X. LJETNA ŠKOLA O ALKOHOLIZMU

Veli Lošinj, 9. LIPANJA –  11. LIPANJA 2017. godine

Početak škole

Prvi školski dan predavanja

Drugi školski dan predavanja Druženje i razonoda

Petak 9. lipanj 2016.

Prvi dan predavanja

 

              

             

Zoran Zoričić:Prevencija i tretman ovisničkih ponašanja: kocka, Internet i druge informacijsko-komunikacijske tehnologije

T.Lesica, T.Grahovac Juretić: Nove tehnologije i ovisnička ponašanja kod djece i mladih

T. Bakula-Vlaisavljević, M. Golemović : Od stigmatizacije do diskriminacije

Lejla Ramić :Grupni tretman ovisnika o alkoholu s komorbidnim poremećajem

.Katarina Radat: Utjecaj grupne podrške na osobnu promjenu liječenih alkoholičara

 

M. Mohar, K. Škvarč Kirn: Motivacijska skupina

Anto Orešković: obiteljska sistemska terapija.

Nataša Sorko:Uloga terapevta u radu KLA

Jasminka Dedi i Jasna Đurđić: Život u klubu (foto: Dedi)

 

Mileva Antičević: CUGA POD POVEĆALOM :OSVRT I ANALIZA ANKETA SA  SUDJELOVANJA NA TRIBINI S UČENICIMA U SREDNJOJ ŠKOLI

 

Iva Vukić Antić: "Fraktalni crtež u KLA".

Početak škole

Prvi školski dan predavanja

Drugi školski dan predavanja Druženje i razonoda