IX. LJETNA ŠKOLA O ALKOHOLIZMU

Veli Lošinj, 10. LIPANJA –  12. LIPANJA 2016. godine

Početak škole

Prvi školski dan predavanja

Drugi školski dan predavanja Druženje i razonoda

Petak 10. lipanj 2016.

predavanja

 

 

Zoran Zoričić: Psihijatrija u zajednici – izazov?

Moderator: Zoran Zoričić

.T.Lesica, T.Grahovac Juretić: Klinička iskustva u primjeni naltrexona kod alkoholom izazvanih poremećaja

T. Bakula-Vlaisavljević, M. Golemović : Alkoholizam žena i psihički komorbidni poremećaji.

Milan Osterc: Teoretska potpora ovisnima od alkoholu u Društvu Nova pot- Radenci

Katarina Radat: Važnost i uloga stručnog djelatnika u KLA.

Anto Orešković: Od azila do komunalne psihijatrije.

M. Mohar, K. Škvarč Kirn: Kaj mi lahko pomaga pri vzdrževanju abstinence.

V. Popović , V. Dimitrijević, I. Popović : Alkoholizam-profesionalno oboljenje umetnika?

     

             

Početak škole

Prvi školski dan predavanja

Drugi školski dan predavanja Druženje i razonoda