IX. LJETNA ŠKOLA O ALKOHOLIZMU

Veli Lošinj, 10. LIPANJA –  12. LIPANJA 2016. godine

Početak škole

Prvi školski dan predavanja

Drugi školski dan predavanja Druženje i razonoda

Subota 11. lipanj 2016.

Svećana večera

       

     

     

     

     

Početak škole

Prvi školski dan predavanja

Drugi školski dan predavanja Druženje i razonoda