Centar za alkoholizam

Alkohološka škola

Kongresi i konferencije

Tribine i okrugli stolovi

Supervizije

Savjetovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2013

2015

2016 2017 2018  

 

Lošinjska ljetna škola o alkoholizmu