričić Zagreb

 početna hskla.hr I. grupa II. grupa III. grupa IV. grupa