IX. LJETNA ŠKOLA O ALKOHOLIZMU

Veli Lošinj, 10. LIPANJA –  12. LIPANJA 2016. godine

Početak škole

Prvi školski dan predavanja

Drugi školski dan predavanja Druženje i razonoda

Subota 11. lipanj 2016.

škola - predavanja

Radionice

Gordana Šikić: "Kriza u aptinenciji – kada..kako...zašto? - uloga KLA "

    

    

 , I. Čičak : Povećanje svijesti o sebi

 

J. Tadić

 

 

 

.Marijan Markič: KLA – pravni aspekti.

.Mato Kričković : KLA Cres u lokalnoj zajednici

Branko Lakner  Paradigma...stigma....

         

         

         

         

           

Početak škole

Prvi školski dan predavanja

Drugi školski dan predavanja Druženje i razonoda