X. LJETNA ŠKOLA O ALKOHOLIZMU

Veli Lošinj, 9. LIPANJA –  11. LIPANJA 2017. godine

Početak škole

Prvi školski dan predavanja

Drugi školski dan predavanja Druženje i razonoda

Subota 10. lipanj 2016.

Drugi školski dan predavanja

 

              

             

 

 

Vlatka Fanjkutić: "Zvukoterapija i opušatajuće tehnike u dnevnoj bolnici za alkoholizam"

Anica Pišl: Proces promjene u okvirima rehabilitacijskog programa u grupama lječenih alkoholičara.

Martina Jurić, Višnja Petrović: MEDICINSKA SESTRA U KLUBU LIJEČENIH ALKOHOLIČARA „JASNI VIDICI“ ORIOVAC

Ružica Klarić: Sudjelovanje u aktivnostima zajednice kao dio osobnog rasta i razvoja

Zoran Zoričić: Kako preventivno i terapijski djelovati na mlade?

Anto Orešković: Obiteljska sistemska terapija ( i radionica)

 

10uces

Početak škole

Prvi školski dan predavanja

Drugi školski dan predavanja Druženje i razonoda