POČETNA HSKLA ►►

 

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

1995 . 2014

Dostupni brojevi AlkGlas

2015 . -->

 

 

 

◄ strana 3

Alk. gl. 5-6/2017. dvobroj (228-9) str. 9 - 12

 strana  ► 13

Organiziranje evaluacije rada klubova liječenih alkoholičara Zagreba

SUPERVIZIJA

 

Projekt je proveden za predsjednike Klubova liječenih alkoholičara s područja grada Zagreba.  Društvena uloga KLA ogleda se u pružanju samopomoći i uzajamne  pomoći na području kako ovisnosti o psihoaktivnim tvarima, tako i na području poboljšanja psihičkog zdravlja i preveniranja poremećaja vezanih uz stres s kojim se susreću njegovi članovi. Nadalje, KLA su gledano sustavom „uloženo – dobiveno“ jedan od naisplativijih i najučinkovitijih modela bavljenja problemom ovisnosti, nakon bolničkog liječenja koje danas uslijed reforme zdravstva traje vrlo kratko. U KLA se obiteljskom terapijom postiže i do 60 % apstinencije članova tijekom prve godine liječenja, a gotovo 40 % njih apstinira pet godina od početka liječenja.

Provoditelji su bili prof.dr.sc.Zoran Zoričić „Što nudi KLA svojim članovima“ i prim.dr.sc.Anto Orešković „ Komunikacijske vještine članova u klubu liječenih alkoholičara“. Iza izlaganja su provedene radionice u kojima su sudjelovali predsjednici KLA i dugogodišnji apstinenti.

Diskutiralo se o „osjećaju važnosti“ izabranog predsjednika koji prvi među jednakima, potreba za češćim „rotiranjima“ u rukovodstvu Kluba kako bi se članovi suočili s odgovornošću, obavezama i svim aktivnostima koje predsjednik ima. Recidiv , često prisutan u Klubu, nije i uvijek negativan, ako onaj tko ga je napravio  shvati da povratak u alkoholizam nije rješenje za bolji i kvalitetniji život.

Glavni ciljevi rada KLA su: uspostava i održanje apstinencije od alkohola, stvaranje preduvjeta za uključivanje obitelji u rad kluba, poboljšanje komunikacije apstinenata s članovima njihove obitelji, uspostavljanje boljih odnosa u radnom i najužem okruženju, povećanje zadovoljstva samim sobom, osiguravanje minimalnog broja recidiva i senzibiliziranje zajednice o problemu alkoholne ovisnosti.

Za postizanje osnažujuće komunikacije između članova kluba važno je svakom članu osigurati priliku izraziti osobno iskustvo da dobije povratne informacije ja–porukama te poticanjem vlastitih snaga i motivacijom za promjenom, što pridonosi razvoju međusobne podrške članova kluba. Grupni  rad pridonosi stvaranju pozitivne slike o sebi kod članova kluba, boljem međusobnom razumijevanju i stvaranju odnosa povjerenja i podrške među članovima grupe. 

Sudjelovalo je 39 predsjednika KLA i 3 dugodišnja apstinenta.

Aktivnosti predviđene ovim projektom sukladne su preporukama Europskog akcijskog plana za suzbijanje alkoholizma u kojem se navodi da društva svih zemalja Europe trebaju «...podržati programe koji ojačavaju mobilnost i razvoj zajednice te predvode prevenciju alkoholom uzrokovanih problema...» te «uspostaviti barem jedan kontinuiran i održiv projekt prevencije alkoholom uzrokovanih problema...», te «podržati  grupe samopomoći koje promoviraju inicijative prevencije i smanjivanja štete uzrokovanih alkoholom».

 Zagreb, 18.prosinac 2017.

 tajnica ZKLA Zagreba, Dušica Cesarec

Izvješće o radu HSKLA u 2017.godini

Rad HSKLA tokom godine dana može podijeliti na nekoliko područja :

Redovan rad udruge  pripremanje i održavanje sjednice upravnog odbora , održavanje redovnih sastanaka voditelja i izvoditelja po Projektu, tajnički- organzacijski poslovi, računovodstveni poslovi.

Projekti edukacije stručnjaka s područja alkoholizma I liječenih alkoholičara sa dugotrajnom apstinencijom  Organiziran novi ciklus edukacije , “Uspješna edukacija za uspješnu rehabilitaciju  – projekt edukacije stručnjaka u suzbijanju alkoholizma i drugih ovisnosti”  2 modula  ( proljeće i jesen . Jedna grupa su djelatnici Ministarstva pravosuđa koje i sufinancira dvogodišnji projekt, , a druge dvije su stručnjaci iz ostalih radnih okruženja. Ostvaren je glavni cilj ,  a t je jačanje kapaciteta stručnjaka raznih profila: socijalnih radnika, zdravstvenih  djelatnika, psihologa,edukatora-rehabilitatora, pravnika.. Provedena je I  supervizija stručnih djelatnika prema projektu sufinanciranom od Ministarstva zdravstva  pod nazivom  „SUPERVIZIJA - Prevencija sindroma "sagorijevanja" kroz evaluaciju rada stručnih djelatnika u KLA“ Bjelovar, Rijeka i Slavonski Brod , odnosno 11 županija . Što ukupno za cijeli projekt obuhvaća stručne djelatnike iz 14 županija.

Suradnja s institucijama : Kontinuirana suradnja  sa HLZ-Hrvatskim društvom za alkoholizam i druge ovisnosti , Klinikom za psihijatriju KBC "Sestre milosrdnice", Zagreb (Referentni centar za alkoholizam Ministarstva zdravstva), i kroz natječaje za sufinanciranje projekata i programa ostvarena  stručna suradnja s ministarstvima: Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo zdravstva.

Javna djelatnost - U svibnju prof.Zoran Zoričić sudjeluje 25. Kongresu spiritualnosti u Assisiu, zatim u Moskvi sudjeluje random sastanku Izvršnog odbora WACAT-a (World Association of the Clubs of Alcoholics in Treatment (W.A.C.A.T.), i proslavi proslavi 25. godišnjice djelovanja klubova liječenih alkoholičara u Moskvi.

Delegacija HSKLA u sastavu prof. dr. Zoran Zoričić, prim. dr. Anto Orešković i dr. Tatjana Bakula-Vlaisavljević sudjelovala je na izbornoj skupštini WACAT-a (Svjetsko udruženje KLA) u Sestoli, Italija, 28.-30.rujna 2017. Uz WACAT-ovu izbornu skupštinu održan je i 26. kongres AICAT-a pod nazivom "Il coraggio del confronto  per il futuro dell'ecologia sociale". Na kongresu WACAT-a izabrano je novo rukovodstvo na čelu s predsjednikom Helgeom Kolstadom i dopredsjednikom Zoranom Zoričićem.

Održana je X.Lošinjska škola o alkoholizmu u lipnju (kroz 10 godina prošlo je 350 učesnika).

Organizirane su i tribina u Koprivnici u svibnju ( predavač prim.dr.sc.Željko Marinić. KLA „Centar“ Koprivnica u suradnji sa županijskim Zavodom za javno zdravstvo i Općom bolnicom Koprivnica, pod pokroviteljstvom Grada Koprivnice, organizirao je 13.09.2017. Okrugli stol pod nazivom „Zajedno do zdravlja bez ovisnosti o alkoholu i kockanju“.Predavač prof.dr.sc.Zoran Zoričić.

U mjesecu borbe protiv alkoholizma KLA “Hrabrost” iz Varaždina organizira tribinu - Predavač prof.dr.sc.Zoran Zoričić.

KLA Peščenica iz Zagreba organizirala “Dan otvorenih vrata “. UAA Dubrava organizira predavanje u Kulturnom centru Dubrava Tribine I okrugli stolovi održani su I u ostalim KLA u RH..

Valentinovo obilježeno u Zagrebu „Trijeznim tramvajem”, a u Bedekovčini svečanim plesom i druženjem.

Tiskanje“Alkohološkog glasnika” sa stručnim sadržajem i člancima članova KLA, , Na portalu www.hskla.hr objavljivane vijesti iz rada udruge.

Sportske aktivnosti - U travnju održani 12. Sportski susreti ZKLAu Prepuštovcu, a u svibnju 33. Sportski susreti KLA Sjevero-zapadne RH u Velikom Bukovcu (Varaždinska županija).

Kulturne manifestacije  - U studenom  održana 19. Večer pučke poezije – Poezijom protiv ovisnosti u Virovitici

Članstvo - Podupire se  rad klubova liječenih alkoholičara u osnivanju I radu (supervizija). Ažuriraju se matični podaci o članovima. Osnovan novi KLA u Puli, Organizacijsko jačanje HSKLA - KLA sudjeluju na skupštinama zajednica KLA u RH I izvan RH. KLA Remetinec proslavio 50 godina rada.., UAA Dubrava 40 g0dina i KLA Studentski grad  .35 .godina rada (svi iz Zagreba)....Kroz organiziranje I sudjelovanje u projektima ojačali amo sposobnosti I kapacitete članova kao pretpostavku organizacijskog razvoja, financijske stabilnosti I samoodrživosti. Sudjelovali smo na savjetovanjima i manifestacijama u organizaciji Svjetske udruge KLA.

Nositelji svih aktivnosti su : članovi upravnog odbora, predsjednik, dopredsjednici, stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, tajnica,- administratorica. Članovi KLA.  Financisjki tok prati ovlašteni knjigovodstveni servis.

U Zagrebu, prosinac 2017.

tajnica HSKLA, Dušica Cesarec

◄ strana 3

Alk. gl. 5-6/2017. dvobroj (228-9) str. 9 - 12

 strana  ► 13

 

Nakladnici: Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

                     Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb

 

Adresa uredništva: KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za psihijatriju Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb, tel. 3787-734

Službene stranice HSKLA:  http://www.hskla.hr/

Alkohološki glasnici do 2015: http://www.hskla.hr/ag/        Alkohološki glasnici od 2015: http://www.hskla.hr/ag1/

Glavna i odgovorna urednica: Mirjana Halužan, e-mail: haluzan.mirjana@gmail.com

Zamjenik glavnog urednika: Zoran Zoričić

Tehnički urednik: Dražen Žagi, e-mail: drazen.zagi@bj.t-com.hr

Urednik Internet izdanja: Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor:  Š. Bedeniković, D. Cesarec, S. Jelić, E. Kovačević, D.Bratuša, K. Radat, M.Livić, M.Tovarloža, J.Znaor.

Izlazi mjesečno ili dvomjesečno

IBAN ZKLAZ: HR1123400091100137559, s naznakom “za Alkoholoski glasnik”.

Tisak: Kalida d.o.o.