Stručni seminari

 

POČETNA HSKLA

 

 

 

 

PREGLED ODRŽANIH CIKLUSA STRUČNIH SRMINARA

I. ciklus II: ciklus III. ciklus IV: ciklus V. ciklus VI. ciklus VII. ciklus      

Edukacija za stručne djelatnike

Stručni seminari

Organizatori     

Klinika za psihijatriju Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice",  

Hrvatski lječnički zbor  – Hrvatsko društvo za alkoholizam I druge ovisnosti

HSKLA – Hrvatski savez klubova liječenih akkoholičara

Mjesto     Klinička bolnica "Sestre milosrdnice", Odjel za alkoholizam i drugeovisnosti, Vinogradska c. 29, 10000 Zagreb

Svrha:    

Napredni je seminar predviđen u tri tematske cjeline u trajanju od tri dana, kombinira stručna predavanja s praktičnim radom s ovisnicima o alkoholu i njihovim obiteljima. Namijenjen je svima onima koji su u nekoliko proteklih godina na Klinici završili početni seminar senzibilizacije za problem ovisnosti o alkoholu, a u svom se radu susreću s problemom alkoholizma, ili se spremaju za ulogu stručnog djelatnika u KLA.

 

Naziv modula

1 M

Alkoholizam kao socijalno-psihijatrijski problem

početni seminar senzibilizacije za problem ovisnosti o alkoholu

2 M

Uloga klubova liječenih alkoholičara  u liječenju alkoholizma

Napredni stručni seminar

3 M

Kontinuirana edukacija i evaluacija rada u klubovima liječenih alkoholičara

Napredni stručni seminar

4 M

Završni stručni seminar s evluacijom

Napredni stručni seminar