Centar za alkoholizam

Alkohološka škola

Kongresi i konferencije

Tribine i okrugli stolovi

Supervizije

Savjetovanja

           

 

1. Lošinjska ljetna škola o alkoholizmu

23. - 25. lipnja 2006

 

1. dan predavanja

2. dan predavanja

škola je gotova

Organizatori:

Hrvatski savez klubova Iiječenih alkoholičara

Klub Iiječenih alkoholičara "Bonaca"

Mali Lošinj, hotel Aurora: 23. - 25. lipnja 2006

voditelj: Dr. Branko Lakner,

dr.sc.dr. Zoran Zoričić, Alkoholizam, epidemiološki podaci

dr.sc.dr. Zoran Zoričić, Alkoholizam kao sudsko-medicinski problem

dr.sc.dr. Zoran Zoričić, Detekcija alkoholičara u obiteljskoj medicini-dijagnostički kriterij

prim.dr.sc. Željko Marinić, Etiološki čimbenici alkoholizma

prim.dr.sc. Željko Marinić, Obilježja alkoholizma današnjice

     

     

dr. Anita Komljenović, Rehabilitacija alkoholičara

prof.dr.sc. Slavko Sakoman, Pridružene ovisnosti

dr. Gordana Šikić, Grupna psihodinamika

RADIONICA

Trbine u gradu: prof. Maja Tončević, Djeca alkoholičari i prof.dr.sc. Slavko Sakoman Narkomanija danas