Prevencija sindroma "sagorijevanja" kroz evaluaciju rada stručnih  djelatnika u KLA

organizator HSKLA  projekt financiran od Ministarstva zdravstva :

 početna hskla.hr I. grupa II. grupa III. grupa IV. grupa      

Hrvatski savez klubova lijwčenih alkoholičara
financira: Ministarstvo zdravstva RH
Supervizija - prevencija sindroma "sagorijevanje"
ZKLA Bjelovarsko-bilogorske županije, KLA Bjelovar, S.S.Kranjčević 4
II. grupa; Bjelovar, 23. veljače 2017.
Predavači: prof.dr. Zoran Zoričić i prpf. Radovan Tatalović
1 Slaven Bandur Bjelovar 13 Dolores Novak Sveti Ivan Žabno
2 Mirna Bjelić Kutina 14 Sanja Obajdin Bjelovar
3 Milan Čapalija Križevci 15 Sonja Pastuović Garešnica
4 Željka Dorić Virovitica 16 Ankica Paurić Bjelovar
5 Iva Fitnić Nekić Čazma 17 Gordana Radusin Virovitica
6 Biserka Goričanec Mursko Središće 18 Željko Salamon Ivanić Grad
7 Vilim Grebenar Kutina 19 Miroslav Semak Slatina
8 Marija Janković Sveta Marija 20 Marija Turk-Kuči Slatina
9 Višnja Kajzer Slatina 21 Dijana Uvodić-Đurić Prelog
10 Ljiljana Malčić Bjelovar 22 Ivan Vernot Novoselec
11 Vjeran Marić Varaždin 23 Dražen Žagi Bjelovar
12 Zlatica Nemec Križevci 24 Kristina Zorčec Čakovec
 

SUPERVIZIJA - Prevencija sindroma "sagorijevanja" kroz evaluaciju rada stručnih djelatnika u KLA

Zagreb, KBC "Sestre Milosrdnice"

Projekt SUPERVIZIJA - Prevencija sindroma "sagorijevanja" kroz evaluaciju rada stručnih djelatnika u KLA , HSKLA provodi od

Prof.dr.sc. Zoran Zoričić i dr Anto Orešković

studenog 2016 -  studenog 2017. godine. Stručni djelatnik mora biti aktivan, suosjećajan, stručan, katalizator, glavni oslonac obitelji, a tim obiteljima u klubu bave se upravo osobe s puno htijenja i stručnog znanja. Uloga stručnog djelatnika je bitna kao koordinatora i ključnog kreatora rada. Doprinos stručnih djelatnika ogroman je i na širem planu prevencije alkoholizma i ostali ovisnosti i unaprjeđivanja zdravlja. No, s druge strane njihov rad je vrlo složen i zahtjevan, a nedovoljno prepoznat, validiran i nagrađen od strane struke i društvene zajednice. Posao stručnog djelatnika zahtjeva stalnu edukaciju i 'rad na sebi'. Rad u KLA je jedan je od nepovoljnjih posljedica dugotrajne izloženosti profesionalnom stresu i može se desiti svakome, no istraživanja su pokazala da su mu izloženije osobe u pomažućim  profesijama Sagorjevanje na poslu je, jednostavno rečeno, postupan proces pri kojem produktivan i odgovoran radnik gubi sav interes za svoj posao odnosno profesiju (Goliszek, 1993). To je kumulativni proces, koji se razvija polako i započinje s malim znakovima upozorenja.

Ovaj projekt je planiran za četiri grupe stručnih djelatnika prema područjima KLA, od kojih su održana dva supervizijska sastanka i to U Zagrebu :1. Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija i u Bjelovaru : Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Sisačko-moslavačka ,Međimirska i Slatinsko-podravska županija. Predavanja i radionice održali su : 1.Prof.dr.sc.Zoran Zoričić „Sistemska obiteljska terapija kod ovisnika o alkoholu“ (Zagreb i Bjelovar ) prim.dr.sc.Anto Orešković (Zagreb) i prof.Radovan Tatalović (Bjelovar) „Strategija suočavanja s ovisnošću.

Bjelovar, KLA Bjelovar

Prije predavanja su podijeljeni upitnici „Intenzitet sagorijevanja  pitanja ( autori Ajduković d. I Ajduković M., Društvo  za psihološku pomoć.  Kroz 18 pitanja sa tri intenziteta (odabire se 1)  mogla se dobiti slika vezanih za posao, koji stručni djelatnici redovito rade.

prof. Radovan Tatalovi

U Zagrebu je na  13 upitnika uočeno da prema zbroju odgovora 71,4 % učesnika nema na redovnom poslu znakove sagorijevanja, a 28,6 % su uočili posebne znakove upozorenja.

U Bjelovaru je od 23 učesnika  82,6% zaokružilo odgovore koji znače da nemaju na redovitom poslu znakove sagorijevanja, 17,4 su uočili posebne znakove upozorenja, Nitko nije zaokružio odgovore koji u konačnomm zbroju ukazuju na  „ozbiljno sagorijevanje - neophodna pomoć“. 

Nakon održanih predavanja i radionica, popunjavali su evaluacijski upitnik sa 10 pitanja, koja su se odnosila na održani supervizijski sastanak.  

U Zagrebu  su najveće ocjene dobila pitanja 4,9 „Uloga stručnog djelatnika u KLA“ i „ Motivacija za ulazak u rad s grupom

 liječenih alkoholičara mora biti ..”, a najmanje 3,9 „ Osjećate li se osposobljenim za korištenje motivacijskih tehnika u tretmanu ovisnika o alkoholu” i 3,6 „Jeste li upoznati s tehnikama „ranih intervencija”. Ovaj supervizijski sastanak je dobio srednju ocjenu 4,3.

U Bjelovaru su najveće ocjene 4,7 dobila pitanja „Uloga stručnog djelatnika u KLA“ i „Potreba djelatnika u alkohologiji za supervizijom” , a najmanje 3,9 „Poznajete li osnove obiteljske terapije” i 3 „ Jeste li dobili sigurnost u obradi recidiva ovisnika o alkoholu”. Srednja ocjena upervizijskog sastanka je 4,2.

Idući supervizijski sastanak je 27.travnja u Rijeci, i u listopadu u Slavonskom brodu. Nakon svih obrađenih upitnika, prikazat ćemo evaluacijske rezultate supervizije stručnih djelatnika u Klubovima liječenih alkoholičara iz 4 regije RH.

Tajnica HSKLA, Dušica Cesarec

 početna hskla.hr I. grupa II. grupa III. grupa IV. grupa