POČETNA HSKLA ►►

 

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

1995 . 2014

Dostupni brojevi AlkGlas

2015 . -->

 

 

 

◄ strana 1

Alk. gl. 1 /2016. (218) str. 5 - 7

strana 8 ►

USPJEŠNA EDUKACIJA ZA USPJEŠNU REHABILITACIJU

– projekt edukacije stručnjaka u suzbijanju alkoholizma i drugih ovisnosti

6. CIKLUS II. MODUL :

MJESTO I ULOGA KLA U TRETMANU ALKOHOLIZMA

18.11.15-20.11.15  I  25.11.15-27.11.15.

 

U studenom je održan II modul projekta ; Uspješna edukacija za uspješnu rehabilitaciju – edukacija stručnjaka u suzbijanju alkoholizma i drugih ovisnosti po nazivom „Mjesto i uloga KLA u tretmanu alkoholizma”. Financijsku potporu realizaciji II modula u 2015 i III modula u ožujku 2016. dalo je Minisatrstvo zdravlja.

Postoje mnogi razlozi za stavljanje naglaska na edukaciju i informiranje, uključujući i ideju da populacija treba znati i razumjeti štetnosti alkohola i rizike po zdravlje koji su povezani s uzimanjem alkohola, iako je utjecaj obrazovnih programa o alkoholu na štetnost uzimanja alkohola relativno malen. Da bi bila djelotvorna, edukacija o alkoholu treba ne samo pružati informacije o rizicima  štetnog korištenja alkohola, već i promicati dostupnost učinkovitih intervencija mobilizirajući javno mnijenje i biti podrška djelotvornoj politici o alkoholu.

Prof.dr.sc. Zoran Zoričić

Doc.dr.sc.Ana Matošić

prim.dr.sc..Srđan Marušić

Već je I modul „Alkoholizam kao socijalno-psihijatrijski fenomen” kao model senzibilizacije sa 70 učesnika najavio veliki interes na idućim delovima edukacije. Tu se priključuju stručnjaci koji već imaju višegodišnje iskustvo sa problemom alkoholizma.

U II modulu je sudjelovalo 87 učesnika (I grupa 41 i II grupa 46). Prema podacima , opet su bili najbrojniji socijalni radnici ( 32), prof.pedagozi, liječnici, prof-psihologije, med.sestre....

Dr. Robert Torre

prof. Milan Čapalija

Tajnica HSKLA Dušica Cesarec

◄ strana 1

Alk. gl. 1 /2016. (218) str. 5 - 7

strana 8 ►

Predavanja su održali : prof.dr.sc.Zoran Zoričić : ”Osnovna počela KLA”, prof.dr.sc.Križo Katinić „Doprinos društva i grupe kulturi pijenja”, doc.dr.sc.Ana Matošić „ Motivacijske tehnike za ulazak u tretman ovisnika o alkoholu”, dr.Robert Torre „ Terapijska zajednica liječenih alkoholičara” i „ Uloga i veze KLA s ostalim subjektima liječenja alkoholičara”, prim.dr.sc.Srđan Marušić „ Dinamika obiteljskih odnosa u obitelji alkoholičara”, prof.Milan Čapalija „ Organizacijske i preventivne aktivnosti u lokalnoj zajednici” i prof.mr.sc.Božena Galoić Cigit „ Komunikacija i percepocija”, „Aktivno slušanje”, „Kako do sporazuma, naš komunikacijski profil”. Održane su i radionice sa proradom odslušanih tema.

Nakon cijelog ciklusa od 4 modula ostvarit će se i ciljevi ovog projekta a to su :

- Povećane kompetencije stručnih djelatnika iz sektora obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi te pravosuđa i unutarnjih poslova za prevenciju, liječenje i skrb o osobama s poremećajima izazvanim štetnom uporabom alkohola te uz to vezanim pratećim bolestima .

- Unaprijeđena međusobna suradnju stručnjaka različitih sektora kao i lokalne zajednice po pitanju provedbe preventivnih akcija, podrške i liječenja obitelji, podržavanje programa uzajamne pomoći ili samopomoći te klubova liječenih alkoholičara.

U Zagrebu, 15.12.2015.

tajnica HSKLA Dušica Cesarec

VIŠE ►►►►

ALKOHOLIZAM I RODITELJSTVO

Povodom Mjeseca borbe protiv alkoholizma (od 15. studenog do 15. prosinca), dana 09. prosinca 2015. s početkom u 17,30 sati u prostorima MO Stenjevec jug, u organizaciji Društva za socijalnu podršku, KLA Stenjevec i KLA Susedgrad, održano je predavanje na temu ''Alkoholizam i roditeljstvo''. Predavači su bile Slavica Blažeka Kokorić, izv.prof.dr.sc. i Vanja Tolić, mag.soc.rada, a sudionici predavanja članovi klubova liječenih alkoholičara, stručnjaci iz sustava socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja, studenti socijalnog rada te učenici Gimnazije Lucijan Vranjanin.

                Izv.prof.dr.sc. Slavica Blažeka Kokirić održala je predavanje pod nazivom Odrastanje u obitelji s problemom alkoholizma u okviru kojega je istaknula da je alkohol uzročnik raznih problema u obitelji te je prikazala nekoliko tipičnih uloga koje se razvijaju kod djece alkoholičara. Naglasila je važnost ranog detektiranja alkoholizma, jer se upravo u ranim fazama najlakše liječi alkoholizam, a posljedice se najdjelotvornije saniraju i obitelj rehabilitira. Do problema dolazi, kao što i iskustvo pokazuje, kada se problem alkoholizma u obitelji dugo vremena zanemaruje i negira bilo zbog straha od reakcije okoline, od nekakve vrste socijalne izolacije, ili od straha gubitka posla, prijatelja, osjećaja srama i nelagode. Samim time i obitelj alkoholičara često negira i skriva probleme. Dijete time razvija ogromni i iskrivljeni osjećaj odanosti prema članovima obitelji. Ono često na sebe preuzima ulogu odgovorne osobe koja pruža podršku trijeznom roditelju te braći i sestrama. Za samo dijete to je ogroman teret, jer na sebe preuzima skrb za funkcioniranje obitelji kojem dijete nije dovoljno razvojno doraslo. Istaknula je da se u obiteljima alkoholičara često događa problem zanemarivanja djece te se djeca često osjećaju nevidljivima. U alkoholizmu obitelji, djeca najčešće uzimaju sljedeće uloge u obitelji: dijete kao žrtveno janje i dijete kao obiteljski junak. Kod djece se razvijaju dugoročne posljedice odrastanja u obitelji s problemom alkoholizma. Jedna od posljedica je i razvoj ovisnosti uslijed učenja na roditeljskom modelu, odnosno međugeneracijski prijenos ovisnosti. Sa svime time, obitelji i djeca bi se puno lakše nosila kada bi bila veća dostupnost usluga savjetovanja i edukacije za roditelje i supružnike ovisnika, kada bi se javnost i okolina više osvještavala i senzibilizirala kroz edukaciju te kada bi se razvili dodatni resursi u zajednici za prevenciju i liječenje ovisnosti.    

Mag.soc.rada Vanja Tolić održala je predavanje pod nazivom Alkoholizam i roditeljstvo koje se temeljilo na rezultatima istraživanja koje je provedeno početkom ove godine među članovima klubova liječenih alkoholičara.

Cilj istraživanja je bio stjecanje uvida u percepciju roditelja liječenih od alkoholizma o njihovom roditeljstvu tijekom trajanja njihove ovisnosti te tijekom resocijalizacije. Budući da je alkoholizam obiteljski problem, ono ima izrazit učinak na djecu i na roditeljstvo. Problem alkoholizma roditelja ima učinak na djecu koji varira ovisno o njihovoj dobi i razvojnoj fazi, a ono može biti agresivnost, delikventno ponašanje, zatvaranje u sebe, perfekcionizam, suicidalne misli, zatvaranje u sebe, veći rizik od ranog uzimanja alkohola.

Za vrijeme trajanja ovisnosti roditeljstvo karakterizira: isključenost roditelja iz obiteljskog života kroz izbivanje roditelja (oca) iz kuće, ne sudjelovanje u odgoju, izbjegavanje obveze te prebacivanje odgoja djeteta na suprugu odnosno majku. Samim time prisutan je nedostatak očinske ljubavi. Što se tiče neadekvatnih roditeljskih postupaka, prisutan je permisivan odgoj u kojem je roditelj previše popustljiv prema djetetu. Roditelj vlastite potrebe (alkohol na prvom mjestu) stavlja ispred dječjih potreba čime iskazuje nebrigu roditelja. Prisutno je također i potkupljivanje djeteta te verbalno i fizičko nasilje. Komunikacija je narušena, a komunikacijske vještine su loše. Prisutan je nedostatak komunikacije i volje za komunikacijom od strane roditelja te izbjegavanje komunikacije od strane roditelja i djeteta. Roditelj je nedosljedan u odgoju te ne izvršava obećanja koja su dana djetetu. Alkohol je prioritet u financijskim izdacima pri čemu otac novac troši na alkohol čime se uskraćuju osnovne djetetove potrebe. Roditelji se ne doživljavaju ozbiljno u svojoj roditeljskoj ulozi čime je narušen autoritet roditelja i prisutno je ignoriranje roditelja od strane djece. Karakteristike primjerenog ponašanja roditelja su nenasilno ponašanje, briga o djetetu te podmirivanje materijalnih potreba djeteta.

Roditelji smatraju kako je tijekom resocijalizacije prisutna veća bliskost roditelja i djece. Ispitanici su posebno naglasili da im je u fazi resocijalizacije dijete ponovno povjereno na brigu i čuvanje čime je iskazano povjerenje od supruge te s druge strane dolazi do mijenjanja odnosa djeteta prema ocu što se iskazuje pitanjem za mišljenje i savjet od strane djeteta, te je prisutna jača privrženost djece ocu. Tijekom apstinencije ozbiljnije se doživljava roditeljska figura – roditelj je dosljedniji u odgoju djece, postoji veći autoritet roditelja te je veća važnost roditeljevog mišljenja. Roditelj izvršava roditeljske obveze i odgovornosti na kvalitetniji način te su prisutne nove obveze i odgovornosti iz čega proizlazi zadovoljstvo u izvršavanju obveza. Roditelj provodi više zajedničkog konstruktivnog vremena s djecom. U fazi resocijalizacije, dijete je prioritet te je prisutno osluškivanje djetetovih potreba i želja. Komunikacija je kvalitetnija i češća iz čega proizlazi zadovoljstvo. Prisutna je također i distanca, odnosno ljutnja, nepovjerenje i oprez djeteta prema roditelju te distanca roditelja prema djetetu.

Jedan od zaključaka ovog predavanja, budući da je alkoholizam obiteljski problem te da su prisutni učinci na roditeljstvo i djecu, je potreba razvijanja i postojanja specijaliziranih klubova ili centara koji se bave problematikom obitelji ovisnika i njihovom djecom kako bi se radilo na roditeljskim vještinama i ponašanjima te se pružila stručna podrška djeci. Rana intervencija i preveniranje problema kod djece uz suradnju predškolskih ustanova, škola, zdravstvenih institucija te centara za socijalnu skrb preduvjeti su za kvalitetnu prevenciju posljedica alkoholizma kod djece.

Uz teorijski dio, na samom kraju predavanja bio je prisutan i praktični dio. Pod vodstvom izv.prof.dr.sc. Slavice Blažeka Kokorić odrađen je interaktivni rad sudionika kroz dramsku metodu i tehniku (scensku improvizaciju) pod nazivom ''zajednička skulptura ili žive slike'' u okviru koje su svi sudionici aktivno sudjelovali kroz rad u malim grupama te je svaka grupa kroz skulpturu tijelima prikazala jednu od situacija u kojima se djeca roditelja alkoholičara za vrijeme alkoholizma nađu (zadatak svake grupe bio je odrediti temu te osmisliti kako tjelesno izraziti zadani pojam, primjerice kako tjelesno prikazati pojam fizičkog nasilja).

                Završit ćemo kineskom narodnom poslovicom: ''Najprije čovjek počne uzimati piće, zatim piće traži piće, a onda piće uzima čovjeka''.

Ana Bolfek, Magdalena Juranović

Studentice Studijskog centra socijalnog rada

PREDAVANJE U ČAČINCIMA

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci posredstvom župnika čačinačkog vlč. Ivice Razumovića, a u suradnji s Klubom liječenih alkoholičara Slatina, organizirala zanimljivo predavanje roditeljima i učenicima o štetnosti alkohola i borbi protiv ovisnosti. Predavači su bili dr. Marija Turk Kuči stručna suradnica Društva, ravnateljica OŠ ”Josip Kozarac” Slatina, psihologinja Ksenija Vujanović-Juras te viša medicinska sestra Doma zdravlja Slatina i voditeljica kluba Višnja Kajzer. Velečasni Razumović doveo je slatinske stručnjake u Čačince kao svoje suradnike u ranijoj službi koju je obavljao upravo u Slatini.

– Budući da radim u osnovnoj školi u Čačincima, razgovaralo se kako obilježiti ovaj mjesec borbe protiv ovisnosti. Cilj je bio organizirati nešto neuobičajeno, što se ne održava svuda, nešto na malo većoj razini što bi imalo malo veći odjek među našom djecom i roditeljima. Tako sam ja evo iskoristio svoja poznanstva iz svoje stare župe Blaženog Ivana Merza Slatina i zamolio jednu ekipu koja djeluje već duži niz godina u klubu liječenih alkoholičara Slatina koji su prenijeli svoja iskustva i vjerujem ostavili jedan velik dojam na mnoštvo prisutnih. – rekao je velečasni Razumović.

Glavna predavačica bila je liječnica u mirovini, dr. Marija Turk Kuči koja je zajedno s Višnjom Kajzer održala predavanje na temu ”Obitelj i alkoholom izazvani poremećaji”.

– Posebno mi je drago što smo baš u školi i što smo se uključili u ovaj mjesec borbe kako mi kažemo protiv alkoholizma i ostalih ovisnosti. Dugo godina sam kao aktivna liječnica bila i predsjednica klubova liječenih alkoholičara pa sam presretna što sam imala priliku ovdje prenijeti svoja iskustva. Mi smo ovdje pokušali prezentirati odnos roditelja i djece prema upotrebi alkohola. Dana je kako u Hrvatskoj, tako i našoj županiji veliki problem pijenje alkohola kod mladih. Kao najveći uzrok toga po meni je da je živimo u jednoj kulturi i atmosferi gdje je alkohol dozvoljen, pristupačan i prihvatljiv i rekla bih čak i jeftin način života. Poznato je da danas ne postoji niti jedan događaj u životu čovjeka kojeg ne prati pijenje alkohola. Najopasnije je zapravo pijenje alkohola kod mlađih od 15 godina što je sve veća pojava i upravo zbog toga su ovakva predavanja i prezentacija odličan način da se to pokuša spriječiti. – zaključila je dr. Turk Kuči.

Dr. Marija Turk-Kuči

◄ strana 1

Alk. gl. 1 /2016. (218) str. 5 - 7

strana 8 ►

Nakladnici: Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

                     Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb

 

Adresa uredništva: KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za psihijatriju Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb, tel. 3787-734

Službene stranice HSKLA:  http://www.hskla.hr/

Alkohološki glasnici do 2015: http://www.hskla.hr/ag/        Alkohološki glasnici od 2015: http://www.hskla.hr/ag1/

Glavna i odgovorna urednica: Mirjana Halužan, e-mail: haluzan.mirjana@gmail.com

Zamjenik glavnog urednika: Zoran Zoričić

Tehnički urednik: Dražen Žagi, e-mail: drazen.zagi@bj.t-com.hr

Urednik Internet izdanja: Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor:  Š. Bedeniković, D. Cesarec, S. Jelić, E. Kovačević, D.Bratuša, K. Radat, M.Livić, M.Tovarloža, J.Znaor.

Izlazi mjesečno ili dvomjesečno

IBAN ZKLAZ: HR1123400091100137559, s naznakom “za Alkoholoski glasnik”.

Tisak: Kalida d.o.o.                                                                                                                                                                         

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES