POČETNA HSKLA ►►

 

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

1995 . 2014

Dostupni brojevi AlkGlas

2015 . -->

 

 

 

◄ strana 7

Alk. gl. 4 /2015. (214) str. 9 - 11

strana 12 ►

Davor GRGAT

Skupština Zajednice klubova liječenih alkoholičara Splitsko-dalmatinske županije

Sa sjednice izborne skupštine Županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara Split, održane 3. 6. 2015. g., u 17:00 h, u prostorijama  Centra za socijalnu skrb u Splitu, Gundulićeva 25,  gdje je i sjedište Udruge ŽZKLA Split.

Predsjednica Županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara, Sanja Kuvačić je otvorila sjednicu, pozdravila prisutne i utvrdila da skupština ima kvorum za pravovaljano odlučivanje, jer je od ukupnog broja od 34 delegata prisutno njih 23.

Skupštini su prisutni:

 • Stipe Jagnjić,

 • Željka Radošević,

 • Vjekoslav Plejić,

 • Mira Buble Ćudina,

 • Nataša Sekulić Zubanović,

 • Marija Klarić,

 • Aljoša  Vuletić,

 • Elena Ninčević Slugan,

 • Zdenka Rogošić,

 • Sanja Kuvačić,

 • Ivana Lučić,

 • Ivana Cindrić,

 • Dragan Vržina,

 • Anita Ćudina,

 • Branislav Naumović,

 • Ivica Pirić,

 • Vlado Žižić,

 • Nives Vladović,

 • Anđelko Beg, 

 • Dražen Ambrenac,

 • Nataša Verić i

 • Davor Grgat.

Predsjednica Županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara predložila jednevni red:

1.   Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2013. i 2014.g.

2.   Izbor članova tijela Županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara Split

3.   Razno

Predloženi dnevni red prisutni su jednoglasno prihvatili

Predsjednica Županijske zajednice je podnijela izviješće o radu i financijsko izviješće za 2014. g. i 2015. godinu:

Na svečanom obilježavanju 50 godina suvremene alkohologije u Republici Hrvatskoj, koje se održavalo u Zagrebu, u razdoblju od 27-29.lipnja 2014.g., sudjelovalo je 10 članova iz četiri kluba liječenih alkoholičara koji djeluju u okviru Županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara Split, i to: 

KLA Jadrantrans – 4 člana

KLA Spinut – 1 član

KLA Feniks – 2 člana

KLA Sinj – 2 člana,

te Davor Grgat, kao počasni član Županijske zajednice KLA.

Županijska zajednice klubova liječenih alkoholičara Split, organizirala je, dana 19.11.2014.g. s  početkom u 13:00 sati, u sali CZSS Split (2.kat), edukativno predavanje za stručne djelatnike CZSS. Predavanje na temu:

„Kako alkoholičar počinje prestajati s pijenjem“

održala je Željka Balić Čaljkušić, dipl. soc radnica, stručna djelatnica ŽZKLA i polaznica edukacije pri referentnom centru za alkoholizam KBC „Sestre milosrdnice“, Predavanje je namijenjeno stručnim djelatnicima CZSS Split, a sadržavalo je stručne i praktične informacije vezane uz prepoznavanje teškoća prekomjernog pijenja, motivaciju alkoholičara za uključenjem u liječenje te uspostavu i održanje apstinencije.

Povodom obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti ŽZKLA Split organizirala je dva stručna skupa, godine u Gradskoj knjižnici „Marko Marulić“, u Splitu. Dana  02.12.2014.g.,  s ciljem informiranja stručne i šire javnosti o problemu kockanja i klađenja, organiziran je stručni skup pod nazivom „Prevencija i rano prepoznavanje puta u ovisnost“, na kojem su edukativna predavanja održali stručni djelatnici ŽZKLA:

Željka Radošević, s temom

„KOCKANJE I KLAĐENJE - zabava ili problem“,

Anđelko Beg, s temom „

Poremećaji navika i nagona i problemi u dijagnosticiranju istih“, te

Anita Ćudina s temom:

VIRTUALAN SVIJET - OVISNOST O INTERNETU I DRUŠTVENIM MREŽAMA“.

Dana 03.12.2014.g., s ciljem informiranja i senzibiliziranja šire javnosti o problemu prekomjernog pijenja, s naglaskom na pijenje mladih, organiziran je stručni skup pod nazivom "Rizici i posljedice ranog i prekomjernog pijenja alkohola". Predavači – stručni djelatnici ŽZKLA Split, bili su Zdenka Rogošić,s temom "Zdravstvene i socijalne komplikacije alkoholizma" te Silvana Nikolić Perasović, s temom "Rizici pijenja mladih i uloga roditelja u prevenciji".

Članovi ŽZKLA su tijekom proteklog razdoblja sudjelovali na raznim edukacijama, seminarima, stručnim skupovima i tribinama organiziranih od strane matične udruge, kao i drugih  relevantnih institucija, s ciljem jačanja kapaciteta udruge i podizanja razine znanja, što će doprinijeti kvalitetnijem liječenju i rehabilitaciji osoba oboljelih od alkoholizma.

Supervizija za stručne djelatnike u KLA i KLOK osigurana je i tijekom proteklog razdoblja. Supervizijske sastanke vodi prof. Dr. Sc. Dolores Britvić.

“U raspravi koja je slijedila utvrđeno je da suci Prekršajnog suda nisu bili educirani u smislu razlikovanja tretmana koji provode udruge te da će im ova predavanja biti korisna radi bolje distinkcije programa prilikom izricanja zaštitnih mjera.

O radu ŽZKLA Split, predsjednica Udruge u više je navrata izvještavala javnost putem medija („Slobodna Dalmacija“, Radio Split, TV Mreža), s ciljem informiranja i senzibiliziranja šire zajednice o problemu ovisnosti.

Dana 08.travnja 2015.g., u zajedničkoj organizaciji Centra za socijalnu skrb Split (CZSS) i Županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara Split (ŽZKLA), u prostorijama Centra za socijalnu skrb Split, Gundulićeva 25, održan je stručni skup:

„Poboljšanje međusektorske suradnje u postupcima provođenja zaštitnih mjera u području liječenja od ovisnosti o alkoholu i kocki, provođenju psihosocijalnog tretmana i prevencije obiteljskog nasilja“.

Skup je inicirala Sanja Kuvačić, dipl. soc. radnica, djelatnica CZSS Split  i predsjednica Županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara. Skup je organiziran za suce i sudske savjetnike Prekršajnog suda u Splitu te sudova u drugim gradovima Županije, a nazočilo je više od 30 sudionika. U skladu s najavljenim temama, izlagači su predstavili svoja područja rada i aktivnosti, s ciljem upoznavanja i informiranja sudionika, te kao uvod u raspravu:

- Silvana Nikolić Perasović, dipl. sociolog, stručna djelatnica ŽZKLA Split -

 „Prevencija i tretman ovisnosti o alkoholu i kocki“;

-Mr Danijela Didić, spec. kliničke psihologije, predsjednica Udruge Psyhoaktiva –

  „Provođenje psihosocijalnog tretmana“.

U raspravi koja je slijedila utvrđeno je da suci Prekršajnog suda nisu bili educirani u smislu razlikovanja tretmana koji provode udruge te da će im ova predavanja biti korisna radi bolje distinkcije programa prilikom izricanja zaštitnih mjera. Radi učinkovitije suradnje Prekršajnog suda i ŽZKLA, kod izricanja zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti,  ŽZKLA je predložila stručnu djelatnicu Nives Vladović,  za koordinatora u navedenim postupcima, što je od strane Prekršajnog suda prihvaćeno. 

Sve aktivnosti ŽZKLA Split financirane su isključivo iz proračuna Grada Splita, i to kroz model javne nabave usluga psihosocijalne rehabilitacije ovisnika o alkoholu i kocki, a kojim se sredstvima podmiruju troškovi za rad stručnih djelatnika u KLA i KLOK na području Grada Splita, troškovi supervizije i edukacije stručnih djelatnika te administrativni troškovi. Od Županije splitsko-dalmatinske u više su navrata zatražene jednokratne novčane potpore, za obilježavanje važnih datuma i događanja, poput 50- godišnjice  osnutka KLA u Republici Hrvatskoj, međutim, traženjima nikad nije udovoljeno, te su troškovi podmirivani sredstvima Grada Splita, sredstvima ŽZKLA Split prikupljenima od članarina, kao i sredstvima samih KLA.

U proteklom razdoblju, s Gradom Splitom potpisana su dva Ugovora kojima je osiguran stručni rad u KLA i KLOK Grada Splita:

Iz navedenog je razvidno da stručni rad, kao ni drugi troškovi ŽZKLA Split u razdoblju od siječnja do travnja 2015.g. nisu financirani iz proračunskih sredstava Grada Splita, kao niti iz drugih izvora te je kontinuitet rada KLA i KLOK Split omogućen zahvaljujući volonterskom angažmanu stručnih djelatnika.

Na prijedlog članova skupštine za članove predsjedništva Županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara predloženi su i jednoglasno izabrani:

 1. Aljoša Vuletić

 2. Anita Ćudina

 3. Anđelko Beg

 4. Ivana Cindrić

 5. Nataša Sekulić Zubanović

 6. Zdenka Rogošić

 7. Vjekoslav Plejić

Anita Ćudina predložena je za dužnost predsjednice ŽZKLA Split u sljedećem mandatnom razdoblju, a s obzirom da nije bilo drugih zainteresiranih za obnašanje te dužnosti, njen izbor je potvrđen većinom glasova prisutnih članova.

Na prijedlog članova skupštine za dva zamjenika predsjednika predloženi su i jednoglasno izabrani:

1. Anđelko Beg – prvi zamjenik predsjednika ŽZKLA.

2. Aljoša Vuletić – drugi zamjenik predsjednika ŽZKLA.

Za članove Nadzornog odbora predloženi su i jednoglasno izabrani:

1. Mate Smolčić

2. Elena Ninčević Slugan

3. Marija Klarić

Članovi skupštine za tajnicu Županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara Split su predložili i većinom glasova izabrali Sanju Kuvačić.

          Utvrđuje se da je postupak izbora predsjednika i članova tijela Udruge

Valjano proveden

Pod točkom razno donosi se odluka da će Predsjedništvo ŽZKLA SPLIT u najkraćem roku odrediti članove radne skupine za usklađivanje Statuta udruge s novim zakonom o udrugama. S obzirom da je zakonski rok za usklađivanje statuta 30.rujna 2015.g., u rujnu će se sazvati nova Skupština koja će odlučiti o predloženom statutu te, po usvajanju statuta, izabrati tijela udruge u skladu s prihvaćenim statutom.

◄ strana 7

Alk. gl. 4 /2015. (214) str. 9 - 11

strana 12 ►

Nakladnici: Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

                     Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb

 

Adresa uredništva: KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za psihijatriju Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb, tel. 3787-734

Službene stranice HSKLA:  http://www.hskla.hr/

Alkohološki glasnici do 2015: http://www.hskla.hr/ag/        Alkohološki glasnici od 2015: http://www.hskla.hr/ag1/

Glavna i odgovorna urednica: Mirjana Halužan, e-mail: haluzan.mirjana@gmail.com

Zamjenik glavnog urednika: Zoran Zoričić

Tehnički urednik: Dražen Žagi, e-mail: drazen.zagi@bj.t-com.hr

Urednik Internet izdanja: Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor:  Š. Bedeniković, D. Cesarec, S. Jelić, E. Kovačević, D.Bratuša, K. Radat, M.Livić, M.Tovarloža, J.Znaor.

Izlazi mjesečno ili dvomjesečno

IBAN ZKLAZ: HR1123400091100137559, s naznakom “za Alkoholoski glasnik”.

Tisak: Kalida d.o.o.                                                                                                                                                                         

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES