Prevencija sindroma "sagorijevanja" kroz evaluaciju rada stručnih  djelatnika u KLA

organizator HSKLA  projekt financiran od Ministarstva zdravstva :

 početna hskla.hr I. grupa II. grupa III. grupa IV. grupa      

SUPERVIZIJA - Prevencija sindroma "sagorijevanja" kroz evaluaciju rada stručnih djelatnika u KLA – Rijeka 27.travnja 2017.

Projekt SUPERVIZIJA - Prevencija sindroma "sagorijevanja" kroz evaluaciju rada stručnih djelatnika u KLA , HSKLA provodi od studenog 2016 -  studenog 2017. Godine i  planiran za četiri grupe stručnih djelatnika prema područjima KLA, od kojih su održana dva supervizijska sastanka i to U Zagrebu, u Bjelovaru, a 27.travnja supervizijski sastanak je održan u Rijeci u KBC Rijeka, Klinici za psihijatriju.

Pozvani su stručni djelatnici Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske Županije. Prije predavanja su podijeljeni upitnici „Intenzitet sagorijevanja“ pitanja ( autori Ajduković d. I Ajduković M., Društvo  za psihološku pomoć.  Kroz 18 pitanja sa tri intenziteta(odabire se 1)  mogla se dobiti slika vezanih za posao, koji stručni djelatnici redovito rade. U Rijeci je na  12 upitnika uočeno da prema zbroju odgovora 83,4 % učesnika nema na redovnom poslu znakove sagorijevanja, a 16,6 % su uočili posebne znakove upozorenja. Niti u ovoj grupi nitko nije zaokružio odgovore koji u konačnomm zbroju ukazuju na  „ozbiljno sagorijevanje - neophodna pomoć“.

Edukacija je počela predavanjima koje su održali : 1.Prof.dr.sc.Zoran Zoričić „ Sistemska obiteljska terapija kod ovisnika o alkoholu“ i prim.dr.sc.Anto Orešković  „Strategija suočavanja s ovisnošću”. Nakon izlaganja, krenule su radionice. Osim stručnih djelatnika u KLA, sudjelovali su i lijećnici iz KBC Rijeka i OB Pula. Zbog lošeg vremena nisu došli djelatnici sa Lošinja i otoka Raba.

Nakon završetka predviđenih predavanja i radionica, korisnici su dobili upitnik, koji evaluira održani sastanak. U ovoj grupi je najviši ocjenu 4,7 su dobila pitanja „Koliko ste upoznati s mjestom i ulogom grupa samopomoći u tretmanu alkoholizma ?“, „Uloga stručnog djelatnika u KLA je“  (zaokruženo je „velika“), i „Motivacija za ulazak u rad s grupom liječenih alkoholičara mora biti (zaokruženo je „velika“). Najnižu ocjenu 3, dobilo je pitanje „Jeste li upoznati s tehnikama „ranih intervencija”.  To je pitanje bilo među najlošije ocijenjenim u svim dosadašnjim sastancima, dok je uz gore navedena , izražena potreba stručnih djelatnika za supervizijom. Posao stručnog djelatnika zahtjeva stalnu edukaciju i 'rad na sebi'. Rad u KLA je jedan je od nepovoljnjih posljedica dugotrajne izloženosti profesionalnom stresu i može se desiti svakome, no istraživanja su pokazala da su mu izloženije osobe u pomažućim  profesijama.  Srednja ocjena edukacije je u Rijeci 4,1.

Idući, zadnji sastanak u ovom jednogodišnjem projektu je na jesen u Slavonskom Brodu, gdje će sudjelovati stručni djelatnici iz Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.

Tajnica HSKLa Dušica Cesarec

 

Hrvatski savez klubova lijwčenih alkoholičara

 

financira: Ministarstvo zdravstva RH

Supervizija - prevencija sindroma "sagorijevanje"

ZKLA Primorsko-goranske Županije KBC Rijeka

III. grupa; Rijeka, 27. travnja.2017.

Predavači: prof.dr. Zoran Zoričić i prim.dr.Anto Orešković

1 Dušica Cesarec Zagreb
2 Marica Čargonja Dražice
3 Dunja Čović Kastav
4 Vlatka Fanjkutić Popovača
5 Vlatka Fanjkutić Popovača
6 Tanja Grahovac Juretić Rijeka
7 Sara Kosić Krk
8 Tomislav Lesica Krk
9 Kristina Manestar Dramalj
10 Marijan Markič Krk
11 Lucijano Matika Matulji
12 Anto Orešković Zagreb
13 Staša Stemberga Pula
14 Ivica Šain Pula
15 Tatjana Vlah Martinović Viškovo
16 Zoran Zoričić Zagreb

 početna hskla.hr I. grupa II. grupa III. grupa IV. grupa